Organizacijos valdymas ir vadovavimo stiliai

300 dokumentų
Vadovavimo teorija
Įvadas. Vadovavimo teorinė analizė. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Šiuolaikiniai vadovavimo stiliai. Vadovavimo stiliai pagal vadovų elgesį. Vadovavimo stiliai pagal vadovų orientaciją. Vadovavimo personalui koncepcija. Personalo valdymas. Personalo motyvacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 09 23
Vadovavimo stiliai ir jų specifika
Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Vadovavimo stilius. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Charizmatinis vadovavimo stilius. Patriarchalinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Šiuolaikiniai vadovavimo stiliai. Kooperatinis (demokratiškas) vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 04 11
Vadovavimo teorijos ir stiliai
Įvadas. Vadovavimo teorijos ir stiliai. Išvados. Literatūros sąrašas. Vadovavimas kaip reiškinys išryškėjo kartu su žmonijos atsiradimu. Ten, kur bent du žmonės veikė kartu siekdami to paties tikslo, atsirado būtinybė koordinuoti bendrą jų veiklą bei prisiimti didesnę atsakomybės dalį. Tokiu būdu vienas iš individų tampa ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 06 22
Vadovavimo stiliai ir juos formuojantys veiksniai (Seb banko pavyzdžiu)
Įvadas. Vadovavimo stiliai ir juos lemiantys veiksniai. Vadovo ir vadovavimo samprata. Vadovavimo stilių klasifikavimas. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Naujieji vadovavimo stiliai. Veiksniai, turintys įtaka asmeninio vadovavimo stiliaus formavimui. Vadovavimo stilius seb banke. SEB banko pristatymas. Vadovavimo stilius SEB banke. Išvados. ...
Vadybos projektai, Projektas, 20 psl.
2017 03 10
Vadovavimo stiliai ir valdymo tipai
Vadovavimo stiliai ir valdymo tipai. Įvadas. Bendrosios sąvokos ir apibrėžimai. Vadovo stiliaus formavimo veiksniai. Vadovavimo stilių teorija. Vadovavimo stiliai pagal leviną ir mcgregorą. R. Bleiko ir dž. Mouto “valdymo tinklelis”. Vroomo-yettono modelis. Vadovavimo stilių privalumai ir trūkumai, jų taikymas irefektyvumas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 02 06
Organizacija ir valdymas skaidrės
Kas yra organizacija? Kas yra valdymas? Koks turi buti vadovas? Darbo aplinka. Veiklos rezultatai. Organizacijos sėkmė. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė. Problemos tarp vadovo ir pavaldinio. Bendravimas ir ryšiai. Kaip priimti valdymo sprendimus? Kontrolė. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2012 10 07
Vadovavimo stilių įtaka organizacijų veiklai
Įvadas. Vadovavimo funkcija organizacijos valdyme. Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių įvairovė. Vadovas bei jo vaidmuo organizacijoje. Valdžios panaudojimo vadovavime formos ir galimybės. Vadovavimo stilius sąlygojantys veiksniai. Vadovavimo stiliai situaciniu požiūriu. Vadovavimo stiliaus tyrimų praktinė reikšmė. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 psl.
2017 08 07
Vadovavimo stiliai skaidrės
Vadovavimo stiliai. Kas yra vadovavimas? Kas yra vadovavimo stilius? Vadovavimo stiliaus sąvoka pagal Andrių Tamošiūną. Vadovavimo stiliaus, jų derinių pasirinkimą ir turinį lemia išoriniai ir vidiniai veiksniai. Skiriami trys klasikiniai vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Autokratinio vadovavimo stiliaus ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 11 23
Vadovavimo stiliai (2)
Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilius, kaip sąvoką apibrėžia daugelis autorių. Vadovavimo stiliai būna labai įvairūs, vieni autoriai išskiria vienokius tradicinius stilius, o kiti autoriai kitokius. Autokratinio, demokratinio, liberalinio vadovavimo stilių bruožai. Biurokratinis vadovavimo stilius. Patriarchalinis vadovavimo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2017 11 21
Vadovų valdymo stiliai ir jų efektyvumas
Vadovų valdymo stiliai ir jų efektyvumo prielaidos. įvadas. Vadovavimo teorijos. Pagrindiniai vadovų tipai. K. Levino vadovų stiliai. Blake‘o ir d. Moutono „vadovo tinklelis“. Vadovavimas pagal aplinkybes. Pavaldinių brandumas. Pavaldinių ir vadovo stiliaus suderinamumas. Tradicinis ir versliniškas stilius. Išvados. Literatūros ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 04 12
Vadovavimo stiliai referatas (3)
Vadovavimo stiliai. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Naujieji vadovavimo stiliai. Vadovavimas pagal vadovų elgesį. Vadovavimas pagal vadovų orientaciją. Situacinis požiūris į vadovavimą. Stilių suderinamumas. Išvados. Informacijos šaltiniai. Priedas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 10 01
Vadovavimo stiliai ir metodai
Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Šiuolaikiniai (naujieji) valdymo stiliai. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Administraciniai valdymo metodai. Socialiniai – psichologiniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 05 17
Vadovavimo stilius
Vadovavimo stilius. Iki šiol nėra vieningos vadovavimo stilių klasifikacijos. Liberalus stilius. Vadovas autokratas. Demokratiškas vadovas. Vadovavimo stilius formuojantys veiksniai. Vadovavimo stilius - įprastinė vadovo elgsenos su pavaldiniais maniera tam, kad juos įtakoti ir paskatinti siekti organizacijos tikslų. Vadovavimo stilius ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 52 psl.
2010 03 03
Vadovų tipai
Įvadas. Vadovas ir jo lyderiavimas. Populiarūs vadovų tipai. Reikalavimai vadovui. Veiksniai, formuojantys valdymo stilių. Valdymo stiliaus efektyvumas. Vadovavimo stiliai. Autokratinis valdymo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Stilių suderinamumas. Valdymo lygiai. Individualus valdymo stilius. Įvairūs ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 psl.
2011 04 04
Vadovavimas ir vadovavimo stiliai
Įvadas. Vadovavimo samprata. Vadovo elgsenos bruožai. Vadovo funkcijos. Vadovo vaidmenys pagal Henry Mintzbergą. Vadovo ir darbuotojų požiūris į laiką. Vadovavimo teorijos. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorija. Vadovavimo poreikių teorija. Elgesio teorijos. Pagarbos ir struktūrizavimo dimensijos. Kontingensijos modelis. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2014 06 28
Vadovavimo stiliai ir jų specifika referatas
Įvadas. Vadovavimo stiliai ir jų specifika. Autokratinis vadovavimo būdas. Liberalinis vadovavimo būdas. Demokratinis vadovavimo būdas. Vadovavimo stilių derinimas. Darbuotojų motyvacija. Manipuliacija darbuotojais. J. Conger ir N. Kanungo pateiktas charizmatinio vadovavimo modelis. Vroom ir F. Yetton (1973) sprendimų priėmimo modelis. ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 10 11
Vadovavimas, vadovavimo stiliai ir funkcijos
Vadovavimas, vadovavimo stiliai ir funkcijos. Kas yra vadovavimas? Vadovavimas – tai vienas iš grupinių procesų. Pagrindinės valdymo funkcijos. Valdymo funkcija – tai konkreti vadybos veiklos sritis. Planavimas – padeda suformuoti bendrovės tikslus. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilius –. Demokratinis vadovavimo stilius ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 10 31
Vadovų savybės ir santykiai darbe
Įvadas. Pagrindinės valdymo funkcijos. Vadovavimo stilius. Sąvoka. Vadovavimo stiliai. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių formuojantys veiksniai. Vadovo asmeninės savybės. Valdymo stiliai. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 11 12
Vadovavimo stiliai ir jų specifika skaidrės
Vadovavimo stiliai ir jų specifika. Vadovavimo stilius. Vadovo darbo stilius pirmą kartą bandė apibendrinti Platonas. Valdymo stiliai pagal K. Leviną. P. Sadlerio ir G. Hofstedo stilių klasifikacija. Dabartinė stilių klasifikacija. Tradicinių ir naujųjų valdymo stilių klasifikacija. Charizmatinis vadovavimo stilius. Patriarchalinis ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 12 12
Vadovavimas referatas (2)
Įvadas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Sėkingo vadovavimo požiūris. Vadovavimo veiksniai. Valdymo stiliai. Valdymo stilių koncepcija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 11 15
Vadybos konspektas VU
Įvadinė dalis. Vadybos ir organizacijų teorijos įvadas. Valdymo procesas. Vadybos teorijos raida. Vadovo veiklos aplinka. Organizacijos ir natūrali aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Organizacinė kultūra. Organizacijos valdymo filosofija. Valdymo kultūrų geografija. Planavimo funkcija. Sprendimų priėmimas. Planavimo pagrindai. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 29 psl.
2014 02 19
Vadovavimo stiliai referatas (2)
Pratarmė. Įvadas. Vadovavimo ir vadovavimo stilių teorijų apžvalga. Bruožų teorijos. Elgesio teorijos. Vadovavimo stiliai. Asmenybės bruožai. Su vadovo orientacija į santykius ir į užduotį susiję asmenybės kintamieji.
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 09 29
Vadovavimo ir motyvavimo analizė
Santrauka. Įvadas. Darbo objektų, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Vadovavimo ir darbuotojų motyvavimo teorijos analizė. Vadovavimo samprata ir esmė. Vadovavimo stiliai. Motyvavimo sąvokos apibrėžimas. A. Maslou poreikių teorija. UAB „Amber food“ vadovavimo ir motyvavimo praktinė analizė. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 10 07
Vadovų valdymo stiliai
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Vadovavimo samprata. Vadovavimo teorijos analizė. Vadovavimo stiliai. Vizualizuojamasis stilius. Instruktuojamasis stilius. Harmoningas stilius. Demokratinis stilius. Raginantis stilius. Dominuojantysis stilius. Autokratinis stilius. Liberalusis stilius. Uab mantinga. Įmonės istorija. Įmonės sudėtis. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 05 18
Vadovavimo stiliai ir valdymo metodai
Įvadas. Vadovavimo ir valdymo samprata. Vadovo asmenybės bruožai, sugebėjimai ir vaidmenys. Vadovavimo stiliai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 03 03
Vadovavimo stiliai, jų specifika
Lentelių sąrašas. Įvadas. Kas yra vadovavimo stilius ir nuo ko jis priklauso. Vadovavimo stiliai. Charizmatinis. Patrialchalinis. Transformacinis. Transakcinis. Autokratinis. Demokratinis. Liberalus. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 11 24
Vadovavimas referatas
Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovavimo stiliai ir jų klasifikacija. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilius, orientuotas į darbą, į žmogų. Vadovų funkcijos. Vadovavimo metodai jų privalumai ir trūkumai. Kaip tapti geru vadovu? Vadovavimo veiksniai. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 06 28
Vadovavimo stilių požymių analizė
Įvadas. Vadovavimo ir vadovavimo stilių sąvokų samprata. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 7 psl.
2016 06 16
Vadovavimas ir vadovavimo stiliai referatas
Vadovavimas (komandavimasVadovavimo stiliai. Valdymo stiliai pagal nurodymų pobūdį. Vadovavimo stilių pobūdis. Valdymo stiliaus elementai.
Vadybos referatai, Referatas, 6 psl.
2014 12 17
Mikroklimatas darbe
Įvadas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo teorinė apžvalga. Vadovavimo stilių teorinė įžvalga. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliaus klasifikavimas. Organizacijos mikroklimatas teoriniu aspektu. Organizacijos mikroklimato samprata. Organizacijos mikroklimato optimizavimo būdai. Vadovavimo stiliaus įtaką organizacijos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2015 04 21