Organizacijos valdymo stilius

300 dokumentų
Valdymas
Valdymas. Literatūra. Komandų perdavimas. Socialinė atsakomybė. Valdymo sistemos aplinka. Organizacijos valdymo kryptys. Firmos valdymo kredo (moto). Organizacinė kultūra. Valdymo atributai. Valdymo procesas. Įgūdžiai. Planavimas. Planavimo procesas. Organizacijos modeliai. Organizacinės struktūros. Organizacijos struktūros tipai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Valdymo stiliaus įtaka organizacijos sėkmei
Įvadas. Vadovavimo ir valdymo stiliaus samprata. Valdymo stilių klasifikacija. Stiliaus skiriamieji bruožai. Valdymo stilių klasifikacija elgesio teorijose. Valdymo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Vadovų elgsenos tinklelis. Valdymo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Stilių suderinamumas. Išvados. Literatūra. Tikslas ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 psl.
2011 05 10
Įmonės pristatymas Ekogreen
Organizacijos idėjos. Tiesioginė aplinkos analizė. Netiesioginė aplinka. Ssgg analizė. Organizacijos vertybės. Papročiai, ritualai. Organizacijos tikslas ir vizija. Valdymo stilius. Organizaciniai sprendimai Personalo apibūdinimas. Organizacijos valdymo struktūra. Vadovavimo sprendimai. Darbuotojų ugdymas. Ganto grafikas (darbo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 12 16
Valdymo stiliai referatas
Įvadas. Valymo stilių užuomazgos. Valdymo stiliai. Autokratinis valdymo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalusis valdymo stilius. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 06 12
Vadovų tipai
Įvadas. Vadovas ir jo lyderiavimas. Populiarūs vadovų tipai. Reikalavimai vadovui. Veiksniai, formuojantys valdymo stilių. Valdymo stiliaus efektyvumas. Vadovavimo stiliai. Autokratinis valdymo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Stilių suderinamumas. Valdymo lygiai. Individualus valdymo stilius. Įvairūs ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 psl.
2011 04 04
Vadovavimas, vadovavimo stiliai ir funkcijos
Vadovavimas, vadovavimo stiliai ir funkcijos. Kas yra vadovavimas? Vadovavimas – tai vienas iš grupinių procesų. Pagrindinės valdymo funkcijos. Valdymo funkcija – tai konkreti vadybos veiklos sritis. Planavimas – padeda suformuoti bendrovės tikslus. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilius –. Demokratinis vadovavimo stilius ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 10 31
AB „Teo Lt“ organizacijos plėtros valdymo sprendimai
Įvadas. Organizacijos veiklos valdymo teoriniai aspektai. Organizacijos veiklos valdymo esmė ir tikslai. Organizacijos valdymo funkcijos. Organizavimo valdymo sistema. Organizavimo valdymo veiksniai. AB „TEO LT“ organizacijos kaip tyrimo objekto ypatybės. AB „TEO LT“ organizacijos aplinka. AB „TEO LT“ veiklos plėtros problemų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2017 03 12
Organizacijos valdymo aspektai pasirinktoje įmonėje UAB „PAROC“
Įvadas. Organizacijos valdymo sistema. Personalo klasifikavimas. Valdymo tipai ir metodai. Vadovavimo stilius. Formalios ir neformalios grupės. Veiklos organizavimas. Įgaliojimų darbuotojams suteikimas. Stresų valdymas. Strateginis planavimas. Įmonės UAB „PAROC“ kaip organizavijos pristatymas. Organizacijos valdymo struktūra, tipas, ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2014 11 27
Organizacijos veiklos valdymo problema ir jos sprendimas
Įvadas. Organizacijos veiklos valdymas teoriniai aspektai. Valdymo principai. Valdymo metodai. Pasirinktos organizacijos kaip valdymo objekto ypatybės. Organizacijos aplinka. Organizacijos veiklos valdymo problemos nagrinėjimas ir jos sprendimų paieška. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 17 psl.
2017 05 13
UAB „Rimi Lietuva“ analizė
Schemų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Apie įmonę. Misijos vertinimas. Valdymo struktūra. Vadovavimo stilius. Organizacijos kultūra. Ssgg (swot) analizė. Konkurentų analizė. Išvados. Literatūra. Schema Linijinė organizacijos valdymo struktūra. Schema Funkcinė organizacijos valdymo struktūra. Schema Linijinė-štabinė ...
Finansų referatai, Referatas, 27 psl.
2017 09 17
Vadyba įmonėje
Vadybos bei valdymo samprata. Vadybos mokyklų raida. Uab „x“ analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Uab „x“ planavimo veikla. Organizacijos vidiniai bei išoriniai veiksniai. Uab „x“ valdymo struktūra. Delegavimo procesas. Valdymo stilius. Motyvavimo priemonės. Sprendimų priėmimo būdas. Kontrolė organizacijoje. ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 psl.
2013 05 08
Organizacinės struktūros ir valdymo sistemos analizė
Įmonių organizavimas ir valdymas. Organizacinės struktūros ir valdymo sistemos analizė. Įmonės. Verslo vizija. Misija. Tikslai. Vertybės. Darbuotojai. Personalo valdymo sistemos teoriniai pagrindai. Personalo valdymo sampratos formuluočių palyginimas. Organizacinė struktūra. Valdymo sistema. Organizacijos vadovas ir vadovavimo stilius. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 11 12
Organizacijos valdymo struktūros
Įvadas. Organizacijos valdymo struktūros. Savokų išsiaiškinimas. Organizcijos samprata. Organizacijos valdymo stuktūrų formalizavimas. Organizacijos valdymo strukūrų tipai. Valdymo struktūrų įvairovė. Linijinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 04 22
„SEB“ banko organizacijos valdymo analizė
Vytauto didžiojo universitetas. B grupės dalykas. „ seb “ banko organizacijos valdymo analizė ”. 2013 namų darbas. „ seb “ banko organizacijos valdymo analizė. Organizacijos veiklos pobūdis. Organizacijos teritorinis pasiskirstymas / išsidėstymas. Organizacijos valdymo struktūra. Valdymo srities pavadinimas. Paslaugų proceso ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2016 11 30
Vadovavimo stilius
Vadovavimo stilius. Iki šiol nėra vieningos vadovavimo stilių klasifikacijos. Liberalus stilius. Vadovas autokratas. Demokratiškas vadovas. Vadovavimo stilius formuojantys veiksniai. Vadovavimo stilius - įprastinė vadovo elgsenos su pavaldiniais maniera tam, kad juos įtakoti ir paskatinti siekti organizacijos tikslų. Vadovavimo stilius ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 52 psl.
2010 03 03
Vadovas ir jo lyderiavimas
Įvadas. Reikalavimai vadovui. Vadovas šiuolaikinėje visuomenėje. Autoritarinis valdymo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Vadovavimo ir lyderiavimo santykis. Charizmatinis lyderiavimas. Stilių suderinamumas. Valdymo lygiai. Individualus valdymo stilius,. Įvairūs vadovavimo stiliai,. F. Friedlerio ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 10 15
Organizacijos valdymo struktūra
Įvadas. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 09 23
AB „LESTO“ veiklos valdymo problema ir jos sprendimas
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Organizacijos pristatymas pagal įvairius požymius. Organizacijos valdymo struktūra, darbuotojai. Organizacijos produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristikos. Organizacijos produktui sukurti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija. Organizacijos produktui sukurti ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 05 31
Organizacijos valdymo struktūros referatas
Ekonomikos ir vadybos teorijos organizacijos valdymo struktūros. Neformaliose organizacijose. Organizacijos struktūros. Organizacijos valdymo struktūros tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė valdymo. Patriarchalinė struktūra. Štabų struktūra. Centralizuota struktūra. Decentralizuota struktūra. Tinkamos organizacinės valdymo ...
Marketingo referatai, Referatas, 7 psl.
2016 05 06
Vadovų savybės ir santykiai darbe
Įvadas. Pagrindinės valdymo funkcijos. Vadovavimo stilius. Sąvoka. Vadovavimo stiliai. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių formuojantys veiksniai. Vadovo asmeninės savybės. Valdymo stiliai. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 11 12
Vadovų valdymo stiliai
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Vadovavimo samprata. Vadovavimo teorijos analizė. Vadovavimo stiliai. Vizualizuojamasis stilius. Instruktuojamasis stilius. Harmoningas stilius. Demokratinis stilius. Raginantis stilius. Dominuojantysis stilius. Autokratinis stilius. Liberalusis stilius. Uab mantinga. Įmonės istorija. Įmonės sudėtis. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 05 18
Interjero stiliai referatas
Klasikinis interjero stilius. Itališkas interjero stilius. Marokietiškas interjero stilius. Futuristinis interjero stilius. Modernusis interjero stilius. Provanso interjero stilius. Retro interjero stilius. Minimalistinis interjero stilius. Skandinaviškas interjero stilius. Vintažinis interjero stilius. Fusion ” interjero stilius. ...
Technologijų referatai, Referatas, 28 psl.
2015 03 22
Transporto inžinerijos pobūdžio organizacijos valdymo praktikos analizė ir jos gerinimo rekomendacijos
Įvadas. Teorinė dalis. Įžanga į organizacijos valdymą. Organizacijos samprata. Organzacijos valdymo sandara. Valdymo sistema ir funkcijos. Organizacijos valdymo tipai. Organizacijos tikslų formavimas. Praktinė dalis. Apie UAB „Altas komercinis transportas“. Komanda ir gamybos bazė. Vertybės ir elgsenos. Tobulėjiams. Konkurentai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 psl.
2017 10 15
Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos
Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos. Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos – tai tarptautinės organizacijos. Organizacijos kurių. Regioniniai žuvininkystės valdymo susitarimai. 1994 m. Konvencija dėl ledjūrio menkių išteklių Beringo jūroje apsaugos ir valdymo. Organizacijos ir sutartys,. atsakingos už ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 05 24
XXI a. organizacija
XXI a. Organizacija. Organizacijos įvaizdžio kūrimas tampa plačiai nagrinėjama tema. Žmonių kolektyvas, susidaręs arba sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui. Organizacija yra. Orientuota į tikslą Socialinė sistema Techninė sistema Struktūrizuota ir integruota sistema. Organizacijos tikslo ir užduoties esmė. Tikslas – ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 11 16
Vadovavimo stiliai ir jų specifika skaidrės
Vadovavimo stiliai ir jų specifika. Vadovavimo stilius. Vadovo darbo stilius pirmą kartą bandė apibendrinti Platonas. Valdymo stiliai pagal K. Leviną. P. Sadlerio ir G. Hofstedo stilių klasifikacija. Dabartinė stilių klasifikacija. Tradicinių ir naujųjų valdymo stilių klasifikacija. Charizmatinis vadovavimo stilius. Patriarchalinis ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 12 12
Organizacijos valdymo struktūros projektavimas
Įvadas. Išdėstimas. Organizavimo esmė ir pagrindiniai uždaviniai. Organizacijos veiklos proceso sandara. Veiklos organizavimo principai. Organizacijos kaip valdymo sistemos organizavimas. Įgaliojimų perdavimas. Klasikinės organizacijų valdymo struktūros. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinės valdymo struktūra. Matricinė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 23 psl.
2016 05 16
Organizacija ir vadymas
Įvadas. Rašto darbe vartojamos sąvokos. Organizacijų ir valdymo poreikis. Organizacijų įvairovė. Organizacijų įvairovė pagal atliekamo darbo ypatybes. Ką bendro turi visos organizacijos? Organizacijos egzistavimo sąlygos. Bendroji organizacijos struktūra (pagal H. Minzbergą). Bendrieji organizacijų bruožai. Organizacijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 psl.
2015 02 28
Stateginio valdymo teoriniai aspektai
Strateginio valdymo teoriniai pagrindai. Strateginio valdymo samprata ir esmė. Organizacijos strateginio valdymo procesas. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos misija. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Organizacijos verslo aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Swot ssgg analizė. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 11 04
Valdymo stiliai charakteristika ir analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Vadyba ir vadovavimas teorinis aspektas. Valdymo funkcijos. Pagrindinės vadovo funkcijos ir veiklos ypatumai. Asmeninės vadovo savybės. Darnaus vadovavimo ugdymas ir veiksniai. Valdymo stiliai ir jų charakteristikos. Valdymo stiliaus samprata ir svarba. Autokratinis stilius. Demokratinis stilius. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2014 11 18