Paaugliu gyvenimas lietuvoje

300 dokumentų
Paauglių maištas
Lietuvių kalbos projektas. “Paauglių maištas”. Jaroslavas Melnikas. Lytis. Kultūrinis gyvenimas. Kas yra ekonominis gyvenimas? Ekonominis gyvenimas. Kas yra politinis gyvenimas? Politinis gyvenimas. Kokia jūsų nuomonė apie maištą ir kokiais būdais galima maištauti? Paauglių maištas. Ar jūs pats maištaujate/maištavote? Kodėl ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 10 01
Paauglių narkomanija
Narkotikų vartojimo priežastys. Veiksniai, įtakojantys paauglių narkotikų vartojimą. Narkomanijos prevencija. Narkomanijos prevencijos ypatumai mokyklose. Kaip reikėtų kalbėti su moksleiviais apie narkotines medžiagas. Narkotinės medžiagos. Populiariausi narkotikai lietuvoje. Rūkymas. Alkoholinių gėrimų vartojimas. Literatūra. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 19 psl.
2012 11 23
Paauglių narkomanijos problema ir jos atspindys Lietuvos spaudoje
Įvadas. Paauglių narkomanija Lietuvoje. Paauglių narkomanijos problema tyrimų duomenimis. Veiksniai, įtakojantys paauglių narkotikų vartojimą. Paauglių narkomanijos problema žiniasklaidoje. Paauglių narkomanijos tyrimas spaudoje. Nacionalinė spauda. Regioninė spauda. Medicininės spaudos tyrimas. Jaunimo spaudos tyrimas. Ekspertai. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 62 psl.
2010 12 20
Paauglių mityba
Įvadas. Taisyklingos mitybos svarba paaugliams. Paauglių mitybos įpročių paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje. Paauglių netaisyklingos mitybos paveiktos ligos, jų paplitimas Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Nutukimas. Mažakraujystė. Valgymo sutrikimai. Išvados. Literatūra.
Medicinos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 12 03
Paauglių savižudybės: paplitimas pasaulyje, Europoje, Lietuvoje
Įvadas. Paauglių savižudiško elgesio prielaidos. Paauglių savižudišką elgesį įtakojantys veiksniai. Savižudybės grėsmės ženklai. Savižudybių statistika. Pasaulyje. Europoje. Lietuvoje. Savižudybių prevencija. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 06 28
Paauglių savižudybės ir paauglių savižudybių prevencija
Paauglių savižudybės. Savižudybių prevencija, dirbant su paaugliais. Įvadas. Savižudybių priežastys. Psichikos sutrikimai. Alkoholizmas. Somatinės (kūno) ligos. Sociodemografiniai ir aplinkos veiksniai. Savižudybių proceso etapai. Savižudybės ypatybės. Socialinio darbuotojo pagalba savižudybės atveju. Kaip įvertinti ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 04 26
Gyvenimas sovietų Lietuvoje
Gyvenimas sovietų lietuvoje (būstai ir transportas). Transportas. Šiuolaikinis transportas žymiai kitoks nei buvo tada. Būstai sovietų lietuvoje. Štai tokie buvo jų tvartai. Jų paskirtis. Šiais laikais
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 05 12
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Paauglių bendravimas ir elgesys teoriniu požiūriu. Paauglystės, bendravimo ir elgesio samprata. Dabartinių paauglių palyginimas su xxa. Paaugliais. Šeimos įtaka. Naujųjų technologijų įtaka. Alkoholio įtaka. Ligų ir sutrikimų įtaka. Bendravimo ir elgesio ypatumų kitimo analinė. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 38 psl.
2012 05 06
Gyvenimas
Skaidrės apie gyvenimą. Gyvenimas. Kas tai ? Gyvenimas grožis, žavėkis juo ! Gyvenimas sapnas, paversk jį realybe ! Gyvenimas iššūkis, priimk jį ! Gyvenimas pareiga, atlik ją ! Gyvenimas žaidimas, žaisk jį ! Gyvenimas brangus, elkis su juo rūpestingai ! Gyvenimas turtas, saugok jį ! Gyvenimas meilė, džiaukis ja ! Gyvenimas ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 10 03
Paauglių užimtumas bendruomenėje
Įvadas. Paauglių užimtumo galimybės bendruomenėje. Paauglių amžiaus tarpsnio charakteristika. Pagrindinės paauglystės problemos. Paauglių santykiai su aplinka. Bendruomenės samprata bei reikšmė. Paauglių užimtumo galimybės bendruomenėje. Paauglių užimtumo bendruomenėje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2013 11 21
Tėvų ir paauglių konfliktai
Tėvų ir paauglių konfliktų priežastys ir problemų sprendimo galimybės. Įvadas. Tėvų ir paauglių konfliktų priežasčių ir problemų sprendimo galimybių apžvalga. Teoriniu aspektu. Paauglių psicho-socialinė charakteristika. Tėvų ir paauglių konfliktų priežasčių analizė. Tėvų ir paauglių konfliktų sprendimų galimybės. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 04 26
Paauglių laisvalaikis
Įvadas. Paauglystės samprata. Paauglystės amžiaus periodai. Paauglių išgyvenamos krizės. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio reikšmė paauglių gyvenime. Papildomos veiklos organizavimas. Laisvalaikio organizavimo problemos. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 11 21
Motina Terėsė analizė
Motinos Teresės žodžiai apie gyvenimą. Automatiškai 8 ir. Gyvenimas yra galimybė – išnaudokit ją. Gyvenimas yra gražus – žavėkitės juo. Gyvenimas yra svajonė – įgyvendinkite ją. Gyvenimas yra palaima – gardžiuokitės juo. Gyvenimas yra pareiga – įvykdykite ją. Gyvenimas yra žaidimas – žaiskite jį. Gyvenimas yra ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2016 11 18
Paauglių problemiško elgesio sprendimo būdai
Įvadas. Paauglių problemiško elgesio teoriniai aspektai. Paauglių problemiško elgesio apraiškos ir priežastys. Paauglių problemiško elgesio prevencija. Bendravimo su paaugliais formos. Neformaliojo ugdymo organizavimo metodai. Paauglių problemiško elgesio sprendimo būdai n jaunimo mokykloje tyrimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2012 04 26
Kasdieninis gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje
Kasdieninis gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje. Kintantis gyvenimas kaime. Šeima ir papročiai. Stiprūs bendruomenės ryšiai. Apranga ir mados. Gavę žemės paskolą ūkininkai stiprino savo ūkius, statėsi modernesnių trobų;. Tarpukario metais vienas iš svarbiausių pokyčių įvyko valstiečių virtuvėse.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 02 24
Paauglių nusikaltimų prevencija
Įvadas. Paauglių nusikalstamumo statistika. Nusikaltimų įvykdymo motyvai. Paauglių nusikalstamumą įtakojantys veiksniai. Paauglių nusikalstamumo prevencija. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2013 09 30
Paauglių (13 – 15m ) agresyvus elgesys ir jo priežastys
Įvadas. Agresija, agresyvus elgesys teoriniu aspektu. Vyraujančios agresijos teorijos. Agresijos tipologija. Veiksniai, lemiantys paauglių agresyvų elgesį. Šeima kaip esminis veiksnys. Mokyklos ir bendraamžių įtaka. Žiniasklaidos poveikis paauglių agresyviam elgesiui. Paauglių agresyvaus elgesio raiška. Išvados. 18literatūra.
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 27 psl.
2016 03 02
Visuomeninis gyvenimas
Visuomenės apžvalga. 4 1. 1. Kas yra asmeninis gyvenimas. 4 1. 2. Kas yra visuomeninis gyvenimas. Kodėl žmogui svarbu gyventi visuomenėje. Svarbiausias žmogaus amžiaus tarpsnis. Paauglių narkomanija - visuomenė problema. Narkomanijos mąstas. Narkomanijos priežastys, padariniai. Kaip ši problema sprendžiama, kaip ją reikėtų ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2017 10 06
Paauglystė rašinys
Ar sunku būti paaugliu? Paauglystė – tai sunkus laiko tarpsnis, kurio metu žmogus nesuvokia, kas vyksta jo viduje. Kiekvienas žmogus tai patiria, tad jos bijoti nereikia. Dažnai paaugliai nesutaria su suaugusiais, nes hormonai didina jų jautrumą, kelia nepaaiškinamą nerimą. Jaunuoliai mano, kad jie jau pakankamai suaugę ir gali ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2011 01 03
Paauglių žinių ir įgudžių apie burnos higieną vertinimas
Įvadas. Paauglių burnos higienos ugdymas pasaulyje ir lietuvoje. Burnos higienos samprata. Burnos higienos situacija pasaulyje. Burnos higienos situacija lietuvoje. Netinkamos asmens burnos higienos pasekmės. Dantų apnašos ir jų susidarymas. Kariesas ir jo atsiradimo priežastys. Ankstyvas dantų kariesas. Pulpitas ir jo atsiradimo ...
Sveikatos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 25 psl.
2013 05 15
Paauglių identitetas
Įvadas. Paauglių identiteto teoriniai aspektai. Asmens tapatumo samprata. Paauglių pasaulėžiūros nuostatos. Identiteto problema. Pauglių identiteto sąsajos su santykiais šeimoje ir auklėjimo stiliumi. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 04 25
Paauglių ir jaunų žmonių apranga
Paauglių ir jaunų žmonių apranga. Gotai, pankai, “forsai”, romantiniai, prancūzų, metalistai, reiveriai, skinheadai ir daug kitų. Gotų subkultūra. Paplitusi daugelyje vakarų pasaulio šalių. Pankai. Xx a. Jis įgavo purvo, atmatų, šiukšlių reikšmę. Pankai siekia peržengti padorumo ribas. Pankai vilki. Pankų mada. ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2013 01 14
Paauglių agresyvumas kaip socialinis pedagoginis reiškinys
Įvadas. Agresyvios elgsenos formavimosi ir raiškos traktuotė. Agresijos šaknys ir visuomenės poveikis. Agresijos raiškos būdai ir formos. Žiniasklaida ir agresyvus elgesys. Šeimos įtaka vaiko agresyviam elgesiui. Paauglystėje kylantys sunkumai. Paauglių agresija. Socialinio pedagogo funkcijos dirbant su agresyviai linkusiais elgtis ...
Psichologijos referatai, Referatas, 19 psl.
2011 04 28
Muzikinis, kultūrinis gyvenimas Lietuvoje XIXa pab , XXa pr Tautinės muzikinės kultūros gimimas
Muzikinis, kultūrinis gyvenimas Lietuvoje XIXa. pab. , XXa. pr. . Tautinės muzikinės kultūros gimimas. Koncertinis ir muzikinis-teatrinis gyvenimas Lietuvoje. Koncertai Vilniuje. Koncertinis ir muzikinis-teatrinis gyvenimas Kaune ir kituose Lietuvos miestuose. Lietuvių nacionalinio koncertinio gyvenimo formavimasis. Lietuvių muzikinės ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2016 03 02
Sudarykite knygų penketuką paaugliams ir pagrįskite savo pasirinkimą.
Kalbėjimo įskaita 2012m. Literatūra. Sudarykite knygų penketuką paaugliams ir pagrįskite savo pasirinkimą.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 02 29
Gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje
Gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje. Nepriklausomybės paskelbimas. Nepriklausomos Lietuvos prezidentai. Steigiamasis seimas. Steigiamojo seimo reforma.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 02 12
Remdamiesi 2 - 3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje - Literatūra, 6 kalbėjimo potemė

Kalbėjimo potemė kurioje atskleidžiamos kartų problemas remiantis paauglių literatūra. Klasei 2017 m. Literatūros 6 temos pavyzdys. Priedas - išplėstinis planas, literatūra.

Literatūra yra populiari, skaitoma tik tada, kai geba būti aktuali, prisitaikyti prie gyvenamojo meto aktualijų, taip pat ir problemų. Tokia literatūra gali būti tiek dabartinė, ...

Kalbėjimo potemės 2018, 10 klasė, Literatūra, 6 potemė
2017 01 18
Paauglių destruktyvus elgesys
Įvadas. Paauglių destruktyvaus elgesio teoriniai aspektai. Destruktyvaus elgesio samprata. Paauglių destruktyvaus elgesio priežastys. Socialinė pedagoginė pagalba destruktyvaus elgesio problemų turintiems paaugliams. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 03 11
Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje skaidrės
Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje. Pamokos tikslai. Muzikos mokyklos. Koncertinis gyvenimas. Svarbiausi muzikiniai Įvykiai Kaune. Muzika Vilniuje.  Tarpukario Lietuvos žymiausi kompozitoriai. Juozas Gruodis. Stasys Šimkus. Vytautas Bacevičius. Žymiausi kūriniai. Muzikiniai pavyzdžiai.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 05 29
Patyčios vaikų ir paauglių tarpe
Įvadas. Patyčios vaikų ir paauglių tarpe. Patyčių samprata. Patyčių formos. Vaikų ir paauglių vaidmenys patyčiose. Tyčiojimosi priežastys ir pasekmės. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2016 04 24