Pagrindiniai teismų veiklos principai

300 dokumentų
Pagrindiniai teismų nepriklausomumo principai
Jungtinės tautos pagrindiniai teismų nepriklausomumo principai. Teismų nepriklausomumas. Žodžio ir susivienijimų laisvė. Kvalifikacija , atranka ir mokymai. Tarnybos sąlygos ir kadencija. Drausmė , įgaliojimų sustabdymas ir atleidimas iš pareigų.
Teisės konspektai, Konspektas, 3 psl.
2015 04 12
Teismų vieta ir reikšmė teisėsaugos institucijų sistemoje
„ teismų vieta ir reikšmė lr teisėsaugos institucijų sistemoje “. Teisminė valdžia. Konstitucinis teismas. Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kompetencija. Apylinkės teismai. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Administraciniai teismai. Pagrindiniai teismų veiklos principai. ...
Teisės referatai, Referatas, 13 psl.
2015 04 05
Teismų savivalda Lietuvoje
Įvadas. Teismų savivaldos organai Lietuvos respublikoje. Visuotinis teisėjų susirinkimas. Teisėjų taryba. Teisėjų garbės teismas. Teismų savivaldos organų atliekamos funkcijos ir atsiskaitomumas. Teismų savivaldos institucijų administracinės ir organizacinės veiklos užtikrinimas. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 17 psl.
2017 02 10
Teisėjų administracinės veiklos kontrolė
Anotacija. ANOTATION (anglų k. ). Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Adminsitracinės veiklos ir kontrolės samprata. Teisėjų administracinės veiklos kontrolę reglamentuojantys teisės aktai. Teismų įstatymo pakeitimai, susiję su teismų (teisėjų) administracinės veiklos priežiūra. Administravimo teismuose nuostatų ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 psl.
2013 12 03
Administracinių teismų sistema
Administracinių teismų vieta lr teismų sistemoje. Administracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Administraciniai teismai nagrinėja: ginčus dėl teisės administravimo srityje. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamos bylos. Apygardos administracinių teismai nagrinėja. Vilniaus ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 psl.
2011 08 05
Muitines veikla konspektas
Muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Teisės aktai, reglamentuojantys muitinės ir teisėsaugos institucijų veiklą. Pagrindiniai teisėsauginės veiklos broužai. Patikrinimą atliekančių valstybės institucijų veikla pasienio kontrolės punktuose. Lietuvos muitinė, jos uždaviniai ir funkcijos. Muitinės struktūra. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 25 psl.
2011 12 07
LT ir Vokietijos Konstituciniai Teismai
Įvadas. Konstitucinių Teismų istorinės aplinkybės. Vokietijos ir Lietuvos Konstitucinių Teismų statusas ir bruožai. Konstitucinių Teismų kompetencija,funkcijos ir kontrolė. Konstitucinių Teismų santykiai su kitomis valdžios institucijomis. Konstitucinių Teismų sudėtis,jo sudarymo tvarka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 13 psl.
2016 02 18
Administracinė justicija Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos administracinės justicijos formavimas. Lietuvos administracinių teismų paskirtis ir kompetencija. Administracinių teismų ir Konstitucinio Teismo santykis. Administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų santykis. Bendrieji teisės principai Lietuvos respublikos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje. ...
Teisės referatai, Referatas, 26 psl.
2013 12 03
Teisėsaugos institucijos konspektas
Lr teisėsaugos institucijų (lrti) kurso dalykas. Norminiai kurso šaltiniai. Teisminės valdžios supratimas ir pagrindiniai jos bruožai. Teismų veiklos principai. Teismų sistema tarpukario lietuvoje. Sovietinė teismų sistema lietuvoje. Lietuvos respublikos teismų sistema, teisėjų skyrimo tvarka. Kandidato į apylinkės teisėjus ...
Teisės konspektai, Konspektas, 37 psl.
2011 08 05
Teisėsaugos institucijos 4
Lietuvos teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Norminiai kurso šaltiniai. Teisminės valdžios supratimas ir jos pagrindiniai bruožai. Teismų veiklos principai. Teismų sistema tarpukario lietuvoje. Lietuvos teismai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Reikalavimai, keliami pretendentams į visų teismų teisėjus. Reikalavimai kandidatams ...
Teisės konspektai, Konspektas, 24 psl.
2011 08 05
Lietuvos teismų sistema teismai referatas
Lietuvos respublikos teismų sistema; pagrindiniai bruožai. Įvadas. Tarpukario lietuvos teismų sistema. Apeliaciniai rūmai. Teismų sistema po nepriklausomybės atkūrimo. Administraciniai teismai. Specialiosios kompetencijos administraciniai teismai. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Apygardų teismai. ...
Teisės referatai, Referatas, 18 psl.
2013 04 08
Pagrindiniai socialinio darbo principai
Pagrindiniai socialinio darbo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. Decentralizacijos. Planavimo. Deinstitucializacijos. Bendradarbiavimo. Atvirumo bendruomenei. Prieinamumo. Adekvatumo. Pokyčių žmoguje skatinimo. Benamiai.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 03 13
Teisminė valdžia Lietuvos respublikoje
Teisminė valdžia Lietuvos respublikoje. Teisiminė valdžia. Tai valdžios dalis,atskirta pagal valdžių padalijimo principą. Lietuvos teisinėje sistemoje. Veiklos principai. Teismų sistemai būdingi teisėjų ir teismų nepriklausomumo. Kaip atrodo teismai Lietuvoje. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Lietuvos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 01 19
Operatyvinės veiklos esmė ir teisiniai pagrindai
Operatyvinės veiklos esmė ir teisiniai pagrindaiįžanga. Operatyvinės veiklos esmė. Operatyvinės veiklos samprata, dalykas, pagrindiniai jos požymiai. Operatyvinės veiklos principai. Operatyvinės veiklos pagrindiniai uždaviniai. Operatyvinės veiklos subjektai. Operatyvinėje veikloje dalyvaujantys asmenys. Operatyvinės veiklos ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 03 26
Teisminė valdžia Lietuvoje
Teisminė valdžia Lietuvos Respublikoje. Pamokos uždaviniai ir tikslai. Sužinoti, ką veikia Konstitucinis Teismas. Perprasti pagrindinius teismų veiklos principus. Naujos sąvokos. Kas sudaro teisminę valdžią? Teismų veikla. Lygybės prieš įstatyma ir teismą principas. Teisė į teisminę gynybą principas. Viešo bylų nagrinėjimo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 12 03
Bankų veiklos efektyvumas
Bankų veiklos efektyvumo vertinimo metodai: esmė, privalumai, trūkumai ir taikymo sritys. Įvadas. Bankų veiklos efektyvumo vertinimo apžvalga. Efektyvumo samprata. Bankų veikla, jos aplinka ir principai. Veiklos esmė. Veiklos aplinka. Pagrindiniai veiklos principai. Banko veiklos vertinimas. Rizika ir pelningumo vertinimas. Pelningumo ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 11 14
Pagrindiniai komerciniai bankai Lietuvoje bei jų veiklos principai
Įvadas. Veikiantys komerciniai bankai Lietuvoje. Statistika. Veiklos principai. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 psl.
2014 11 27
Teismų sistema Lietuvoje
Įvadas. Teismų sistema. Teismo instancijos. Apylinkės ir apygardos teismų panašumai. Apeliacinės instancijos ir kasacijos skirtumai. Konstitucinio Teismo vieta teismų sistemoje. Teisenų rūšys. Atskirų teismų kompetencija. Apylinkės teismo kompetencija. Apeliacinio teismo kompetencija. Apygardos teismo kompetencija. Aukščiausiojo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2016 03 29
Lietuvos respublikos ir ES šalių teismų sistemos
Įvadas. Lr teismų sistemos raida ir struktūra. Administraciniai teismai. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Apygardų teismai. Apylinkių teismai. Konstitucinis teismas. Es šalių teisinė ir teismų sistema. Teismai. ES narių teismų sistemų apžvalga. Es valstybių narių teisinių ir teismų sistemų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 05 12
Teisminė valdžia Lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Įvadas. Lietuvos respublikos teismai. Lietuvos respublikos teismų sistema5,6,7. Teismų veiklos konstituciniai principai9. Teisėjai ir jų statusas11,12,13. Teisminės valdžios ir prokuratūros santykiai. Išvados. Šaltiniai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2016 12 07
Lietuvos teismai, teismų sistemos raida
Įvadas. Kas yra teismas. Lietuvos teismų ištakos. Pirmasis bandymas kodifikuoti teisę Lietuvoje. Teismų reforma 1564 – 1566 m.m. Valstybingumo praradimas. Pirmasis etapas. Lietuvos teismai Rusijos imperijos okupacijoje 1795 – 1915 m.m. Lietuvos teismai tarpukario Lietuvoje. Antrasis etapas. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos ...
Teisės referatai, Referatas, 16 psl.
2013 07 16
Lietuvos administracinė teisė konspektas
Dabarties Lietuvos administracinės teisės samprata administracinės teisės pažinimo šaltiniai norminių teisės aktų tekstai. Bendrieji teisės principai. Subsidarumo principas. Teismų jurisprudencija teismų aktai. Teisės doktrina teisės mokslo darbai. Pozityvinis „ Humaniškasis “. Bendrieji teisės principai vykdo šias funkcijas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 21 psl.
2015 05 28
Administraciniai teismai skaidrės
Lietuvos administraciniai teismai. Lietuvos administracinių teismų sistemos raida. Teismų kompetencijos sąvoka ir rūšys. Administracinių teismų kompetencija. Administracinių teismų kompetencijos ribojimai. Teismingumas ar priskirtinumas? Rūšinio teismingumo samprata ir reikšmė. Rūšinio teismingumo nustatymo kriterijai. Absorbcijos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 05 14
Administraciniai specializuoti teismai
Administraciniai (specializuoti). teismai. Administraciniai teismai nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) dėl. Administracinių teismų nespręstinos bylos. Apylinkių teismai. Kompetencija. Apylinkės teismo teisėjai. Bylų nagrinėjimas apylinkių teismuose. Apylinkių, apygardų teismų teisėjų, šių teismų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2017 03 17
Lietuvos teismų sistema
Įvadas. Bendrosios kompetencijos teismai. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Specializuotieji teismai. Administracinis teismas ir lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Teisėjai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 10 psl.
2012 04 17
Administracinės teisės principų sistema
Administracinės teisės principų sistema. Administracinės teisės principų samprata. Administracinės teisės principų paskirtis. Administracinės teisės principų sistema. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Pagrindiniai administracinės teisės principai (10). Pagrindiniai administracinės teisės principai (11). ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 45 psl.
2016 02 12
Kontrolė kaip viešojo administravimo sritis
Įvadas. Viešojo administravimo kontrolė. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka, pagrindiniai principai ir rūšуs. Lietuvos Respublikos Prezidento vуkdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Lietuvos Respublikos Seimo vуkdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Seimo kontrolieriai ir jų administracinis ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 09 29
LR Teismų sistema
Kas nustato teisėjų veiklos vertinimo sistemą? Po kiek metų pirmą kartą vertinama naujai paskirto teisėjo veikla. Kokia institucija nagrinėja teisėjų drausmines bylas? Kokias drausmines nuobaudas gali skirti teisėjui už netinkamai atliekamas pareigas. Kokia aukščiausia teismų savivaldos institucija? Kokia teismų tarybos ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2011 05 21
Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai skaidrės
Valstybės tarnyba. ir. valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos. pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos rušys. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojų klasifikavimas. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. Pareigybių lygiai. Pareigybių kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2014 10 29
Apskaita ir finansinė atskaitomybė Kauno tardymo izoliatorius
Įvadas. Kauno tardymo izoliatorius. Istorija. Kauno tardymo izoliatoriaus nuostatai. Veiklos tikslai ir funkcijos. Darbo organizavimas. Apskaitos politika. Ilgalaikis materialusis turtas. Nematerialusis turtas. Finansinio turto apskaitos principai. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai. Atsargų apskaitos principai. Finansavimo sumų, ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2014 04 21