Pastato konstrukcijos

300 dokumentų
Pastato projektas
Įvadas. Sklypo plano aprašymas. Esama padėtis. Išdėstymas sklype. Sklypo pritaikymas žmonių su negalia reikmėms. Aplinkotvarka. Apšvietimas, apsauga. Bendrieji sklypo rodikliai. Pastato architektūra. Pastato architektūriniai sprendiniai. Vidaus patalpų apdaila. Išorės apdaila. Langai. Durys. Pastato konstrukcijos. Pamatai. Grindų ...
Architektūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 04 24
Pastatų konstrukcijos. Kursinis projektas. Vieno aukšto autoserviso dirbtuvės. Darbas su AutoCad brėžiniu. Įvadas. Sklypo planas. Bendroji pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pamatai ir pamatinės sijos. Sienos ir pertvaros. Perdangos ir grindys. Denginys. Sijos. Kolonos. Stogas. Langai ir durys. Lauko ir vidaus ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2014 04 15
Gyvenamųjų namų analizė
Gyvenamųjų namų analizės. Hanna – Honeycomb House. Pastato forma, dizainas. Medžiagos, konstrukcijos. Erdvė, interjeras. Aplinka. Villa Shodhan. (or Shodhan house). Pastato forma, dizainas. Medžiagos, konstrukcijos. Erdvė, interjeras. Aplinka. Alvar Aalto Studio and Home. Pastato forma, dizainas. Medžiagos, konstrukcijos. Erdvė, ...
Architektūros skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 06 01
Įvadas. Pastato tūrinė - planinė charakteristika. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Sienos. Pertvaros. Pamatai. Perdangos. Laiptai. Stogas. Grindys. Langai ir durys. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Techniniai - ekonominiai rodikliai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Statybos projektai, Projektas, 20 psl.
2013 11 11
Vieno aukšto gyvenamojo namo statybos aiškinamasis raštas
Įvadas. Konstrukcinė dalis. Pastato konstrukcinė schema ir planinis – tūrinis sprendimas. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Kolonos. Pamatai. Sienos. Stogas. Langai ir durys. Grindys. Inžinerinė pastato įranga. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2015 11 28
Perkūno namas
Gotika ir jos ypatybės. Perkuno namo istorija. Sklypo ir pastato struktūra. Pastato statybinės konstrukcijos. Pastato planas. Pastato architektūra. Interjeras ir eksterjeras. Pastato įvertinimas aplinkoje. Legendos apie perkūno šventyklą. Naudota literatura.
Architektūros namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2012 06 14
Pamatų tipai
Įvadas. Pastato pagrindo įrengimas. Pamatų tipai ir vartojamos medžiagos. Juostinių pamatų konstrukcijos. Pamatų įgilinimas. Sublokuotų pastatų pamatų įrengimas. Juostinių pamatų pado blokų efektyvios konstrukcijos. Pastatų sienų poliniai pamatai. Juostinių pamatų stiprinimo budai. Pastato pamatų įrengimo technologijos ...
Statybos referatai, Referatas, 23 psl.
2012 12 11
Pastatų konstrukcijos gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomis projektas
Įvadas. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Konstrukcinis pastato sprendimas. Pamatai ir kolonos. Sienos ir pertvaros. Perdangos ir grindys. Stogas. Laiptai. Langai, durys ir vartai. Lauko ir vidaus apdaila. Išvados. Literatūra.
Statybos projektai, Projektas, 14 psl.
2017 04 24
Visuomeninių ir pramonės pastatų konstrukcijos
Architektūrinė dalis išorinė pastato apdaila. Vidinė pastato apdaila. Konstrukcinė dalis pamatai. Sienos ir pertvaros. Langai ir durys. Indžinerinių tinklų dalis vandentėkis ir buitinės atliekos.
Architektūros analizės, Analizė, 5 psl.
2016 05 30
Karkasinio pastato projektavimas
Karkasiniu pastatu aiskinamasis darbas. Įvadas. Projektiniaisprendiniai. Duomenys projektavimui. Pastato konstrukcinė schema. Pastato planinis sprendimaspastato konstrukcijos perdangos plokščių parinkimas. Denginio plokščių parinkimas. Rygelių parinkimas. Sijos parinkimas. Ašinės jėgos skaičiavimas nuo perdangos į koloną. Pamato ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 12 04
Dviejų aukštų namas su garažu kursinis
Dviejų aukštų su garažu gyvenamasis namas. Įvadas. Tūrinė - planinė pastato charakteristika. Statybos sklypas. Bendrieji statybos sklypo duomenys. Pastato konstrukcijos. Pamatai. Sienos. Pertvaros. Laiptai. Langai, durys, vartai. Grindys. Stogas. Sąramos. Vidaus ir išorės sienų apdaila. Techniniai – ekonominiai pastato rodikliai. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 04 29
Pastato atitvarinės konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas
Įvadas. Išorinės sienos konstrukcijos schema. Išorinės sienos šiluminės varžos su vėdinamu oro tarpu, ribotai vėdinamu oro tarpu ir nevėdinamu oro tarpu skaičiavimas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2013 11 27
Statybinė braižyba VGTU
Pastato statybiniai brėžiniai. Pastato brėžinių turinys. Pagrindiniai pastato konstrukcijos elementai. Bendri duomenys apie modulinę sistemą ir koordinates. Matmenys ir užrašai brėžiniuose. Statybinės braižybos užduotis. Brėžinių atlikimo metodika. Plano braižymas. Pjūvio braižymas. Laiptinės braižymas. Fasado braižymas. ...
Statybos konspektai, Konspektas, 25 psl.
2012 06 08
Pastato langai
Pastato langai. Tikslas. Išsiaiškinti langų rūšis, sudedamąsias dalis. Aptarti langų istoriją, vyravusius stilius. Langas. Įstiklinta anga sienoje, šviesai į pastato vidų patekti. Amžiaus langai. Šiuolaikiniuose pastatuose langai būna pagaminti iš stiklo, kuris yra įrėmintas plastikiniu arba mediniu lango rėmu. Rūšys pagal ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 05 05
Projektų rūšys
Projektų rūšys. Projektas. Projekto tikslai. Statinio projektas. Rekonstravimo projektas. Rekonstravimo projekto tikslas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Populiariausios pastato atnaujinimo priemonės. Kapitalinio remonto projektas. Laikančiosios konstrukcijos. Paprastojo remonto projektas. Supaprastintas statybos projektas. ...
Braižybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 11 11
Konstrukcijos
Pamatai. Juostinių pamatų konstrukcijos. Sienos. Smulkių elementų mūrinės sienos. Pastatų konstrukcijos. Perdangos su medinėmis, plieninėmis sijomis. Gelžbetoniniai monolitiniai perdengimai. Gelžbetoniniai surenkamieji perdengimai. Sutapdinti stogai. Stogų laikančios konstrukcijos.
Statybos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2010 03 03
Strukturizuotos kabelinės sistemos projektavimas
Pastato projektavimas. Aparatines ir darbo viety projektavimas. Kabelių apskaičiavimas. Pastato auksto aukstis lygus 3,5 m, o bendras perdangių. storis - 30 cm. Pastato darbo patalpų sistema yra vienoda, koridorine, ir jij matmenys yra 6x3 m. Koridorius yra 3 m plocio ir eina isilgai viso pastato .
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2011 06 25
Pastato šildymas
Aiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato atitvarų projektinių savitųjų nuostolių skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas. Šildymo prietaisų parinkimas. Metinis pastato šilumos poreikis ir išlaidos už šilumą. Oro kiekio nustatymas. Rekuperatorių parinkimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 11 27
Architekturos stiliai referatas
Įvadas. Neogotika. Sklypo planas. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Techniniai – ekonominiai pastato rodikliai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Statybos referatai, Referatas, 16 psl.
2015 05 04
Konstrukcijos.Špera.
Pamatai. Smulkių elementų mūrinės sienos. Pastatų konstrukcijos. Juostinių pamatų konstrukcijos. Perdangos su medinėmis, plieninėmis sijomis. Gelžbetoniniai monolitiniai perdengimai. Gelžbetoniniai surenkamieji perdengimai. Sutapdinti stogai. Stogų laikančios konstrukcijos.
Statybos šperos, Špera, 1 psl.
2010 03 03
Pastatų renovacija
Konstrukcijos šiluminės varžos nustatymas. Konstrukcijos šiluminė varža apskaičiuojama pagal formulę. Nustatome konstrukcijos vidinio paviršiaus temperatūrą. Konstrukcijos vidinio paviršiaus temperatūra apskaičiuojama pagal tokia formule:. Sudaryti konstrukcijos apšildymo schema. Visuminė konstrukcijos šiluminė varža bus. ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2013 03 17
Pastato planas Kompiuterizuotos projektavimo sistemos
Įvadas. Pastato aukšto planas. Pastato skersinis pjūvis.
Braižybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2014 10 30
Įvadas. Pradiniai duomenys. Pastato charakteristika. Plokštės medžiagos, pleišėtumo reikalavimai ir gamyba. Plokštės saugos (str) ribinių būvių naudojimo situacijoje skaičiavimas. Apkrovos ir poveikiai. Plokštės skerspjūvio matmenų nustatymas. Plokštės skaičiuotiniai skerspjūvio matmenys. Betono ir armatūros savybių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 12 31
Strypinės konstrukcijos tikrinamasis ir projektinis uždavinys
Strypinės konstrukcijos tikrinamasis ir projektinis uždavinys. Sprendimas. Skaičiuojame strypų ašines jėgas. Leistinas projektinės apkrovos didumas. Skaičiuosime poslinkį mazgo, kuriame susikerta 1 ir 2 suprojektuotos sistemos strypai.
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2014 12 03
Rankų protezų konstrukcijos
Įvadas. Rankų protezų tipai, konstrukcijos ypatumai. Kosmetiniai protezai. Protezai, varomi kūno jėgomis. Darbo protezų konstrukcijos. Protezų sportui konstrukcijos. Kojų protezų klasifikacija. Ortopediniai įdėklai ir pėdos įtvarai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Medicinos referatai, Referatas, 25 psl.
2014 03 17
Pastatų mikroklimatas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Pastato statybos vietovės klimato duomenys ir lauko oro projektiniai parametrai. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Pastato atitvaros. Konstrukcijų charakteristikos. Išorinės sienos šilumos perdavimo koeficientas. Nešildomo vėdinamo rūsio atitvarų šilumos perdavimo koeficientas, kai ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 psl.
2011 04 18
Šildymas
Aiškinamasis raštas. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos (savitieji) nuostoliai. Atitvarų šilumos nuostoliai. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Šildymo įrangos parinkimas. Metinis pastato šilumos poreikis ir išlaidos už šilumą. Šildymas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 12 02
Pastato ženklinimas vietovėje
Darbo tikslas – atlikti pastato nužymėjimo planus prieš statybas ir po jų. Užduotys. Įvadas. Pastato ženklinimas. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka. Išvados. Literatūra. Priedai.
Geodezijos referatai, Referatas, 7 psl.
2017 04 11
Pastatų renovacijos ir rekonstrukcijos kursinis projektas
Architektūriniai sprendiniai. Vidaus apdaila. Inžinerinės pastato sistemos. Techniniai sprendimai. Šildymas. Vėdinimas. Vandentiekis. Nuotekos. Pastato eksterjeras. Pastato interjeras. Inžinerinių sistemų priežiūra. Statinių apsauga nuo susidarančių kritulių ir prevenciniai procesai. Išvados. Naudota literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2013 05 12
Pastatų konstrukcijos aiškinamasis raštas
Įvadas. Projektiniai sprendimai. Duomenys projektavimui. Pastato konstrukcinis sprendimas. Planinis sprendimas. Pamatai. Sienos. Perdangos. Stogas. Laiptai. Langai, durys, vartai. Grindys. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 10 16