Pastato nuoteku tinklo hidrauliniai sakiciavimai

300 dokumentų
Pastato vandentiekio nuotekų šildymo inžinerinių tinklų įrengimas
Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Sienos su vėdinamu oro tarpu šilumos perdavimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2012 06 01
Nuotakynai (kanalizacija)
Nuotakynai (kanalizacija). Nuotekos yra skirstomos į tris grupes. Buitinių nuotekų geodezinis planas. Teršalų koncentracija. Nuotekų tinklai pagal slėgį skirstomi. Nuotekų šuliniai. Naujos kartos nuotekų priežiūros šulinys su dvigubo dugno kinete. Nuotekų apžiūros šulinio montavimas. Nuotekų šuliniai. Perkryčio (kritimo) ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2016 01 09
Skysčių mechanikos namų darbas
Skysčių mechanikos namų darbas. Pastatų vandentiekio ir nuotakyno kursinio projekto užduotis. Aiškinamasis skaičiuojamasis raštas. Bendras kursinio projekto aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Grafinė dalis. Situacijos planas su projektuojamu pastatu ir ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2010 03 03
Statybos techninis reglamentas
Statybos techninis reglamentas. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. Bendrosios nuostatos. Nuorodos. Pagrindinės sąvokos. Pastato vandentiekio esminiai reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. Gaisrinė sauga. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. ...
Statybos referatai, Referatas, 59 psl.
2013 06 26
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo pastatuose sistemos
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo pastatuose sistemos. Bendras kursinio projekto aprašymas. Nuotekų sistemos projektavimas. Stovų projektavimas. Išvado projektavimas. Vandentiekio tinklo projektavimas. Sekundinių debitų skaičiavimas. Valandiniai debitai. Vandens skaitiklio parinkimas. Vandentiekio hidraulinių nuostolių skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2010 03 03
Nuotakyno projektavimas
Įvadas. Bendrosios žinios apie miestuose susidarančių nuotekų šalinimą. Nuotekų rūšys. Nuotekų šalinimo sistemos. Nuotekų šalinimo schemos parinkimas. Buitinio nuotakyno projektavimo principai. Buitinių nuotekų debito skaičiavimas. Hidraulinis nuotakyno skaičiavimas. Nuotekų tekėjimo greitis. Nuotakyno vamzdžių skersmenys. ...
Statybos aprašymai, Aprašymas, 63 psl.
2014 05 18
Tinklo projektas Miškų urėdijai
Tikslas. Bendrieji tinklo nuostatai. Organizacijos reikalavimai. Tinklo sauga. Tinklo našumas. Tinklų sujungimas. Pastatų išdėstymas. Pagrindinio pastato schema. Antro ir trečio pastato schema. Tinklo loginė schema. Kabeliai. Kabelių standartai. Kabelių ilgiai. Potinkliai. Potinklių standartai. Potinklių suvestinė. IP adresai. ...
Informatikos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 11 28
Aiškinamasis skaičiuojamasis raštas. Bendras kursinio projekto aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Priedai. Literatūros sąrašas. Grafinė dalis. Situacijos planas su projektuojamu pastatu ir projektuojamais inžineriniais tinklais. Pastato rūsio, aukšto ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2011 03 06
Pastatų vandentiekis ir nuotakynas
Pastatų vandentiekio ir nuotakyno kursinio projekto užduotis. Aiškinamasis skaičiuojamasis raštas. Bendras kursinio projekto aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Pastato karštojo vandentiekio skaičiavimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Lietaus nuotakyno skaičiavimas. Medžiagų ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2010 03 03
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo skaičiavimai
Duomenys. Aiškinamoji – skaičiuojamoji dalis. Pastato vandentiekio skaičiavimas. Buitinių nuotekų skaičiavimas. Lietaus nuotekyno skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2016 06 27
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas (2)
Įvadas. Nutekamųjų vandenų parametrai ir tvarkymas. Nuotekų užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas gyvenvietei, kurioje gyvena 3855 gyventojai. Technologiniai skaičiavimai ir įrenginių projektavimas. ...
Aplinkos projektai, Projektas, 31 psl.
2016 04 26
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų charakteristikos. Nuotekų susidarymas. Nuotekų skirstymas ir užterštumas. Nuotekų valymo būdai. Projaktuojamų nuotekų valymo įrenginių skaičiavimai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2016 10 18
Nuotekų perdirbimas
Įvadas. Referato tikslas. Referato uždaviniai. Referato dėstymas. Pirma nuotekų apdirbimo stadija – nuotekų dumblo gavimas. Klaipėdos miesto nuotekų valyklos technologinio proceso aprašymas mažos drėgmės nuotekų dumblo gavimui. Nuotekų dumblo apdirbimo sprendimai Europos Sąjungoje. Nuotekų dumblo apdirbimo sprendimai Lietuvoje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 04 14
Nuotekų valymo įrenginiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymo kiekiai ir užterštumas. Mažieji nuotekų valymo įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kuktiškių miestelio nuotekų valymo įrenginių parinkimas. Mažųjų nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Darbų sauga ir ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 psl.
2014 01 14
Nuotekos
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkym. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 11 30
Nuotekų valymas tvarkymas praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės aprašas. Nuotekų tvarkymas panevėžio mieste. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Parengiamasis valymas. Pirminiai nusodintuvai ir pirminio dumblo šalinimas. Cheminių reagentų naudojimas. Nuotekų pertekliaus sukaupimas. Biologinis nuotekų valymas veikliojo dumblo reaktoriuje. Nitrifikuoto dumblo mišinio ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 psl.
2015 02 08
Vandenų apsauga
Įvadas. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys ES ir Lirtuvos Respublikos teisės aktai. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų masės skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Grotų parinkimas. Mechaninis nuotekų valymas. Smėliagaudės skaičiavimas ir ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 01 19
Saldžioji uoga nuotekų valymas
Įvadas. Teorinės medžiagos apie vandenvala analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymo trumpa analizė. Buitinių vandens nuotekų teorinė analizė. Septikas- pirminio nuotekų surinkimo įrenginio teorinė analizė. Teorinė ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2010 03 03
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimai. Mechaninių nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 09 09
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai rodikliai. Vandentiekis. Vandens gavyba. Vandens gerinimas ir tiekimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 30
Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 02 08
Nuotekų išmetimas
Nuotekų išmetimas. Sąlyga: apskaičiuoti nuotekų teršalų kiekį išmetamą į:. Gamtinę aplinką;. Nuotekų tinklus;. Vandens telkinį (priimtuvą, ežerus, upes,. ). Kadangi vidutinė metinė dlk yra nustatoma individualiai, mums near galimybės ją apskaičiuoti. Kadangi faktinis nuotekų išmetimas yra didesnis nei leistinas, tuomet ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2013 05 08
Drenažas
Įvadas. Kursinio projekto sudėtis. Drenažo projektavimas. Bendrosios nuostatos. Paruošiamieji drenažo tinklo projektavimo darbai. Drenažo tinklo projektavimas plane. Drenavimo atstumas. Drenavimo gylis. Vandens greičiai ir nuolydžiai drenose. Drenažo rinktuvų išilginių profilių sudarymas. Drenažo sistemų hidrologiniai skaičiavimai. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 psl.
2014 10 30
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas kaimo turizmo sodyboje
Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų tipai ir sudėtis. Nedidelių kiekių nuotekų valymo būdai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kaimo turizmo sodybos veikla. Nuotekų valymo įrenginio parinkimas. Susidarančių nuotekų kiekių ir užterštumo skaičiavimai. Suskaičiuotų nuotekų ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2016 05 22
Hidrauliniai keltuvai
Hidrauliniai presai. Pagrindiniai presų parametrai. Presavimo ir štampavimo įrengimai.
Mechanikos referatai, Referatas, 4 psl.
2014 04 28
Paviršinių nuotekų teisinis reglamentavimas
Paviršinių nuotekų sąvoka įvadas. Paviršinių nuotekų tvarkymo tikslai ir priemonės. Paviršinių nuotekų tvarkymo reguliavimo institucijos bei jų kompetencija. Aplinkosaugos reikalavimų paviršinių nuotekų tvarkymui teisinis reglamentavimas. Paviršinių nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai išvados. Literatūros ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2013 10 13
Nuotekų valymo technologijos
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 psl.
2013 04 25
Nuotekų valymo įrenginiai ir jų projektavimas
Studentams. Užduotį gavau. (Parašas). Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai ir projektavimas. Nuotekų kiekiai ir užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Tradiciniai savitakiniai nuotekų surinkimo tinklai. Slėginiai tinklai. Nutekamųjų vandenų valymas. Mechaninis valymas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2015 01 11
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Gyvenvietės, turinčios. Gyventojus, nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 06 05
Šildymo sistemų projektavimas gyvenamajame name
Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai. Atitvarų savitieji šilumos nuostoliai. Pastato šildymo sistemos šaltinio projektinė galia. Hidraulinis šildymo sistemų skaičiavimas. Šildymo sistemos hidrauliniai skaičiavimai. Pagrindinių prietaisų ir įrenginių ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2017 10 30