Patyčios mokykloje

300 dokumentų
Kovo 11-osios renginio scenarijus mokykloje
Paruošti stendą fojė. Salės ir scenos paruošimas. Programos dalyviai: Arūnas, Genutė, Karolis, Jadvyga, Janina. Programos turinys:. Lietuviška patriotinė daina. Lietuvos himnas. Filmo apie Lietuvą kadrai. Panaudojant multimediją, pademonstruoti medžiagą, skirtą Kovo 11 – uoliktosios dvidešimtmečiui pažymėti. Vaizdinę ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2011 01 18
Sveikatos ugdymas mokykloje praktika
Mokyklos sveikatos ugdymo proceso vertinimas. Praktikos apibendrinimas ir savirefleksija. Literatūra. Sveikatos ugdymo integravimas į dalykų ar ugdymo sričių teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas.
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 psl.
2014 05 07
Skaidrės apie patyčias
Patyčios. Kas yra patyčios?. Kur galima susidurti su patyčiomis?. Vaikų mintis apie tai, kodėl vyksta patyčios, kodėl vieni vaikai tyčiojasi iš kitų. Kas tampa patyčių taikiniais ir kodėl?. Kaip jaučiasi tie, kurie patiria patyčias?. Patyčių situacijų sprendimas. Kaip elgtis, kai patiri patyčias?. Kaip gali prisidėti įveikiant ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2013 05 22
Užgavėnių scenarijus mokykloje
Įžanga. Užgavėnių scenarijus. Iš pat ankstyvo ryto moterys verda, kepa. Sunkesnių darbų jau nedirbama, nes yra manoma, jeigu per Užgavėnes sunkiai dirbsi, tai "per visus metus nebus poilsio". daroma šaltiena - tai tradicinis Užgavėnių valgis.
Lietuvių scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2010 03 03
Kaziuko amatų diena scenarijus
Amatų dienos scenarijus. Dekoracijos senienos, drožiniai, darbeliai. Scenos pakraštyje sėdi piemenukai,(O. , P. ) žaidžia „Lyg lygu“. (Lyg lygu, šaku maku, čėžė vėžė keturvėžė, po katruo pirštu riešutas? ). Įbėga J. , nešina skudurine Onute.
Etikos scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2013 11 25
Gabių vaikų ugdymas
Mitai apie gabius vaikus ir jų mokymą. Įvairios gabumų formos. Problemos mokykloje su kuriomis susiduria gabūs vaikai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį ugdant gabius vaikus? Ko reikia, kad gabieji jaustųsi gerai. Kokias savybes reikia išugdyti? Kliūtys gabumams atsiskleisti. Pageidaujamos mokytojų savybės? Koks mokytojas turėtų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2011 06 21
Socialinė pedagogika praktikos ataskaita
Socialinio pedagogo profesinės veiklos analizė. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Darbas su ugdytinių grupe (klase). Darbas su bendruomene. Kursinio darbo literatūros analizė. Vaikai, kuriems būdingas savęs izoliavimas. Vaikų laisvalaikis. Rizikos veiksniai, susiję su vaikų ir paauglių asocialiu ir nusikalstamu elgesiu. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 06 21
Patyčios referatas
Įvadas. Patyčios. Patyčių apibūdinimas. Patyčių dalyviai. Patyčių formos. Patyčių pasekmės ir įtaka vaikų sveikatai. Patyčių paplitimas. Patyčių prevencija lietuvoje. Olweus programos vykdymas mokyklose. Pagalba vaikams. Informacija ir pagalba tėvams ir mokytojams. Interneto svetainės. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 04 30
Valentino dienos scenarijus
Scenarijus. „Meilė – ne vien tik žodžiai „. (skirtas Valentino dienai). Renginį veda dvi 7 klasės mokinės. Vaidinimas. Fleitos melodija. ŠOKIS. DAINA.
Lietuvių scenarijai, Scenarijus, 3 psl.
2013 11 25
Patyčios mokykloje
Įvadas. Patyčių samprata. Patyčių vietos. Patyčių paplitimas. Patyčių priežastys. Patyčių padariniai. Patyčių prevencija mokyklose. Mokinių įtraukimas į bendraamžių palaikymo programas. Olweus programa. Tėvų vaidmuo patyčiose. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 07
„Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir garbingam galima ir iš knygų“, – teigia žurnalistė Eglė Devižytė - Literatūra, 8 potemė

Kalbėjimo potemė 2016 metams 10 klasei. Literatūra 8 potemės kalbėjimo pavyzdys su išplėstiniu planu, šaltiniais. Potemė apie vertybes.

Vertybės - labai svarbus dalykas kiekvieno jauno žmogaus augimui. Tačiau šiais laikais ...

Kalbėjimo potemės 2018, 10 klasė, 8 potemė
2016 01 20
Renginio plano konspektas
Renginio konspektas. Renginio konspektas. Tema. Tikslai. Auklėjamieji metodai. Auklėjimo priemonės. Ikt panaudojimas. Forma. Pasiruošimas renginiui. Eiga. Įvadinis pokalbis. Dėstymas. Pateiktos situacijos. Filmukų aptarimas. Žaidimas. Svečio atėjimas. Užbaigimas.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 3 psl.
2013 05 21
Paauglių fizinis aktyvumas skatinimas mokyklose
Įvadas. Literatūros apžvalga. Fizinio aktyvumo samprata ir svarba. Moksleivių fizinio aktyvumo motyvai. Fizinė saviugda. Šeimos įtaka vaikų fizinio aktyvumo skatinimui. Fizinio aktyvumo svarba mokinių psichinei sveikatai. Fizinio aktyvumo įtaka paauglių savivertei. Fizinio aktyvumo skatinimas bendrojo lavinimo mokyklose. Kūno kultūros ...
Kūno kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2012 04 10
Paskutinis skambutis scenarijus mokykloje
Paskutinis skambutis.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2014 12 01
Užgavenių žaidimas mokykloje
Užgavenių tradicijos ir žaidimai. Užgavenių žaidimo scenarijus mokykloje.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2012 02 21
Mokykla verslo planas
Įvadas. Rinka. Marketingas. Gamybos planas. Įmonės struktūra. Darbuotojai ir valdymo personalas. Finansinis planas. Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas ir nekilnojamo turto mokestis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra:.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 12 psl.
2012 12 05
Scenarijus kalėdoms
Puikus kalėdinės šventės scenarijus mokykloje ar darželyje. Šventė. Laukiame šv. KALĖDŲ. Šventės eiga.
Menų scenarijai, Scenarijus, 17 psl.
2013 12 05
Trys karaliai scenarijus
TRYS. Karaliai. Šventės eiga.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 3 psl.
2014 02 09
Velykos scenarijus
Velykų šventės scenarijus. Velykos scenarijus mokykloje ar darželyje.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 3 psl.
2014 02 10
Kūrybiškumo ugdymas mokykloje
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymo programos ir metodai. Kūrybiškumo ugdymas mokykloje. Kūrybiškumo ugdymas universitete. Kūrybiškumo ugdymas – inovatyvios visuomenės pagrindas. Išvados. Literatūra
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2013 03 02
Patyčios lankstinukas
Lankstinukas apie patyčias. Kas gi yra patyčios? Priekabiavimas? Kokios buna patyčiu pasekmes?
Psichologijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2013 11 10
Referatas Krepšinis
Krepšinis. Mokyklos istorija. Sporto pasiekimai krepšinyje. -2008 m. Krepšinio turnyras "sveika komanda". Literatūros šaltiniai.
Kūno kultūros referatai, Referatas, 5 psl.
2014 05 20
Bendravimas mokykloje
Bendravimo veiksniai mokyklose. Įvadas. Mokytojų ir mokinių tarpusavio bendravimas. Mokinių tarpusavio bendravimas. Bendravimo įgūdžių susiformavimas ir poveikis mokymuisi. Tyrimų metodų pasirinkimo pagrindimas. Tyrimų klausimų pagrindimas. Tyrimų organizavimo aprašymas. Tyrimų duomenų kodavimo aprašymas. Tyrimo respondentų ...
Psichologijos analizės, Analizė, 18 psl.
2012 06 14
Profesija policininkas
Mano pasirinkta profesija policininkė. Darbo aprašymas. Policininkas užtikrina visuomenės ir nuosavybės saugumą bei viešąją tvarką. Policininkas turi žinoti teisės aktus. Policininkas turi mokėti. Asmeninės savybės. Policininko sėkmingai veiklai būtinos šios asmeninės savybės. Profesinės perspektyvos. Giminiškos profesijos. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2013 05 26
Vaikų patyčios
Kas yra patyčios? Svarbiausios patyčių savybės:. Patyčių formos. Žodžiai,apibūdinantys patyčias. Žodinės patyčios. Žodžiai,apibūdinantys žodines patyčias. Fizinės patyčios. Žodžiai,apibūdinantys fizines patyčias. Sudėtinės patyčios. Patyčių vietos. Kodėl priekabiaujama? Vaikų vaidmenys patyčiose. Patyčių ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 41 psl.
2012 05 02
Socialinio darbo praktika mokykloje
Pažintinės socialinio darbo praktikos ataskaita. Praktikos vieta: Všį „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla. Įvadas. Praktikos vietos veiklos analizė. Asmeninės veiklos praktikoje aprašymas ir analizė. Asmeninės jausmų refleksijos analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2013 05 04
Apskaitos praktika mokykloje
Įvadas apskaitos procesas mokykloje ir jos organizavimas. Mokyklos struktūra. Profesinės mokyklos paskirties, jos tikslų ir uždavinių aptarimas. Mokyklos biudžeto sudarymas ir vykdimas. Apskaitos procesas, buhalterinė tarnyba ir jos funkcijos. Mokyklos apskaitoje naudojami patvirtinti registrai. Įmonės finansinė atskaitomybė. Apskaitos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2012 05 08
Rašinys apie patyčias
70 procentų moksleivių tyčiojasi iš savo bendraamžių ir tiek pat jų patiria patyčias.Paskutiniai tyrimai rodo,kad patyčių mastai mažėja-tyčiojasi tik apie 30 procentų berniukų ir 17 procentų mergaičių,tačiau mes vis dar lyderiai. Deja,bet daugybė Lietuvos vaikų mokyklos be patyčių negali įsivaizduoti. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 04 14
Viešosios kalbos plano pavyzdys
Patyčios ir visuomenės moralinė degradacija Lietuvoje. TIKSLAS Įtikinti, kad Lietuva dar turi galimybę tapti ne smurto ir patyčių šalimi. Planas.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2014 03 25
Edukologijos katedros užduotys
Metodinės veiklos stebėtose pamokose apibendrinimas. Mokinių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas. Kiekybinis tyrimas. Vadyba ir kokybės priežiūra mokykloje. Pedagoginės praktikos įsivertinimas ir siūlymai praktikos tobulinimui. Literatūros sąrašas. Priedai.
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 39 psl.
2016 02 10