Pedagogo rekomendacijos pavyzdys

300 dokumentų
Rekomendacijos pavyzdys
Petras Naujalis ŽŪB „Nematekas“ dirba nuo 1995 metų, jis yra reiklus sau, kruopštus, atsakingas. Darbuotojas yra draugiškas, paslaugus, aktyvus kolektyvo narys. Petras Naujalis puikiai išmano savo darbą, puikiai atlieka pavestas užduotis, jau 17 metų neturiu jokio nusiskundimo dėl šio darbuotojo.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2012 03 19
Socialinio pedagogo funkcijos bendrojo lavinimo mokykloje
Socialinio pedagogo darbo objektas. Socialinio pedagogo savybės. Socialinio pedagogo uždaviniai. Teikti individualią pagalbą turintiems sunkumų mokiniams, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius. Stiprinti mokytojų. Kuria ir koordinuoja. Socialinio pedagogo teisės ir pareigos. Mokyklos socialinio pedagogo veikla apima šias kryptis. Naudota ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 06 02
Mano kaip mokytojo asmeninių savybių ir žinių įgudžių bei gebėjimų savianalizė
Mano kaip mokytojo asmeninių savybių ir žinių,. Įgūdžių bei gebėjimų savianalizė. Žinios apie mokinių individualius skirtumus ir informacijos apdorojimo ypatumus. Įvadas. Asmeninių savybių savianalizė. Branda, stabilumas. Kūrybiškumas. Humoro jausmas. Socialumas. Entuziastingumas. Charizmatiškumas. Žinių, įgūdžių bei ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 8 psl.
2013 03 28
Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Įvadas. Socialinio pedagogo veiklos teoriniai ir teisiniai pagrindai. Socialinė pedagoginė pagalba bendrojo ugdymo mokykloje. Socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio pedagogo funkcijos ir kompetencijos. Socialinio pedagogo veiklos kryptys bendrojo ugdymo mokykloje. Individualus darbas su ugdytiniais ir ugdytiniu grupe. Bendravimas ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 psl.
2014 05 09
Socialinio pedagogo veiklos programa
Socialinio pedagogo veiklos programa. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė. Individualus darbas su mokiniais. Pagalba moksleivių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais. Socialinių paslaugų teikimas. Užimtumo organizavimas, ...
Pedagogikos programos, Programa, 5 psl.
2012 06 21
Kūrybiškumo aspektai socialio pedagogo veikloje
Įvadas. Kūrybiškumo sampratos analizė. Kūrybiškos asmenybės bruožai. Kūrybos proceso etapai. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybiškumą skatinantys ir slopinantys veiksniai. Socialinio pedagogo pareigybės analizė. Pagrindiniai socialinio pedagogo darbo principai ir pareigos. Socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 10 21
Parengti dokumentai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Protokolo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). Motyvacinis laiškas (pavyzdys).
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2015 06 14
Pedagogo bruožai
Pats žodis „ pedagogas“ išvertus iš graikų kalbos reiškia vaikų vedlys. Jau vien tai leidžia mumas suprasti, jog pedagogo darbas yra be galo atsakingas (vesti vaikus teisingu gyvenimo keliu). Šio darbo rezultatas priklauso nuo paties pedagogo, kaip žmogaus ir kaip profesionalo, savybių. Intelektualiniai sugebėjimai pasireiškia ne ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 5 psl.
2011 06 21
Dokumentų rašymas
Verslo korespondencijos ir raštvedybos savarankiškas darbas. Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Raštas (pavyzdys). Aktas (pavyzdys). Pažyma (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). Motyvacinis laiškas (pavyzdys).
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2013 05 05
Dokumentų valdymas pavyzdžiai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Perdavimo ir priėmimo aktas (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas ir jo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). Motyvacinis laiškas (pavyzdys).
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 16 psl.
2014 04 17
Darbo paieškos karjeros ir lyderiavimo organizavimas
Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas. Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Motyvacinis laiškas. Reikalavimai motyvaciniam laiškui. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Gyvenimo aprašymas (cv). Teoriniai reikalavimai autobiografijai (curriculum vitae – cv). Gyvenimo aprašymo teksto praktinis ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 25 psl.
2010 03 03
Pedagogo autoriteto problema visuomenėje
Pedagogo autoriteto problema visuomenėje. Įvadas. Pedagoginiai santykiai. XIX a. Pedagogės, švietėjos, rašytojos (Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė), jų veikla ir mintys apie gero pedagogo savybes ir pedagoginį procesą. Pedagogo savybės ir parengimas pedagoginiam ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2010 03 03
Dokumentų valdymo kontrolinis darbas
ĮSAKYMAS (pavyzdys). NUTARIMAS (pavyzdys). NUOSTATAS (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). ĮGALIOJIMAS (pavyzdys). PROTOKOLAS (pavyzdys). Protokolo 1 priedas. Protokolo 2 priedas. PRAŠYMAS (pavyzdys). GYVENIMO APRAŠYMAS (pavyzdys). MOTYVACINIS LAIŠKAS (pavyzdys).
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2014 01 16
Pedagoginė etika ir pedagogo profesija
Pedagogo profesija ir pedagoginė etika.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2012 02 06
Mokytojas ugdytojas
Mokytojas – ugdytojas. Pedagogo profesijos raida, vaidmuo, reikšmė globalizacijos sąlygomis. Pedagogas ir mokytojas. Pedagogo profesijos struktūra (profesiograma), bendrosios, specialiosios, profesinės kompetecijos. Profesinė veikla ir pedagogo asmenybė. Pedagogo profesijos ypatumai pašaukimas, pedagoginis kryptingumas, profesinės ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 4 psl.
2014 01 27
Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas
Tema Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo ir Socialinio pedagogo sąvokos. Socialinis darbuotojas – tai specialistas. Darbo nauda dirbant kartu. Skirtingos specialistų nuomonės bei darbe naudojamos skirtingos taktikos stimuliuoja diskusiją. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo profesijų ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 12 02
Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais
Įvadas. Socialinio pedagogo vaidmuo. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo vaidmenys. Socialinio darbuotojo – pedagogo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rizikos grupės vaikų socialinis ugdymas mokykloje. Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla mokykloje dirbant ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2014 11 04
Socialinė pedagogika praktikos ataskaita
Socialinio pedagogo profesinės veiklos analizė. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Darbas su ugdytinių grupe (klase). Darbas su bendruomene. Kursinio darbo literatūros analizė. Vaikai, kuriems būdingas savęs izoliavimas. Vaikų laisvalaikis. Rizikos veiksniai, susiję su vaikų ir paauglių asocialiu ir nusikalstamu elgesiu. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 06 21
Pedagogo vaidmens kaita
Įvadas. Mokytojo vaidmens kaita šiuolaikinės mokyklos požiūriu. Mokytojo savybės. Mokytojo savęs tobulinimas. Mokytojo vaidmens kaita. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 psl.
2012 12 03
Įvaizdžio kūrimo ypatumai socialinio pedagogo darbe
Įvaizdžio kūrimo ypatumai socialinio pedagogo darbe. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis Socialinio pedagogo įvaizdis. Svarbios profesinės savybės Veiklos principai.
Pedagogikos esė, Esė, 6 psl.
2017 04 12
Pedagogo taktas
Pedagogo taktas. Lotynų kalboje žodis „Tactus“ reiškia prisilietimą. Kas yra taktas? Pedagoginis taktas dirbant su vaikais suprantamas plačiąja prasme – kaip vaiko orumo puoselėjimas. Socialinis intelektas Dorovinės pažiūros Emocijos. Pedagogo taktiško elgesio formavimąsi sąlygoja. Pedagogo žvilgsnis. Pasaulėžiūra, ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 06 02
Pedagogo pagalba vaiko adaptacijos darželyje laikotarpiu
Įvadas. Vaiko adaptacijos darželyje aspektai. Adaptacijos sąvoka ir ypatumai. Pasikeitimai vaiko gyvenimo ritme ir aplinkoje. Vaiko portretas darželyje adaptacijos metu pirmąjį mėnesį. Darželio aplinka ir adaptacijos periodas. Darželio aplinka. Vaiko adaptacijos ypatumai. Pedagogo pagalba. Pagalba tėvams. Pagalba ugdytiniams. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2017 01 15
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės motyvacijos ypatumai
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės. Motyvacijos ypatumai. Magistro darbo santrauka. Įvadas. Skyrius. Pedagogo profesinis kryptingumas, kompetencijos ir. Motyvacija. Pedagogų profesiniai vaidmenys. Pedagogo profesinės kompetencijos. Pedagogo profesinė motyvacija. Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų vaidmuo, skatinant profesinio ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 68 psl.
2013 04 13
Būsimų kūno kultūros pedagogų kompetencijų raiška
Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga ir analizė. Kūno kultūros, pedagogo ir kompetencijos sąvokų samprata. Pedagogo kompetencijų klasifikacijų įvairovė. Pedagogo kompetencijų grupės. Profesinė (specialybinė) kompetencija. Socialinė kompetencija. Edukacinė kompetencija. Asmeninė kompetencija. Tyrimo metodika ir organizavimas. ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 20 psl.
2013 06 26
Pedagogo asistento praktika
Ekonomikos ir verslo pagrindų ištęstinių studijų programa IV kursas. Pedagogo asistento praktikos didaktikos užduotys.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 psl.
2016 12 07
Pedagogo savybės bei jų raiška
Įvadas. Pedagoginės etikos samprata. Pedagogo asmeninės bei profesinės savybės. Pedagoginis taktas. Išvados. Literatūra ir kiti šaltiniai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 12 18
Socialiniai vaidmenys referatas
Socialinis pedagogas globos institucijoje paskirtis , funkcijos , veiklos analizė. Socialinio pedagogo įvedimo ugdymo institucijose programa. Socialinis pedagogas , paskirtis , tikslas ir funkcijos Socialinio pedagogo paskirtis ir tikslas pagrindinis socialinio pedagogo profesinės veiklos tikslas. Socialinio pedagogo paskirtis - būti vaiko ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2017 11 16
Socialinio pedagogo veikla pagrindinėje mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją
Socialinio pedagogo veikla pagrindinėje mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją. Mokymosi motyvacijos ypatumai jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Įvadas. Mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją. Socialinio pedagogo funkcijos. Socialinio pedagogo vaidmuo mokykloje. Socialinio pedagogo veikla skatinant mokymosi motyvaciją. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 25 psl.
2015 12 05
Socialinio pedagogo pagalba paaugliams, patyrusiems fizinį ir emocinį smurtą šeimoje
Sąvokų žodynas. Įvadas. Paauglio smurto šeimoje teorinės prielaidos. Fizinio ir emocinio smurto samprata bei jo poveikis paauglio asmenybei. Fizinio ir emocinio smurto šeimoje priežastys. Paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai. Socialinio pedagogo pagalba paaugliams, patyrusiems fizinį ir emocinį smurtą. Socialinio pedagogo funkcijos. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2013 03 19
Socialinio pedagogo darbas su šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ir jo kompetencijos. Socialinio pedagogo vaidmuo dirbant su šeima. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 05 25