Pedagogo saviugdos ir kaitos ypatumai

300 dokumentų
Psichologinė saviugda
Įvadas. Saviugdos pagrindai. Saviugdos rūšys. Saviugdos būdai ir metodai. Saviugdos etapai ir veiksnia. Asmenybės motyvacija saviugdai. Išvados. Naudota literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2016 02 24
Jaunimo subkultūros grupių saviugdos veiksniai
Įvadas. Jaunimo subkultūros saviugdos teoriniai aspektai. Subkultūros reiškinio aptartis. Subkultūros ryšys su bendrąja kultūra. Jaunimo subkultūros grupių raiška. Jaunimo subkultūros grupių, propaguojančių muziką, raiškos ypatumai. Saviugda – jaunimo, priklausančio subkultūros grupėms, tobulėjimo prielaida. Saviugdos ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 psl.
2015 01 12
Įvaizdžio kūrimo ypatumai socialinio pedagogo darbe
Įvaizdžio kūrimo ypatumai socialinio pedagogo darbe. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis Socialinio pedagogo įvaizdis. Svarbios profesinės savybės Veiklos principai.
Pedagogikos esė, Esė, 6 psl.
2017 04 12
Socialinio pedagogo darbas su šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ir jo kompetencijos. Socialinio pedagogo vaidmuo dirbant su šeima. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 05 25
Socialinio pedagogo funkcijos bendrojo lavinimo mokykloje
Socialinio pedagogo darbo objektas. Socialinio pedagogo savybės. Socialinio pedagogo uždaviniai. Teikti individualią pagalbą turintiems sunkumų mokiniams, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius. Stiprinti mokytojų. Kuria ir koordinuoja. Socialinio pedagogo teisės ir pareigos. Mokyklos socialinio pedagogo veikla apima šias kryptis. Naudota ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 06 02
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės motyvacijos ypatumai
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės. Motyvacijos ypatumai. Magistro darbo santrauka. Įvadas. Skyrius. Pedagogo profesinis kryptingumas, kompetencijos ir. Motyvacija. Pedagogų profesiniai vaidmenys. Pedagogo profesinės kompetencijos. Pedagogo profesinė motyvacija. Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų vaidmuo, skatinant profesinio ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 68 psl.
2013 04 13
Saviugdos būdai
Saviugda. Saviugdos būdai. Asmenybė. Sveikata. Literatūra.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2014 05 07
Mokytojas ugdytojas
Mokytojas – ugdytojas. Pedagogo profesijos raida, vaidmuo, reikšmė globalizacijos sąlygomis. Pedagogas ir mokytojas. Pedagogo profesijos struktūra (profesiograma), bendrosios, specialiosios, profesinės kompetecijos. Profesinė veikla ir pedagogo asmenybė. Pedagogo profesijos ypatumai pašaukimas, pedagoginis kryptingumas, profesinės ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 4 psl.
2014 01 27
Socialinio pedagogo veiklos programa
Socialinio pedagogo veiklos programa. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė. Individualus darbas su mokiniais. Pagalba moksleivių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais. Socialinių paslaugų teikimas. Užimtumo organizavimas, ...
Pedagogikos programos, Programa, 5 psl.
2012 06 21
Socialinio pedagogo darbas su problemine šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ir jo kompetencijos. Socialinio pedagogo pagalba šeimai. Pagalbos rūšys. Išvados. Literatūra. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 05 08
Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai
Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai. Įvadas. Tėvai – problema ar galimybė? Kaip suderinti šeimos ir pedagogo lūkesčius dėl vaiko ugdymo(si). Galimi bendradarbiavimo su šeima būdai. Sąveikos su šeima sėkmė – pagarba šeimos kultūrai. Kaip išvengti konfliktų bendradarbiaujant su ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 11 05
Klimato kaitos poveikis biosferai
Įvadas. Klimato kaitos priežastis ir reikalingi veiksmai jai sumažinti. Pagrindiniai antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltiniai. Tiesioginis ir netiesioginis klimato kaitos poveikis augalams. Tiesioginis ir netiesioginis klimato kaitos poveikis gyvūnų sveikatai. Tiesioginis ir netiesioginis klimato kaitos ...
Geografijos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 03 15
Kūrybiškumo aspektai socialio pedagogo veikloje
Įvadas. Kūrybiškumo sampratos analizė. Kūrybiškos asmenybės bruožai. Kūrybos proceso etapai. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybiškumą skatinantys ir slopinantys veiksniai. Socialinio pedagogo pareigybės analizė. Pagrindiniai socialinio pedagogo darbo principai ir pareigos. Socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 10 21
Pedagogo bruožai
Pats žodis „ pedagogas“ išvertus iš graikų kalbos reiškia vaikų vedlys. Jau vien tai leidžia mumas suprasti, jog pedagogo darbas yra be galo atsakingas (vesti vaikus teisingu gyvenimo keliu). Šio darbo rezultatas priklauso nuo paties pedagogo, kaip žmogaus ir kaip profesionalo, savybių. Intelektualiniai sugebėjimai pasireiškia ne ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 5 psl.
2011 06 21
Bendrojo lavinimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo atitikimas lietuvos švietimo sistemos plėtros poreikiams
Įvadas. Teoriniai švietimo kaitos aspektai. Švietimo kaitos samprata, dėsningumai ir etapai. Švietimo kaitos modelio principų kaita. Šiandienos švietimo kaitos ypatumai Europoje ir Lietuvoje. Švietimo iššūkiai įtakojantys kaitą švietimo sistemose. Europos ir Lietuvos švietimo kaitos linkmės. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 01 04
Socialinio pedagogo veikla pagrindinėje mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją
Socialinio pedagogo veikla pagrindinėje mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją. Mokymosi motyvacijos ypatumai jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Įvadas. Mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją. Socialinio pedagogo funkcijos. Socialinio pedagogo vaidmuo mokykloje. Socialinio pedagogo veikla skatinant mokymosi motyvaciją. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 25 psl.
2015 12 05
Socialinio pedagogo pagalba paaugliams, patyrusiems fizinį ir emocinį smurtą šeimoje
Sąvokų žodynas. Įvadas. Paauglio smurto šeimoje teorinės prielaidos. Fizinio ir emocinio smurto samprata bei jo poveikis paauglio asmenybei. Fizinio ir emocinio smurto šeimoje priežastys. Paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai. Socialinio pedagogo pagalba paaugliams, patyrusiems fizinį ir emocinį smurtą. Socialinio pedagogo funkcijos. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2013 03 19
Pagalba smurtą patyrusiems vaikams
Pedagogo pagalbos galimybės paaugliams, patyrusiems fizinį ir emocinį smurtą šeimoje. Įvadas. Paauglio smurto šeimoje teorinės prielaidos. Fizinio ir emocinio smurto samprata bei jo poveikis paauglio asmenybei. Fizinio ir emocinio smurto šeimoje priežastys ir veiksniai. Paauglystės amžiaus tarpsnio raidos ypatumai. Socialinio pedagogo ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 28 psl.
2013 03 19
Pedagogo autoriteto problema visuomenėje
Pedagogo autoriteto problema visuomenėje. Įvadas. Pedagoginiai santykiai. XIX a. Pedagogės, švietėjos, rašytojos (Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė), jų veikla ir mintys apie gero pedagogo savybes ir pedagoginį procesą. Pedagogo savybės ir parengimas pedagoginiam ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2010 03 03
Pedagogo pagalba vaiko adaptacijos darželyje laikotarpiu
Įvadas. Vaiko adaptacijos darželyje aspektai. Adaptacijos sąvoka ir ypatumai. Pasikeitimai vaiko gyvenimo ritme ir aplinkoje. Vaiko portretas darželyje adaptacijos metu pirmąjį mėnesį. Darželio aplinka ir adaptacijos periodas. Darželio aplinka. Vaiko adaptacijos ypatumai. Pedagogo pagalba. Pagalba tėvams. Pagalba ugdytiniams. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2017 01 15
Pedagoginė etika ir pedagogo profesija
Pedagogo profesija ir pedagoginė etika.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2012 02 06
Klimato kaitos švelninimo priemonės
Įvadas. Klimato kaitos ir atšilimo priežastys. Gamtinių ir socialinių sektorių jautrumas klimato kaitai. Klimato kaitos švelninimo priemonės. Tarptautinės klimato kaitos švelninimo priemonės. Klimato kaitos prognozės. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 03 21
Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas
Tema Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo ir Socialinio pedagogo sąvokos. Socialinis darbuotojas – tai specialistas. Darbo nauda dirbant kartu. Skirtingos specialistų nuomonės bei darbe naudojamos skirtingos taktikos stimuliuoja diskusiją. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo profesijų ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 12 02
Sportinė saviugda
Įvadas Saviugdos reikšmė tobulėjimui Saviugda. Saviugdos paskirtis. Saviugdos vertybės idealai perspektyvos norai bei siekiai. Juk energija sklinda ten , kur kreipiamas dėmesys ir tuomet Norai Lengvai Pildosi. Fizinis išsivystymas Fizinis išsivystymas. Mano fizinis išsivystymas KMI = kūno masė kg ūgis ² Įvertinimas. Optimalus vyrams. ...
Sveikatos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2016 01 12
Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais
Įvadas. Socialinio pedagogo vaidmuo. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo vaidmenys. Socialinio darbuotojo – pedagogo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rizikos grupės vaikų socialinis ugdymas mokykloje. Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla mokykloje dirbant ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2014 11 04
Socialinė pedagogika praktikos ataskaita
Socialinio pedagogo profesinės veiklos analizė. Individualus darbas su rizikos grupės vaiku x. Darbas su ugdytinių grupe (klase). Darbas su bendruomene. Kursinio darbo literatūros analizė. Vaikai, kuriems būdingas savęs izoliavimas. Vaikų laisvalaikis. Rizikos veiksniai, susiję su vaikų ir paauglių asocialiu ir nusikalstamu elgesiu. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 06 21
Nuotaikų kaitos dienoraštis
Nuotaikų kaitos dienoraštis. Nuotaikų kaitos dienoraščio analizė. Patarimai kaip pakeisti savo emocijas.
Filologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2013 05 22
Pedagogo vaidmens kaita
Įvadas. Mokytojo vaidmens kaita šiuolaikinės mokyklos požiūriu. Mokytojo savybės. Mokytojo savęs tobulinimas. Mokytojo vaidmens kaita. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 psl.
2012 12 03
Socialinių pedagogų veiklos vertinimas
Įvadas. Socialinio pedagogo veiklos teoriniai ir teisiniai pagrindai. Socialinė pedagoginė pagalba bendrojo ugdymo mokykloje. Socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio pedagogo funkcijos ir kompetencijos. Socialinio pedagogo veiklos kryptys bendrojo ugdymo mokykloje. Individualus darbas su ugdytiniais ir ugdytiniu grupe. Bendravimas ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 psl.
2014 05 09
Pasitenkinimas darbu
Įvadas. Darbuotojų pasitenkinimo darbu teoriniai aspektai. Svarbiausių, pasitenkinimą darbu nulėmiančių veisksnių apžvalga. Personalo kaitos organizacijoje problematika. Personalo kaitos samprata. Darbuotojų kaitą įtakojančios priežastys ir veiksniai. Kaitos organizacijoje pasekmės ir būdai jai valdyti. Ryšys tarp darbuotojų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2011 04 13