Pelningumo veiksniai

300 dokumentų
Pelningumo veiksniai ir jų analizė
Summary. Įvadas. Pelningumo veiksnių analizė. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas. Sąnaudų lygio rodikliai. Veiklos rizika ir pelningumas. Apb „apranga“ pelningumo veiksnių analizė. Apb ,,apranga“ veiklos apibūdinimas. Apb ,,apranga“ pelningumo veiksnių analizė. Apb „apranga“ pelningumo didinimo galimybės. ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 psl.
2013 05 26
Pelningumą įtakojantys veiksniai ir pelningumo galimybių nagrinėjimas
Pelno ir jį lemiančių veiksnių vertinimo metodologiniai aspektai. Pelno ir jo reikšmės samprata. Pelną (pelningumą) lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai ir jų įtaka pelnui. Vidiniai veiksniai ir jų įtaka pelnui. Pelningumo esmė ir santykiniai pelningumo rodikliai. Pelno (pelningumo) analizės metodai ir rūšys. Apb aprangoje ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 01 11
Pelningumą įtakojantys veiksniai ir pelningumo padidinimo galimybių nagrinėjimas
Įvadas. Uab montaura charakteristika. Uab montaura veiklos profilis. Uab montaura valdymas įmonės pagrindiniai konkurentai, rinkos apimtys. Darbuotojai ir jų išsilavinimas. Pelningumo esmė, ryšys su finansų valdymu ir įtaka uab montaura veiklai. Pelningumo esmė ir įtaka uab montaura veiklai. Įmonės finansų valdymo ir pelningumo ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 psl.
2011 12 15
Įmonės pelningumas ir jį lemiančių veiksnių tyrimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Pelningumo vertinimo metodiniai aspektai. Pelningumo sampratos analizė. Pelningumo rodikliai ir jų vertinimo metodologija. Pardavimo pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Pelningumą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Apb ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 psl.
2016 12 08
įmonės pelningumo dinamika ir jo veiksniai
Įmonės veikla, trumpa bendrovės apžvalga. Pelnas ir jo formavimas įmonėje. Veiklos pelno dinamika. Veiksniai, kurie sąlygoja ūkio subjekto finansinį rezultatą. Kainos svarba siekiant pelningumo. Produkto pelningumo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 06 26
Kaštai, pelnas, jų samprata
Įvadas. Kaštai. Kaštų samprata. Pelnas. Pelną (pelningumą) lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai ir jų įtaka pelnui. Vidiniai veiksniai ir jų įtaka pelnui. Pelningumo esmė ir santykiniai pelningumo rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 05 13
Įmonės analizė, plėtros ir pelno didinimas
Įmonė tvarko ir parduoda įvairios paskirties kompiuterizuotą įrangą. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Iį aplinka. Veiksniai turintys įtakos įmonės veiklos rezultatams. Išorinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Įmonės vidinė aplinka. Vartotojai. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 psl.
2013 01 17
AB „Auga“ group pelningumo analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata bei jo svarba įmonei. Pelningumo analizės uždaviniai ir kryptys. Pelningumą lemiantys veiksniai. Pelningumo rodikliai ir jų klasifikavimas. Pardavimo pelnigumo grupė. Veiklos pelningumo rodikliai. Turto pelningumo grupė. Kapitalo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2017 11 06
Pelningumo analizė skaidrės
Pelno siekimas. Pelno analizės svarba. Pelno analizės uždaviniai. Pelnui įtaką darantys veiksniai. Išorės veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Vidaus veiksnių, nulėmusių įmonės pelną, apibendrinta analizė. Pelningumas. Pelningumo rodiklių klasifikacija. Bendrasis pardavimų pelningumas. Veiksniai, lemiantys bendrąjį ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2016 12 04
Įmonės pelningumas ir jo reguliavimo būdai
Įvadas. Įmonės pelningumas. Pelningumo samprata. Pagrindiniai pelningumo rodikliai. Du Pont'o analizė. Pelningumui įtaką darantys veiksniai. Įmonės AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Įmonės AB LESTO charakteristika. AB LESTO pelningumo rodiklių analizė. Išorinių bei vidinių veiksnių įtaka AB LESTO pelningumo rodikliams. ...
Finansų referatai, Referatas, 20 psl.
2014 10 14
Pelningumo analizė veiklos diversifikavimo kontekste
Įvadas. Pelno ir pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata. Pelno analizės teoriniai aspektai. Pelningumo rodikliai ir jų skaičiavimas. Vidaus ir išorės veiksniai, lemiantys įmonės pelną. Segmentinės pelno analizės modelio pritaikomumas paslaugų įmonėse. Informacijos šaltinių analizės išvados. Uab „x“ pelningumo analizė ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 psl.
2013 10 08
APB Apranga įmonės pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelningumo teorinė analizė. Pelningumo samprata. Pelningumo analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Apb „Apranga“ pelningumo analizė. APB „Apranga“ charakteristika. APB „Apranga“ pelno (nuostolio) ataskaitos ir balanso analizė. APB „Apranga“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2017 12 14
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė
Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizė. Straipsnio tikslas. Pelningumo ir jį lemiančių veiksnių analizė pelno ekonominė reikšmė ir jo analizė. Pelno rodiklius lemiantys veiksniai. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas. Pelningumo rodiklių orientacinis vertinimo lygis. Rodiklio pavadinimas. Lietuvos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 psl.
2016 03 23
Pelningumo analizė ir prognozavimas
Įvadas. Pelnas. Pelningumo rodikliai. Pelningumo analizė. Pelningumo prognozavimas. Prognozių pagrindimo metodai. Pelno ataskaitos parengimas. Prognozavimas pelningumo lūžio tašką. Išvados. Literatūra.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2015 01 14
Pelningumas ir pelningumo rodikliai
Įvadas. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas teoriniu aspektu. Pelningumo esmė. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Uab „roventa“ pelningumo rodiklių analizė. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Uab „roventa“ charakteristika. Uab „roventa“ pardavimo pelningumas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 04 16
Mokumo ir pelningumo rodikliai
Uab „x baldai“. Mokumo ir pelningumo rodikliai. Įvadas. Mokumo ir pelningumo rodiklių teorinis pagrindimas. Mokumas ir mokumo rodikliai. Pelningumas ir pelningumo rodikliai. „x baldai“ mokumo ir pelningumo rodikliai. Darbo metodika ir priemonės. Uab „x baldai“ veiklos kryptys ir sąlygos. Uab „x baldai“ mokumo ir pelningumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 04 18
Kapitalo pelningumo analizė
Kapitalo pelningumo analizė. Sąvokos. Kapitalo pelningumo rodikliai. Veiksnių, darančių įtaką pastoviojo kapitalo pelningumo pasikeitimui, duomenys (tūkst. Eur). Pagrindiniai N įmonės pelningumo rodikliai. Pelningumo rodiklių analizė. Investicijų ekonomiškumo įvertinimas. Investicijų ekonomiškumas. Įvertinkite kuri iš ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 11 13
AB „Panevėžio statybos trestas“ pelningumo analizė ir prognozavimas
Turinys. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pelno ir pelningumo teoriniai aspektai. Pelno samprata. Pelno analizė ir veiksnių nustatymas. Įmonės pelningumo rodikliai. Pelningumo prognozavimas. Ab „panevėžio statybos tresto“ pelningumo analizė ir prognozavimas. Įmonės charakteristika. Pelno (nuostolių) dinamikos ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2017 05 11
AB „Vilkyškių pieninė“ pelningumo tyrimas
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės pelningumo (nuostolingumo) tyrimas. Įmonės finansų valdymo esmė ir funkcijos. Pelningumo samprata ir jo rodiklių analizė. Akcinės bendrovės „Vilkyškių pieninė“ pelningumo vertinimas. Veiklos apžvalga. Finansinių išteklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 12 03
Pelno ir pelningumo rodiklių analizė kursinis darbas
Įvadas. Pelno ir pelningumo rodiklių teoriniai aspektai. Pelno ir pelningumo reikšmės samprata. Pelno analizė. Pelningumo rodikliai. Uab „Bankas„ pelno ir pelningumo rodiklių analizė. Įmonės charakteristika. Pelno analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai. Balanso ataskaita. Pelno nuostolio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2016 01 03
BTA veiklos pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelno teorinė analizė. Pelno samprata. Pelno analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Uab „bta draudimas“ pelno analizė. Interviu su uab „bta draudimas“ įmonės darbuotojais. Uab „bta draudimas“ charakteristika. Uab „bta draudimas“ pelno (nuostolio) ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 psl.
2010 11 25
Lietuvos bankų pelningumo analizė
Įvadas. Bankų pelningumo samprata ir analizės teoriniai aspektai. Bankų pelningumo samprata. Bankų pelningumo analizės ypatumai ir šaltiniai. Pagrindiniai bankų pelningumo rodikliai. Lietuvos bankų pelningumo ir jį sąlygojančių veiksnių analizė. Lietuvos bankų pelningumo prognozavimas. Lietuvos bankų veiklos prognozės naudojant ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 psl.
2014 11 24
Pelningumo rodiklių analizė greitųjų kreditų įmonėje
Įvadas. Įmonės pelningumo rodiklių teorinė analizė. Pelningumo samprata. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Uab „Moment credit“ pelningumo rodiklių analizė. Apie bendrovę. Uab „Moment Credit“ pardavimo pelningumo analizė. Uab „Moment Credit“ turto pelningumas. Uab „Moment ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2015 04 17
Turto pelningumo analizė
Turto pelningumo analizė. Turto pelningumo santykiniai rodikliai. Turto pelningumo veiksnių analizė. Turto pelningumas= (grynasis. N įmonė sugebėjo tokiu laipsniu viršyti vidutinį ekonominės veiklos srities apyvartumą. Rasti veiksnių įtaką ( gryno pardavimų pelningumo bei turto apyvartumo pasikeitimo) turto pelningumo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 11 13
Įmonės pelningumo rodiklių skaičiavimas, klasifikavimas ir analizė
Įžanga. Skyrius (pelningumo rodiklių skaičiavimas). Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas (ROA). Nuosavybės grąža (ROE). Skyrius (pelningumo rodikliai ir jų klasifikavimas). Pelningumo rodiklių esmė. Pelningumo rodiklių rūšys. Skyrius (pelningumo rodiklių analizė). Išvados. Santrauka. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 10 20
Pelningumo didinimo galimybių tyrimas
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės pelningumo analizė. Finansinės analizės samprata ir rūšys. Pelningumo samprata ir jo rodiklių analizė. Finansinis prognozavimas. Ab vilkyškių pieninė veiklos analizė. Bendrovės veikla. Horizontali ir vertikali analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 05 20
AB „Rokiškio sūris“ veiklos pelningumo tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Pelningumo samprata ir jo svarba įmonės veiklai. Pelningumo rodiklių klasifikavimas. Pelningumo rodiklių analizės metodai. AB „Rokiškio sūris“ veiklos pelningumo tyrimas. Pagrindiniai bendrovės duomenys. Įmonės 2007-2014 m. Horizontalioji analizė. Grafiškas rodiklių pateikimas. AB „Rokiškio sūris“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 03 24
Pelningumo analizė veiklos diversifikacijos kontekste
Pelningumo analizė. Uab „x“ ssgg analizė. Bendrojo pelningumo koeficiento analizė. Grynasis pelningumo koeficiento analizė. Veiklos pelningumas prieš palūkanas ir mokesčius koeficiento analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo koeficiento analizė. Turto pelningumo koeficiento analizė. Bendrojo pelningumo (apsaugos sistemų) koeficiento ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 psl.
2013 10 03
Įmonės x finansinė analizė
Įvadas.Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Uab “X” veiklos ateities prognozės. Išvados. Naudota literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 06 05
Įmonės pelningumo valdymas
Įmonės pelningumo valdymas. Pelningumo samprata Pelningumo rodikliai Grynasis. Pelningumo samprata. Kiekvienos naujai steigiamos ar jau vykdančios savo veiklą įmonės tikslas pasiekti. Pelningumo rodikliai. Pelningumo rodikliai padeda investuotojams orientuotis. Turto pelningumo rodikliais labiausiai suinteresuoti įmonių vadovai. Grynasis ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 10 27