Personalo atranka ir samda skaidres

300 dokumentų
Personalo atranka ir samda
Įvadas. Personalo atranka. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos būdai. Kandidatų atrankos kriterijų nustatymas. Personalo vertinimas. Personalo atrankos etapai. Personalo samda. Ieškome geriausių. Žvaigždes auginamės patys. Geidžiamiausias darbdavys. Darbas parodys, kas yra geriausi. Įgūdžiai svarbiausia. Vertybės ...
Vadybos analizės, Analizė, 10 psl.
2015 05 28
Personalo atranka ir samda vadybos referatas
Įvadas. Personalo testavimas ir atranka. Darbuotojų atrankos svarba, metodai ir jos atlikimo procedūra. Kompleksinės darbuotojų atrankos organizavimas. Atrankos metodų populiarumas skirtingose šalyse. Personalo įdarbinimas (samda). Išvados. Literatūros šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2017 05 15
Personalo poreikiai
Įvadas. Personalo poreikio planavimas. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksniai ir jų įtaka. Vidiniai veiksniai ir jų įtaka. Darbuotojų samda. Darbuotojų planavimas, jų vertinimas ir vertinimo įtaka personalo parinkimui. Darbuotojų verbavimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojų skatinimas. Darbuotojų moralinis skatinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2011 04 05
Personalo paieška ir atranka – kokį būdą rinktis
Personalo paieška ir atranka – kokį būdą rinktis. Personalo skyrius – kokia jo reikšmė ir indėlis įmonės veikloje? Personalo paieškos ir atrankos metodai pasaulinėje ir Lietuvos praktikoje. Įdarbinimo agentūros.
Vadybos referatai, Referatas, 5 psl.
2010 03 03
Personalo atranka
Įvadas. Personalo atrankos kriterijai. Personalo atrankos būdai. Atrankos metodai. Gyvenimo aprašymas (cv). Rekomendacija. Pokalbis (interviu). Testai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2012 10 15
Praktikos ataskaita Sodroje
Įvadas. Sodros strateginis veiklos planas. Pareiginių nuostatų rengimo tvarka. Sodra‘‘ kontrolės priemonės ir formos. Darbuotojų atranka, samda ir atleidimas. Atleidimas iš pareigų bei nušalinimas nuo pareigų. Darbuotojų atranka. Personalo kvalifikacijos kėlimo sistema, mokymo sistema. Valstyybės tarnautojų mokymo sistema. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2016 05 09
Personalo organizavimo sistema
Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto viešojo administravimo katedra personalo organizavimo sistema rašto darbas. Žmogiškųjų išteklių vadybos apibrėžimai. Grafinis personalo funkcijų vaizdas živ funkcijos pagrindinės žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos. Valdymo funkcijų aprašymas. Darbų ir darbo vietų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2016 05 03
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. Vadovavimo priemonės. Pagrindinės vadovavimo technikos. Darbo motyvavimas. Vadovavimo stiliai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 psl.
2015 12 01
Personalo atranka vadyba
Įvadas. Organizacijos atliekančios personalo atranką. Atrankos metodas- interviu. Darbuotojų atranka pagal jų įgytas specialybes. Vadovų apklausa apie darbuotojų atranką. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 23 psl.
2014 09 12
Administracinių įgūdžių lavinimo praktikos ataskaita
Įvadas. Sodros veiklos strateginis veiklos planas. Sodros organizacinė valdymo struktūra. Pareiginių nuostatų rengimo tvarka. sodra‘‘ kontrolės priemonės ir formos. Darbuotojų atranka, samda ir atleidimas. Atleidimas iš pareigų bei nušalinimas nuo pareigų. Darbuotojų atranka. Personalo kvalifikacijos kėlimo sistema, mokymo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2016 04 26
Lietuvos draudimas kursinis darbas
Įvadas. Personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” organizacijos personalo valdymo veiklų analizė AB „ Lietuvos draudimas ” apibūdinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” apskaita. AB ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 11 01
Įmonės personalo valdymo veiklų analizė
Personalo apskaita. Personalo planavimas. Verbavimas. Personalo atranka. Adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 12 psl.
2014 01 23
Personalo valdymas ir atranka
Personalo valdymas ir atranka. Darbo tikslas. Uždaviniai. Planavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Personalo valdymo procesas. Personalo atrankos etapai. Darbuotojų atranka. Darbuotojų paieška. Paieškos būdai. Darbuotojų atrankos nuoseklumas. Interviu su darbdaviu. Darbuotojų atrankos veiksmingumo veiksniai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 01 14
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo judėjimo valdymas. Personalo mokymas ir vystymas. Kompensavimas (skatinimas) ir apsauga. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 06 28
Personalo planavimas, paieška ir atranka
Personalo planavimas, paieška ir atranka. Įmonės tikslai nustatyti reikiamą. Darbuotojo tikslai rasti darbą. Kiek kainuoja naujo darbuotojo priėmimas. Personalo planavimas, paieška ir atranka. Personalo planavimo tikslas – nustatyti. Personalo planavimas. Laisvų darbo vietų prognozavimas. Personalo skaičiaus prognozavimo metodai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 05 04
Personalo vadyba (2)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptavimas. Personalo vertinimas ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2013 09 22
Darbuotoju atranka pristatymas
Darbuotojų atranka. 2015-04. Personalo atranka įmonėje Nuo ko pradėti. Personalo atranka įmonėje. Personalo atranka –. Nuo ko pradėti? Visų pirma, aiškiai žinoti atsakymus į šiuos klausimus Ko mūsų įmonė siekia. Pasiruošimas pokalbiui dėl darbo. Paruoškite savo CV. Motyvacinį laišką. Atrankos pokalbio klausimai. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 10 08
Personalo atranka ir samda referatas
Privatus sektorius. Viešasis sektorius. Taikyti įvairius atrankos metodus tinkamiems kandidatams pasirinkti. Nusiųsti vieną ar daugiau tinkamų kandidatų pas vadovą , kuris yra tiesiogiai atsakingas už darbą. Vidaus kandidatai. Išorės kandidatai. Personalo paieškos strategijos pasirinkimas ir paieškos būdai. Kandidatų atrankos ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 02 21
Darbuotojų atranka ir adaptacija
Įvadas. Personalo atranka ir adaptacija teoriniu aspektu. Personalo telkimas, adaptacijos sąvokos, jų esmė. Darbuotojų telkimas ir atranka. Darbuotojų vertinimas atrankos metu. Personalo adaptacija ir ugdymas adaptacijos metu. Motyvacija ir poveikio priemonės adaptacijos metu. Literatūros analizės apibendrinimas. Darbuotojų atranka ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 01 14
Organizacijos personalo valdymas
Organizacijos personalo valdymas. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į darbuotojų vadybą. Personalo valdymo tikslas ir uždaviniai. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo reikšmė. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Planavimo procedūros. Darbų ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 psl.
2013 05 22
Kokybės vadyba įmonėje (2)
Teorija. Kokybės samprata. Kokybės reikalavimai teikiamoms paslaugoms (paslaugų ir paslaugų teikimo savybėsKokybės reikalavimai organizacijoje vykdomoms veikloms (kokybės funkcija organizacijojeKokybės vadybos objektas. Kokybės vadybos elementai. Metodologija. Personalo atranka. Personalo ugdymas. Personalo vertinimas. Žmogiškųjų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2014 11 30
Personalo atrankos tradicinėse ir virtualiose organizacijose
Įvadas. Personalo vadyba. Personalo vadybos samprata. Uždaviniai. Personalo vadybos turinys. Personalo verbavimas. Personalo verbavimo samprata. Turinys. Personalo verbavimo metodai. Internetiniai šaltiniai. Personalo atranka. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos etapai. Personalo atrankos metodai. Personalo vadyba virtualioje ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 psl.
2014 05 26
Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka, adaptavimas,vertinimas. Darbo santykių valdymas. Išvados. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2016 11 16
Personalo paieška ir atranka skaidrės
Personalo paieška ir atranka. Personalo paieškos samprata. Personalo paiešką rekomenduojama atlikti tokiu nuoseklumu. Personalo paieškos šaltiniai. Reikalavimai laisvai darbo vietai. Pardavimų vadovas (-ė). Klaipėda. Praktinės užduotys. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos etapai. Personalo atrankos etapų apibūdinimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2017 03 30
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab banko „seb“ personalo valdymo politika. Ab banko „seb“ charakteristika. Faktinės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 psl.
2012 06 08
Personalo atranka, įdarbinimas ir adaptavimas
Įvadas. Personalo atranka. Atrankos proceso etapai. Įdarbinimas. Darbo sutartis. Darbuotojų adaptavimas. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2017 05 31
Personalo paieška, atranka ir samdymas
Įvadas. Darbo objekto ,informacijos šaltinių apžvalga. Darbuotjų planavimo,paieškos,atrankos ir samdos teorinė analizė. Personalo paieška. Paieška per internetą. Virtualių darbo biržų privalumai ir trūkumai. Personalo atranka. Atrankos kainų palyginimas. Personalo įdarbinimas. Personalo įdarbinimo būdai. Darbuotojų priėmimas ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 psl.
2013 11 28
Praktika seniūnijoje
Įvadas. Agluonėnų seniūnijos taikomi planavimo principai. Agluonėnų seniūnijos organizacinė valdymo struktūra. Pareiginių nuostatų rengimo tvarka. Agluonėnų seniūnijoje taikomi vadovavimo principai. Įstaigoje taikomos kontrolės formos ir priemonės. Įstaigoje naudojamos komunikacijos priemonės. Įstaigoje pildomi dokumentų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2014 11 28
Motyvacijos veiksmingumas
Įvadas. Personalo vadyba teoriniu aspektu. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Literatūros analizės apibendrinimas. Personalo vadybos procesas uab „eolto“ įmonėje. Tiriamosios organizacijos apibūdinimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 05 06
Personalo paieška ir atranka referatas
Įvadas. Personalo kriterijai. Personalo paieškos metodai Lietuvos praktikoje. Atrankos konkurso organizavimo etapai. Atrankos būdai. Gyvenimo aprašymas CV. Rekomendacija. Kandidatų šaltiniai darant personalo atranką patiems. Kandidatų vertinimo klaidos. Žinių skaičiavimas. Žinių potencialas pagal išsilavinimą. Žinių potencialas ...
Vadybos referatai, Referatas, 23 psl.
2015 05 09