Personalo mokymas ir ugdymas

300 dokumentų
Personalo mokymas
Santrauka. Personalo mokymo organizavimas įmonėje. Literatūros šaltinių apžvalga. Įvadas. Personalo mokymo ypatumai. Personalo mokymo metodai. Naujų darbuotojų mokymas. Mokymas individualiai. Mokymasis kolektyviniu lygiu. Mokymasis grupės lygiu. Mokymasis organizacijos lygiu. Personalo mokymo problemos. Personalo mokymas uab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2013 05 18
Įmonės personalo valdymo veiklų analizė
Personalo apskaita. Personalo planavimas. Verbavimas. Personalo atranka. Adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 12 psl.
2014 01 23
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo judėjimo valdymas. Personalo mokymas ir vystymas. Kompensavimas (skatinimas) ir apsauga. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 06 28
Darbuotojų ugdymas ir motyvavimas
Darbuotojų ugdymas ir motyvavimas. Paskaitos tikslai. Personalo motyvacija. Motyvacijos turinys. Poreikių motyvacinės teorijos. Poreikių hierarchija. Erg teorija. Trijų poreikių teorija. Dviejų veiksnių motyvavimas. Procesinės motyvacijos teorijos. Vilčių teorija. Pastiprinimo teorija. Orientavimas. Mokymas. Mokymo organizavimas. Mokymo ...
Vadybos aprašymai, Aprašymas, 32 psl.
2013 05 26
Statybos įmonės personalo valdymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių naudojimas. Įmonės. Personalo valdymas. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Personalo ugdymas, mokymas ir tobulinimas. Statybos įmonės darbuotojų valdymo sistema. Mažos statybos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Statybos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 02 28
Personalo vadyba (2)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptavimas. Personalo vertinimas ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2013 09 22
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata ir reikšmė. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai. Išvados. Naudota literetūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 03 03
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. Vadovavimo priemonės. Pagrindinės vadovavimo technikos. Darbo motyvavimas. Vadovavimo stiliai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 psl.
2015 12 01
Personalo vadybos konspektas (2)
Personalo vadyba Egzamino data 2014 01. Egzamino temos. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių valdymo sąvokų palyginimas. Personalo vadybos procesas organizacijoje. Personalo tarnybų specialistų , atliekančių personalo organizavimo funkcijas , veiksmai funkcijos. Strateginis , operatyvinis ir ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2015 06 13
Personalo vertinimas, mokymas ir tobulinimas
Įvadas. Personalo vertinimo teoriniai pagrindai. Personalo vertinimo samprata. Personalo vertinimo tikslai ir uždavinia. Vertinimo eiliškumas. Vertinimo kriterijai. Formalus, neformalus vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. Personalo mokymo ir tobulinimo metodai. Personalo mokymo ir tobulinimo programa. Personalo mokymo ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 psl.
2017 11 22
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab banko „seb“ personalo valdymo politika. Ab banko „seb“ charakteristika. Faktinės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 psl.
2012 06 08
Darbuotojų tobulinimas ir mokymas
Įvadas. Investavimo į darbuotojų mokymą būtinybė. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Kvalifikacijos kėlimo strategija. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Mokymo ir tobulinimo programos. Darbuotojų mokymo ir tobulinimo programų įvertinimas. Darbuotojų tobulinimo (ugdymo) centrai. Vadovų mokymas ir tobulinimas. Mokymo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2011 06 22
Švietimo sistema Lietuvoje
Įvadas. Švietimo sistema, švietimas. Švietimo sistemos paskirtis ir misija. Švietimos sistemos funkcijos. Švietimo sistemos struktūra. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Netradicinis ugdymas. Specialusis ugdymas(is), mokymosi ir švietimo pagalba. Profesinis mokymas. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2017 06 04
Kokybės vadyba įmonėje (2)
Teorija. Kokybės samprata. Kokybės reikalavimai teikiamoms paslaugoms (paslaugų ir paslaugų teikimo savybėsKokybės reikalavimai organizacijoje vykdomoms veikloms (kokybės funkcija organizacijojeKokybės vadybos objektas. Kokybės vadybos elementai. Metodologija. Personalo atranka. Personalo ugdymas. Personalo vertinimas. Žmogiškųjų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2014 11 30
Personalo mokymas ir kvalifikaacijos kėlimas
Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Tyrimo planas. Kaip formuojasi kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų mokymo poreikis?. Kvalifikacijos kėlimas ir darbuotojų mokymas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo svarbą lemiančios priežastys. Personalo mokymo ar kvalifikacijos kėlimo vaidmuo. Grįžtamasis ryšys. P. Drakeris ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 02 06
Žmogiskųjų išteklių valdymo inovacijos
Žmogiškųjų išteklių valdymo inovacijos. Personalo atrankos inovacijos. Inovatyvūs personalo verbavimo, paieškos ir atrankos būdai. Darbdavio įvaizdis. „karjeros dienos“. Galvų medžiokė. Darbuotojų nuoma. Personalo ugdymo ir tobulinimo inovacijos. Asmeninis ugdymas. Asmeninio ugdymo ir psichoterapijos skirtumai. Darbuotojų ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 03 13
Personalo tobulinimas
Įvadas. Įmonės personalo veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo tobulinimo teorinė analizė. Personalo valdymo samprata. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Vadovų mokymas ir tobulinimas. „ valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (vmvt)“ personalo tobulinimo įvertinimas. Darbuotojų ir vadovų tobulėjimo ypatumai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 11 21
Lietuvos draudimas kursinis darbas
Įvadas. Personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” organizacijos personalo valdymo veiklų analizė AB „ Lietuvos draudimas ” apibūdinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” apskaita. AB ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 11 01
UAB Batrema personalo vadybos sistemos auditas
Personalo vadybos sistemos auditas analizė “ UAB batrema ” įmonėje įvadas darbo tikslas. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais ŽI. Apsirūpinimo strategija ir jos sąsajos su Ž. Personalo kompetencijų planavimas modeliavimas. Personalo paieška tikslai ir būdai. Personalo paieškos organizavimas. Personalo atrankos procedūra ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 psl.
2017 05 14
Personalo vadyba. Personalo paieška.
Įvadas. Personalo paieška ir verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas. Kvalifikacijos poreikių nustatymas ir realizavimas. Kvalifikacijos kėlimo, mokymo metodai. Savarankiško mokymosi organizavimas. Individualaus mokymosi koncepcija. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 22 psl.
2010 03 03
Personalo valdymo veiklų analizė
Personalo valdymo veiklų analizė kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyboje. Personalo valdymas. Personalo valdymas ir politika. Personalo valdymo svarba. Personalo valdymas organizacijoje. Kontrolė organizacijoje. Personalo valdymo veiklos. Personalo apskaita. Strateginis planavimas. Darbų analizė. Planavimas. Verbavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2014 01 11
Personalo mokymas skaidrės
Personalo mokymas, kvalifikacijos kėlimas. Mokymo sistemos. Organizacija būtinai turi. Personalo mokymo procesas. Labai svarbu pasirinkti tinkamą kvalifikacijos kėlimo metodą. Metodai klasifikuojami įvairiai. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Žmogaus išteklių – intensyvi strategija. Dualinė (poliarizacijos) strategija. Mobilumo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 11 24
Žmogiškųjų išteklių valdymas Ibis Styles Vilnius, UAB
Įvadas. Darbo tikslas. Viešbutis “Ibis Styles Vilnius”. Veiklos pristatymas. Įmonės analizė. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo reikalavimo profiliai. Personalo pareigybinė instrukcija. Personalo paieškos ir atrankos procesas. Personalo vertinimas. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 psl.
2017 04 26
Darbuotojų ugdymas ir motyvavimas konspektas
Darbuotojų ugdymas ir motyvavimas 4 TEMA. Orientavimas, mokymas ir ugdymas. Orientavimas. Penki mokymo etapai. Mokymas. Darbuotojų ugdymo programos. Ugdymo programų tipai. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai. Mokymo tikslai ir metodai. Mokymo tikslų paskirtis. Mokymai darbo vietoje. Tinkamai apibrėžti mokymo tikslai turi atspindėti informaciją ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2014 11 27
Socialinės kompetencijos ugdymas matemtaikos pamokose
Socialinės kompetencijos ugdymas matematikos pamokose. Darbo uždaviniai Aprašyti ir išanalizuoti socialinės kompetencijos sąvoką. Temos aktualumas. Vykstant Lietuvos švietimo. Gebėjimas suvokti save ir kitus. Socialinė kompetencija tai. Socialinės kompetencijos ugdymas. Lietuvių pamokoje Dailės pamokoje Muzikos pamokoje Matematikos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 11 11
Europos komisijos personalo atrankos analizė
Įvadas. Europos komisijos personalo struktūra. personalo. Reguliavimas ir jo atrankos įstaiga. Personalo atrankos etapai ir procedūros. Priešpradinis mokymas. Atrankos konkursų diferenciacija. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 psl.
2014 05 11
Praktiniai intelekto išteklių vadybos aspektai
Praktiniai intelekto išteklių vadybos įmonėje aspektai. Personalo departamento reorganizavimas. Personalo departamento funkcijos.                                       Intelekto išteklių planavimas. Apibrėžimas ir tikslai. Ilgalaikis intelekto išteklių planavimas. Trumpalaikis intelekto išteklių ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 33 psl.
2016 12 09
Darbuotojų kaita ir jos valdymas
Personalo valdymo samprata ir jos reikšmė. Personalo valdymo sudėtinės dalys ir jų įtaka darbuotojų kaitai. Personalo mokymas ir tobulinimas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 01 05
Organizacijos personalo valdymas
Organizacijos personalo valdymas. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į darbuotojų vadybą. Personalo valdymo tikslas ir uždaviniai. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo reikšmė. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Planavimo procedūros. Darbų ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 psl.
2013 05 22
Personalo vadyba. Konspektas.
Personalo vadyba viešajame sektoriuje: teorijos ir praktikos vienovė. Įvadas. Karinių vienetų valdymo tobulinimas. Personalo valdymo ypatumai karinėse struktūrose. Generolo jono žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų rengimo veiklos tyrimas. Vadybos kultūros Lietuvoje ir pasaulyje aspektai. Viešojo administravimo finansiniai ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 97 psl.
2010 03 03