Personalo valdymas

300 dokumentų
Personalo valdymas, organizavimas
Įvadas. Personalo vadybos esmė. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. Darbuotojų pažinimas ir motyvacija. Valdymo metodai. Personalo vadybos principai. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 psl.
2011 02 12
Personalo valdymas X įmonėje
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Pareigybių aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių aprašymas. Reikalavimų profilių formavimas. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 psl.
2010 12 13
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 12 03
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo judėjimo valdymas. Personalo mokymas ir vystymas. Kompensavimas (skatinimas) ir apsauga. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 06 28
Organizacijos personalo valdymas
Organizacijos personalo valdymas. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į darbuotojų vadybą. Personalo valdymo tikslas ir uždaviniai. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymo reikšmė. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Planavimo procedūros. Darbų ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 psl.
2013 05 22
MAXIMA personalo valdymas
Įvadas. UAB „Vilniaus prekyba“ veikla. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. UAB „Vilniaus prekyba“ organizacinė valdymo struktūra. Įmonės padaliniai, pareigybės ir darbuotojų skaičius. Uab „Vilniaus prekyba“ organizacinė struktūra. Darbo analizė ir reikalavimai. Pareigybių/ darbo vietų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 psl.
2010 12 13
Personalo valdymas Organizacinio darbo pagrindai
Uždaviniai. Personalo valdymo apibrėžimai. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių planavimas. Planavimo procedūros. Verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos metodai. Orientavimas arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Metodai tiesiog darbo vietoje. Metodai ne darbo vietoje. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 psl.
2010 12 09
Restorano personalo valdymas
Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Darbuotojų skaičius pagal personalo kategorijas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. Darbo vietos / pareigybės darbo aprašymas. Reikalavimai darbo vietą / pareigybę užimančiam ...
Vadybos referatai, Referatas, 54 psl.
2011 02 18
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. Viešbučio personalo darbo organizavimas. Įmonės valdymo struktūra. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 04 02
Personalo valdymas įmonėjė Personalo praktikos ataskaita
Lentelių sąrašas. Įvadas. DrÄxlmaier“ įmonės atsakingo darbuotojo už personalo valdymo organizavimą pareiginių nuostat analizė. Personalo organizavimas ,drÄxlmaier“įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Paieškos atrankos, samdos, adaptacijos tvarka DRÄXLMAIER įmonėje. Darbuotojų motyvavimo priemonės ir jų taikymo ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2015 05 21
Personalo valdymas konspektas
Personalo valdymo politikos samprata. Personalo valdymo politikos vaidmuo ir svarba įmonėje. Personalo valdymo politikos klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Personalo valdymo politikos motyvavimas. Personalas – tai visos įmonės darbuotojai – visi samdomieji darbuotojai, ir dirbantys savininkai.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2011 06 22
Personalo valdymas (2)
Įvadas. Uab „x“ charakteristika. Bendrovės vizija, misija, tikslai ir strategija. Bendrovės vizija. Bendrovės misija. Bendrovės tikslai. Bendrovės strategija. Praktika bendrovėje uab „x. “. Bendrovės dokumentai. Bendrovės padaliniai. Bendrovės organizacinės valdymo struktūros schema. Personalo valdymas bendrovėje. Uab „x. ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 psl.
2013 05 20
Personalo valdymas UAB
Įvadas. Uab “Megrame” pristatymas. Veiklos sritys. Personalo valdymas. Personalo valdymo sąvoka. Pagrindiniai personalo valdymo aspektai. Personalo valdymo sudedamosios dalys. Bendradarbiai ir jų pažinimas. Personalo motyvavimas (skatinimas). Valdymo metodai. Vadybinio poveikio priemonių taikymas. Konfliktų prevencija ir konfliktų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 11 13
Personalo valdymas skaidrės
Vadovavimas. “žmonės įsidarbina į organizacijas, tačiau jas palieka dėl vadovų. ”. Lyderiavimo paradoksai. Reikalavimai šių laikų vadovui. Kokiu turėtų būti geras vadovas? Kodėl protingi vadovai klysta? Neefektyvių žmonių bruožai. Kaip išvengti puikybės? Vadovo ir lyderio sąvokos “solo” vadovas. Lyderis- komandos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2012 10 16
Personalo valdymas referatas
Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos samprata, tikslai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos etapai. Adaptacijos efektyvumas. Personalo valdymo, motyvavimo ir mokymo procesai. Personalo valdymas ir tobulinimo procesai. Personalo mokymo metodai. Adaptacijos – valdymo procesas įmonėje „Rimgauda“. Įmonės charakteristika. Valdymo ...
Finansų referatai, Referatas, 23 psl.
2013 11 04
Statybos įmonės personalo valdymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių naudojimas. Įmonės. Personalo valdymas. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Personalo ugdymas, mokymas ir tobulinimas. Statybos įmonės darbuotojų valdymo sistema. Mažos statybos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Statybos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 02 28
Personalo valdymas ir atranka
Personalo valdymas ir atranka. Darbo tikslas. Uždaviniai. Planavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Personalo valdymo procesas. Personalo atrankos etapai. Darbuotojų atranka. Darbuotojų paieška. Paieškos būdai. Darbuotojų atrankos nuoseklumas. Interviu su darbdaviu. Darbuotojų atrankos veiksmingumo veiksniai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 01 14
Įmonės personalo valdymas
Įvadas. Personalo valdymas. Personalas. Personalo tarnyba. Personalo vadybos kryptys. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Personalo valdymo svarba vadovams. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. Kodėl personalo valdymas svarbus visiems vadovams? Vadovų darbas. Vadovo ryšys su personalu. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 05 22
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab banko „seb“ personalo valdymo politika. Ab banko „seb“ charakteristika. Faktinės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 psl.
2012 06 08
Personalo valdymas ir jo analizė
Įvadas. Pį „kardažolė“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo valdymo svarba vadovams. Prekybos įmonės organizavimo ypatumai. Darbuotojų motyvavimo priemonių taikymas organizacijoje. Organizacijos struktūros tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 12 08
Įmonės personalo valdymas savarankiškas darbas
Įmonės strateginiai tikslai. Užduotis. Parenkite įmonės SWOT analizę atsižvelgiant į įmonės veiklos ir personalo valdymo strategiją. Užduotis. Įvertinkite priemones veiksmus , kurių pagalba ateityje planuojate įveikti išorinės aplinkos grėsmes bei vidinius trūkumus. Užduotis. Nubraižykite įmonės organizacinę valdymo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2017 03 15
Virtualios organizacijos personalo valdymas. Daktaro disertacija
Daktaro disertacija. Įvadas. Personalo vadybos tobulinimas informacinių technologijų priemonėmis – prioritetinė naujų darbo. Organizavimo formų įgyvendinimo problema. Naujų darbo organizavimo formų kūrimas virtualių organizacijų plėtros sąlygomis kaip aktuali. Vadybos mokslo kryptis. Personalo valdymo problemos virtualiose verslo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 148 psl.
2011 12 04
Personalo valdymas logistikos referatas
Orientacija į klientą. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Naujų darbuotojų adaptacija. Personalo veiklos valdymas ir vertinimas. Horizontali vertikali karjera. Individualios karjeros valdymas.
Logistikos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 01 19
Personalo valdymas Delano
Įvadas. Teorinė projektinio darbo dalis. UAB „Delano“ įmonių grupės veiklos aprašymas. Darbo jėgos segmentai UAB „Delano“ įmonėje. Išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės aplinka. Makroaplinkos tyrimas. Mikroaplinkos tyrimas. UAB „Delano“ konkurentai. Klientų aptarnavimo kultūra. Paslaugų kainodaros nustatymas. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2014 03 25
Personalo valdymas IKI parduotuvėse
Įvadas. Uab ,,palink“ charakteristika. Atsiradimo Lietuvoje istorija. Juridinė forma, struktūra. Personalo skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Darbuotojų kaita organizacijoje per tris pastaruosius metus ir jos priežastys. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 06 14
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. Vadovavimo priemonės. Pagrindinės vadovavimo technikos. Darbo motyvavimas. Vadovavimo stiliai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 psl.
2015 12 01
Personalo valdymas muitinėje
Įvadas. Personalo vadyba Lietuvos respublikos muitinėje. Priėmimas į tarnybą muitinėje. Priėmimo į pareigas tvarka. Stažuotė. Muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas. Muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas, karjera. Muitinės pareigūno atleidimas iš pareigų. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 psl.
2014 01 14
Personalo valdymas referatas (2)
Įvadas. Personalo valdymo procesas. Darbutojų telkimas ir atranka. Darbo santykių įteisinimas. Adaptacija organizacijoje. Bendravimo vaidmuo vadyboje. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 03 24
Organizacijos elgsena ir personalo valdymas
Organizacijos elgsena ir personalo valdymas.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 03 05
Personalo valdymas Bitė Lietuva
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Uab „ Bitė Lietuva “ aprašymas. Uab „ Bitė Lietuva “ personalo vertinimo procedūra. Pagrindinės kompetencijos. Naudota literatūra.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2016 05 09