Pirmasis pasaulinis kartas

300 dokumentų
Pirmasis pasaulinis karas
Pirmasis pasaulinis karas. Karo pobūdis. Priežastys. Jav iškilimo priežastys. Kariniai blokai (sąjungos). Trilypė sąjunga. Antantės sąjunga. Karo pretekstas ir pradžia. Frontai. Karo padariniai.
Istorijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2011 01 18
Pirmasis pasaulinis karas konspektas
IŠ eilės surašytų svarbiausių įvykių, datų ir istorinių asmenybių konspektas, Pirmojo pasaulinio karo metais.
Istorijos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2012 10 11
Pirmasis pasaulinis karas prezentacija
Pirmasis pasaulinis karas. Bendra apžvalga. Karas prasidėjo tarp vidurio europos imperijų. Karo auka tapo belgija. Karo priežastys. karo tikslai. Prancūzijos pagrindinis tikslas buvo. Vokietija savo tikslus numatė vadinamojoje „rugsėjo programoje“. Pranciškų ferdinandą. Karo pradžia. Serbija paskelbė. Vokietija pareikalavo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 02 16
Pirmasis pasaulinis karas skaidrės
Priežastys. Imperializmas. Nacionalizmas. Karinių blokų susikūrimas. Agresyvi didžiųjų valstybių užsienio politika. Ginklavimosi varžybos. Padidėjęs valstybių ekonominės raidos netolygumas. Kariniai blokai (sąjungos). Trilypė sąjunga. Antantės sąjunga. Pradžia. Frontai. Pagrindiniai. Kiti. Karo eiga. Įvykiai vakarų fronte. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2013 01 05
2 pasaulinis karas skaidrės
Skaidrės apie 2 pasaulinį karą. Įvadas. Ii pasaulinis karas. Asmenybės. Lietuva ii pasaulinio karo metais. Ssrs okupacija. Vokietijos okupacija. Molotovo – ribentropo paktas. Pokarinė europa. Karo pasekmės:.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 10 11
Pirmasis pasaulinis karas (pradžia)
Pirmasis pasaulinis karas (pradžia). Pirmasis pasaulinis karas. Karo tikslai. Liepos krizė. Karo pradžia. Karo padariniai. Pirmasis pasaulinis karas – vienas iš pasaulinių karų. Iš pradžių karas. Pirmajame pasauliniame kare pirmą kartą plačiai pradėta naudoti technika (šarvuočiai. Vokietija XIX–XX a. sandūroje virto viena ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 27
Pirmasis pasaulinis karas istorijos projektas
Pirmasis pasaulinis karas. Tikslas. Pirmojo pasaulinio karo priežastys. Ginkluota taika. Pirmasis pasaulinis karas. Pirmojo pasaulinio karo metu naudoti ginklai. Moderni Pirmojo pasaulinio karo metų ginkluotė. Karo metu vykę nusikaltimai. Pirmojo pasaulinio karo padariniai. Kūrybinės užduotys. Filmukas. Atsakymai. Kryžiažodžio ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 05 23
Pirmas pasaulinis karas, testai, šaltiniai
Testai apie pirmą pasaulinį karą su atsakymais. Kurių dviejų amžių sandūroje egzistavo tokios žemėlapyje pavaizduotos valstybių sienos? Įvardykite karinę sąjungą, kurią sudarė žemėlapyje skaičiais pažymėtos valstybės. Kelinto amžiaus pradžioje ši sąjunga buvo sukurta? Kuri iš žemėlapyje skaičiais pažymėtų ...
Istorijos testai, Testas, 6 psl.
2012 12 27
Pirmasis Pasaulinis Karas istorijos konspektas
PIRMASIS PASAULINIS KARAS Dviejų karinių - politinių blokų susidarymas ir jų prieštaravimų didėjimas. Karo veiksmų eiga. Karo veiksmai 1915. Vokietijos karinė vadovybė. – įvykiai. Lenino tezės „ dėl separatinės taikos sudarymo “.
Istorijos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2017 03 05
Pirmasis pasaulinis karas skaidrės pristatymas
Pirmasis pasaulinis karas. (arba didysis karas, didžkaris). Karas prasidėjo tarp vidurio europos imperijų. Trilypė sąjunga. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui trilypė sąjunga suiro. Antantės sąjunga. Sąjungos įsipareigojimai buvo tokie patys kaip ir trilypėje. Į pirmąjį pasaulinį karą (iki karo pabaigos) įsitraukė. Pirmojo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 04 27
Pirmasis pasaulinis karas (3)
Žemėlapis. Asmenybės. Sąvokos. Pirmasis pasaulinis karas. Priežastys. Tikslai. Karo frontai. Karo padariniai. Sutartys. Pilietinio karo Rusijoje priežastys. Bolševikai 1917 10 Lietuva. Seimų Lietuva.
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2015 01 11
Pasauliniai karai skaidrės
Pirmasis pasaulinis karas. Pirmojo pasaulinio karo priežastys:. Pirmojo pasaulinio karo eiga:. Pirmojo pasaulinio karo padariniai:. Antrasis pasaulinis karas. Antrojo pasaulinio karo priežastys:. Antrojo pasaulinio karo eiga europoje:. Antrojo pasaulinio karo padariniai:.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2012 05 13
Pirmasis pasaulinis karas skaidrės (2)
Pirmasis pasaulinis karas. Domantas Jankevičius,Id. Pirmasis pasaulinis karas (arba Didysis karas. Įdomūs faktai. Šunys ryšininkai. Nepakeliamas triukšmas. Artilerijos keliamas triukšmas buvo girdimas ir už šimtų mylių. Mažasis Willies. Mažasis Willies. Tankas-berniukas ir tankas-mergaitė. Tankas-berniukas ir tankas-mergaitė. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 22
Pirmas pasaulinis karas skaidrės
Įvadas. Prieš karą. Trilypė sąjunga (1882 m.). Antantės sąjunga (1907 m.). Karo pretekstas. Karo priežastys. Karo eiga 1914m. Karo eiga 1915m. Karo eiga 1916m. Karo eiga 1917m. Karo eiga 1918m. Karas Lietuvoje. Versalio Taika. Karo padariniai. Informacijos šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2012 05 29
Antras pasaulinis karas skaidrės
Antrasis pasaulinis karas (1939 m. rugsėjo 1 d. – 1945 m. rugsėjo 2 d.). Karo priežastys. Sąjungininkų išsilaipinimas normandijoje. Karo pasekmės. Karas lietuvoje. Skaidrės apie antrąjį pasaulinį karą. Karo nuotraukos.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2012 05 15
Pirmasis Pasaulinis Karas istorijos skaidrės
Pirmasis pasaulinis karas. Iki pirmojo pasaulinio karo. Situacija Europoje prieš 1 – jį pasaulinį karą. Tarptautinio konflikto pradžia. Karas. Pirmojo pasaulinio karo frontai. Savanoriai. Ginkluotės. Karo sprendimai. Karo pasekmės. Europos valstybių teritoriniai pasikeitimai po pirmojo pasaulinio karo. Sąvokos. Trumpas vaizdo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 04 19
Pirmas pasaulinis karas skaidrės (2)
Pirmasis pasaulinis karas 1914.08. 01 – 1918.11.11 . Tikslai. Karo priežastys. Kariniai blokai (sąjungos). Karo pradžia. Frontai. Vakarų frontas 1914m. Tolimensė karo eiga. Padariniai. Išvados.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 01 09
Pirmasis pasaulinis karasLietuva pirmojo pasaulinio karo metu
Pirmasis pasaulinis karas. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metu. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Vilniaus konferencija. Lietuvos Tarybos veikla. Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimas. Pirmosios Lietuvos vyriausybės sudarymas ir veikla.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 01 15
Vakarų fronte nieko naujo referatas
Vakarų fronte nieko naujo referatas, darbą sudaro 5 puslapiai, į juos įeina turinys ir literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 3 psl.
2013 03 02
Pirmasis pasaulinis karas skaidrės (3)
Pirmasis pasaulinis karas. Tikslas. Tikslas yra papasakoti apie Pirmąjį pasaulinį karą, jo priežastis, įvykius ir padarinius. Vadovėlis „Laikas“ 9kl. 222psl. I-asis Pasaulinis karas. Pirmasis pasaulinis karas - vienas iš pasaulinių karų. Karo priežastys. Trilypės ir Antantės sąjungos. Trilypė sąjunga – Vokietijos, ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2017 11 02
Pirmasis pasaulinis karas pagrindiniai faktai
Pirmojo pasaulinio karo datos, įvykiai, asmenybės. Nikolajus. Grigorijus jefimovičius rasputinas. Vudrou vilsonas. Žoržas klemanso. Vladimiras iljičius leninas. Levas davidovičius trockis. Feliksas edmundovičius dzeržinskis. Benito amilcare andrea mussolini. Trilypė sąjunga. Santarvė arba antantė. Bolševikai. Feliksas dzeržinskis. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2013 02 25
Pirmasis pasaulinis karas referatas
Karo pradžia. Karo eiga. Karas lietuvoja. Karo tikslaijuru karas. Oro karas. Karo padariniai. Karo pabaiga. Literatura.
Istorijos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 06 08
Pirmas pasaulinis karas
Pirmas pasaulinis karas. Iš pradžių karas prasidėjo tarp. Karo metu į vidurio europos imperijų pusę stojo. Iki karo pabaigos. Karo metu sąjungininkai, vadovaujami prancūzijos. Didžioji dalis pirmojo pasaulinio karo kovų vyko. Pirmajame pasauliniame kare pirmą kartą plačiai pradėta naudoti technika. Dėl šio karo žlugo. Karas ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 03 19
Ernestas Hemingvėjus skaidrės
Ernestas Hemingvėjus. Hemingvėjaus gyvenimo etapai. Vaikystė. Pasaulinis karas. Ankstyvieji darbai ir pirmieji romanai. Pirmasis namas Amerikoje ir Ispanijos karas. Pasaulinis karas. Vėlyvieji metai. Bibliografija. Kolekcijos. Romanai. Paremtos tikrais faktais. Vertimai į Lietuvių kalbą.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 02 06
Danija: istorija
Danijos apžvalga trumpai. Danijos atsiradimas. Viduramžiai. Danijos karalystės susidarymas. Kalmaro unija. Danija naujaisiais amžiais. Konstitucijos pasirašymas. Danijos karas 1864m. Pasauliniai karai. Pirmasis Pasaulinis karas. Antrasis Pasaulinis karas. Įdomūs faktai apie Daniją.
Kultūros referatai, Referatas, 11 psl.
2016 11 20
Lietuvos istorija referatas
Pagrindiniai duomenys. Istorija. Priešistorė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Abiejų Tautų Respublika. Rusijos imperija. Karai. Pirmasis Pasaulinis karas. Antrasis Pasaulinis karas. Tarybų Sąjunga. Nepriklausomybės atkūrimas ir dabartinė Lietuva. Politinė sistema. Geografija. Geografiniai duomenys. Klimatas. Temperatūrų rekordai.
Istorijos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 11 27
Karas tolimuosiuose rytuose
Karas tolimuosiuose rytuose. Ii pasaulinis karas buvo pasaulinis tikrąją prasme. Sąjungininkai kariavo su japonija. Japonija vykdė agresiją. Japonijai susidarė palankios sąlygos agresijai užgrobti. Karas ramiajame vandenyne. Kare daug ką lėmė lėktuvanešiai laivai. Perl harboro puolimas. Perl harboro bazėje havajuose. Vokietija iš ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 03 01
I pasaulinio karo konspektas
Pirmasis pasaulinis karas 1914 –. Karo priežastys. Karo pretekstas. Kariaujančios šalys. Karo pradžia. Pagrindiniai frontai. Karo eiga. Įvykiai Vakarų fronte. Prie Marnos. Įvykiai Rytų fronte. Pokyčiai karinėse sąjungose. Mūšis prie Jutlandijos. Verdeno kautynės. Somos mūšis. Baigiasi Pirmasis pasaulinis karas. Baigtis Rytų ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2016 03 03
1 pasaulinis karas
I pasaulinis karas. Priežastys. Kariniai blokai (sąjungos). Frontai. Karo eiga. Vakarų frontas 1914 m. Mūšiai, technika. 1918 m. Baigiasi Pirmas pasaulinis karas. P. Pasekmės. Dabar atlikite užduotis. Pirmojo pasaulinio karo pretekstu laikoma. Pirmasis pasaulinis karas truko. Kaip apibūdinami veiksmai Vakarų fronte. Kokia valstybė ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2013 11 05
Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai
Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Svarbiausi mūšiai. Sąvokos. Asmenybės. Frontas (lot. frons – kakta) – 1. kovai išrikiuotos ar išdėstytos kariuomenės pusė, atsukta į priešą; 2. veikiančios kariuomenės išdėstymo rajonas. Manevrinis karas – kariuomenės dalių perkėlimas ar pergrupavimas kovos sąlygomis, kad ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2011 01 12