Praktikos analize slaugos praktika

300 dokumentų
Lietuvos respublikos slaugos ir akušerijos praktikos įstatymas
Lietuvos respublikos. slaugos praktikos ir akušerijos praktikos. įstatymas. 2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-413. Vilnius. Str. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Str. Bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos ir slaugos specializacijos įgijimas. Str. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos sąlygos. Str. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2017 03 14
Slaugos praktikos ir akuserijos praktikos įstatymas
Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos. Įstatymas. Atsisakymo išduoti licenciją pagrindai. Licencijos galiojimo sustabdymas. Licencijos galiojimo panaikinimas. Neteisėta slaugos praktika. Bendrosios praktikos slaugytojo teisės. Bendrosios praktikos slaugytojo pareigos. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kompetencijos vertinimas ...
Medicinos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2014 02 26
Intensyvios slaugos praktikos ataskaita
Praktikos tikslas Įgyti anestezijos ir intensyvios slaugos įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų intensyvios slaugos slaugytojams. Požiūris. Įgytos ir pasiektos kompetencijos. Išvados.
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 11 19
Sveikata praktika
Stebimosios praktikos dienorastis. Visuomenės sveikatos biuras ir užduotys. Pamokų tvarkaraščių analizė. Kūno kultūros pamokos stebėjimas. Technologijų pamoka. Dailės pamoka. Sveikatos ugdymo ir stiprinimo renginiai ugdymo įstaigoje. Integruota sveikatos ir lytiškumo ugdymo programa pamokose. Popamokinės veiklos stebėjimas ir ...
Sveikatos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2012 12 27
Akušerinės ir vaiko praktikos pristatymas
Akušerinės slaugos ir vaiko SVEIKATOS priežiūros praktika. Bendrieji tikslai. Akušerijos praktika. Įvadas. Uždaviniai. Bendrasis požiūris. Praktikos pirma savaitė. Praktikos pirma savaitė (2). Praktikos antra savaitė. Praktikos antra savaitė (2). Per praktiką atliktos procedūros. Ko tikėjausi iš praktikos. Ko nesitikėjau iš ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2014 02 05
Akušerinės slaugos praktika
Susipažinimas su nėščiųjų priėmimo skyriumi. Gimdyvės priėmimas į gimdymo skyrių/operacinę. Naujagymio pirmasis tualetas. Pogimdyvinė slauga.
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 psl.
2012 10 26
Geriatrinės slaugos praktika Atvejo analizė
Geriatrinės slaugos praktika Atvejo analizė. Kaunas. Problemos apibūdinimas. Problemos sprendimas. Problemos sprendimas (II). Priemonių planas. Pacientui duodami pusryčiai. Pacientas jaučiasi geriau valgydamas ir gerdamas užtektinai. Rezultatai. Refleksija. Praktiką atlikau K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje.
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 10 20
Šeimos sveikatos ir akušerinės slaugos praktika
Įvadas. Organizacijos struktūra ir veiklos. Šioje įstaigoje dirbančio slaugytojo funkcijos bei pareigos. Akušerijos ir ginekologijos profiliai. Pasiektų praktikos rezultatų aprašymas. Asmeninė jausmų refleksinė analizė. Slaugos planas.
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2017 02 27
Geriatrinės slaugos praktikos ataskaita (2)
Praktikos rezultatai Praktikos metu gavau daug naudingų praktinės medicinos žinių geriatrinėje slaugoje. Praktikos dienoraštis refleksija. Geriatrinio paciento slaugos istorija. Paciento vardas , pavardė Feliksas Borusas , 32505140190 Gimimo data. Pirminis paciento būklės įvertinimas. Gyvybinių veiklų sekimas gyvybinės veiklos ...
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2017 05 31
Bendrosios praktikos slaugos ataskaita
Tikslas ir uždaviniai. Bendrosios praktikos ataskaita. Išvados.
Medicinos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 11 22
Akušerinės praktikos ataskaita
Akušerinės slaugos. Klaipėdos valstybinės kolegijos. Slaugos katedra. Praktikos planas. Praktikos tikslas. Praktikos uždaviniai. Praktikos rezultatai.
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 psl.
2016 01 27
Akušerinės slaugos profesinės veiklos praktikos ataskaita
Praktikos dienoraštis/refleksija. Akušerinės slaugos istorija. Duomenų bankas. Gyvybinių veiklų sekimas. Akušerinės slaugos planas. Akušerinės slaugos paciento ligos aprašymas. Literatūra.
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2017 05 15
Vaiko slauga atvejo analizė
Vaiko slaugos praktikos užduotis atvejo analizė. Paciento pagrindinio susirgimo problemų medis. MIGRENA. Paciento problemos , įvertinant visas gyvybines veiklas. Slaugos veiksmai , padedantys išspręsti problemas. Medikamentų , skirtų gydymui , aprašas. Vaiko slaugos praktikos užduoties vertinimo kriterijai. Bendra balų suma.
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2016 09 11
Geriatrinės slaugos praktikos darbas
Problemos apibūdinimas. Problemos įtaka kasdieninių veiklų atlikimui. Mitybos greitojo tyrimo anketa. Valgymo įpročiai. Reikia padėjėjo. Problemos sprendimas. Rezultatai. Refleksija. Literatūra.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 psl.
2013 11 28
Svetingumo praktika
Svetingumo praktikos (profesinės) programa. Praktikos aprašymas. Praktikos užduotys. Praktika restorano aptarnavimo padalinyje. Praktika restorano maisto gamybos padalinyje (virtuvėje). Praktikos vertinimas. Studento praktikos vertinimo kriterijai. Praktikos ataskaitos struktūra (rašoma pirmuoju asmeniu). Kita informacija.
Turizmo referatai, Referatas, 9 psl.
2014 04 11
Praktika banke
Įvadas. Ab dnb banko veikla. Banko istorija. Valdymo struktūra. Kompiuterių tinklo struktūra. Kompiuterinės įrangos analizė. Kompiuterių tinklo įrangos analizė. Kompiuterių tinklo programinė įranga. Loginė tinklo schema. Fizinė tinklo schema. Saugumo būdai ir priemonės. Trūkumai ir įgūdžiai praktikos metu. Išvados. ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 psl.
2012 05 31
Socialinio darbo praktika
Socialinio darbo ir ugdymo praktika. Individualus kalendorinis praktikos planas. Privalomosios užduotys situacijos aprašymas. Situacijos analizė pasirinktoje ugdymo ar socialinėje institucijoje, problemos sprendimas. Individualus darbas su klientu. Praktinės veiklos analizė. Pasirenkamoji socialinio darbo užduotis. Praktikos įvertinimo ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2012 09 02
Pagyvenusių ir senų žmonių slauga
Turinys. Įvadas. Všį „anykščių savivaldybės ligoninė“ apibūdinimas. Įgytos ir pasiektos kompetencijos praktikos metu. Išvados. Literatūra. Priedai. Gerontologinės slaugos praktiką atlikau VŠĮ „ Anykščių savivaldybės ligoninėje“. Praktikos laikas: nuo 2010-04-06 iki 2010-04-23, 120 valandų. Atliekant pagyvenusių ir ...
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2011 02 11
Praktika Lietuvos draudimas
Įmonės charakteristika. Bendrovės valdymo struktūra. Išorinės aplinkos analizė. Artimoji aplinka. Vidinėa aplinkos analizė. Produkcija. Korporacinė misija. Pagrindinės veiklos strategija. Vizija. Mano atliktas darbas. Išvados. Ab „lietuvos draudimas” ir jos dukterinės įmonės uab „lietuvos draudimo ”gyvybės draudimas ir uab ...
Daudimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2011 05 13
Gebėjimų realizavimas praktikos vietose
Gebėjimų realizavimas praktikos vietose. Įvadas. Studentų praktika. Profesinė praktika. Praktikos mokymo tikslai. Asmenys, vadovaujantys studentų praktiniam mokymui. Slaugos praktikos mokytojo (mentoriaus) veikla. Palanki mokymo(-si) aplinka. Praktikos vadovo atsakomybė. Kuo remiasi studentų gebėjimų realizavimas praktikos vietose? ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2017 09 26
Slaugos praktika
Psichikos sveikatos slaugos praktika. Slaugos istorija. Pacento sergancio manija analize ir slaugos plano sudarymas pagal gyvybines veiklas. Dokumentinė dalis. Biografija ir socialiniai duomenys. Paciento situacijos vertinimas. Gyvybinių veiklų vertinimas. Slaugos planas ( išdėstyti problemas pagal svarbą). Slaugytojo darbas tiriant ir ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 psl.
2012 10 10
Terapinės slaugos praktikos darbo analizė
Dokumentinė dalis. Biografijos ir socialiniai duomenys. Paciento situacijos vertinimas. Atvejo interpretacija. Gyvybinių veiklų vertinimas. Slaugos planas. Pasiento ir jo šeimos narių mokymas. Naudota literatūra.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2013 11 28
Terapinė ir geriatrinė praktika
Įvadas kursas. Praktikos pavadinimas. Sveikatos priežiūros institucijos apibūdinimas. Siektini praktikos rezultatai. Įstaigos praktikos vietos struktūra ir veiklos. Praktikos metu pasiekti rezultatai , jų įrodymas. Studijų praktikos rezultatai. Terapinės ir geriatrinės slaugos istorija. Biografiniai duomenys. Socialiniai ir kiti ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 psl.
2015 12 08
Sergančio akromegalija ligonio slaugos planas
Situacija. Ligonis skundžiasi sutrikusiu regėjimu, galvos skausmu, nuovargiu, pablogėjusia atmintimi, mieguistumu, nepastoviu arteriniu kraujospūdžiu. Diagnozuota liga: akromegalija. Slaugos planas.
Medicinos analizės, Analizė, 1 psl.
2011 02 17
Vaiko sergančio skarlatina slauga
Vaiko slaugos praktikos ataskaita
Saugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 2 psl.
2013 02 26
Vaiko slaugos praktikos ataskaita (2)
Bendra praktikos analizė. Kokia buvo ligos eiga namuose , kuo gydytas ir kokie rezultatai /. Paciento pagrindinio susirgimo problemų medis. Paciento problemos , įvertinant visas gyvybines veiklas. Slaugos veiksmai , padedantys išspręsti problemas.
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 psl.
2017 10 02
Elektrotechnikos praktika įmonėje Elektros darbai
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės vystymosi istorija. Įmonės valdymo struktūra ir atsakomybės. Įmonėje vykstantys procesai ir jų sąveika. Dokumentų valdymas. Projektiniai dokumentai, jų naudojimo ir saugojimo tvarka. Darbuotojų mokymai bei kvalifikacijos kelimo kursai. Įmonės veiklos analizė ir tobulinimas. Praktikos metu surinkti ...
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2012 05 20
Pediatrinės slaugos praktikos veiklos ataskaita
Pediatrinės slaugos praktikos veiklos ataskaita. Nusiskundimai ir ligos anamnezė. Kuo skundžiasi vaikas ir vaiko tėvai ar jį prižiūrintys asmenys ? Ligonio būklės įvertinimas. Fizinės raidos variantas. Oda ir paodis. Širdies – kraujagyslių sistema. Kraujo gamybos organai. Lyties organai ir endokrininė sistema. Data Slaugos ...
Slaugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2017 10 02
Bendrosios praktikos slaugos refleksija
Tikslas ir uždaviniai Praktikos tikslas. Individualus tikslas. Bendrosios slaugos praktikos refleksija.
Medicinos refleksijos, Refleksija, 5 psl.
2014 10 16
Geriatrinė slauga praktikos ataskaita
Slaugos planas. Slaugos problema Slaugos tikslas.
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 psl.
2015 04 21