Prekybos įmonių apskaita

300 dokumentų
Praktikos ataskaita Apskaita
Įvadas. Tema. susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Tema. piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Tema. ilgalaikio turto apskaita. Tema. atsargų apskaita. Tema. prekybos įmonių veiklos apskaita. Tema. darbo ir darbo žmokesčio apskaita. Išvados. Literatūra.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2017 02 06
Mažmeninė prekyba
Mažmeninės prekybos dinamika ir struktūra. Mažmeninės prekybos įmonių tinklas. Stacionarūs (nuolatiniai) prekybos objektai. Prekybinės traukos zonos supratimas. Prekybos objektų pakopos, jų supratimas ir susidarymas. Apyvarta. Mažmeninės prekybos apyvartos formavimas. Mažmeninė prekyba rinkos ekonomikoje. Veiksniai, turėję įtakos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2010 03 03
Prekybos imonių tipai
Įvadas. Pagal pardavimo būdą. Tradicinis pardavimas - pardavėjas už prekystalio. Savitarna. Katalogai ir internetas. Pagal salių plotą. Mažos. Vidutinės. Didelės. Didžiulės. Pagal prekių asortimentą. Specializuotos siauro, bet gilaus asortimento. Nespecializuotos plataus asortimento. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 06 22
Mažmeninės prekybos įmonės
Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Mišrių prekių parduotuvės. Specializuotos parduotuvės. Universalinės parduotuvės ir prekybos namai. Supermarketai. Pigesnių prekių parduotuvės. Siunčiamosios prekybos įmonės. Kilnojamoji prekyba. Filialinės įmonės. Prekybos centrai. Jungtinės universalinės parduotuvės. Savanoriškos prekybos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2011 06 22
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita. Įvadas. Buhalterinės apskaitos samprata. Trumpalaikio turto vieta buhalterinėje apskaitoje. Trumpalaikio turto samprata ir reikšmė. Trumpalaikio turto sudedamosios dalys. Trumpalaikės skolos prekybos įmonėse. Trumpalaikių skolų samprata. Trumpalaikių skolų apskaita. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2010 03 03
Praktika Sanitex
Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės valdymo struktūra ir apskaitos poskyriai. Apskaitos politika ir naudojamos apskaitos programos. Sąskaitų planas. Dokumentų saugojimo tvarka. Piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita. Kasos operacijų dokumentai ir apskaita. Atsiskaitomosios sąskaitos. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2014 11 24
Prekybos teritorinio tinklo plėtros strategijos vertinimas
Įvadas. Prekybos teritorinis tinklas jo samprata, formavimasis ir rūšys. Prekybos ir prekybos įmonių samprata ir formavimasis. Prekybos rūšys. Prekybos įmonių įsijungimas į tinklą. Prekybos įsijungimo į tinklą lemiantys veiksniai. Lietuvos maisto prekybos tinklų įsijungimas į rinką. Prekybos tinklų plėtra. Verslo plėtra. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 04 02
Gamybinių įmonių apskaitos standartus reglamentuojantys įstatymai ir jų taikymas
Įvadas. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas lietuvos respublikoje. Apskaitos tvarkymo būdai ir įstatymo pagrindiniai straipsniai. Apskaitos standartai jų paskirtisvisose įmonėse, tai pat ir gamybinėse, buhalterinė apskaita turi būti tvarkoma remiantis lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Šį ...
Teisės referatai, Referatas, 12 psl.
2011 05 25
Įmonių rūšys ir funkcijos
Įvadas. Įmonių rūšys ir funkcijos. Individualių įmonių veikla. Individualių įmonių privalumai ir trūkumai. Akcinių bendrovių veikla. Akcinių bendrovių privalumai ir trūkumai. Statistiniai duomenys. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 11 05
Pajamų apskaita kursinis
Įvadas. Pajamų apskaita. Pajamų sąvoka. Pajamų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pardavimo pajamų dokumentavimas. Pvm sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra. Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita. Prekybos nuolaidų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 03 18
Prekybos įmonių ekonomika
Prekybos įmonių ekonomikos. Namų darbas. 2 variantas. 11 užduočių su sprendimais. Literatūra.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2014 02 13
Žemės ūkio ekonomika ir apskaita. Apskaita ūkyje
Įvadas. Biologinio turto charakteristika. Biologinio turto apskaita. Pajamų apskaita. Žemės ūkio įmonių pajamų detalizavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 12 26
Paslaugų ir prekybos įmonių ypatumai
Verslo ekonomika. Prekybos ir paslaugų įmonių ypatumai. Įmonės atsargų rūšys. Produkcijos atsargų rodikliai. Atsargų dydžių ribojimo priežastys. Pagamintos produkcijos atsargos. Pagamintos produkcijos atsargos (tęsinys). Nebaigtos gamybos atsargų apskaita. Nebaigtos gamybos atsargų skaičiavimas. Nebaigtos gamybos išlaidų ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2015 01 27
Patrauklios prekybos vietos nustatymo principai
Patrauklios prekybos vietos nustatymo principai. Įvadas. Patrauklios prekybos vietos nustatymo principai. Didmeninės prekybos objektų vietos pasirinkimo ypatumai. Mažmeninės prekybos objektų vietos pasirinkimo ypatumai. Mažmeninės prekybos įmonių erdvinį išsidėstymą formuojantys aplinkos veiksniai. Vietos pasirinkimas. Mažmeninės ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2013 05 02
Įmonės pardavimų apskaita
Įvadas. Prekybos įmonės samprata. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pajamų ir sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Pajamos. Pardavimo pajamos. Pagautė. Sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Apmokėjimų ir pardavimų registravimas apskaitoje. Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 06 08
Verslo įmonių baudų apskaita
Įvadas. Baudų samprata. Prievolių vykdymo reglamentavimas. Baudų taikymas pagal mokesčių administravimo įstatymą. Baudų taikymas pagal pvm įstatymą. Atleidimas nuo baudų. Baudų apskaita. Nubaustųjų už mokesčių įstatymų pažeidimus skaičius. Išvados. Literatūra.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 11 04
Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ūkininko ūkyje
Įvadas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaitos literatūros analizė. Ūkininko „n“ ūkio apibūdinimas. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais pirminė ir suvestinė apskaita ūkininko "n" ūkyje. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 11 16
Individualios įmonės ataskaita
Įvadas. Bendra ūkio subjekto charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo sistema. Įmonės apskaitos politika. X iį naudojamas apskaitos procesas. Įmonėje vykdoma it apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Trumpalaikio turto apskita. Atsargų apskaita įmonėje. Pirkėjų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 psl.
2014 05 17
Buhalterinė apskaita mano praktika
Susipažinimas su įmone. įmonės apskaitos politika. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės pavadinimas Dalyvis nuo Įmonės kodas Buveinė. Įmonės valdymo struktūra. Kompiuterinė apskaitos programa ir dokumentų archyvavimas. Piniginių lėšų ir skolų įmonei apskaita kasos operacijos. Valiutinės lėšos. Įmonės ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2016 04 18
Pardavimų apskaita
Įvadas. Prekybos įmonės esmė. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pajamos. Pardavimų pajamos. Pagautė. Sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Apmokėjimų ir pardavimų registravimas apskaitoje. Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų už grynuosius ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 psl.
2012 04 30
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba. Įvadas. Prekybos samprata. Prekybos objektų rūšys. Mažmeninė prekyba. Mažmeninės prekybos samprata. Mažmeninės prekybos objektų tipai. Mažmeninės prekybos sistemos. Mažmeninės prekybos pardavimo formos. Prekybos objektų tipų ir pardavimo formų raida. Didmeninė prekyba. Didmeninės prekybos ...
Vadybos referatai, Referatas, 23 psl.
2013 05 09
Finansinės apskaitos šperos
Pinigų esmė , funkcijos. Pinigų kasoje apsk. Atsiskaitomojoje sąs kaitoje laikomi pini gai. Valiutinių operacijų apskaita. Bankinių atsiskaitymų formos. Mokėtinų mokesčių apskaita. PVM apskaita. Kitų mokesčių aps kaita. Žemės mokestis. Valstybinės žemės nu omos mokestis. Įmonių ir organiza cijų nekilnojamojo tu rto mokestis. ...
Apskaitos šperos, Špera, 2 psl.
2014 06 24
Pagrindinių veiksnių įtakojančių mazmeninę prekybą nustatymas ir analizė
Įvadas. Mažmeninės prekybos įmonių analizė. Veiksniai turėję įtakos mažmeninės prekybos vystymuisi po lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Veiksniai įtakojantys mažmeninę prekybą. Politinė ir teisinė aplinka. Konkurencija. Prekybos įmonių koncentravimo tendencijos. Prekių paskirstymo kanalai. Mažmeninės prekybos įmonių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2011 06 22
Pajamų apskaita (2)
Įvadas. Apskaitos informacija. Apskaitos teikiamos informacijos svarba. Teisinis apskaitos reglamentavimas. Apskaitos tarnyba įmonėje. Uab „Log forest“ pajamų aspakaita. Pajamų sąvoka. Uab „Log forest“. Pardavimo pajamos. Pajamų reglamentavimas. Prekių pardavimo pajamų pripažinimas. Pardavimo pajamų dokumentavimas. Pardavimų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2016 02 17
Lietuvos prekybos politika
Lietuvos užsienio prekybos politika. Užsienio prekyba ir nacionalinių valstybių vaidmuo. Laisvosios prekybos ir protekcionizmo priešprieša. Šalių ir įmonių konkurencingumas globalizacijos akivaizdoje. Eksporto rinkodaros strategijos reikšmė. Europos Sąjungos bendroji prekybos politika. Užsienio prekybos politikos pokyčiai Lietuvai ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 psl.
2015 11 04
Verslo įmonių apskaita skaidrės
Verslo įmonių apskaita. Skirtingų tipų verslo įmonių apskaitos ypatybės. Skirtingų įmonių tipų apibūdinimas. Skirtingi įmonių tipai pagal įvairius požymius. Įmonių tipai priklausomai nuo veiklos masto (pagal SVV įstatymą. Teisinės ir organizacinės formos pagal statusą. Įmonių tipai pagal atsakomybės laipsnį. Veikiančių ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2014 12 10
Tarptautinių ofšorinių prekybos bendrovių veikla
Įvadas. Ofšorinės tarptautinės prekybos bendrovės ir jų bruožai. Ofšorinių įmonių skirtumai nuo kitų įmonių. Dvigubo apmokestinimo išvengimas. Ofšorinio verslo pagrindiniai principai. Ofšorinių tarptautinių prekybos bendrovių kūrimo prielaidos. Pelno maksimizavimas panaudojant ofšorines bendroves, tarptautinėje prekyboje. ...
Finansų referatai, Referatas, 17 psl.
2016 06 06
Didmeninės prekybos sandėliavimas
Didmeninės prekybos struktūra. Didmeninės prekybos funkcijos. Didmeninės prekybos įmonių rūšys ir pardavimo formos. Didmeninės prekybos sandėlių vietos parinkimo ypatumai. Tarptautinių bendrovių sandėlių išdėstymo politika. Didmeninės prekybos sandėlių panaudojimo efektyvumas. Pasirinktos įmonės sandėlių rūšys. ...
Logistikos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 06 01
Imonių klasifikavimas
Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė (ab). Valstybės ir savivaldybės įmonė. Norint įvertinti šalies ūkio veiklą, planuoti bei palyginti atskirų šalių įmones, panašias įmones reikia suskirstyti į grupes. Panašios įmonės gali būti grupuojamos pagal vieną ar kelis ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 06 22
Finansinė apskaita
Apskaita. Apskaitos teikiama informacija. Finansinė ir valdymo apskaita. Apskaitos informacijos vartotojai. Įmonių organizacinės - teisinės formos ir jų įtaka apskaitos sistemai. Matavimo vienetai, jų taikymo apskaitoje galimybės. Apskaitos objektas. Pagrindinė apskaitos lygybė. Įmonės turto ir nuosavybės struktūra. Pajamos, ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 63 psl.
2011 02 11