Principinė schema

300 dokumentų
Mikrovaldikliai Elektrinė principinė schema
Įvadas. Teorinė dalis. Pic18f24k22 mikrovaldiklio savybės. Pic18 šeimos mikrovaldikliai. Pic18f24k22 mikrovaldiklio išvadai. Elektrinė principinė schema. Spausdintinė plokštė (PCB). Programos algoritmai. Mikrovaldiklio programa ir analizė ja. Mikrovaldiklio programos veikimo aprašymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2017 03 27
Pneumatinių įrenginių tyrimas. Principinė schema
Teorine dalis. Darbo tikslas: susipažinti su pneumatinių sistemų elementais ir juos išbandyti. Visos pneumatinės schemos renkamos montavimo plokštėje:. Surinkti, išbandyti ir parodyti dėstytojui veikiančias pneumatines schemas. Principinė schema. Skirstytuvo su arba realizavimas. Bistabilus. Monostabilus. Darbo tikslas: susipažinti su ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 psl.
2012 10 04
Vu meter. Garso lygio indikatorius
Užduotis. Įvadas. Schemos darbo modeliavimas.Išvados. Naudota literatūra. Sudaryti VU meter principinę schemą ir paaiškinti jos veikimo principą bei nurodyti elementus sudarančia schemą. Schema galima sudaryti patogią kompiuterinę programą. Paruošti neilga, bet suprantamą ataskaitą.
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2012 04 23
Oro kondicionieriai
Įvadas. Kondicionieriaus istorija. Oro kondicionierių tipai. Montuojami į langą. Montuojami ant sienų split tipo ir konsoliniai lubiniai. Kasetiniai. Kanaliniai. Mobilūs oro kondicionieriai. Stoginiai oro kondicionieriai. Kondicionieriaus funkcijos. Kondicionavimas. Šaldymo režimas. Principinė kondicionieriaus su šilumos siurblio ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 03 12
Bendros paskirties mikroprocesorinė sistema
Bendros paskirties mikroprocesorinė sistema (MPS). Darbo tikslas. Suprojektuoti MPS, kurios sudėtyje yra nurodyto dydžio programų ir duomenų atmintis, įvedimo/išvedimo registrai, programuojamas įtaisas, analoginio signalo įvedimo/išvedimo keitikliai. Sudaryti principinę schemą, paskaičiuoti laikinius ir apkrovimo parametrus. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2015 02 09
Mikroprocesoriaus slėgio jutiklio valdymo blokas
Įvadas. Užduotis. Darbo tema ir jos aktualumas. Darbo uždaviniai. Problemos. Įtaiso veikimo principas. Struktūrinės schemos sudarymas ir paaiškinimas. Įtaiso paskirtis, veikimo principas. Pasirinktų įtaisų apžvalga. Mikroprocesoriaus slėgio jutiklio bloko pajungimo principinė schema. Slėgio ir temperatūros išvedimas į LCD ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2016 11 07
Arduino Bluetooth RC
Įvadas. Teorinė dalis. Funkcine schema. Principinė / elektrinė schema. Programavimų skyrius. Algoritmas. Išvados. Literatūra.
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2017 04 03
LCD skaitmeninis termometras
Komponentų sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Funkcinė schema. Principinė / Montažinė schema. Programa. Algoritmas. Įšvados. Literatūra.
Elektronikos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 05 17
Skaitmeninis laikrodis
Įvadas. Naudotos literatūros apžvalga. Užduoties analizė. Sandaros schemos blokų paskirtis ir veikimo analizė. Elektros – principinės schemos modeliavimo rezultatai: atskirų blokų veikimo analizė. Elektros – principinė schema ir jos veikimo aprašymas. Informacija apie panaudotus elementus. Darbo rezultatų apibendrinimas, ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2012 12 27
Spausdintuvo veikimo principinė algoritmo schema
„ Spausdintuvo “ veikimo proceso aprašas. Kopijavimo aparato patikrinimas. Pasirenkama spausdinimo arba kopijavimo operacija. Nustatomi lapų parametrai. Supaprastinta spausdintuvo algoritmo schema. Detalizuota algoritmo schema. Pasirinktos funkcijos algoritmo schema.
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2017 05 23
Mikroprocesoriai ir valdikliai
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Teorinė dalis. Arduino. Bluetooth. Remotexy. Arduino uno. Principinė schema. Elektrinė schema. Algoritmas. Išvados. Literatūra.
Elektronikos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 10 28
RGB LED valdymo per bluetooth principas
Komponentų sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Bluetooth. Funkcinė schema. Principinė / Montažinė schema. Programa. Algoritmas. Įšvados. Literatūra.
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2017 05 17
Asinchroninio variklio valdymas
Praktinis darbas nr. Asinchroninio variklio valdymas. Gebėti sudaryti ir praktikoje taikyti elektros variklių jungimo schemas. Darbo tikslas. F variklis pirmyn, stop. Jungimas žvaigžde. Jungimas trikampiu. Variklio pajungimas prie kaladėlių. Skydo elementų išdėstymo schema. Elektros principinė schema + elemenų sąrašas. Elektros ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2015 02 25
Anotacija. Įvadas. Užduoties analizė. Įtaiso sandaros schema. Elektros principinės schemos modeliavimas. Skaitiklis ir jo valdymas. Skaitiklis + registras ir jo valdymas. Skaitiklis + registrai + xor elementai. Skaitiklis + registrai + xor elementai + sumatorius. Skaitiklis + registrai + xor + sumatorius + keitiklis. Keitiklis. Principinė ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 04 05
Sklendes valdymas
Valdymo principai ir algoritmas. Automatizavimo schema;. Ryšių schemos;. Principinė elektrinė schema;. Valdymo schema;. Valdymo programos kintamieji;. Valdiklio konfigutacija;. Elektros aparatūros duomenų lentelė;.
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2013 04 06
Pneumatinė džiovykla
Principinė įrenginio schema ir jos aprašymas pneumatinių džiovyklų schema ir sudėtinės dalys. Pneumatinių džiovyklų veikimo aprašymas. Pagrindiniai technologiniai ir konstrukciniai parametrai. Panaudojimo sritys bei privalumai ir trūkumai.
Inžinerijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2015 12 08
Laivų šaldymo įranga namų darbas
Laivų šaldymo įranga. Surasti taškų parametrus ir apskaičiuoti kompresorinės šaldymo mašinos ciklą, jėigu žinome. Nubraižyti kompresorinės šaldymo mašinos principinę schemą. Pagal duotus parametrus nubraižyti šaldymo mašinos darbo ciklą diagramoje pi. Surandame taškų parametrus ir surašome juos į lentelę. Pasinaudojant ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2012 05 06
Šildymas kursinis
Informacinių šaltinių apžvalga. Aiškinamasis raštas: šilumos šaltinis objekto charakteristika. Šilumnešio charakteristika. Pastato šilumos nuostolių skaičiavimas. Parenkamos atitvarų sluoksnių medžiagų pagrindinių charakteristikų. Orientacinės projektinės vertės. Apskaičiuojama kiekvieno termiškai vienalyčio sluoksnio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2012 01 29
Nuolatinės srovės variklių savybės
Nuolatinės srovės varikliai ir jų veikimo principas. Nejudantis statorius. Besisukantis rotorius. Variklio veikimo principas. Variklio inkaro grandinės atstojamoji schema. Nuolatinės srovės variklių paleidimas , reversavimas , greičio reguliavimas , stabdymas paleidimas. Greičio reguliavimo būdai. Dinaminis stabdymas. Rekuperacinis ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 05 04
Medienos pjovimo staklių, pjūklo kėlimo pavaros projektavimas
Įvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Projektinių sprendimų pagrindimas. Funkcinė schema. Pagrindinių pavaraos sistemos elementų skaičiavimas ir parinkimas. Dažninės pjūklo kėlimo pavaros principinė elektrinė schema. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 05 12
Lietimo ir laidų detektorius
„Lietimo ir laidų detektorius“. Tikslas. Laboratorinio darbo metu ištirti lietimo ir laidų detektoriaus schemos veikimo principą ir pateikti jos praktinio pritaikymo pavyzdį. Priemonės. Darbo metodika. Diodų matrica. Varžos. Tranzistoriai. Darbo eiga. Pasirinkta principinė litavimo schema (pav. Pagal schemą pasirenkami litavimui ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 05 01
Automatizuota nuolatines srovės pavaldaus valdymo KV sistema
Automatizuota nuolatinės srovės pavaldaus valdymo k-v sistema. Įvadas. Analitinė dalis. Techninės užduoties analizė. Priimtų sprendimų pagrindimas. Aiškinamoji, skaičiuojamoji dalis. Pagrindinių pavaros grandinės parametrų skaičiavimas ir jos elementų. Funkcinės schemos sudarymas. Struktūrinės schemos sudarymas. Statinių ir ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2010 03 03
Variklio projektavimas
Trifazio asinchroninio variklio su narveliniu rotoriumi reversinio paleidiklio įrangos projektavimas. Įvadinio automato parinkimas. Parenku magnetinius paleidiklius (kartu su šilumine rėle). Parenku paleidimo ir stabdymo mygtukus. Parenku montavimo dėžę. Dėžės gabaritiniai išmatavimai. Parenku jėgos kabelius. Parenku valdymo grandinių ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2010 12 18
Vandenruoša miesto vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas
Gaisrų skaičiaus nustatymas. Gerinimo įrenginių technologinė schema. Atvirųjų greitųjų koštuvų skaičiavimas. Užpildo charakteristikos. Užpildo plovimo vandeniu parametrai. Atstumo tarp latakų ašių nustatymas. Koštuvų plovimas. Koštuvo aukščio nustatymas. Švaraus vandens rezervuaro schema. Natrio chipochlorito ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2015 03 30
Šviesoforo valdymo logika elektronikos projektas
Kursinio projekto užduotis. Įvadas. Anotacija Lietuvių kalba. Annotation English language. Užduoties analizės. Sandaros schema. Principinė elektros schema. Elementų informacija iš gamintojo katalogo. Loginė funkcija IR. Taimeris. Loginė funkcija NE. Trigeris. Logine funkcija ARBA. Pasiūlymai. Darbo rezultatų apibendrinimas ir ...
Elektronikos projektai, Projektas, 18 psl.
2017 04 26
Mikroprocesoriai 2 Praktinis darbas
PIC18 mikrovaldiklio įvesties išvesties prievadai. Jungiklio prijungimas prie mikrovaldiklio. Principinė schema Išvados.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 psl.
2017 04 27
Skaitmeniniai įtaisai
Įvadas. Užduoties analize. Sandoros schema. Principinės schemos modeliavimo rezultatai. Skaitiklio modeliavimas. Skaitiklis ir registrai. Skaitiklis ir registrai su XOR. Informacija apie panaudotus S. I. G. Skaitmeninis integrinis grandynas 74LS. Skaitmeninis integrinis grandynas. Principine schema ir jos veikimo aprašymas. Darbo rezultatų ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2014 06 28
Led mirksiuko projektavimas
Anotacija. Įvadas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Pic mikrovaldiklių funkcionavimo ir programavimo ypatumai. Pojektinė dalis. Sandaros schemos parinkimas. Valdymo programa. Ekspermentinio tyrimo rezultatai. Darbo rezultatai. Išvados ir siūlymai vartotojui. Informacijos šaltinių ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 11 20
Kilpinės džiovyklos
Įvadas. Džiovinimas. Principinė įrenginio schema ir jos aprašymas. Veikimo principas. Įrenginio panaudojimo sritys, privalumai ir trukūmai. Išvados. Literatūra.
Inžinerijos referatai, Referatas, 7 psl.
2015 12 01
Lazeriai – kas jie, trumpa istorinė apžvalga
Lazerio veikimo principas. Helio-neono lazeris. Lazerių principinė schema. Jų klasifikacija. Lazerio spindulio savybės.
Fizikos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2017 02 27