Reklamos rusys

300 dokumentų
Reklamos samprata, esmė ir rūšys
Įvadas. Reklamos savybės ir funkcijos. Reklamos tipai ir teorijos. Reklamos procesas ir jos kūrimo etapai. Reklamos tikslai ir rūšys. Išvados. Litertūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 05 30
Reklamos įstatymo analizė: draudimai, apribojimai
Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos apibrėžimas, jos rūšys ir savybės. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos priemonės. Reklamos klasifikavimas. Reklamos adresatų tipai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2016 12 08
Reklamos panaudojimas įmonėje
Įvadas. Reklamos apibrėžimas ir teoriniai aspektai. Reklamos esmė ir savybės. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir paskirtis. Reklamos procesas ir ypatumai. Reklamos panaudojimo omnitel įmonėje tyrimas. Omnitel įmonės aprašymas. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2011 04 29
Reklamos esmė ir jos nešikliai
Įvadas. Reklamos sąvoka. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir jo nešikliai. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios (išorinės) reklamos nešikliai. Reklamos pardavimo vietose nešikliai. Specialiosios reklamos nešikliai. Demonstracinės reklamos ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 psl.
2013 05 16
Reklama (2)
Įvadas. Bendrieji reklamos aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos savybės. Reklamos funkcijos ir tipai. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos tikslai. Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklamos proceso etapai. Reklamos rūšys. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Marketingo referatai, Referatas, 17 psl.
2014 01 15
Reklamos analizė
Įvadas. Temos aktualumas. Teorinė reklamos analizė. Reklamos raida ir reikšmė. Pagrindiniai reklamos principai. Reklamos tikslas. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos nauda. Reklamos daroma žala. Labiausiai įsiminusi reklama. Labiausiai patikusi reklama. Anketos rezultatų analizė. Anketa reklamos ...
Vadybos referatai, Referatas, 25 psl.
2010 11 24
Reklamos įtaka
Įvadas. Reklamos rūšys, reklamos įtakos būdai. Reklamos rūšys. Didžiausią įtaką darančios reklamos rūšys. Mažiausią įtaką darančios reklamos rūšys. Reklamos įtakos būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 06 08
Reklamos priemonių analizė
Įvadas. Reklamos priemonių UAB ,,UNILEVER “ analizė teoriniu požiūriu. Reklamos samprata ir jos reikšmė. Reklamos rūšys. Reklamos kampanija ir planavimas. Reklamos organizavimas. Reklamos poveikis vartotojui. UAB ,,UNILEVER“ reklamos priemonių analizė. UAB ,,UNILEVER“ charakteristika. UAB ,,UNILEVER “ reklamos rūšys. UAB ...
Marketingo referatai, Referatas, 14 psl.
2014 10 23
Reklamos vertinimas
Įvadas. Reklamos teoriniai aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos istorija. Reklamos rūšys. Reklamos organizavimas, planavimas ir reklamos. Biudžeto apskaičiavimas. Reklamos poveikis vartotojams ir suvokimo dėsningumai. Reklamos psichologinio poveikio tyrimo metodai. Reklamos poveikis pažinimo, ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 psl.
2015 05 10
Reklamos poveikis prekės ar paslaugos paklausai
Įžanga. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos reikšmė. Reklamos tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2011 04 28
Reklama kursinis darbas
Įvadas. Reklamos sąmprota ir ypatumai. Reklamos tikslai, funkcijos. Reklamos tipai, rušys, paskirtis. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos veikla, demonstracinė reklama. Reklamos savybės,veiklos planas. Demonstracine reklama. Reklaminės kompanijos esmė ir ypatumai. Reklamos platinimo priemonė. Vartotojas jo nuomone. Reklamos proceso ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2010 03 03
Reklamos reikšmė
Reklamos reikšmė. Istorija. Reklamos būdai. Reklamos biudžetas. Reklamos biudžeto strategijos. Populiariausios reklamos interneto rūšys. Reklamos internete pranašumai lyginant su tradicine reklama. „ Adblock“. Reklamos internete. Reklamos formos. Pasaulyje sparčiausiai auga kontekstinės reklamos apimtis. Rodomi skelbimai. ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 psl.
2017 10 03
Reklama. Rūšys, tipai, pavyzdžiai
Reklama. Reklamos istorija. Reklamos funkcijos. Socialinė reklama. Politinė reklama. Komercinės reklamos. 1965m. reklama. 2010m. reklama. Diskriminuojančios reklamos. Išvados. Jau senovės romėnai suprato, kad reklamai išleisti pinigai atsiperka. Kaip liudija archeologiniai kasinėjimai Viduržemio jūros šalyse, įvairiomis formomis buvo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2010 10 22
Reklamos panaudojimas įvaizdžio formavimui
Įvadas. Reklamos formavimas ir teorijos aspektai. Reklamos reikšmė ir savybės. Reklamos rūšys, tikslai, jos veiksniai. Reklaminės kampanijos svarba ir jos sudarymas. Reklamos pateikimas įmonėje. „UAB Kosm“ įmonės pristatymas. Įmonėje naudojami reklamos nešikliai. Įvaizdžio skatinimo reklama. Įmonėje taikoma kainodaros ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2014 02 27
Skirtingiems vynų prekiniams ženklams naudojamų reklamos strategijų ypatumai
Įvadas. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos samprata ir funkcijos. Reklamos savybių aspektai. Reklamos kūrimo specifika. Reklamos strategijos ir jų bruožai. Reklamos planavimo aspektai. Faktoriai, lemiantys sėkmingą reklamos strategiją. Reklamos strategijų aspektai. Reklamos kampanijų žiniasklaidoje planavimas. Reklamos priemonių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2015 05 03
Reklamos verslas
Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos planavimas ir organizavimas. Verslo planas. Marketingo planas. Reklamos strategija ir planavimas. Reklamos planas. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos vykdytojai. Reklamos agentūros. Reklamos įgyvendintojai. Rinkos tyrimo organizacijos. Reklamos ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2010 03 03
Reklamos poveikis pažinimo požiūriu
Įvadas. Reklamos poveikis varotojui. Reklamos suvokimo dėsningumai. Poreikio ir motyvų analizė. Reklamos poveikis emociniu požiūriu. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Reklamos poveikio įvertinimas. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Reklamos per televiziją poveikis šeimai. TV reklamos poveikis moterims. Reklamos per televiziją ...
Marketingo referatai, Referatas, 19 psl.
2014 01 09
Reklama referatas (2)
Įvadas. Reklama. Reklamos istorija trumpai. Svarbiausių reklamos priemonių platinimo klasifikacija. Reklamos procesas. Reklamos firmos stilius. Viešumas. Reklamos agentūros. Vartotojų elgsena reklamos atžvilgiu. Reklamos užsakovas ir tyrimai. Išvados. Naudota literatūra.
Marketingo referatai, Referatas, 17 psl.
2015 11 26
Reklamos kūrimas, strategija periferijoje, jos ypatumai ir problemos
Reklamos kūrimas, strategija periferijoje, jos ypatumai ir problemos. Įvadas. Reklamos apibrėžimas. Reklamos atsiradimas. Reklamos priemonės. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Demonstracinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Specialiosios reklamos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 63 psl.
2015 03 01
Reklama ir jos ypatumai
Reklama ir jos ypatumai. Turinys. Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos praeitis ir šiuolaikinės reklamos formavimas. Reklamos esmė ir vaidmuo. Reklamos kaip proceso sudėtis. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų formulavimas. Reklamos ypatumai. Reklamos biudžetas. Reklamos priemonių parinkimas. Reklamos priemonės. Išvados. Literaturos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2010 03 03
Reklama ir jos poveikis vartotojui
Įvadas. Reklama. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos priemonės. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos ryšys su vartotoju. Reklamos reikšmė vartotojui. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Praktinė dalis. Situacijos analizė. Rėmimo kampanijos aprašymas ir veiksmų planas. Bendrasis rėmimo kampanijos įvertinimas. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 15 psl.
2015 04 13
Reklama. Jos įpatumai ir poveikis visuomenei
Reziumė. Turinys. Įžanga. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos vietoje. Reklamuotos prekės prekybos vietoje analizė. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 psl.
2010 03 03
Reklama ir jos įtaka vartojimui
Reklama ir jos įtaka vartotojams. Įvadas. Reklamos samprata ir teorija. Reklamos raida. Reklamos terminai. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos poveikio analizė. Teigiamas reklamos poveikis. Neigiamas reklamos poveikis. Kaip reklama patraukia žmonių dėmesį. Išvados. Literatūra. Priedas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 04 22
Reklama skaidrės
Reklama. Neigiamos savybės. Teigiamos savybės. Reklamos tikslai. Reklamos funkcijos. Reklamos poveikio sritis. Reklamos klasifikavimas. Reklamos priemonių skirstymas. Laikraščio reklamos trūkumai. Laikraščio reklamos privalumai. Žurnalo reklamos trūkumai. Žurnalo reklamos privalumai. Radijo reklamos trūkumai. Radijo reklamos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2015 11 03
Reklamos konkursų įtaka reklamos rinkai
Įvadas. Reklamos konkursų įtaka reklamos rinkai. Reklamos samprata. Reklamos konkursų istorija. Reklamos konkursai. Reklamos konkursų įtaka reklamos rinkai. Reklamos konkursų įtaka reklamos rinkai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Vartotojų apklausos rezultatai. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 04 09
Reklamos pagrindų referatas
Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų formulavimas. Reklamos budžeto sudarymo metodai. Reklamos biudžetas. Biudžeto sudarymo metodai. Reklamos nešiklių (priemonių) pasirinkimą įtakojantis veiksniai. Fizinis pašarų įvertinimas. Reklamos skeidimo priemonės internete. Demontracinė reklama. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 21 psl.
2014 01 07
Reklamos įtaka prekių pasirinkimui
Įvadas. Reklamos esmė, funkcijos, veiklos sritys. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos poveikio sritys. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos poveikis elgesio požiūriu. Televizijos reklamos poveikis vartotojui. Reklamos skleidimo priemonės, jų klasifikacija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 20 psl.
2014 02 20
Reklamos sklaidos planas Aktorių ir spektaklių reklamos organizavimas
Įvadas. Paslauga. Prielaidų analizė. Reklamos tikslas. Vartotojas. Pagrindinės reklamos priemonės. Biudžetas. Sąmata. Reklamos plano rizika. Išvados.
Menų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 11 02
Reklama. Reklamos procesas.
Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai. Reklamos agentūros ir jų funkcijos. Reklaminė kampanija: organizavimas ir planavimas. Reklaminės kampanijos biudžeto sudarymas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 4 psl.
2010 03 03
Pardavimų skatinimo (reklamos) įtaka pasirinkto produkto ar prekių grupės paklausos pokyčiams
Įvadas. Reklamos esmė rinkodaroje. Komunikacinis procesas. Reklamos vaidmuo. Reklamos tikslai. Reklamos poveikis rinkodaroje. Rinka ir jos dalyviai. Vartotojų elgsena. Reklamos efektyvumas. Tyrimo analizė. Šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 12 16