Restorano pozicijos nustatymas (10)

300 dokumentų
Vandenruoša miesto vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas
Gaisrų skaičiaus nustatymas. Gerinimo įrenginių technologinė schema. Atvirųjų greitųjų koštuvų skaičiavimas. Užpildo charakteristikos. Užpildo plovimo vandeniu parametrai. Atstumo tarp latakų ašių nustatymas. Koštuvų plovimas. Koštuvo aukščio nustatymas. Švaraus vandens rezervuaro schema. Natrio chipochlorito ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2015 03 30
Buities technikos garantinio aptarnavimo įtaka vartotojų pasirinkimui
Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo nustatymas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodų parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų apdorojimas ir analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Anketa ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 04 22
Kainodaros organizavimas UAB Baldai
Įvadas. Kainodaros organizavimas, teorinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainų politika ir jos tikslai. Veiksniai įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainų nustatymo metodai. Kainos nustatymas orientuojantis į išlaidas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2014 05 01
Namo vertės nustatymas
Įvadinė informacija. Vertinimo užsakovas, objektas ir tikslas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai ir prielaidos. Informaciniai šaltiniai ir dokumentai. Ribojančios sąlygos ir vertintojo atsakomybė. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos charakteristika. Vertinamo objekto juridinė – techninė ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2017 11 14
Klasikinis IP per AFM
Atm tinklas. Virtualaus kelio ir kanalo sąvokos. Atm celių struktūra. Ip duomenų perdavimas per atm tinklus. Klasikinis ip per atm “clasical ip over atm”. Maršrutizuotų protokolų llc inkapsuliacija. Vc sujungimų multipleksavimas. Mtu. Adresavimas. Atmarp protokolo pranešimai. Duomenų perdavimas kai vartotojai yra skirtinguose ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 23 psl.
2010 03 03
Kainodaros kursinis. Kainodaros organizavimas įmonėje
Įvadas. Kainodaros organizavimas teoriniu aspektu. Kainų samprata ir reikšmė. Kainų politika ir jos tikslas. Kainų nustatymo metodai. Veiksniai įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Kainų nuolaidų sistema. Kainodaros organizavimas įmonėje. Įmonės apibūdinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2012 04 23
Restorano kavinės projektas
Įvadas. Technologinė dalis. Patiekalų skaičiaus realizavimo apskaičiavimas. Valgiaraščio sudarymas. Dienos valgiaraštis. Baro meniu. Technologinės kortelės. Patiekalų technologijos schemų sudarymas. Savikainos kortelės. Energinių verčių kortelės. Technologinė programa. Žaliavų ir maisto produktų laikymas. Patalpų, įrenginių ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 psl.
2014 12 05
Akcijų ir obligacijų vertės nustatymas
Įvadas. Finansinių priemonių teorinis aprašymas ir palyginimas. Akcijos. Obligacijos. Akcijų ir obligacijų vertės nustatymas, kainos apskaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2016 11 22
Geodezinių darbų kainų nustatymas
Geodezinių darbų kainų nustatymas. Turinys. Įvadas. Topografinio plano rengimas. Kadastriniai žemės sklypų matavima. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Geodezijos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 04 11
Skendinčių medžiagų ir sausos liekanos nustatymas Laboratorinis
Skendinčių medižiagų ir sausos liekanos nustatymas. Praktinė dalis Naudojami cheminiai reagentai , indai , mediiagos. Išvados.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 04 01
Kainodara. Kainos nustatymas
Pasirinkto produkto (gaminio, paslaugos) trumpas apibūdinimas. Pasirinkto produkto (gaminio, paslaugos) kainos nustatymas. Produkto kainos skaičiavimas bendrųjų išlaidų metodu EXW sąlygomis. Produkto kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Produkto pardavimo apimties pokyčio nenuostolingumo analizė, atsižvelgiant į Kintamųjų ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2014 05 14
Briusterio kampo nustatymas ir maliu dėsnio patikrinimas (3)
Briusterio kampo nustatymas ir maliu dėsnio patikrinimas. Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Maliu dėsnio patikrinimas. Skaičiavimas. Grafikas. Briusterio kampo nustatymas. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 05 20
Maitinimo įmonės steigimas
Maitinimo įmonės. steigimas. Restorano idėja yra. Norint realizuoti šią. Tikslai. Įsigijus patalpas, apstatyti jas reikiamu inventoriumi. Paslaugos. Tiekiamas kokybiškas maistas. Įstaigos vieta. Restoranas privalo turėti automobilių stovėjimo aikštelę ar būti netoli parkingo. Personalas. Generalinis vadybininkas, vadybininko ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 10 15
Vandens kietumas ir jo pašalinimas
Vandens kietumas ir jo pašalinimas. Darbo tikslas: nustatyti ir įvertinti tiriamo vandens kietumą. Pastovaus vandens kietumo nustatymas. Karbonatinio vandens kietumo nustatymas. Bendro vandens kietumo nustatymas. Pirmą kartą filtruojant hcl vyksta reakcijos. Virinant vandenį. Antrą kartą filtruojant hcl. Išvados.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 03 31
Saulės kolektorių parametrų nustatymas
Aleksandro stulginskio universitetas. Fizikos labaratorinio darbo ataiskaita. AKADEMIJA , 2016 Saulės kolektorių parametrų nustatymas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 11 30
Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas
Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Darbo tikslas. Patalpos garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumas patalpoje nustatomas pagal formulę. Didžiausias garsą sugeriančios apdailos efektyvumas pasiekiamas, esant garsui, kurio ...
Saugos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Restorano konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės, įvertinant restoranų rinkos patrauklumą
Įvadas. Restoranų „Forto dvaras“ analizė. Restoranų rinkos analizė. „Forto dvaro“ konkurentų analizė. Vartotojų analizė. Rekomendacijos konkurenciniam pranašumui įgyti. Konkurencinio pranašumo strategijos. Konkuravimo strategijos. Išvados.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2015 04 10
Greito maisto restoranų vertinimo ypatumai
Įvadas. Mcdonald’s veiklos ypatumai. Greito maisto restorano „Mcdonald‘s“ vertinimo tyrimas. Tyrimo metodikos aprašymas. Tyrimo rezultatų analizė pagal demografinius duomenis. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Sociologijos analizės, Analizė, 16 psl.
2015 12 28
Nekilnojamojo daikto vertės nustatymas dviem būdais: taikant masinio vertinimo modelį ir lyginamosios vertės metodu
Įvadas. Teorinė dalis. Lyginamosios vertės metodas. Masinio vertinimo modelis. Analitiniai skaičiavimai. Buto vertės nustatymas lyginamiosios vertės metodu. Buto vertės nustatymas taikant masinio vertinimo modelį. Išvados. Naudota literatūra.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2016 05 30
Įmonių konkurencinio pranašumo formavimo galimybės
Įvadas. Teorinė dalis. Verslas Lietuvoje. Turizmas – pagrindinis pajamų šaltinis restoranų ir viešbučių tinklams. Sezoniškumas Lietuvoje. Restoranai Lietuvoje. Ignalinos rajono stiprybės ir silpnybės viešbučių ir restoranų verslui. Viešbučio ir restorano „Žuvėdra“ veiklos aprašymas. Empirinė dalis. Apklausa. Interviu. ...
Vadybos projektai, Projektas, 25 psl.
2017 04 12
Strypo inercijos momento nustatymas sukamųjų svyravimų metodu
Strypo inercijos momento nustatymas sukamųjų svyravimų metodu. Darbo tikslas: nustatyti strypo inercijos momentą. Darbo priemonės: strypas pritvirtintas prie plieninės vielos, ritinio formos pasvarai, sekundmatis, slankmatis. Pagrindinės formulės. Rezultatai. Darbo išvados. Naudota literatura.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 03 24
Darbuotojo padarytos įmonei žalos dydžio nustatymas ir išieškojimo tvarka
Įvadas. Darbuotojo materialinė atsakomybė kaip žalos atlyginimo pagrindas. Ribotoji materialinė atsakomybė. Visiška materialinė atskomybė. Individuali visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis darbuotojų grupei. Darbuotojo padarytos įmonei žalos dydžio nustatymas. Visos padarytos ...
Teisės referatai, Referatas, 12 psl.
2013 12 27
Bendroji kineziterapija praktikos ataskaita
Įvadas. Nusiskundimai. Paciento nusiskundimai. Anamnezė. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Trumpos biografinės žinios. Darbo anamnezė. Buitinė anamnezė. Šeimyninė padėtis. Antroposkopinis fizinio išsivystimo vertinimas. Laikysenos vertinimas. Odos ir poodžio būklės vertinimas. Judamojo aparato būklės vertinimas. Kūno fizinės ...
Medicinos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 psl.
2014 06 28
Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas laboratorinis darbas
Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas Darbo tikslas. Duota Rasti. Praktinis uždavinys.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2016 05 13
Gyvenamojo buto verčių nustatymas
Turto įvertinimo ataskaita nr. Įvadinė informacija. Vertinimo užsakovas, objektas ir tikslas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai ir prielaidos. Informaciniai šaltiniai ir dokumentai. Vertinimo prielaidos ir vertintojo atsakomybė. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos gretimybių charakteristika. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 05 02
Mašinų elementų kursinis darbas (3)
Užduotis. Variklio galingumas. Variklio parinkimas. Pavarų perdavimo skaičiaus nustatymas. Kiekvieno esančio projektuojamo konstrukcijos veleno apsisukimo skaičiaus nustatymas. Diržinės pavaros skaičiavimas. Trapecinio diržo skaičiavimas. Krumpliuoto diržo pavarų skaičiavimas. Trapecinio diržo pavarų skaičiavimas. Grandininė ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2016 05 03
Tinklinis ir jo istorija
Tinklinis ir jo istorija. Kas yra tinklinis ir. tinklinio taisykės. Kokios yra tinklinio rūšys? Kas ir kada atrado tinklinį?. Kur ir kada sužaistos pirmosios oficialios rungtynės? Pasauliniai čempionatai. Tinklinis olimpinėse žaidynėse. TINklinio federacijos. Tinklinis Lietuvoje. Paplūdimio tinklinis Lietuvoje. Kamuolys. Tinklas ir ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 12 16
Balys Sruoga referatas (3)
Biografija ir kūrybos apžvalga. Sruoga - dramaturgas. Antrojo veiksmo trečiojo paveikslo antrosios scenos. Sruoga - įkaitas. „dievų miškas". Memuarai, dokumentika. Pasakotojas. Ironiškas pasakojimas. Kelios pasakojimo pozicijos. Mirties stovykla kaip fašizmo įvaizdis. Labai sudėtingas giltinės malūnas. Žmogus ir žmoniškumas ...
Lietuvių referatai, Referatas, 21 psl.
2013 06 02
Kuro peleningumo nustatymas
Kietojo kuro peleningumo nustatymas Teoriniai pagrindai. Kuro rūšis. Darbo rezultatai.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 02 08
Permanganatinės oksidacijos nustatymas vandenyje
Permanganatinės oksidacijos nustatymas vandenyje.
Aplinkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 psl.
2012 12 23