Restorano pozicijos nustatymas (3)

300 dokumentų
Paciento saugaus kilnojimo standartas
Paciento saugaus kilnojimo standartas. Bendrosios nuostatos. Bendrosios nuostatos. Darbdavio pareigos. Darbuotojų mokymai. Darbuotojo pareigos. Darbuotojo teisės. Teisinis pagrindas. Baigiamosios nuostatos. Priedas. Paciento bendradarbiavimo vertinimo protokolas ir slaugos planas dėl saugaus elgesio su pacientu ir jo kilnojimo / perkėlimo. ...
Sveikatos konspektai, Konspektas, 23 psl.
2014 03 08
Medžiagų tankio nustatymas
Medžiagų tankio nustatymas. Medžiagų savitojo tankio nustatymas. Medžiagų tankio nustatymas. Taisyklingos formos medžiagų tankis. Netaisyklingos formos medžiagų tankio nustatymas tūriamačiu. Netaisyklingos formos medžiagų tankio nustatymas hidrostatinėmis svarstyklėmis. Birių medžiagų piltinio tankio nustatymas. Medžiagų ...
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 11 22
Naujo produkto įvedimas į rinką
Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo samprata. Rinkos galimybių analizė. Vartotojai, konkurentai. Tikslinių rinkų parinkimas. Apimties poreikis. Rinkos segmentavimas. Pagal išorinius vartotojų bruožus :. Kitaip turi elgtis firma, nusprendusi skirstyti rinką pagal vidinius požymius. Marketingo rinkinys. Produkto politika, asortimento ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2012 06 04
Transporto priemonių eksloatacinių ir konstrukcinių medžiagų laboratoriniai darbai
Kuras ir techniniai skysčiai. Skysčio tankio nustatymas. Naftos produktų kinematinės klampos nustatymas. Naftos produktų pliūpsnio temperatūros nustatymas. Naftos produktų rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas.
Transporto laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 psl.
2015 01 16
Medžiagotyros laboratoriniai
Statybinės medžiagos ir medžiagotyros pagrindai. 3 laboratoriniai. Statybinio gipso savybių nustatymas. Gipso smulkumo nustatymas. Normalaus tirštumo gipso tešlos vandens sąnaudų nustatymas. Gipso rišimosi pradžios ir pabaigos nustatymas. Gipso stiprio gniuždant ir lenkiant nustatymas. Orinių kalkių savybių nustatymas. Kalkių; ...
Medžiagų mokslo laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 psl.
2012 06 10
Pirminės ir higroskopinės drėgmių nustatymas
Pirminės ir higroskopinės drėgmių nustatymas. Pirminė pašaro drėgmė. Pirminės drėgmės nustatymas. Higroskopinės drėgmės nustatymas. Užduotis darbui „ pirminės ir higroskopinės drėgmių nustatymas “. Pagreitintas higroskopinės drėgmės nustatymo būdas. Orasausės medžiagos rodiklių perskaičiavimas natūralaus ...
Veterinarijos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2016 11 20
Tam tikrų medienos fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas
Tam tikrų medienos fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas. Įvadas. Darbo tikslas. Bandymų įranga. Reikalavimai bandiniams. Lenkiamojo tamprumo modulio nustatymas. Lenkiamojo stiprio nustatymas. Medienos drėgnio ir tankio nustatymas. Rezultatai ir išvados. Literatūra.
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2015 02 07
Difrakcinės gardelės konstantos nustatymas
Difrakcinės gardelės konstantos nustatymas. Darbo tikslas surasti nežinomą lazerio šviesos bangos ilgį. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Lazerio šviesos bangos ilgio nustatymas. Plyšio pločio nustatymas. Skaičiaus bangų ilgių, telpančių plyšyje, pločio nustatymas. Skaičiavimai. Plyšio pločio nustatymas. Paklaidų skaičiavimas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 04 08
Vidaus degimo varikliai Ford Mondeo variklis
Variklio galios nustatymas. Šiluminis variklio skaičiavimas. Įsiurbimo procesas. Suslėgimo procesas. Degimo procesas. Oro arba mišinio kiekio, įsiurbimo į variklio cilindrus nustatymas. Deginių kiekio ir molekulinio pokyčio koeficiento nustatymas. Specifinių šilumų nustatymas. Išsiplėtimo procesas. Variklio indikatorinių ir ...
Transporto laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 psl.
2015 01 12
Restorano kavinės verslo planas
Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Steigiamos įmonės rūšis. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskirimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos paslaugų aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 59 psl.
2012 04 11
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamaja ir matematine svyruokle
Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokleišmatuoti fizikinės ir matematinės svyruoklių svyravimo periodus ir nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Priemonės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2010 03 03
Kainos nustatymas skaidrės
Kainos nustatymas. Kainos nustatymo etapai. Kainos nustatymo tikslai gali būti skiriami į šias grupes. Paklausos nustatymas. Išlaidų įvertinimas. Konkurentų prekių ir kainų analizė. Pagrindiniai kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 05 06
Kelių dangos parinkimas pagal apkrovą
Aiškinamasis raštas. Žymenys ir sutrumpinimai. Rekonstruojamo kelio kategorijos nustatymas. Projektinės apkrovos A nustatymas. Projektinės apkrovos A nustatymas, kai koeficientai kintamieji. Projektinės apkrovos A nustatymas, kai koeficientai yra pastovieji. Literatūros sąrašas. Priedai.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2014 11 26
Berne transakcinės analizės teorija
E. Berne transakcinės analizės teorija. Gimė ir gyveno kanadoje. E. Berne atsakė į šiuos klausimus. Transakcijos ir asmenybinės pozicijos. Bendravimą analizuoja kaip tam tikrus mainus. Transakcijų pavyzdžiai. Transakcijose gali būti pateikta. Transakcijos gali būti geranoriškos partnerio atžvilgiu. Piktavališkos. Berne teigimu, ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 43 psl.
2013 03 17
Restorano McDonalds analizė
Įvadas. Tikslinė rinka. Lūkesčiai ir jų tenkinimas. Paslaugos bei vykdomos akcijos. Konkurentai. Teikiamų paslaugų pozicionavimas. Reklama. Išvados. Literatūros sąrašas.
Turizmo analizės, Analizė, 7 psl.
2013 11 28
Chemijos laboratorinių darbų ataskaita
Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu. Vandens kietumo kiekybinis nustatymas. Galvaninio elemento elektrovaros jėgos nustatymas ir vandeninių tirpalų elektrolizė. Elektrocheminė metalų korozija.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2016 11 29
Restorano sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Restorano sąnaudų ir ekonominių rodiklių. Temos aktualumas mano pasirinkta tema aktuali tuo, kad įkuriant kitokio tipo restoranus yra geras būdas Lietuvos žmonėms pažinti kitos šalies patiekalus, tradicijas, neišvykstant iš gimtinės. Darbo tikslas pagrįsti įmonės priimamus sprendimus ekonominiais skaičiavimais, įvertinant ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2017 05 17
Vietovės geografinių koordinačių nustatymas
,, Skrudaliena” vietovės geografinių koordinačių nustatymas. Pradiniai duomenys Topografinis žemėlapis M 1 200 Nomenklatūra N-35-III (ZarasaiDarbo tikslas Gebėti analizuoti įvairių mastelių topografiniuose žemėlapiuose, taško ar teritorijos geografinę padėtį. Darbo eiga. Trumpai iš teorijos. Kontroliniai klausimai. Atsakymai.
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2015 01 18
Internetas ir kompiuteriniai žaidimai verslo planas
Reziumė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Tikslinės rinkos nustatymas. Realios rinkos nustatymas. Teikiamos paslaugos apimčių nustatymas. Konkurentų apžvalga. Kainos nustatymas. Finansinis planas. Vieneto savikainos skaičiavimas. Lūžio taško analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansiniai rodikliai. Literatūra.
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 13 psl.
2013 04 21
Ekskursija „Šiaulių centrinės dalies istoriniai objektai“
Ekskursija šiaulių centrinės dalies istoriniai objektai. Ekskursijos įvadas Įvadas. Pagrindinė mintis. Gilioji logika. Objektai Kokie objektai atrinkti Atrinkimo priežastis Objektų vertinimo aspektai. Skulptūra Aušra. Zubovų parkas. Zubovų rūmai Didždvaris. Prisikėlimo aikštė. Šiaulių savivaldybės pastatas. Šv. Apaštalų ...
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2014 10 14
Baigiamosios praktikos ataskaita UAB „Restoranų grupė FORTAS“ restorane „Forto Dvaras”
Įvadas. Įmonės pristatymas. UAB „Restoranų grupė FORTAS“ – restoranas „Forto Dvaras”. Restorano „Forto Dvaras“ paslaugos. Praktikos užduočių vykdymo analizė. Įmonės misija, vizija, artimiausi tikslai. Darbo vietos organizavimas, aptarnavimas. „Forto Dvaro“ darbo grafikai ir jų parengimas. Svetingumo įmonių ...
Kulinarijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 psl.
2017 05 09
Vandens savybių nustatymas
Fizinių vandens savybių nustatymas. Darbo tikslai. Susipažinti su fizinių vandens savybių nustatymo būdais. Nustatyti tiriamo vandens fizines savybes. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Naudojami cheminiai reagentai, indai, medžiagos, prietaisai. Nustatymo eiga. ). Temperatūros nustatymas. ). Kvapo nustatymas. Spalvos nustatymas. Vandens ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 11 03
Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio nustatymas
Laboratorinis darbas. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Glaudžiamojo lęšio nustatymas. Lęšio židinio nustatymas, matuojant daikto ir atvaizdo atstumus nuo lęšio. Sklaidomojo lęšio nuotolio nustatymas. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2017 02 25
Šaltinio elektrovaros ir vidinės varžos nustatymas
Šaltinio elektrovaros ir vidinės varžos nustatymas. Laidininko savitosios varžos nustatymas. Šviesos lūžio rodiklio nustatymas. Paviršiaus įtempimo koeficiento radimas. Oro santykinės drėgmės nustatymas. Transformatoriaus konstrukcijos ir veikimo tyrimas. Savasis puslaidininkių laidumas. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 29 psl.
2016 11 25
Verslo projektas: restorano finansai
Verslo projektas Finansinė dalis pradinės lėšos verslo eil nr. Ilgalaikis turtas pagrindinės priemonės. Rekonstrukcija , remontas. Pradinių prekių atsargų pirkimo išlaidos. Juridinės paslaugas ir leidimai. Įmonės įregistravimo išlaidos. Ilgalaikis turtas pagrindinės priemonės isigijimo kaina – likvidacine verte / veiksmo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 6 psl.
2017 04 21
Variklių kursinis darbas (X18XE)
Įvadas. Kursinio darbo užduotis. Vidaus degimo variklių skaičiavimai. Variklio galios nustatymas. Šiluminis variklio skaičiavimas. Įsiurbimo procesas. Suspaudimo procesas. Degimo prosesas. Oro arba mišinio kiekio, įsiurbiamo į variklio cilindrus nustatymas. Specifinių šilumų nustatymas. Išplėtimo procesas. Variklio indikatorinių ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2016 07 04
200 vietų viešbučio sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Įvadas. Trumpa projektuojamos įmonės charakteristika ir gamybos organizavimas. Ekonominių – finansinių rodiklių suvestinė. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui ir sveikatos bei socialiniam ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2011 04 12
Bendravimas grupėje
Įvadas. Neitikėtinas Margaret Thatcher (angl. ) pakilimas ir kritimas. Grupių charakteristika. Paprastas kitų žmonių buvimas ir socialinė fasilitacija. Minia ir deindividualizacija. „Tikrosios“ grupės. Tarpusavio priklausomybė. Grupės struktūra. Kodėl žmonėms reikalingos grupės? Darbų vykdymas. Darbo pasidalijimas, naštos ...
Psichologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 06 26
Restorano analizė Da Antonio
Įvadas. „Da Antonio“ restoranas ir jo teikiamos paslaugos. Tikslinė rinka ir lūkesčiai. Konkurentai. Pozicionavimas. Įmonės reklama. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo analizės, Analizė, 9 psl.
2015 03 01
Vidaus degimo varikliai Projektuojame variklį
Variklio galios nustatymas. Šiluminis variklio skaičiavimas. Įsiurbimo procesas. Suslėgimo procesas. Degimo procesas. Oro arba mišinio kiekio, įsiurbimo į variklio cilindrus nustatymas. Deginių kiekio ir molekulinio pokyčio koeficiento nustatymas. Specifinių šilumų nustatymas. Išsiplėtimo procesas. Variklio indikatorinių ir ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 04 10