Rinkos analizė ir marketingo koncepcija

300 dokumentų
Kaimo turizmo sodybos marketingo planas
Verslo aprašymas. Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos tyrimo išvados. Rinkos dydis. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo planas. Marketingo strategija. Segmentavimas. Tikslinės rinkos išskyrimas. Pozicionavimas. ...
Marketingo planai, Planas, 26 psl.
2013 10 15
Marketingo planavimas
Marketingo idėjos suformulavimas. Marketingo tikslo suformulavimas. Įmonės aplinkos apibūdinimas. Marketingo koncepcija ir tipo pasirinkimas. Marketingo elementų apibūdinimas. Rinkos apibūdinimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Prekių gyvavimo ciklo apibūdinimas. Swot ir konkurentų apibūdinimas. Marketingo programa ir jos pagrindimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2010 03 03
Marketingo planas Ekologija
Verslo aprašymas. Rinkodara. Rinkos analizė. Pest analizė. Jėgų- m. porterio analizė. Konkurentų analizė. Marketingo tyrimai. išvados. Anketos duomenų analizė. Swot analizė. Marketingo strategija. Marketingo misija. Marketingo stretegija. Marketingo veiklos tikslai. Marketingo strategijos pasirinkimas. Tikslinio segmento išskyrimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2015 11 11
Įmonės rinkodaros veiklos ir veiksmų vertinimas Paroc
Įvadas. Marketingo strategijos ir jos įgyvendinimo planavimas. Teoriniai marketingo strateginių veiksmų ir jos įgyvendinimo plano formavimo aspektai. Marketingo strategijos formavimo etapai. Naujo marketingo koncepcija. Pagrindinių marketingo kompleksų formavimas. Vidinės ir išorinės marketingo aplinkos analizė. Tyrimo metodai. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 psl.
2014 05 20
Marketingo pagrindų namų darbas
Marketingo pagrindų namų darbas. Įvadas. Marketingo kompleksas ir koncepcija. Mikroaplinka. Makroaplinka. Rinkos tyrimas. Tyrimo išvados. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 33 psl.
2013 03 16
Reklamos Raida Lietuvoje
Reklama ir marketingas teoriniai aspektai. Kas yra marketingas? Kas yra marketingas? (AMA apibrėžimas). Kas yra marketingas? Marketingo vystymosi tendencijos. Pardavimo tobulinimo koncepcija. Marketingo tobulinimo koncepcija. Tuometinis Jamie Oliver -tai Tetulė  Jemima. 1953 metų kečiupą gaminančios įmonės reklama, kai buvo sukurti ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 68 psl.
2016 04 09
Marketingo aplinkos analizė AB „Klaipėdos kartonas“ įmonėje
Įvadas. Ab „Klaipėdos kartonas“ ir informacijos šaltinių apžvalga. Ab „Klaipėdos kartonas“ marketingo aplinkų analizė. Marketingo mikroaplinkos analizė. Pirkėjo analizė. Tiekėjo analizė. Marketingo makroaplinkos analizė. Gamtos aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Politinės – teisinės aplinkos analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2015 01 19
Marketingo plano parengimas UAB Rūta
Įvadas. Uab ,,rūta” įmonės apžvalga. Uab ,,rūtos” marketingo apžvalga. Prekių analizė. Uab ,,rūta” prekių asortimentas. Tyrimo objektas. Pakuotė. Etiketė. Prekių kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Uab ,,rūta” aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų ...
Vadybos referatai, Referatas, 38 psl.
2011 06 05
Compensa draudimo bendrovės tyrimas
Situacijos analizė. Rinkos apžvalga. Demografinė rinkos padėtis. Rinkos poreikiai. Rinkos augimas. Swot analizė. Kvalifikuoti darbuotojai - įmonės komandoje dirba tik profesionalūs , gerai išmanantys savo sritį darbuotojai. Compensa Life. Pagrindinės sėkmės prielaidos. Marketingo strategija. Compensalife vertybės. Marketingo tikslai. ...
Daudimo tyrimai, Tyrimas, 13 psl.
2015 11 24
Marketingo analizė
Įžanga. Rinkodaros kompleksas ir koncepcija. Rinkos tyrimas. Mikro aplinka ir jos elementai. Makro aplinka ir jos elementai. Konkurentų analizė. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesys. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Marketingo analizės, Analizė, 26 psl.
2013 12 24
Marketingo veiklos analizė Maxima
Įvadas. Maxima lt, uab marketingo veiklos analizė. Maxima lt, uab mikroaplinka. Maxima lt, uab marketingo makroaplinka. Rinkos segmentavimas. Maxima uab, lt marketingo koplekso analizė. Prekės (paslaugos). Kaina. Paskirstymas.
Vadybos analizės, Analizė, 16 psl.
2013 05 06
Finansų krizės pristatymas
Tarptautinio marketingo strategijos plėtojant tarptautinį verslą. Marketingo strategijos planavimo nuoseklumas. Marketingo strategijos planavimo etapai. Rinkos situacijos analizė. Įmonės makroaplinka. Vartotojų analizė tarptautiniame versle. Įmonės konkurentų analizė. Marketingo kompleksas. Įmonės marketingo galimybių įvertinimas. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 10 08
Rinkos tyrimai
Įvadas. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Pagrindinės rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų etapai. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos pažinimas, tyrimas ir analizė. Rinka, jos samprata, klasifikavimas. Rinkos egzistavimo sąlygos, subjektai ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 05 07
Ab pieno žvaigždės antialerginio jogurto marketingo planas
Įvadas. Marketingo aplinkos apžvalga. Rinkos apžvalga. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Vartotojų analizė. Ssgg analizė. Segmentavimas. Tikslinio segmento pasirinkimas. Pozicionavimas. Marketingo tikslai. Marketingo programa. Marketingo tyrimai. Veiksmų planas ir kontrolė. Išvados. Naudota literatūra.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 12 07
UAB marketingo planas
Įvadas. Uab “SAGRA” trumpa charakteristika. Įmonės misijos nustatymas. Uab “SAGRA” situacijos analizė. Rinkos segmentų nustatymas. Makro ir mikro aplinkos analizė. Marketingo komplekso elementų analizė. Prekė – paslauga. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Konkurentų analizė. Swot analizė. Marketingo tikslų bei strategijos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 05 16
Įmonės marketingo sprendimai
Įvadas. Įmonės aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Partnerių (tiekėjų) analizė. Pardavimų pagalbininkų ir tarpininkų analizė. Rinkos segmentavimas. Vartotojų rinkos segmentavimas. Įmonių ir organizacijų rinkos segmentavimas. Ssgg analizė. ...
Marketingo referatai, Referatas, 14 psl.
2016 01 25
Salotų baras verslo planas
Salotų baras „žalioji manija“. Įmonės „žalioji manija“ bendra apžvalga. Marketingo tyrimas. Pest analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Vartotojų analizė. Swot analizė. Salotų baro vieta. Marketingo strategija. Marketingo misija ir tikslai. Tikslinis segmentavimas. Pozicionavimas. Marketingo taktikos analizė. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 20 psl.
2013 06 30
Marketingo koncepcija
Įvadas besikeičiantis. marketingo. pasaulis. Tikslai. Marketingo teorija. Marketingo teorijos pradžia. Mainų teorija. Nieko nauja. Tai sena, kaip kalnas. General Electric. Drucker The Practice of Management. Levitt ‘Marketing Myopia’. Kotler (1967) and. McCarthy (1960). Koks skirtumas? 1950- 1960 – marketingo koncepcijos. Marketingo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2015 03 23
Įmonės marketingo planas
Marketingo plano apžvalga. Situacijos analizė. Rinkos apžvalga. Svarbiausi išorinės aplinkos veiksniai. Svarbiausi vidinės aplinkos veiksniai. SWOT analizė. Marketingo strategija. Misija. Marketingo tikslai. Tiklsinės rinkos. Šioje dalyje pristatome geografinį, demografinį ir kitus segmentavimus. Pozicionavimas ir suvokimo žemėlapis. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 06 09
Įmonės marketingo programa
Įvadas. UAB „Strazdo baldai” IR INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA. Marketingo programos metodologijos esmė. Marketingo tikslai, uždaviniai, funkcijos. Marketingo programos elementai. Planavimas ir kontrolė. Marketingo planavimas. Marketingo kontrolė. Marketingo mikro ir makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 12 08
Farmacijos kompanijos analizė
Teikiamos paslaugos analizė:. Dabartinė kompanijos situacijos analizė. Paskirstymo kanalai. Klientai. Firmos gamintojos (fg)-tiekėjai. Rinkos dydis. Rėmimo veiksmai. Marketingo aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatyms. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas ir jų aprėpimo strategijos. ...
Medicinos analizės, Analizė, 14 psl.
2011 06 22
Marketingo aplinka skaidrės
Situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos elementų analizė (PEST). Makroaplinkos analizė. Marketingo galimybių. analizė. Bostono konsultacinės grupės matrica. Marketingo komplekso. elementų analizė.
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 64 psl.
2014 04 13
Statybų įmonės analizė
Bendra informacija apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų ir tiekėjų analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė analizė. Marketingo strategija. Marketingo taktikos analizė. Ssgg analizė ir strateginio atotrūkio identifikavimas. Išvados.
Statybos analizės, Analizė, 23 psl.
2013 05 25
Marketingo pradmenys
Marketingo samprata. Marketingo apibrėžimas. Marketingo funkcijos ir subjektai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Konkurencija. Rinkos skaidymas. Marketingo tyrimas. Vartotoju analizė. Sprendimo pirkti priėmimo procesas. Produkto analizė. Prekės markė. Pakuotė. Produkto paruošimas rinkai. Prekės gyvavimo ciklas. Kainodara. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2011 06 22
UAB Kosmelita marketingo komplekso analizė
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Marketingo komplekso teorinė analizė marketingo samprata. Gamybos koncepcija. Prekės koncepcija. Pardavimo koncepcija. Marketingo koncepcija. Marketingo komplekso elementai. Prekių klasifikavimas. Individualių kainų gausumas. Asortimento ryšys. Prekybos sąnaudų struktūra. Vartotojų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2016 02 08
Ekologiškos kosmetikos bei paslaugų vartojimas Vilniaus mieste
Įvadas. Tyrimo tikslas,uždaviniai,metodika. Literatūros analizė. Trumpas įmonės pristatymas. 5 pese analizė. Konkurentų ir partnerių analizė. Konceptualus modelis, jo ryšių analizė. Rinkos tyrimo aprašas. Anketinės apklausos rezltatų analizė. Aprašomoji statitika. Ryšių analizė. Pirsono (2 suderinamumo kriterijus. Koreliacinė ...
Verslo projektai, Projektas, 64 psl.
2014 11 07
Marketingo strategijos parengimas analizė UAB Bitė Lietuva
Įvadas. UAB ,,Bitė Lietuva“ charakteristika. Įmonės misija, tikslai. UAB ,,Bitė Lietuva“ situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinės aplinkos analizė. UAB ,,Bitė Lietuva“ marketingo komplekso analizė. Paslaugų ir kainų analizė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2016 11 22
Marketingo strategijos parengimas įmonėje
Įvadas. Įmonės rekvizitai. Uab”juginda”misija. Uab ”juginda” tikslai. Uab “juginda” perspektyvų tyrimas. Įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir techninė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Uab “juginda” rinkos ir vartotojai. Uab “juginda” ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 psl.
2012 04 24
Marketingo planas prekybos centras IKI
Įvadas. Įmonės ir jos prekių charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo tikslų nustatymas. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. Prekių charakteristika. Numatomos kainos. Rėmimo veiksmai. Marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2013 07 14
Rinkos ir jų segmentavimas
Rinkos ir jų segmentavimas. Rinkos apibrėžimai. Rinkos tipai. Rinkos parametrai. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo sąlygos. Rinkos segmentavimo požymiai. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Segmentavimo požymių derinimas. Tikslinė rinka. ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 11 21