Romantizmo epocha muzika

300 dokumentų
Muzikos epochos
Muzikos. epochos. Viduramžiai epocha Renesansas epocha Barokas epocha Romantizmas epocha. Viduramžių epocha. Viduramžių muzika (V. Bažnytinė muzika užėmė ypatingą dalį viduramžių kultūroje. Renesanso epocha. Renesanso – renesanso epochos muzika, prasidėjusi XIV a. ir trukusi apie 200 metų. Renesanso epochoje suklestėjo ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 05 27
Romantizmo epocha muzikoje
Romantizmo epocha. Xix a. Pr. – xix a. Pab. Romatizmas muzikoje skirstomas į tris periodus. Svarbiausi romantizmo bruožai. Romantikai žavisi gamta. Kūriniuose naudodavo muzikos plėtojimo principus. Suklestėjo operos žanras. Žymiausi operų kūrėjai.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 01 13
Romantizmo epocha
Romantizmas. Susipažinti su romantizmo laikotarpiu, jo menu, literatūra, žymiausiais veikėjais. Filosofijos ir literatūros kryptis. Ankstyvasis romantizmas. Vidurinis (brandusis) romantizmas. Vėlyvasis romantizmas. Romantizmo muzika. Daug dėmesio skyrė gamtos vaizdams ir garsams. Romantizmo kompozitoriai. Romantinė literatūra. Atsirado ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 02 25
Romantizmo muzika projektas
Romantizmo muzika. Bethoveno kūryba muzikoje baigėsi dar viena reikšminga epocha muzikos istorijoje. Kiekviena epocha turi sau būdingus žanrus. Neabejotinai didelis muzikos ryšys romantikų kūryboje pastebimas su poezija. F. Šubertas. R. Šumanas. F. Listas. F. Mendelsonas. J. Bramsas. A. Dvoržakas. P. Čaikovskis.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 03 13
Romantizmo muzika skaidrės
Romantizmo epochos muzika. Romantizmo muzika. Romantinės muzikos bruožai. Operos suklestėjimas. Džiuzepė Verdis. Džoakinas Rosinis. K.M.Vėberis. Ričardas Vagneris. Šarlis Guno. Džoržas Bizė. Romantikų kūryba. Romantizmo muzika dabar.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 11 24
Romantizmas - literatūros meno srovė
Kas yra romantizmas? Romantizmas (tautinio atgimimo epocha) – literatūros ir meno srovė. Romantizmo bruožai. Aukštinamas žmogaus pilnatvės siekimas. Romantizmo literatūros bruožai. Romantikai gynė kūrybinę menininko laisvę. Žymiausi romantikai, kūrėjai. Jų kūriniai. Kūrybos esmė. Antanas Baranauskas Adomas Mickevičius ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 06 04
Romantizmo epocha (2)
Romantizmo epocha. Romantizmas. Romantizmas – XVIII a. pab. –XIX a. I pusės Europos meno, filosofijos ir literatūros kryptis. Romantizmas padarė įtaką daugeliui literatūros. Romantizmas kaip literatūros srovė. Romantizmo muzika. Romantizmo muzika – muzika sukurta romantizmo epochoje. Operos suklestėjimas. Romantizmo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2016 02 26
Romantizmo muzika
Romantizmo muzika. Kas tai ? Romantizmo bruožai. Pabrėžė stiprias emocijas, vaizduotę, laisvę nuo antikinių ir klasikinių griežtų meno formų ir maištavo prieš socialines konvencijas. Šokių išpopuliarėjimas. Operų suklestėjimas.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2013 05 08
Maironio epocha
Maironio epocha. Mūsų naujosios poezijos pradininkas. Istorinė epocha. Maironio kūrybai įtaką darė. Romantizmo epocha. Filosofijos ir literatūros kryptis. Maironio eilėraščiuose yra. Tautinis atgimimas. Individualūs išgyvenimai. Individualioji lyrika. Gyveno vaizdingame krašte. Išreiškia religinio tikėjimo prasmę. Gimtinės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 01 17
Romantizmas Lietuvių pristatymas
Romantizmas. (xviii a. pab. – xix a. vid. ). vakarų Europa. Romantizmo epocha. Pasaulėžiūra. Romantizmo epochos bruožai. Romantinė literatūra. Žymiausi romantikai. Romantinė dailė. Romantinė muzika. Tautos dvasios paieškos. Lituanistinio sąjūdžio židinys.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 03 28
Romantizmo epocha dailėje
Romantizmo epocha. Kas yra romantizmas? Žymesni tapytojai. Romantizmas dailėje. Meyndert hobbema „Miško peizažas“. K. D. Frydrichas. Vyras ir moteris mėnesienoje. 1824 m. J. M. Terneris. Pūga. E. Delakrua. Laisvė barikadose. 1830 m. Terneris Norhamo pilis, saulėtekis. 1840-45 m. Romantizmas architektūroje. Lančiūnavos dvaras, ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2016 05 02
Romantizmo muzika pristatymas
Romantizmo Muzika. Romantinė muzika. XIX a. pradžioje greta klasiciznės muzikos atsirado nauja jos krypyis romantinė. Dėmesys gamtai, literatūrai, istoriniams įvikiams padėjo plėtotis programiniai muzikai. Žymiausi kompozitoriai. Ferenso Listo Kaip. Tarp romantinės muzikos. Šokiai. Romantizmo laikais ištobulėjo ir po pasaulį paplito ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 09 11
Romantizmas skaidrės
Tikslai. Trumpai apžvelkti visą romantizmo epocha. Apžvelkti romantizmo rašytojus. Maironis ,,pavasario balsai’’. Simonas daukantas ,,būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių. Antanas baranauskas ,,anykščių šilelis”. Adomas mickevičius ,,ponas tadas’’. Jonas basanavičius. Vincas kudirka. Išvados. Naudoti ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 09 22
Romantizmo laikotarpis
Romantizmo laikotarpis. Romantizmas. Romantizmo muzika. Operos suklestėjimas. Frederikas Šopenas. Šopeno muzika. Šopenas ir romantizmas. Šopeno muzika.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 02 18
Viduramžių muzika Grigališkasis choralas
Viduramžių Muzika. Grigališkasis choralas. Viduramžių epocha. Viduramžiai – Istorijos ir meno epocha. Viduramžiais skambėjo bažnytinė muzika, klajojančių muzikantų ir įvairių tautų liaudies dainos. Visą Viduramžių muziką. Grigališkasis choralas – seniausia mus pasiekusi muzika. Grigališkasis choralas skirstomas. Pasak ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 11 19
Ivairių epochu saviti stiliai
Viduramžių epochos muzika. Renesanso epochos muzika. Baroko epochos muzika. Romantizmo epochos muzika. Naudota Literatūra.
Muzikos referatai, Referatas, 6 psl.
2014 12 01
Renesanso muzika
Renesanso muzika. Turynis. Kas tai yra?. Kas tas renesansas?. Renesanso muzikos pradininkai. Renesanso muzika. Pasaulietinė Renesanso muzika. Kaip keitėsi bažnytinė muzika?. Kuo mums svarbi renesanso epocha?.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 11 19
Romantizmo muzikos kūrėjai
Romantizmo muzikos kūrėjai. Bruožai. Romantizmo muzika – muzika sukurta romantizmo epochoje. Robertas Šumanas. Robertas Šumanas – vokiečių kompozitorius. Frederikas Šopenas. Toliau pildant iškiliausių klasikinės muzikos atstovų sąrašą. Ferencas Listas. Kūrybos apžvalga. Ją sudaro kūriniai fortepijonui. Feliksas Mendelsonas. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 05 08
Baroko muzikos istorija
Baroko muzikos istorija. Meno epocha. Baroko bruožai. Baroko muzika labai iškilminga ir didinga. Mėgstamas improvizacijos menas. Populiarūs styginiai instrumentai. Rokoko muzika dažnai atliekama klavesinu. Baroko muzikos kalbos bruožai. Išraiškinga garsų kalba. Polifoninė. Homofonija. Įtvirtinama mažoro–minoro sistema. Baroko ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 02 24
Modernizmo epochą Lietuvoje reprezentuojantys vyrai
Modernizmo epochą lietuvoje reprezentuojantys vyrai. Modernizmas Lietuvoje. Ignas Šeinius. Zigmas Gaidamavičius-Gėlė. Oskaras Milašius.
Lietuvių anotacijos, Anotacija, 1 psl.
2012 09 30
Istorinių epochų muzikos raida
Istorinių epochų muzikos raida. Senovės muzika. Viduramžių epochos muzika. Klasicizmo epochos muzika. Romantizmo epochos muzika. Naujieji laikai (XX amžiaus muzika). Džiazas ir klasika.
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2017 02 27
Muzikos epochos konspektas
Antikos muzika. Apima keturis periodus. Viduramžių epocha. Grigališkasis choralas. Grigališkasis choralas. X a. Atsirado liturginė drama. Pirmoji natų užrašymo sistema. Pasaulietinė muzika. Mišios. Renesanso epochos charakteristika. Renesanso epochos muzikos instrumentai. Muzikos kūrybos žanrai. Renesanso laikų šokiai. Opera ir ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2014 12 05
Baroko epocha ir jos laikas
Baroko epocha. Bendrieji bruožai. Pasaulis. Žmogus. To meto mados. Žymiausi Baroko žmonės. Menininkai - dailė. Menininkai –. skulptūra. Baroko muzika. Geriausia baroko muzika. Literatūros bruožai. Kūrybos temos, motyvai. Žanrai. Veikėjai. Stilius. Rašytojai. Literatūrinis veikėjas. Don Chuanas. Šaltiniai.
Dailės skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2015 02 25
Viduramžių epocha
Viduramžių epocha. Grigališkasis choralas. Viduramžiai – istorijos ir meno epocha. Muzikoje ji truko apie tūkstantį metų – V–XIV a. Pasaulyje tuo metu vyko daug permainų. Vystėsi ir pasaulietinė (ne bažnyčios tarnų) kultūra. Viduramžių menas. V–XIV a. daugiausia plito bažnytinis ir riterių (pasaulietinis) menas. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 10 19
Aš keliauju per epochas
Aš keliauju per epochas. Žmonės dažnai klauso dainas, melodijas, muzikinius kurinius, patys dainuoja ir taip buvo visada kiek mes save pamename. Senovės muzika daug įtakos turėjo žmogui. Dar viena istorijos ir meno epocha viduramžiai. Viduramžių muzika. Daugiabalsė muzika. Pasaulietinė muzika viduramžiais buvo siejama su riterių ...
Muzikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 05 23
Senovės muzika konspektas (2)
Senovės muzika. Amfiteatras – po atviru dangumi įruoštos sėdynės žiūrovams. Orchestra – šokių aikštė su aukuru, kur sustodavo choras ir vadovas. Skena (palapinė) – speciali patalpa persirengimui. Viduramžių epochos muzika. Renesanso epochos muzika. Savarankiška instrumentinė muzika savo istoriją pradėjo XVIa. Antroje ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2017 06 22
Romantizmas projektas (2)
ROmantizmas. Romantizmas Romantizmas Europoje Romantizmas Lietuvoje Žymiausi kūriniai Romantizmo bruožai Šaltiniai. Romantizmas (tautinio atgimimo epocha)  – XVIII a. Romantizmas buvo požiūris arba intelektualinė orientacija. Tam tikra prasme. Romantizmas Lietuvoje. Romantizmas Lietuvoje susijęs. Žemaičių kultūrinis sąjūdis. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 05 11
Romantizmas pateiktis
Požiūris arba intelektualinė orientacija. Romantizmas gali būti. Reakcija į švietimą. Kaip literatūros srovė. Tipiškos romantizmo charakteristikos. Romantizmo rašytojai. Romantizmo herojai. Romantizmo autoriai. Romantizmas lietuvoje. Padėjo romantizmui plėtotis lietuvoje. Romantizmas dailėje. Romantizmo dailininkai linko į. ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2012 12 18
Vagneris referatas
Įvadas. Romantizmo epocha. Muzikos kalba. Romantizmo epochos muzikai. Maištingasis operos reformatorius - Richardas Vagneris. Svarbiausi gyvenimo faktai. Richardas Vagneris ir muzikinė drama. Visa kūryba. Vokiečių kompozitorius Richardas Vagneris - ir mylėtas, ir nekęstas. Išvados. Literatūra.
Muzikos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 05 24
Senovės muzika konspektas
Senovės muzika. Antika. Viduramžių epocha. Renesansas. Barokas.
Muzikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2016 01 22