Salomeja neris namo analize

300 dokumentų
Salomėja Nėris Namo interpretacija
Salomėja nėris „Namo“ interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2012 06 08
Salomeja Nėris prezentacija
Salomėja nėris - ryškiausia nepriklausmybės laikais išaugusi poetė, pasiekusi meno aukštumų. Savo jausmo grynumu, formos lengvumu, melodingumu ji yra tikra čiulbanti lakštingala, nesudėtinga minties gelmėmis, bet patraukianti širdies atvirumu. Tačiau s. Nėries įsipainiojimas į bolševikų pinkles ir duoklės komunizmo propagandai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2011 05 18
Salomeja Nėris lietuvių skaidrės
Biografija. Salomėja nėris (bačinskaitė-bučienė). Diemedžiu žydėsiu. Prie didelio kelio. Namas, kuriame gyveno salomėja bačinskaitė. Salomėja – lazdijų gimnazijos mokytoja. Salomėjos šeima. Salomėjos šeima po daugelio metų. Kūrybos bruožai. Dialogo poezija. Salomėja - romantikė. Salomėjos nėries lyrikos savitumas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2012 11 29
Salomėja Nėris. Žvaigždė – jaunystė
Žvaigždė – jaunystė. S. Nėris – tai didelio talento lietuvių lyrikė. Kūrybinį kelią poetė pradėjo anksti, būdama dvidešimt trijų metų. Jau pirmasis jos rinkinys įsitvirtino geriausiųjų gretose.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris
Salomėja Nėris. Neblėstanti Salomėjos Nėries šlovė, jos nuostabių eilių užburianti sugestija pirmiausiai rodo, kad didžioji mūsų poetė atspėjo lyrikos paslaptį ir giliai suvokė, kur lypi poezijos magiškoji galia. Pavergiantis nuoširdumas, jaudinantis išgyvenimų gilumas, ištikimybė savo širdies balsui, skausmingai ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris. Eilėraščio “Tėvynei” interpretacija
S. Nėries eilėraščio “Tėvynei” interpretacija. Salomėja Nėris — viena iš ryškiausių neoromantizmo atstovų. Poetė sukūrė ne tik herojiškų baladžių, dainų, bet ir meilės, išsiskyrimo elegijų, kurios iki ašarų jaudina ilgesio skausmu, tylia svajone greičiau pamatyti paliktą tėvynę ir artimus žmones. Viena iš tokių ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris Eilėraštis „Namo“ analizė
Salomėja Nėris. Eilėraštis „Namo“ priklauso rinkiniui „Lakštingala negali nečiulbėti“.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2014 11 08
Salomėja Neris eilėraščio Vel sniegti analizė
S. Nėries eilėraščio “vėl sniegti” analizė. Eilėraščio tema. Problemos. Eilėraščio erdvė. Idėja.
Lietuvių analizės, Analizė, 8 psl.
2012 10 17
Salomėja Nėris Kūrybos Bruožai
Salomėja Nėris. Kūryba. Salomėja Nėris. Salomėja nėris (1904-1945 m. ). Bačinskų šeima. Apie1924 m. . Pirmoje eilėje iš kairės poetės sesuo Ona. Eilėraščių rinkinyje “Anksti rytą” Salomėja Nėris išskyrė svarbiausias jaunystės savybes. „Maironiui“. „Aš tau pavydžiu“.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2015 12 09
Salomėja Nėris. Gyvenimo kelias
Salomėjos Nėries gyvenimo kelias. Salomėja Nėris – viena talentingiausių lietuvių poečių. Ji - mūsų tautos lakštingala! S. Nėries kūryba - tai savotiškas lyrizmo simbolis lietuvių literatūroje. Jau pirmaisiais savo eilėraščių rinkiniais ji nusipelnė subtiliausios lietuvių lyrikės vardą.
Lietuvių referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris. Saulės įvaizdis kūryboje
Saulės įvaizdis Salomėjos Nėries kūryboje. Salomėja Nėris – viena įžymiausių poečių lietuvių literatūroje. Ji debiutavo eilėraščių rinkiniu “anksti rytą”. Tuo metu poetė buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentė, ji džiaugėsi savo jaunyste, meile. S. Nėries jaunatviškos nuotaikos pirmajame rinkinyje labai ...
Lietuvių referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris Našlaitė
Salomėja Nėris. Aprašymas. “Našlaitė“.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2014 06 10
Salomėja Neris. Jaunystės polėkis "Anksti rytą"
Jaunystės polėkis ("Anksti rytą"). "Anksti rytą" buvo pirmasis išleistas Salomėjos Nėries eilėraščių ciklas, parašytas poetei dar esant studente. Poetė buvo pilna stipraus gyvenimo džiaugsmo ir gyveno jaunystės pojūčiais.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris projektas
Salomėja nėris. Biografija. Salomėja – lazdijų gimnazijos mokytoja. Salomėjos šeima. Kūrybos bruožai. Dialogo poezija. Salomėja - romantikė. Salomėjos nėries lyrikos savitumas. Pagrindiniai eilėraščių rinkiniai. “prie didelio kelio”. Ateik. Tėvynei. Salomėjos nėries kūryba tinkama rašant samprotaujamąjį rašinį ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2012 11 14
Salomėja Neris Širvinta eilėraščio analizė
Salomėja nėris širvinta. Eileraščio tipas ir pavadinimo analizė. Tema ir problema. Stuktūra. Vertybės ir pagrindinė mintis. Eilėraščio nuotaika. Meninės priemonės. Simboliai. Ir pabaigti norėčiau j. Marcinkevičiaus mintimis apie poetę.
Lietuvių projektai, Projektas, 11 psl.
2013 05 28
Salomėja Nėris eilėraštis „Aš tau pavydžiu“ analizė
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija. Salomėja Nėris  „Aš tau. Eilėraštis „Aš tau pavydžiu“ Eilėraščio analizė Biografinis ir tautosakinis kontekstas Erdvė. Aš tau pavydžiu aš tau pavydžiu. Eilėraščio analizė. S. Nėries kūryboje daug dėmesio skiriama gamtai. Biolografinis ir tautosakinis kontekstas. Eilėraštis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 03 09
Salomėja Nėris. Meilės motyvas eilėraščių rinkinyje “Anksti rytą”
Meilės motyvas S. Nėries eilėraščių rinkinyje “Anksti rytą”. Meilė - nuostabus, gaivalingas jausmas, uždegantis karšta ilgesio liepsna ir nuožmią, galingą širdį, ir jautrią, trapią, svajingą širdelę, priverčiantis jas sparčiau plakti, tačiau niekad neklausiantis, ar širdys pasiruošę kaitriai suliepsnoti, ar neįstengs ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris Namo
Salomėja nėris. „Namo“. Baltas rūkas jau kelias Ties tamsia pakalne. Eilėraštis „Namo“ parašytas 1942 metais. Pavadinimo reikšmė. Prasidėjus Antrajam pasauliniam. Eilėraščio „Namo“ pavadinimas aiškiai nurodo. Kelionė namo Namų, artimųjų ilgesys. Tema. Patyręs ilgus ir. Eilėraščio žmogus. Pirmas posmas. Iš ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 12 04
Salomėja Nėris ryškiausia romantinės pasaulėjautos kūrėja
Gryniausia lyrinė poetė ir ryškiausia romantinės pasaulėjautos kūrėja tarp visu neoromantikų. Biografija. Būdo savybės. Salomėjos nėries memorialinis muziejus. Namas palemone. Kapas petrašiūnų kapinėse. Kūryba. „anksti rytą“. „pėdos smėlyje“. „per lūžtantį ledą“. Neoromantikė.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 11 25
Salomėja Nėris Tolimas sapnas interpretacija
Teksto interpretacija. Salomėja Nėris. Eilėraščio Tolimas sapnas analizė ir interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2013 10 23
Našlaitės motyvas pasakose
Pasakos – vieni ryškiausių ir žinomiausių tautosakos kūrinių. Pasakos yra skirstomos į daugelį tipų. Vienas žinomiausių ir įdomiausių tipų yra stebuklinės pasakos, kuriose pasakojamos neįtikinamiausios istorijos. Pasakų veikėjai yra skirstomi į teigiamus ir neigiamus personažus. Dažniausiai pasakų personažai yra ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris eilėraščio “Žydi saulė” interpretacija
S. Nėries eilėraščio “Žydi saulė” interpretacija. K. Čiurlionis ir Salomėja Nėris, dvi pirmojo ryškumo žvaigždės lietuvių tautos kultūros padangėje, sakytum, prasilenkė savo gyvenimo orbitomis, kad maždaug po keturių dešimtmečių susilietų ir suskambėtų simfonija, gaivia, kupina gyvybės, virpančių jausmų, svarių ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris. Žvilgsnis į Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą
Žvilgsnis į Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą. Turinys. Įžanga. Salomėjos Nėries gyvenimas ir kūryba. S. Nėries kūryba. Eilėraščių kontekstai. Kūrybos bruožai. Salomėja Nėris – lyrikos žmogus. Bendra charakteristika. "Diemedžiu žydėsiu". "Anksti rytą". Komentarai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 psl.
2010 03 03
S.Nėris Krinta žvaigždės analizė
Šis eilėraštis gali būti pavadintas epišku, kiek, žinoma, toji sąvoka įtelpa į lyrinio vaizdavimo rėmus. Epiškas jis ta prasme, kad pateiktas kaip pasakojimas apie objektyvų, šalia autoriaus esantį įvykį , atsiskleidžiantį apibrėžtoje situacijoje, kurio veikėjai nėra poetės vidinių galių suasmeninimas, kaip, pvz. , ...
Lietuvių analizės, Analizė, 4 psl.
2011 05 28
Salomeja Nėris Prie didelio kelio Kaltės ir atleidimo motyvas
Eilėraštis “Vėl sniegti” priklauso brandžiajai S. Nėries lyrikai. Šis eilėraštis buvo parašytas 1942.XI.05. Tuo metu rašytoja buvo išvykusi į Maskvą, dėl to stipriai išgyveno. Eilėraštis pradedamas tarsi autorės prisiminimais apie tolimą tėvynę. Tai tarsi pokalbis su ja, kuris įvyksta jausmams susikaupus, didelio ...
Lietuvių referatai, Referatas, 10 psl.
2011 08 01
Salomėja Nėris projektas (2)
Salomėja Nėris. (1904-1945). Salomėja nėris. Biografija. Kontekstas. Neoromantizmo bruožai. Ankstyvoji poezijA. Diemedžiu žydėsiu. „Diemedžiu žydėsiu“ analizė. Kada manęs nebus. „Kai manęs nebus“ analizė. Brandžioji poezija. Dvi poetinės kūrybos sampratos. Maironiui. Tėvynei. Vertybės. Temos. Galimos rašinių temos. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 09 10
Salomėja Nėris. Eilėraščio ,,Prie didelio kelio”
Salomėjos Nėries eilėraščio ,,Prie didelio kelio” analizė ir interpretacija. S. Nėris – XXa. Pirmosios pusės lyrikė. Ankstyvuosiuose rinkiniuose yra neoromantinei literatūrai būdingų bruožų. Vėlesnėje poezijoje kalbama apie būties trapumą, dramatiškai pasakojama apie žmogų karo metais; nelieka jaunystės naivumo, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris ATEIK eilėraščio analizė
Salomėja Nėris. „ ATEIK“ eilėraščio analizė. ATEIK! Daug mėnesių karo praėjo,. Dienų daug lyg tankai sunkių. Pavadinimas Kreipiamasi į konkretų asmenį ir parodo didelę svarbą to asmens. Nuotaika Liūdna, slegianti, kelianti nerimą. Tipas Asmeniniai išgyvenimai. Tema Tėvynės ir mylimo žmogaus ilgesys. Problema Kodėl sunku ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 10 26
Salomėja Nėris Vakaras jūroj analize
S. Nėries eilėraščio „Vakaras jūroj“analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2012 12 17
Salomėja Nėris skaidrės (2)
Salomėja Nėris. 1904. Salomėja Nėris - ryškiausia nepriklausmybės laikais išaugusi poetė, pasiekusi meno aukštumų. Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė) gimė 1904m. Poetės biografija trumpai. 1938m. buvo išleistas geriausias S. Nėries poezijos rinkinys Diemedžiu žydėsiu. 1924m. Salomėja Nėris pradeda studijas Lietuvos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 10 03