Samprotavimo rasinys donelaitis

300 dokumentų
Samprotavimo rašinys
Samprotavimo rašinio problemos (pratybos). Įvertinti pastraipas, parašytas pagal duotą teiginį. Žaliai pabraukti kontekstus, raudonai – rėmimąsi kūriniu. Įvertinti samprotavimo pastraipas. Tema – „Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 10 17
Gėtės Faustas
J. Gėtė „faustas“. Šviečiamasis amžius. Filosofinis kūrinys. Mefistofelis. Margarita. Vagneris. Pragaras.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 12 01
Donelaitis Metai rašinys
Kristijono donelaičio poemoje „metai“ yra aprašytas tikras būrų gyvenimas, jo kūrinyje galime rasti visokių pamokymų. Epizoduose autorius moko būrus ūkininkauti, pataria, kaip ir kada atlikti vienus ar kitus darbus. Daug aprašoma yra gamta.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 02 24
Įžanga samprotavimo rašiniui
Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas. Reikalavimai įžangai. Įžangos kūrimo paruošiamieji darbai. Pirmas įžangos sakinys. Antras įžangos sakinys. Kiti įžangos sakiniai. Paskutinis įžangos sakinys. Įžangos tikrinimas. Pastaba.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2013 03 10
Hamleto samprotavimo pastraipa
Egzistencinis apsisprendimas – kovoti.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 12 08
Kaip rašyti samprotavimo rašinį?
Kaip rašyti samprotavimo rašinį? Įžanga. Įsidėmėti. DĖSTYMAS (3 pastraiposĮsidėmėti. Pabaiga.
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2014 09 29
Samprotavimo tipo rašinio planas ir rašinio pavyzdys
Grafinis rašinių – samprotavimo ir literatūrinio – sugretinimas paveikslėlis nr. Samprotavimo rašinys. Pavyzdys nr. Literatūrinis rašinys.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 6 psl.
2016 02 13
Samprotavimo ir literatūrinis rašinys
Samprotavimo ir literatūros rašinys. VBE mokinys renkasi. Samprotavimo ir literatūrinio rašinio skirtumai. Vbe – 4 rašymo užduotys. Rėmimosi literatūra lyginimas. Samprotavimo rašinių temos. Literatūrinių rašinių temos. Įžangos ypatumai. Rašinio komponavimas. Kontekstas. Pastraipos teminis sakinys ir baigiamoji išvada. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2015 01 13
Samprotaujamų rašinių literatūra
Samprotavimo temos, literatūra argumentavimui, citatos. Samprotavimas gyvenimo prasmės temomis. Samprotavimas apie žmonių santykius. Samprotavimas pop-temomis. Samprotavimas apie literatūrą. Samprotavimas apie kalbą. Samprotavimas apie tėvynę. Samprotavimas jaunimui aktualiomis temomis. Samprotavimas apie moralines vertybes. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 psl.
2011 03 12
Samprotavimo rašinysKaip žmogus tampa asmenybe?
Samprotavimo rašinys Kaip žmogus tampa asmenybe? Įvadas į temą - analogija. Konkretesnis temos aptarimas, artėjama prie tezės. Tezė. Visa įžanga. Samprotavimo pastraipa. Literatūrinis rašinys Kaip vaizduojamas darbas lietuvių literatūroje? Įžanga. Konteksto pristatymas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 10 10
Altorių šešėly rašinys - interpretacija.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 04 07
Samprotavimo rašinio ir literatūrinio rašinio palyginimas
Rašinio tipai. Lyginimo. AspektaiSamprotavimo rašinys. Literatūrinis rašinys. Išeities pozicija. Tikslas. Tinkamos struktūros. Stilius. Valstybinio egzamino reikalavimai. Mokyklinio egzamino reikalavimai. Rėmimasis literatūros kūriniais. Rėmimasis kontekstu.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2014 04 23
Samprotavimo pastraipos
Apie M. Daukšą ir ,,Postilę“. M. Mažvydas “Katekizmas”. J. Radvanas „Radviliada“ (literatūrinio rašinioK. Donelaitis „Metai“ (literatūrinio rašinio(samprotavimoJ. Savickis (samprotavimo.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2014 05 11
Poleminis samprotavimo rašinys
Poleminis samprotavimo rašinys. Ar virtualus bendravimas yra geriau už „Gyvą“? Žingsnis – temos aiškinimasis. Žingnis – prieš darant rašinio planą susirašyti argumentus „Už“ ir „Prieš“. Prisiminkime samprotavimo pastraipos struktūrą. Kokie gali būti argumentai? Kaip įterpti svarius argumentus? Teiginių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 20
Samprotavimo pastraipos kūrimas
Samprotavimo pastraipos kūrimas. Samprotavimas. Sąvokos. Argumentų parėmimas pavyzdžiais. Pastraipos struktūra. Pastraipos pavyzdys. Ar net nepalankiausiomis istorinėmis aplinkybėmis žmogus privalo atlikti savo pareigą?
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2013 04 22
Samprotavimo rašinioįžangos kūrimas
Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas. Minimalus reikalavimas. Įžanga būtinai turi pranešti, apie ką bus kalbama ir supažindinti su tema. "normalus" reikalavimas. Į įžangą derėtų įpinti temos sąvokos (-ų) apibrėžimą. Priešingu atveju gali atsitikti taip, kaip tame posakyje. Aukštesnio lygio reikalavimas. Taigi nuo ko ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 41 psl.
2013 05 03
Kristijono Donelaičio kūryba
Kristijono donelaičio kūrybos kontekstas. Įžymiausių lietuvių rašytojų. Literatūrinį darbą donelaitis pradėjo apie. Eilėraščiai vokiečių kalba. Eiliuotas pasakojimas. Pagrindinį savo kūrinį, poemą „metai“. K. Donelaitis davė pavadinimus atskiroms poemos dalims. K. Donelaičio išskirtinumas. K. Donelaičio kūrybos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2012 12 17
Samprotajamasis rašinys
Samprotavimo rašinio ir literatūrinio rašinio lyginimas. Rašinio tipai. Lyginimo. Aspektai. Samprotavimo rašinys. Literatūrinis rašinys. Objektas. Išeities pozicija. Tikslas. Intencija (santykio su adresatu dominantė). Rašomo teksto tipas. Tinkamos struktūros. Stilius. Rašymo pobūdis. Valstybinio egzamino reikalavimai. Mokyklinio ...
Lietuvių planai, Planas, 1 psl.
2013 10 09
Kristijonas Donelaitis referatas
Kristijonas donelaitis. Kontekstai. Asmenybė. Epocha. Literatūrinė srovė. Grožinė literatūra. Kultūriniai kontekstai. Kitų autorių kūriniai. Istorinis. Biblinis. Straipsniai, jų mintys. Kūrybos aktualumas šiandien. Kokių gyvenimo tiesų moko autoriaus kūryba? Samprotavimo temos. Literatūriniai rašiniai.
Lietuvių referatai, Referatas, 4 psl.
2013 02 26
Ar darbo prasmė praeityje ir šiandien tokia pati? Samprotavimo rašinys
Ar darbo prasmė praeityje ir šiandien tokia pati? Samprotavimo rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2015 11 12
Donelaitis Metai ištraukos analizė
Pasirinktos k. Donelaičio poemos “metai” ištraukos analizė. Ištrauka pasirinkta iš “žiemos rūpesčių”. Šioje ištraukoje kalba selmas. Ištraukos siužetas. Gamtos pasaulis. Žmogus. Pagrindinis objektas. Pasakotojas, jo santykis su vaizduojamuoju pasauliu. Darbo tema. Dievas. Dievas – visiškas absoliutas.
Lietuvių analizės, Analizė, 10 psl.
2012 12 18
Samprotavimo rašinys ir literatūrinis rašinys
Samprotavimo rašinys. ir. literatūrinis rašinys. Simboliai. Lyginimo aspektas – objektas. Lyginimo aspektas – išeities pozicija. Lyginimo aspektas – tikslas. Lyginimo aspektas – intencija. Lyginimo aspektas – rašomo teksto tipas. Lyginimo aspektas – tinkamos struktūros. Lyginimo aspektas – stilius. Lyginimo aspektas – rašymo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 01 11
Tėvai manes nesupranta rašinys
Rašinys apie tai, kad tėvai būtinai turi suprasti vaikus.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 11 20
Donelaitis Metai
Kristijonas donelaitis - grožinės lietuvių literatūros pradininkas. K. Donelaičio ,,metai“ nepaprastas ir įvairiopai reikšmingas mūsų literatūros faktas. Tai pirmas tokio masto, lygio bei žanro kūrinys lietuvių literatūros istorijoje. ,,metai“ nėra koks eiliuotas teorinis veikalas. Neturi jis nei aiškios pradžios, neturi ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 08 01
Donelaitis pristatymas
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis. Tolminkiemio bažnyčia. Tolminkiemio klebonija. Tolminkiemis. Kūryba. Metai. Nacionalinė ir tarptautinė poemos reikšmė. Kristijonas Donelaitis 1714 – 1780 „Donelaitis praeityje ir dabartyje“. Literatūros sąrašas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 11 25
Ar Hamletas pažįsta save?
Ar Hamletas pažįsta save? Ryškiausias ir svarbiausias tragedijos asmuo yra Hamletas. Tai asmuo, kurio dvasią jauste nujauti, bet negali tiksliai formuluoti. Silpniausia yra jo valia. O kas stipresnis: jausmas ar protas?Negaliu pasakyti. Hamletas - pirmiausia jausmo žmogus. Jo jausmas yra dvejopas: pažįstąs ir ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2011 02 12
Dievų miškas analizė
Balys Sruoga Dievų miškas. B. Sruogos kurybos laikas ir išskirtinumas literatūros istorijoje. Rašė tarpukariu ir antrojo pasaulinio karo metais. Gyvenimo faktai. Vokiečių suimtas ir išveštas į štuthofo koncentracijos stovyklą. Dirbdamas raštinėje. Koncentracijos stovykloje įkvėpė parašyti. Asmenybės bruožai. Išsiskiria ...
Lietuvių analizės, Analizė, 17 psl.
2013 03 08
Baltaragio malūnas rašinys
Kazio Borutos kūrinys ‚Baltaragio malūnas‘ , tai žymiausias šio rašytojo kūrinys- apysaka, parašytas 1945m. Šiame kūrinyje susipina epiškumas ir lyrizmas, bei tikroviškumas ir netikroviškumas. Kūrinyje rašoma apie velnio Pinčuko ir paprastų žmonių gyvenimą. Paudruvės pelkių velnias - Pinčukas. Jis visiems gerai žinomas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 10 22
Skaidrės apie Donelaitį
Kristijonas Donelaitis. Gyvenęs xviii a. Viduryje mažojoje lietuvoje. Lietuvių grožinės literatūros pradininku. Iškiliausias donelaičio kūrinys epinė poema ,,metai”. Poema apie keturis metų laikus. Poemą sudaro keturios dalys. Būrai. K. Donelaitis turėjo “aukso plunksną”. “metai” (ištrauka). Išversta į kelioliką ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 01 29
Samprotavimas ar menininkui svarbi meilė kaip įkvėpimo šaltinis?
Samprotavimo rašinys. Ar menininkui svarbi meilė kaip įkvėpimo šaltinis? Pasirinkti autoriai ir kūriniai. Antanas škėma „balta drobulė“. Salomėja nėris „prie didelio kelio“. Kontekstas. Įžanga. Pagrindinis, teminis, sakinys. Dalinės išvados. Dėstymas. Pabaiga.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 05 22