Sandėlio apskaitos sistema

300 dokumentų
Sandėlio valdymo sistema VISION
Istorija. Sandėlio valdymo sistema ‘‘VISION‘‘. Kas tai? Ką valdo sandėlio valdymo sistema? Siūlomas sandėlio valdymo sprendimo VISION diegimas leidžia pasiekti šiuos verslo rezultatus. Sandėlio valdymo sistemos funkcionalumo matrica. Vision wms savybės. VISION charakteristikos. Išvada. Šaltiniai.
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 09 30
Maisto atsargų sandėliavimo logistika
Įvadas. Sąvokos. Maisto atsargų sandėlio uždaviniai, funkcijos ir sandėliuojamų medžiagų klasifikacija. Maisto atsargų sandėlio uždaviniai. Sandėlio funkcijos. Sandėliuojamų medžiagų klasifikacija. Reikalavimai maisto atsargų sandėliui. Sandėlio išorė. Sandėlio konstrukcija ir dizainas. Daiktai privalomi maisto atsargų ...
Logistikos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 01 25
Sandelio valdymo sistema Vision skaidrės
Sandėlio valdymo sistema VISION. Darbo tikslas. Įvadas. Ką atlieka sistema Vision. Siūlomas sandėlio valdymo sprendimo VISION diegimas leidžia pasiekti šiuos verslo rezultatus. Sandėlio valdymo sistemos funkcionalumo matrica. Vision wms savybės. Vision. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 09 20
Sandėlio projektavimas kursinis
Įvadas. Sandėliai. Skirstymo sandėliai. Sandėlio logistinis procesas. Sandėlio panaudojimo tikslai. Stelažinis sandėlis. Vietos parinkimas. Sandėlio projektavimas. Projektuojamo sandėlio tipas. Projektuojamo sandėlio įranga. Sandėlio naudojami transportavimo būdai ir priemonės. Priėmimo ir išdavimo iš sandėlio schemos. Išvados. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2014 09 28
Kokybė sandėliavimo procese: parametrai ir jų reikšmė
Sandėliai ir terminalai. Sandėliai yra reikšmingas savarankiškas logistikos komplekso padalinys. Sandėliavimo procesas ir kokybė. Logistikos sferoje yra 4 sandėlių tipai. Sandėlių strategija. Sandėlių naudojimo būdai. “Stūmimas” ir “Traukimas”. Sandėlio veiklos efektyvumo sąlygos. Sandėlio veiklos efektyvumo vertinimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 12 07
Logistikos sandeliai
Sandėlių logistika. Įvadas. Pagrindinė samprata. Svarbiausios sandėlių logistikos sritys ir uždaviniai yra tokie. Sandėlių strategija. Nuosavo arba svetimo sandėlio klausimas keliamas aprūpinimo ir panaudojimo logistikoje. Į sandėlio apskaitos sistemą įeina. Sandėlių išdėstymas. Išdėstant sandėlius, gali susidaryti dvi ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 12 13
Sandėliavimo sistema referatas
Uab „ eugesta “ centrinio Lietuvos sandėlio sandėliavimo sistema. Įvadas Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Uab „ Eugesta “ centrinio sandėlio techninė – technologinė posistemė. Krovinio vienetas. Kėlimo – transporto įrenginiai. Uab „ Eugesta “ sandėlio funkcinė ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 03 10
Norvegijos apskaitos sistema
Trumpas šalie pristatymas. Politinė – ekonominė sistema. Šalies importas – eksportas. Šalies pramonė. Infliacija. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Apskaitos profesija. Apskaitos importavimas. Aspkaitos eksportavimas. Apskaitos standartai. Profesijos reglamentavimas. Kiti veiksniai. Istoriniai veiksniai. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 03 05
Japonijos apskaitos sistema
Trumpas šalies pristatymas. Istoriniai faktai. Politinė – ekonominė sistema. Politinė sistema. Ekonominė sistema. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Mokesčių tipai. Mokesčių tarifai. Įmonių finansavimo sistema. Japonijos financinės institucijos. Vertybinių popierių biržos. Apskaitos profesija – istorinis atsiradimas ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 03 01
Graikijos apskaitos sistema
Graikijos apskaitos sistema. Trumpas Graikijos pristatymas. Politinė – ekonominė sistema. Verslo – vyriausybės tarpusavio santykiai. Apskaitos reglamentavimas. Verslo organizacijų tipai. Šalies pramonės struktūra. Infliacija/ Defliacija Graikijoje. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Vertybinių popierių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 03 01
Vokietijos apskaitos sistema
Vokietijos apskaitos sistema. Vokietijos politinė, ekonominė ir teisinė sistemos. Vokietijos apskaitos pagrindai. Finansinė atskaitomybė ir apskaitos reglamentavimas. Apskaitos principai ir praktika. Apskaitos profesija. Literatūra.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2013 05 06
Egipto apskaitos sistema
Šalies pristatymas. Politinė – ekonominė sistema. Politinė sistema. Šalies pramonės stuktūra. Verslo organizacijų tipai. Apskaitos reglamentavimas. Infliacija. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Įmonių finansavimo modeliai. Vertybinių popierių biržos. Finansinės institucijos. Apskaitos profesija. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2015 03 01
Sandėlio sandėliavimo sistema
Įvadas. Techninė – technologinė posistemė. Krovinio vienetas. Pastatas. Kėlimo – transporto įrenginiai. Funkcinė posistemė. Sandėliavimo būdas. Logistinio proceso operacijos sandėlyje. Sandėliavimas. Krovinių išsiuntimas. Aptarnavimo posistemė. Sandėlio aptarnavimas. Sandėlio personalas. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 12 17
Įmonės sandėliavimo sistema
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės centrinio, lietuvos, sandėlio sandėliavimo sistema. Įmonės centrinio sandėlio techninės – technologinės posistemės analizė. Įmonės sandėlio funkcinės posistemės analizė. Įmonės centrinio, Lietuvos, sandėlio aptarnavimo posistemės analizė. Išvados.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2014 03 14
Danijos apskaitos sistema
Trumpas šalies pristatymas. Politinė – ekonominė sistema. Verslo – vyriausybės tarpusavio santykiai. Apskaitos reglamentavimas. Verslo organizacijų tipai. Šalies pramonės struktūra. Infliacija. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Įmonių finansavimo modelis. Vertybinių popierių birža. Finansinės ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 03 05
Liuksemburgo apskaitos sistema
Liuksemburgo didžioji hercogystė. Politinė – ekonominė sistema. Vyriausybė. Apskaitos reglamentavimas. Verslo organizacijų tipai. Šalies pramonės struktūra. Teisinė sistema. Teismų sistema. Bendrosios kompetencijos teismai. Administraciniai teismai. Įstatymų leidimas. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Vertybinių ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 03 05
Makedonijos apskaitos sistema
Trumpas šalies pristatymas. Politinė -ekonominė sistema. Apskaitos reglamentavimas. Verslo organizacijų tipai. Šalies pramonės struktūra. Infliacija. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Įmonių finansavimo modelis. Vertybinių popierių biržos. Finansinės institucijos. Apskaitos profesija. Paplitimas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 03 05
Sandėlio sandėliavimo sistema Uab „Gevara“
Įvadas. Uab „Gevara“ techninio – technologinio posistemio moduliai. Pastatas. Krovos vienetai. Kėlimo – transporto įrenginiai. Uab „Gevara“ sandėlio funkcinis posistemis. Sandėliavimo būdas. Uab „Gevara“ sandėlio logistinis procesas. Uab „Gevara“ aptarnavimo posistemis. Literatūros sąrašas.
Logistikos analizės, Analizė, 11 psl.
2016 02 22
Įmonės apskaitos sistema
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Apskaitos rūšys. Apskaitos sitema. Pagrindiniai apskaitos elementai. Pagrindiniai apskaitos organizavimo principai. Apskaitos procesas. Praktinis įmonės apskaitos sistemos pavyzdys. Apskaitos sitemos įmonėje ypatumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2014 08 25
Australijos apskaitos sistema
Šalies pristatymas. Ekonominė sistema. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Finansavimo sistema. Apskaitos reglamentavimas. Literatūros sąrašas.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 03 01
Prancūzijos apskaitos sistema
Prancūzijos apskaitos sistema. Prancūzijos apskaitos modelis. Apskaitos sistemos kūrimasis. Konsoliduota apskaita. Apskaitos reglamentavimas prancūzijoje. Auditas ir jo funkcijos prancūzijoje. Finansinių ataskaitų elementai bei jų sudarymo principai. Prancūzijos ir lietuvos sąskaitų planų palyginimas. Išvados. Literatūra:.
Apskaitos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 02 21
Apskaitos modeliai ir jų sistema
Įvadas. Apskaitos apibūdinimas ir sąvokos. Apskaitos apibūdinimas. Apskaitos sąvokos. Bendrieji apskaitos principai finansinėje apskaitoje. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos modelių reikšmė. Apskaitos modeliai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2016 11 13
Kazachstano apskaitos sistema
Įvadas. Trumpas šalies pristatymas. Politinė – ekonominė sistema. Verslo – vyriausybės tarpusavio santykiai. Apskaitos reglamentavimas. Verslo organizacijų tipai. Šalies pramonės struktūra. Infliacija. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Įmonių finansavimo modelis. Vertybinių popierių biržos. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 psl.
2014 03 05
Ispanijos apskaitos sistema
Trumpas šalies pristatymas. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Įmonių finansavimo modelis bei finansinės institucijos. Vertybinių popierių biržos. Apskaitos profesija. Kiti veiksniai. Istoriniai įvykiai. Apskaitos reglamentavimas. Ispanijos apskaitos įstatymai, norminiai aktai. Sąskaitų planas, standartai. Literatūros ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 03 01
Sandėlio efektyvomo gerinimas ir modernizavimas
Įvadas. Sandėlio efektyvumo gerinimas ir automatizavimas. Sandėlio funkcijos ir veiklos efektyvumas. Sandėlių procesai. Sandėlio efektyvumas pritaikius automatizavimo technologijas. Tyrimai. Kiekybinio tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Logistikos referatai, Referatas, 18 psl.
2017 04 13
Apskaitos esmė ir rūšys
Ūkinė apskaita. Naudojami matai. Ūkinės apskaitos rūšys. Operatyvinė-techninė apskaita. Statistinė apskaita. Buhalterinė apskaita. Buhalterinės apskaitos bruožai. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Vidiniai apskaitos informacijos vartotojai. Išoriniai apskaitos. Informacijos vartotojai. Apskaitos tikslai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 10 25
Sandėlio logistika įmonės sandėlio analizė
Įvadas. Darbo objekto apžvalga. Sandėlių logistika. Sandėlių funkcija. Įmonės sandėlio analizė. Sustambintas krovinio vienetas. Pastatas. Kėlimo – transporto įrengimai. Sandėliavimo būdas. Sandėlio logistinis procesas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Logistikos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 02 19
Austrijos apskaitos sistema
Bendra informacija apie austriją. Politinė, teisinė, ekonominė Austrijos sistema. Austrijos mokesčių sistema. Austrijos apskaitos sistema. Apskaitos principai. Apskaitos įrašai Austrijoje. Auditas. Apskaitininko profesija Austrijoje. Profesinės asociacijos. Austrijoje naudojamas sąskaitų planas ir ataskaitų pavyzdžiai. Pavyzdinis ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 03 09
Logistikos sandėlio įkūrimas
Rinkos tyrimas. Sandėlio planas. Pagrindiniai požymiai. Naudojama sandėlio technika. Prekių tiekimo ir išsiuntimo logistinis planas. Prekės atvykstančios į sandėlį. Skaičuojamoji dalis. Išvados.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2015 04 13
Sandėliavimo sistemos gerinimo ypatumai
Sandėliavimo sistemos gerinimas UAB „X“ įmonėje. Sandėliai ir jų tipai. Sandėlio vidaus planas. Sandėlių sistema. IS programinė įranga. Sandėlio logistinio proceso valdymas. Rezultatų analizė ir interpretavimas.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 04 03