Sausumos ekosistema

243 dokumentai
Sausumos ekosistema
Sausumos ekosistema. Sausumos ekosistema – tai sausumos paviršiaus dalis. Ekosistemos schema. Paprastai pateikiama tokia sausumos ekosistemų struktūra. Sausumos ekosistemose tarp gyvų organizmų (augalų. Sausumos ekosistemų struktūrą lemia augalų bendrijų struktūra. Sausumos ekosistemų atsiradimo ir plėtojimosi pobūdis priklauso ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 05 08
Sausumos ekosistemų įvairovė
Įvadas. Estuarijos. Estuarijų samprata. Estuarijų klasifikacija pagal geomorfologiją ir įlankos krantų charakteristikas. Estuarijų klasifikacija pagal dubens genezę. Mangrovės. Paplitimas. Prisitaikymas. Maršos. Pasklidimas. Vanduo. Augalija. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 03 21
Ekosistema skaidrės
Dujinių ir aerozolinių priemaišų ore bei pagrindinių cheminių priemaišų koncentracijų krituliuose ir polajiniuose krituliuose tyrimų rezultatai, jų svarba ir perspektyvos. Nagrinėjamos problemos aktualumas. Tyrimo tyrimo tikslas. Tyrimo metodas. Tyrimo objektas. Dujinės priemaišos ore. Teršalų srautai. Krituliai. Tyrimo objektas.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 50 psl.
2012 05 23
Ekosistema prezentacija
Medžiagų judėjimą gyvieji organizmai veikia kaip: gamintojai, vartotojai, skaldytojai. Ekosistema ekologijoje. Mitybos grandine skirstoma pagal mitybos arba energijos lygmenis:.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 06 08
Taigos ekosistema
Taigos ekosistema. Taigos paplitimas. Abiotinė aplinka. Dirvožemis. Biotinė aplinka. Tamsioji taiga. Šviesioji taiga.  Vyraujantys spygliuočiai medžiai. Eglė. Pušis. Maumedis. Kėnis. Kadagys. Gyvūnija. Laipiojantys žinduoliai. Grobuonys. Sausumos ir vandenų atstovai. Paukščiai. Žmonių veikla taigoje. Šaltiniai.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2017 01 31
Ekosistema skaidrės (2)
Ekosistema. Mitybiniai ryšiai. Mitybos grandinės. Mitybos lygmenys. Ekosistemos energijos piramidė. Saulės šiluma pagreitina ant akmens besišildančio driežo medžiagų apykaitą.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 02 05
Dusios ežeras. Ekosistema
Dusios ežeras. Įtekančios ir ištekančio upės. Šventupė. Dusios ežero krantai. Ežero kranto fotografijos. Ežerą supanti aplinka. Prelomčiškės piliakalnis, šiaurės vakarų pakrantėje. Ežero augalija. Mauradumbliai. Ežero žuvys. Ežero paukščiai.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2010 12 14
Ekologija ir aplinkotyra
Ekologija ir aplinkotyra. Ekologijos mokslo samprata. Ekologija – mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų tarpusavio santykius ir jų santykius su gyvenamąja aplinka. Ekosistema. Ekosistema – sausumos paviršiaus ar erdvės dalis. Natūralios ekosistemos. Stepė laukas. Antropogeninės ekosistemos. Ekosistema paveikta žmogaus veikla ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 11 12
Populiacijos ir bendrijos ekosistema
Populiacijos ir bendrijos ekosistema. Populiacija. Bendrija. Ekosistema. Ekosistemos organizaciniai lygmenys taikomi agroekosistemoms, pagal Gliessman (2000). Prisiminkite!.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 03 22
Gyvenamosios vietos ekosistemų analizė
Įvadas. Geografinė padėtis. Pirmoji ekosistema – gyvenamoji vieta. Antroji ekosistema – Varduvos tvenkinys. Varduvos tvenkinio gyvūnai. Varduvos tvenkinio augalai. Trečioje ekosistema – Daubarių piliakalnis. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2013 10 27
Sausumos pajėgos
Sausumos pajegos. Sausumos pajėgos. Lietuvos sausumos pajėgos - Lietuvos sausumos kariuomenė. Struktūra. Sausumos pajėgas sudaro Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo mechanizuotasis pėstininkų batalionas. Juozo Vitkaus inžinerijos. Ginkluotė. Sausumos pajėgų ginkluotė Pistoletai Colt M1911A1 ir ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 10 23
Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgos (SP)
Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgos (SP). Darbo objektas Sausumos pajėgos Darbo tikslas Supažindinti su Sausumos pajėgomis. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgos (SP) yra didžiausia kariuomenės dalis. Sp sudaro. Sausumos pajėgų tikslas - parengti SP karinius vienetus . Šiais metais SP pagrindinis. Sausumos pajėgų diena laikoma ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 04 08
Sausumos keliai
Įvadas. Sausumos kelių formavimas Lietuvos teritorijoje XIV-XVIII a. Sausumos kelių tinklo plėtra XIX a. Pirmoje pusėje. Susisiekimas sausumos keliais XIX a. Antroje pusėje. Išvados. Literatūra.
Transporto analizės, Analizė, 13 psl.
2013 12 10
Ežero ekosistema projektas
Ežero ekosistema. Kas yra ekosistema? Ežerai yra skirtomi. Ežero eko sistemą sudaro. Žuvų benrijos. Karšinės bendrijos. Lydekinės-raudinės bendrijos. Lyninės bendrijos. Karosinės bendrijos. Ešerinės bendrijos. Lervų bendrijos. Lašalų bendrijos. Žirgelių bendrijos. Blakių bendrijos. Apsiuvų bendrijos. Varlių bendrijos. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 04 18
Ežero ekosistema
Ežero ekosistema. Ekosistema - funkcinė gyvųjų ir negyvųjų aplinkos elementų. Ežeras - natūralus vandens telkinys sausumos paviršiaus įdubime. Mitybos tinklas. Bendrijoje gyvų organizmų rūšių gali būti šimtai ir net tūkstančiai. Keičiantis aplinkos sąlygoms. Ežerai skirstomi. Pagal vyraujančios žuvų rūšies ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 10 08
Biogeografija
Biogeografija. Biosfera. Biosfera – Žemės. Biosferos sudėtis. Biosferą sudaro keli skirtingi medžiagų tipai Gyvoji medžiaga(organizmai)-augalai. Mišrioji medžiaga-(dirvožemiai dumblas)Kuri. Biomasės pasikirstymas. Augalų ir gyvūnų skaičių bei įvairovę sausumos paviršiuje lemia šilumos ir dregmės kiekis. Zoogeografinės ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2015 05 25
Ropliai
Įžanga. Išnykę ropliai. Sausumos ropliai. Vandenų ropliai. Skraidantys ropliai. Didžiųjų roplių išnykimas. Paprastasis žaltys. Balinis vėžlys. Roplių oda. Virškinimo organai. Gluodenas. Gyvavedis driežai. Paprastoji angis. Lygiažvynis žaltys.
Biologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 07 02
Sausumos transportas
Sausumos transportas. Automobiliai. Pagrindinė transporto sistemos dalis. Automobilių trūkumai ir privalumai. Daugiausiai automobilių pagaminančios valstybės. Automobiliai lietuvoje. Individualių lengvųjų automobilių skaičius lietuvoje. Vidutinės automobilių kainos lietuvoje. Ekologiški automobiliai. Pirmauja jav. Traukiniai. ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 03 03
Ekologija ekosistema
Kas yra ekologija?. Ekologija ir organizmų „profesijos“ gamtoje. Ekologijos šakos. Trumpai apie šakas. Trumpai. Individas. Populiacija. Bendrija. Ekosistema. Mitybos grandinė. Organizmai.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 07 02
Biosferos modelis
Biosferos modelis. Tikslai. Atsakyti į klausimus. Mikrokosmas. Mikrokosmas – tai dirbtinė uždara ekosistema. Darbo eiga. Į 1 litro talpos stiklinį indą įpylėme žvyro. Klausimai? Iš kur ekosistema. Iš kur stiklainyje esantys organizmai gaus deguonies kvėpavimui.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 05 23
Sausumos reljefas ir išorinės jėgos
Reljefas. Lygumos. Žemumos. Aukštumos. Plokščiakalniai. Kalnai. Megareljefas. Makroreljefas. Išoriniai veiksniai. Dūlėjimas. Nuobirynai. Lavina. Erozija. Eoliniai procesai. Eolinė akumuliacija.
Geografijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2013 02 13
Sausumos vandenų tarša
Sausumos vandenų tarša. Gėlas vanduo. Vienas svarbiausių gamtos išteklių. Be jo nebūtų gyvybės. Sudėtinė dalis visos gyvosios gamtos. Sausumos vandenų teršimas vyksta ir dabar. Taršos šaltiniai. Pagrindiniai paviršinių vandenų taršos šaltiniai. Gyvenviečių buities nuotekos. Pramoninės nuotekos. Vanduo, panaudotas ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 03 14
Ekosistema pristatymas
Ekosistema. Ekosistema – tai. Medžiagų judėjimą gyvieji organizmai veikia kaip vartotojai arba heterotrofai. Vartotojai gali būti gyvėdžiai ir skaidytojai. Augalėdžiai. Tai gyvūnai, mintantys tik augalais. Plėšrūnai. Tai gyvūnai, mintantys kitais gyvūnais. Visaėdžiai. Tai gyvūnai, mintantys ir augalais, ir kitais gyvūnais. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 03 26
Bendrijos
Kaip bendrijos organizuotos? Ekosistema. Kas nusako gamtos, kiekvienos jos ekosistemos stabilumą? Pristatymas apie bendrijas ir narių sąveiką juose. Populiacijos negyvuoja pavieniui, jos yra bendrijos dalis. Bendrija – tai vienoje vietoje gyvenančių ir tarpusavyje sąveikaujančių populiacijų visuma. Bendrijos sudėtis – tai tiesiog ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2011 02 24
Ekosistema
Ekosistema. Funkcinės karalijos. Mitybos grandinė. Energijos panaudojimas. Organizmų mitybinės grupės. Heterotrofai. Medžiagų ir energijos srautai. Energijos perdavimas mitybos grandinėje. Kiekviena bendrija gyvena ją supančioje negyvojoje aplinkoje. Ežero organizmams tokia terpė yra vanduo, miško gyvybei – oras ir dirva. Kai ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2011 04 10
Tarptautinė prekyba sausumos keliais
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Tarptautinė prekyba sausumos keliais. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos procesui būdingi bruožai. Tarptautinės prekybos svarba. Tarptautinės prekybos sausumos keliai. Pirmasis prekybos kelias ,,Gintaro kelias“. Šių laikų 3 pagrindiniai sausumos keliai. Transsibiro“ magistralė. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 04 05
Ekosistema (2)
Kas yra ekosistema?. Gamintojai, vartotojai ir skaidytojai. Gamintojai. Vartotojai. Skaidytojai. Mitybos ryšiai ekosistemoje.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 03 04
Japonijos ekosistemos
Japonijos ekosistemos. Japonija. Kas yra ekosistema? Ekosistema. Mitybos grandinė. Japonijos ekosistemos klimatas, sezonai. Ruduo, Žiema. Ekosistemos augalų įvairovė. Gyvūnų įvairovė, mitybiniai ryšiai. Ūsurinis šuo(Tanuki). Japoninė makaka. Japonijos vandens gyvūnai. Populiarioji Sardinė. Žmogaus poveikis Japonijos ekosistemai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 04 10
Ekosistema biologijos skaidrės
Biosfera. Ekosistema. Ekosistemos - miškas. Ežeras. Agroekosistema. Gamintojai. Mlmo&feature=fvwrel. Gyvaėdžiai. Visaėdžiai. Parazitai. Skaidytojai. Mitybos tinklai. Detritaėdžių grandinės organizmą gali suėsti gyvaėdžių grandinės individas. Mitybos lygmenys. Mitybos grandinės. Detritaėdžiai – jų grandinė prasideda negyva ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 01 17
Koralinio rifo ekosistema
Koralinio rifo ekosistema. Koralinis rifas yra didelė ir sudėtinga ekosistema. Koralinio rifo rūšys. Koralinis rifas skirstomas į tris rūšis Minkštieji koralai Kietieji koralai Trapieji koralai. Koralų rifai užima 284 000 km. Nors dauguma koralų gali išgyventi šaltame vandenyje. Koralai visą gyvenimą slepiasi kalkiniame kiaute. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 04 18