Seb banko veiklos efektyvumo vertinimas

300 dokumentų
Banko veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Komercinio banko veiklos efektyvumo, pelno ir rizikos vertinimo aspektai. Komercinio banko veiklos efektyvumo rodikliai ir vertinimo metodai. Pelno ir rizikos santykis komerciniuose bankuose. Pelningumo vertinimas komercinių bankų veikloje. Komercinio banko veiklos rizikos valdymo aspektai. Ab „šiaulių banko“ veiklos pelno ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 03 31
Veiklos efektyvumo analizė vertinimas
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai aspektai. Įmonės samprata, rūšys ir tikslai. Įmonės veiklos efektyvumo apibūdinimas. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų vertinimas. Uab „vigesta” veiklos efektyvumo įvertinimas. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Uab „vigesta” charakteristika. Uab „vigesta” veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2012 03 24
Bankų veiklos efektyvumas
Bankų veiklos efektyvumo vertinimo metodai: esmė, privalumai, trūkumai ir taikymo sritys. Įvadas. Bankų veiklos efektyvumo vertinimo apžvalga. Efektyvumo samprata. Bankų veikla, jos aplinka ir principai. Veiklos esmė. Veiklos aplinka. Pagrindiniai veiklos principai. Banko veiklos vertinimas. Rizika ir pelningumo vertinimas. Pelningumo ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 11 14
Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Marketingo esmė. Marketingo veiklos efektyvumo vertinimas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiklos efektyvumo rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Pardavimo pelningumo rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto ir nuosavo kapitalo naudojimo pelningumo rodikliai. Įmonės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 05 05
Veiklos efektyvumo vertinimas
Įvadas. Veiklos efektyvumo samprata, įvertinimas bei jį lemiantys veiksniai. Veiklos efektyvumo rodiklių klasifikavimas. Įmonių ekonominės veiklos efektyvumo vertinimo teoriniai aspektai. Veiklos efektyvumą apibūdinantys finansiniai rodikliai. Dinamikos ir struktūrinė finansinių ataskaitų analizė. Santykinių finansinių rodiklių ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 psl.
2014 05 12
Banko veiklos analizė
Įvadas. Balanso horizontali analizė. Balanso nuosavybės ir įsipareigojimų vertikali analizė. Atskirų pelno rodiklių pokytis per metus. Atskirų pelningumo rodiklių paskaičiavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 15 psl.
2012 02 26
Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas
Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas. Buhalterinis ir ekonominis banko veiklos įvertinimo metodas. Banko įvertinimas investuotojo požiūriu. Banko veiklos įvertinimo rodikliai investitoriaus požiūrių.
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 06 22
Ekonominės veiklos efektyvumo įvertinimas
Uab „x“ ekonominės veiklos efektyvumo įvertinimas. Įvadas. Įmonių veiklos vertinimo apžvalga. Įmonių veiklos analizės aspektai. Įmonių veiklos rodikliai ir jų charakteristika. Įmonių veiklos vertinimo pagrindinių rodiklių formules. Uab „x” veiklos apžvalga ir vertinimas. Darbo metodika ir priemonės. Uab „x” ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 02 22
Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Veiklos efektyvumo samparata reikšmė ir rodikliai. Įmonės viso ir ilgalaikio turto efektyvumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto efektyvumo rodikliai, jų analizė. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. UAB „Kretingos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 12 11
Ekonominio efektyvumo analizė
Įvadas. Ekonominio efektyvumo analizės teoriniai aspektai. Efektyvumo samprata. Ekonominio efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiksniai, įtakojantys ekonominį efektyvumą. Ekonominio efektyvumo nustatymas ir vertinimo rodikliai. Ab “stumbras“ ekonominio efektyvumo įvertinimas. Įmonės veiklos apžvalga. Pagrindiniu ekonominio efektyvumo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 26 psl.
2013 04 16
Laboratorinio darbo nr. 4 ataskaita. Nuomos efektyvumo vertinimas. Pirmoje lentelėje, nuomos mokėjimai ir nuomos mokėjimai įvertinus pelno mokesčio ekonomiją kiekvieną mėnesį yra pastovūs. Tačiau diskontuoti nuomos mokėjimai kiekvieną mėnesį mažėjantys.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2010 03 03
Elektroninio verslo efektyvumo vertinimas
Įvadas. Elektroninio verslo efektyvumo samprata. Elektroninio verslo efektyvumo vertinimas. Elektroninio verslo efektyvumo vertinimo modeliai. Efektyvumo vertinimas vartotojui. Efektyvumo vertinimas elektroniniam verslui. Elektroninio verslo efektyvumo didinimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2012 03 26
UAB „Baltasis pyragas“ finansinės veiklos analizė ir vertinimas
Įvadas. Finansų analizės reikšmė ir metodai. Finansų analizės reikšmė. Pelningumo rodikliai. Mokumo ir likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Ab „Achema“ veiklos ir finansinės būklės vertinimas. Įmonės veiklos charakteristika. Finansinės problemos pagrindimas. Veiklos rezultatų vertinimas. Mokumo ir likvidumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 psl.
2016 02 09
Veiklos efektyvumo vertinimas AB “Vilkyškių pieninė”
Įvadas. Veiklos efektyvumo sampratos. Ab “vilkyškių pieninė” veiklos efektyvumo vertinimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 06 28
Įmonės prekiaujančios naudotais baldais įmonės apžvalga
Įvadas Temos aktualumas. UAB ,, furnrtte ‘‘ veiklos , informacijos šaltinių ir metodikos apžvalga. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Veiklos efektyvumo samprata. Finansinių ataskaitų analizės svarba veiklos efektyvumo vertinime. Veiklos efektyvumo analizės rūšys ir šaltiniai. Sąnaudų lygio rodikliai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 06 03
Elektroninio verslo efektyvumo vertinimas kursinis darbas
Įvadas. Elektroninio verslo efektyvumo apibrėžimas. Elektroninio verslo efektyvumo vertinimas. Elektroninio verslo efektyvumo vertinimo būdai. Elektroninio verslo efektyvumo vertinimas pagal vartotoją. Efektyvumo vertinimas pagal el. Elektroninio verslo efektyvumo didinimo variantai. Apibendrinimas. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 05 26
Veiklos efektyvumo rodikliai
Įvadas. Veiklos efektyvumas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Ab „Rokiškio sūris” veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 04 13
Įmonės finansinės veiklos vertinimas
Įvadas. Įmonės finansinės veiklos vertinimas. Finansinės analizės rūšys. Ekonominis įmonės finansinių rodiklių vertinimas. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Apyvartumo (veiklos efektyvumo) rodikliai. Santykinių rodiklių analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2012 04 16
Ekonominis efektyvumas. Įmonės stumbras ekonominio efektyvumo įvertinimas
Pateiktos pagrindines savokos, desniai. Įvadas. Ekonominio efektyvumo analizės teoriniai aspektai. Efektyvumo samprata. Ekonominio efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiksniai, įtakojantys ekonominį efektyvumą. Ekonominio efektyvumo nustatymas ir vertinimo rodikliai. Ab “stumbras“ ekonominio efektyvumo įvertinimas. Įmonės veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2012 05 17
Veiklos vertinimas ir perspektyvų prognozavimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansų analizės ir finansinio prognozavimo reikšmė ir metodai. Finansų analizės reikšmė. Pelningumo rodikliai. Mokumo ir likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansinio prognozavimo reikšmė. Finansinio prognozavimo metodai. Ab „Linas“ veiklos ir finansinės būklės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 psl.
2015 02 23
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos efektyvumo ir perspektyvų ekonominis vertinimas
Įvadas. Šilumos gamybos įmonių veiklos efektyvumo vertinimo ypatumai. Pagrindinių sąvokų analizė. Šilumos energetikos vieta nacionalinės energetikos strategijoje. Aplinkosauginių sprendinių svarba šilumos gamybos sektoriui. Europos Sąjungos energetikos politikos įtaka Lietuvos šilumos energetikai. Veiklos efektyvumo vertinimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 93 psl.
2017 03 15
Veiklos efektyvumo vertinimas UAB Smile
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai vertinimo aspektai. Efektyvumo samprata ir rūšys. Verslo aplinkos bei efektyvumą įtakojantys veiksniai. Įmonės makroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės mikroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės veiklos efektyvumo stebėjimo metodai. Įmonės veiklos efektyvumui vertinti naudojami metodai. Uab ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 psl.
2014 12 17
Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė
Įvadas. I. Veiklos efektyvumas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Ii. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Viso turto apyvartumo rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Iii. Praktinis pavyzdys. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2011 04 28
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab banko „seb“ personalo valdymo politika. Ab banko „seb“ charakteristika. Faktinės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 psl.
2012 06 08
AB Šiaulių bankas finansinė analizė ir perspektyvos
Įvadas. Banko finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Finansinės analizės rūšys, tikslai ir uždaviniai. Banko balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų struktūrinė ir dinaminė analizė. Banko finansinės analizės santykiniai finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Kapitalo normatyvo ir likvidumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2015 01 21
Swedbank banko veiklos finansinė analizė
Įvadas. Ab ,,swedbank“ banko charakteristika. Ab „swedbank“ banko veiklos finasinė analizė. AB ,,Swedbank” banko vertikalioji analizė. AB ,,Swedbank” banko horizontalioji analizė. AB ,,Swedbank” banko santykinių rodiklių analizė. AB ,,Swedbank” banko pelningumo analizė. AB ,,Swedbank“ banko likvidumo rizikos analizė. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 psl.
2013 12 05
Banko kreditinė veikla
Įvadas. Banko kreditinės paslaugos. Kredito samprata ir charakteristika. Fizinių asmenų kreditavimo bankuose principai ir būdai. Verslo subjektų krediavimo bankuose principai ir būdai. Kreditavimo paslaugų pelningumas. Kredito rizikos vertinimo metodai. Kredito rizikos valdymas. Ab dnb nord banko teikiamų kreditavimo paslaugų analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2011 05 28
Ūkinės finansinės veiklos tobulinimas
Įvadas. Įmonės veiklos finansinis vertinimas teoriniu aspektu. Įmonės veiklos finansinės analizės samprata, reikšmė ir tikslai. Finansinės analizės šaltiniai, būdai ir rūšys. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 psl.
2014 06 09
Investicinio projekto efektyvumo ir rizikos vertinimas
Įvadas. Investicinio projekto pristatymas. Veiklos, į kurią planuojama investuoti, aprašymas. Reikalingų investicijų ir jų finansavimo šaltinių apibūdinimas. Projekto kapitalo kaštai. Investicinio projekto finansinių rezultatų prognozavimas. Investicinio projekto pelno (nuostolių) ataskaitos prognozavimas. Investicinio projekto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 02 17
SEB bankas praktika
Paveikslėlių sarašas. Įvadas. Ab seb banko organizacija ir jos aplinka. AB SEB Organizacijos istorija. AB SEB Organizacinė struktūra ir valdymo organai. Veiklos pobūdis. Naudojamos programinės technologijos ir inovacijos. Veiklos planavimas ir organizavimas. Darbuotoju planavimas. Darbuotojų motyvacijos sistemos. Užmokesčio planavimas. ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 psl.
2014 05 04