Seimos konsultavimo ypatumai staripsniu analize

300 dokumentų
Konsultavimo metodas
Konsultavimo metodas. Konsultavimo metodas kontraktas. Sociometriniai šeimos konsultavimo metodai. Šeimos sociograma, šeimos ryšių tinklas. Šeimos sociograma sudaroma pateikiant trijų tipų klausimus. Toks metodas, veiksmingas teikiant paramą didelėms šeimoms, o ypač šeimoms, sudarytoms po iširusių santuokų, kai kartu gyvena ne tik ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 09 18
Praktinio šeimos socialinio konsultavimo atvejo struktūrinė analizė
Savarankiškas darbas praktinio šeimos socialinio konsultavimo atvejo struktūrinė analizė. Problemos tyrimas. Kartu su kliente išskyrėme tikslą. Dvimatis problemos apibrėžimas. Alternatyvų identifikacija. Įvertinimas ir grįžtamasis ryšys.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2016 06 08
Šeimos analizė
Ekonominės – demografinės ir socialinės šeimos sąlygos. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka ir bendravimo ypatumai. Šeimyninio gyvenimo stadijos. Sutuoktinių asmenybių apibūdinimas ir konfliktų sprendimas. Pasitenkinimo santuoka įvertinimas. Dominuojančių šeimos vertybių apibūdinimas, interesai, laisvalaikio ...
Psichologijos analizės, Analizė, 8 psl.
2012 06 08
Konsultavimo metodas referatas
Konsultavimo metodas. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Konsultavimas gali būti Funkcionalus –. Konsultavimo kryptys. Konsultavimo proceso struktūra. Konsultavimas apima keletą svarbiausių elementų. Pasak. Kočiūno pagrindiniai konsultavimo būdai yra šie.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 02 08
Konsultavimo samprata
Užduotis. Konsultavimo samprata, teorinė analizė. Užduotis. Konsultavimo raidos teorinė analizė. Užduotis. JAV ir Lietuvos konsultavimo krypčių analizė. Užduotis. Asmeninė refleksija analizuojamos temos aspektu.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2017 04 20
Socialinis darbas skaidrės
Socialinio darbo metodai. Metodas. Tikslas. Metodai. Konsultavimo metodas. Konsultavimas. Pvz. Konsultavimo rūšys. Funkcionalus konsultavimas. Institucinis konsultavimas. Konsultavimas dar skirstomas į dvi rūšis. Bendrasis konsultavimas. Specialusis konsultavimas. Konsultavimo procesas. Technikos. Konsultavimo vieta. Trūkumai. Kontraktas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 43 psl.
2014 12 21
Šeimos analizė (2)
Šeimos analizė. Bendra šeimos sudėties analizė. Šeimos struktūra. Šeimos funkcionavimo ypatumai. Šeima ir vaikai. Vaikų auklėjimo stiliai. Tėvų ir vaikų pareigos šeimoje. Vaiko vaidmuo šeimoje. Šeima kaip sistema.
Psichologijos analizės, Analizė, 7 psl.
2015 01 11
Šeimos pedagogikos fragmentai
Ugdymas šeimoje. Šeimos raidos istorija. Šeimos formos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcijos. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Konfliktų šalinimo būdai. Vyro ir moters psichikos ypatumai.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2011 03 03
Socialinio pedagogo darbas su šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ir jo kompetencijos. Socialinio pedagogo vaidmuo dirbant su šeima. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 05 25
Socialinio pedagogo veiklos su vaikais augančiais homoseksualiose šeimose ypatumai
Įvadas. Šeimos istorinė raida ir jos šiuolaikinė samprata. Homoseksualių šeimų ir vaikų iš homoseksualių šeimų padėtį visuomenėje reglamentuojantys dokumentai. Europos Sąjungos dokumentai. Lietuvos vyriausybės dokumentais Homoseksualių šeimų su vaikais konsultavimo ypatumai. Vaikų auklėjimo pavojai homoseksualiose šeimose. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2015 06 02
Šeimos bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai
Įvadas. Šeimos bylų teismingumas. Šeimos bylų rūšys. Šeimos bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai. Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika šeimos bylose. Išvados.
Teisės referatai, Referatas, 13 psl.
2015 05 11
Šeimos turto teisinio režimo ypatumai
Šeimos turto teisinio režimo ypatumai. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Sutuoktinių turtinių teisinių santykių samprata. Šeimos turto teisinio režimo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys. Šeimos turto objektai. Šeimos turto naudojimas, valdymas ir disponavimas. Vaiko teisių ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 03 20
Miesto gyventojų socialiniai ypatumai
Įvadas. Miestų kūrimasis viduramžiais. Miestų augimas ir suklestėjimas xx amžiuje. Gyventojų kaita. Moterys visuomenėje. Šeima, bendravimas ir laisvalaikis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 04 23
Kosultavimo teorijos
Konsultavimo teorijos. Psichodinaminis konsultavimas. Bihevioristinis konsultavimas Biheviorizmas. Patirtimi pagristas konsultavimasSavitas. Geštaltinis konsultavimas. Struktūrinis konsultavimas. Transakcinis konsultavimas. Komunikacinis konsultavimas. Strateginis konsultavimas konstruktyvinis konsultavimas Korekcijos metodai Sociometriniai ...
Psichologijos aprašymai, Aprašymas, 10 psl.
2015 03 25
Šeimos ataskaitos aprašymas
Šeimos, kaip socialinio instituto, lyčių, amžiaus ir išsilavinimo aprašymas. Kiekvieno šeimos nario socializacijos procesai. Socialinių vaidmenų įtaka šeimos narių socializacija. Šeimos narių priklausomybė grupėms, organizacijoms, visuomeninė veikla. Deviacijos tipologizavimo ir funkcijų analizė šeimos kontekste. Socialinė ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2013 10 07
Šeimoje bei darbe kylantys konfliktai bei jų sprendimo būdai
Įvadas. Darbo bei šeimos ypatumai-konflikto pradžia. Lyčių ypatumai darbo ir šeimos vaidmenų sąveikoje,konflikto eiga. Pasitenkinimo gyvenimu samprata. Pasitenkinimą gyvenimu lemiantys veiksniai bei problemų sprendimai. Darbo ir šeimos vaidmenų sąveikos ir pasitenkinimo gyvenimu sąsajos. Išvados. Naudota literatūra.
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 12 04
Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai
Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai. Įvadas. Tėvai – problema ar galimybė? Kaip suderinti šeimos ir pedagogo lūkesčius dėl vaiko ugdymo(si). Galimi bendradarbiavimo su šeima būdai. Sąveikos su šeima sėkmė – pagarba šeimos kultūrai. Kaip išvengti konfliktų bendradarbiaujant su ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 11 05
Šeimos terapija ir konsultavimas
Įvadas. Šeima ir jos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos konfliktai. Konfliktų šeimoje sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Šeimos terapija ir konsultavimas. Kas yra šeimos terapija ir konsultavimas. Struktūrinė šeimos terapija. Sisteminė šeimos terapija. Patirtinė šeimos terapija. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 psl.
2013 06 26
Vadybos etika konsultavimo bendrovėje Šviesa
Įvadas. Vadybos etika konsultavimo bendrovėje ,,Šviesa“. Dalykinio etiketo reikalavimai institucijoje. Institucijos etikos kodeksas. Išvados. Literatūra.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2015 05 18
Šeimos tradicijos
Įvadas. Lietuvių traicinė šeima ir papročiai. Šeimos samprata. Tradicijų ir papročių ištakos ir raida. Šiuolaikinės šeimos ypatumai. Neformalus tradicijų ugdymas šeimoje. Ugdymo samprata. Neformalus ugdymas ir reikšmė. Šeimos puoselėjamų traicijų įtaka jaunosios kartos ugdymui. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 01 28
Socialinio pedagogo darbas su problemine šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ir jo kompetencijos. Socialinio pedagogo pagalba šeimai. Pagalbos rūšys. Išvados. Literatūra. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 05 08
Mano šeimos biudžetas
Šeimos biudžeto analizė. Darbas skirtas 7 klasei. Gyveno šeima. Sią šeimą sudaro 4 žmonės. Mama, tėtis, sesuo ir brolis. Darbe skaičiuojamas mamos ir tėčio atlyginimas "į rankas". Analizuojamos pajamos ir išlaidos konkrečiais pavyzdžiais.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2010 10 03
Mokesčių mokėtojų konsultavimas ir švietimas
Mokesčių mokėtojų konsultavimas ir švietimas. Ingrida razutytė. Mokesčių mokėtojų konsultavimas. Mokesčių administratoriaus išankstinis įsipareigojimas dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo. Būsimasis sandoris . 370 5 255. Informacija apie pradedamus pirkimus paslaugų pirkimai. Kuriais LR muitinės švietimo , ...
Finansų referatai, Referatas, 13 psl.
2016 04 13
Bendrų šeimos mėnesio išlaidų ekonometrinis modelis
Bendrų šeimos mėnesinių išlaidų. Ekonometrinio modelio kintamieji ir duomenys. Hipotezės. Grafinė/statistinė duomenų analizė. Stebinių statistiniai rodikliai. Grafinė elektros kainos ir bendrų šeimos išlaidų analizė. Grafinė dujų kainos ir bendrų šeimos išlaidų analizė. Grafinė kuro kainos ir bendrų šeimos išlaidų ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 psl.
2014 02 16
Tradicinės šeimos krizės
Įvadas. Šeimos samprata. Šeima ir jos raida. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos formos. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Šeimos psichologinis klimatas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Šeimos konfliktai ir jų priežastys. Konfliktų šalinimo būdai. Šeimos krizė. Skyrybos. Skyrybos ir ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2013 05 15
Šeimos Atvejo analizė
Šeimos Atvejo analizė Šeimos sistemos pristatymas. Hipotezės. Pokyčių prognozė. Literatūros sarašas.
Sociologijos analizės, Analizė, 8 psl.
2017 06 21
Socialinės rizikos šeimos (3)
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimos samprata. Šeimos teisės samprata ir principai. Socialinės rizikos šeimų atsiradimo priežastys ir problemos. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje ir pagalbos teikimas joms. Socialinės rizikos šeimos tyrimo analizė. Apklausos duomenų analizė. Išvados. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2017 12 19
Šeimos ugdymas ir lavinimas
Ugdymas šeimoje. Ugdymas šeimoje apima. Šeiminio auklėjimo metodai yra šie. Šeimos raidos istorija. Matriarchatas. Patriarchatas. Šeimos formos. Promiskuitetas. Grupinė santuoka. Porinė santuoka. Poliandrija. Sororatas. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų auginimas, socializacija ir auklėjimas. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2012 11 22
Psichologijos atvejo analizė elgesio sutrikimai
Tiriamasis. Vaiko ir jo šeimos aprašymas, dabartines sąlygos. Santykiai šeimoje ir šeimos psichologinė charakteristika. Problemos atskleidimas. Vaiko šeimos piešinis ir jo interpretacija. Problemos analizė. Apibendrinimas. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 9 psl.
2014 04 13
Socialinė pagalba šeimai krizių atveju
Įvadas. Šeimos sąvoka. Bendravimo šeimoje ypatumai. Kas yra krizė. Šeimos ir santuokos krizė. Santuoka – vedybų pradžia. Naujas šeimos narys - kūdikio gimimas. Skyrybos. Mirtis. Sielvartas senatvėje. Parama krizės ištiktiems asmenims. Individuali socialinio darbuotojo veikla. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 17 psl.
2015 01 15