Seimos laisvalaikio ypatumai

300 dokumentų
Šeimos analizė
Ekonominės – demografinės ir socialinės šeimos sąlygos. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka ir bendravimo ypatumai. Šeimyninio gyvenimo stadijos. Sutuoktinių asmenybių apibūdinimas ir konfliktų sprendimas. Pasitenkinimo santuoka įvertinimas. Dominuojančių šeimos vertybių apibūdinimas, interesai, laisvalaikio ...
Psichologijos analizės, Analizė, 8 psl.
2012 06 08
Laisvalaikio leidimo ir organizavimo problemos
Įvadas. Laisvalaikis ir asmenybės tobulėjimas. Laisvalaikio ir rekreacijos sąsajos. Asmenybės ugdymo(si) laisvu laiku būtinybė. Laisvo laiko leidimo ir organizavimo problematika. Laisvalaikio leidimo ir organizavimo samprata. Papildomojo ugdymo veiklos kryptys, formos. Problemos, kylančios organizuojant papildomą ugdymą. Ugdytojai - ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 12 03
1 – 2 gimnazijos klasių moksleivių laisvalaikio fizinio aktyvumo optimizavimas
Literatūros apžvalga. Laisvalaikio fizinio aktyvumo poreikis žmogaus gyvenime. Laisvalaikio fizinio aktyvumo svarba. Laisvalaikio fiziniam aktyvumui būdingos vertybės ir jų klasifikavimas. Laisvalaikio fizinio aktyvumo poveikis sveikatai. Laisvalaikio fizinis aktyvumas – saviugdos šaltinis. Mokinių laisvalaikio fizinį aktyvumą ...
Kūno kultūros diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 psl.
2015 02 05
Laisvalaikio organizavimo ypatumai globos įstaigose
Įvadas. Laisvalaikio samprata ir jo organizavimo formos. Globos įstaigų samprata ir veiklos ypatumai. Laisvalaikio organizavimo ypatumai žmonių su negale globos įstaigose. Žmonių negalės klasifikacija. Bendravimo su neįgaliaisias žmonėmis ypatumai. Neįgaliųjų veikla. Neįgaliųjų sporto pradžia Lietuvoje. Neįgaliųjų centrai ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 03 09
Laisvalaikis referatas
Įvadas. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio formos. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 04 18
Laisvalaikio organizavimas
Laisvalaikio formų organizavimo perspektyvos akmenės rajone. Santrauka. Įvadas. Laisvalaikio formų organizavimo perspektyvų teorinė analizė. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio organizavimas. Laisvalaikio organizavimo formos. Praktinė analizė. Tyrimo pristatymas. Anketinės apklausos rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 04 28
Šiuolaikinių mokinių laisvalaikis
Šiuolaikinių mokinių laisvalaikio ypatumai. Įvadas. Kas yra laisvalaikis. Kam reikalingas laisvalaikis? Laisvalaikio ištakos. Laiko skirstymas. Laisvalaikio ypatybės. Rekreacija laisvalaikyje. Mokinių laisvalaikis. Tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sveikatos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 03 05
Socialinio pedagogo darbas su šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ir jo kompetencijos. Socialinio pedagogo vaidmuo dirbant su šeima. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 05 25
Laisvalaikio užimtumo perspektyvos Priekulės miestelyje
Santrauka. Laisvalaikio užimtumo perspektyvų teorinė analizė. Laisvalaikio samprata ir funkcijos. Laisvalaikio organizavimas. Laisvalaikio struktūra ir jo svarba asmenybės vystymuisi. Priekulės miestelio gyventojų atsakymų analizė apie laisvalaikio užimtumo perspektyvas priekulėje. Apklausti buvo tik savanoriškai sutikimą davę ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2015 04 20
Paauglių laisvalaikis
Įvadas. Paauglystės samprata. Paauglystės amžiaus periodai. Paauglių išgyvenamos krizės. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio reikšmė paauglių gyvenime. Papildomos veiklos organizavimas. Laisvalaikio organizavimo problemos. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 11 21
Laisvalaikio svarba asmenybei Kultūros infrastruktūra
Laisvalaikio svarba asmenybei. Kultūros infrastruktūra. Kultūros infrastruktūra ir kultūrinė veikla. Laisvo laiko sampratos kaita kaip keitėsi požiūris į laisvą laiką ir laisvalaikio infrastruktūra. Rekreacijos procesas. Laisvalaikio organizavimas – renginiai Renginys –. Renginių žanrinė. Renginių formų. Renginių formų ...
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2015 01 13
Šeimos bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai
Įvadas. Šeimos bylų teismingumas. Šeimos bylų rūšys. Šeimos bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai. Lietuvos aukščiausiojo teismo praktika šeimos bylose. Išvados.
Teisės referatai, Referatas, 13 psl.
2015 05 11
Laisvalaikio tyrimai
Įvadas. Laisvalaikio bendra charakteristika. Laisvalaikio kokybė. Laisvalaikio praleidimas. Vaiko laisvalaikis. Paauglio laisvalaikis. Televizija ir internetas - didelė paauglio laisvalaikio dalis. Knygų skaitymas laisvalaikiu. Paauglio mityba ir sportas laisvalaikiu. Paauglio užsiėmimas visuomenine veikla. Laisvalaikis, pradedant ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 05 12
Šeimos turto teisinio režimo ypatumai
Šeimos turto teisinio režimo ypatumai. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Sutuoktinių turtinių teisinių santykių samprata. Šeimos turto teisinio režimo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys. Šeimos turto objektai. Šeimos turto naudojimas, valdymas ir disponavimas. Vaiko teisių ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 03 20
Laisvalaiko vadyba
Laisvalaikio vadyba. Laisvalaikio ir rekreacijos samprata tikslai, funkcijos. Socialiniai, kultūriniai bei ekonominiai laisvalaikio organizavimo aspektai. Pagrindinės laisvalaikio / rekreacijos funkcijos. Socialinio darbuotojo įgūdžiai, reikalingi laisvalaikiui organizuoti. Laisvalaikio veiklų raida. Rekreacijos, meninių kultūrinių ...
Sociologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2013 05 18
Turizmas Klaipėdoje
Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo objektas. Turizmo, laisvalaikio ir pramogų turizmo samprata. Turizmo apibrėžimai. Turizmo rūšys. Laisvalaikio ir pramogų turizmo rūšys pasaulyje. Pramogų turizmo ypatumai. Laisvalaikio ir pramogų turizmo klaipėdoje empirinė dalis. Tyrimo metodika. Tyrimų rezultatai ir jų interpretacija. Literatūros ...
Turizmo analizės, Analizė, 19 psl.
2012 11 19
Šeimos pedagogikos fragmentai
Ugdymas šeimoje. Šeimos raidos istorija. Šeimos formos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Šeimos funkcijos. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Konfliktų šalinimo būdai. Vyro ir moters psichikos ypatumai.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2011 03 03
Laisvalaikio tyrimas
Informacinių šaltinių apžvalga. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio fazės. Šeimoje organizuojamas laisvalaikis. Mokykloje organizuojamas laisvalaikis. Laisvalaikio leidimo būdai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai. Anketinė apklausa.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 06 26
Laisvalaikio ir pramogų turizmas pasaulyje ir Lietuvoje
Laisvalaikio kelionės. Atrakcijų verslas. Teminiai parkai. Vandens parkai. Lošimų verslas. Pramogų turizmo apibudinimas. Pramogų ypatumai. Sudėtinga pateikti laisvalaikio turizmo apibrėžimą dėl didelės keliautojų motyvų įvairovės, pasireiškiančios laisvalaikio kelionių metu. Noras pailsėti gamtoje, noras būti sveikiems, noras ...
Turizmo referatai, Referatas, 15 psl.
2011 06 22
Studentų laisvalaikio praleidimo būdai
Įvadas. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio praleidimo formos. Išvados. Literatūra.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 10 19
Jaunimo laisvalaikis
Įvadas. Laisvalaikio charakteristika. Laisvalaikio praleidimas. Laisvalaikis, pradedant savarankišką gyvenimą. Laisvalaikis poroje. Jaunimo grupės. Jaunimo laisvalaikis ir jo analizė. Meninių kultūrinių veiklų organizavimo ypatumai. Išvados.
Menų referatai, Referatas, 12 psl.
2016 04 11
Šeimos analizė (2)
Šeimos analizė. Bendra šeimos sudėties analizė. Šeimos struktūra. Šeimos funkcionavimo ypatumai. Šeima ir vaikai. Vaikų auklėjimo stiliai. Tėvų ir vaikų pareigos šeimoje. Vaiko vaidmuo šeimoje. Šeima kaip sistema.
Psichologijos analizės, Analizė, 7 psl.
2015 01 11
Miesto gyventojų socialiniai ypatumai
Įvadas. Miestų kūrimasis viduramžiais. Miestų augimas ir suklestėjimas xx amžiuje. Gyventojų kaita. Moterys visuomenėje. Šeima, bendravimas ir laisvalaikis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 04 23
Viešbučių analizė
Įvadas. Apgyvendinimo, maitinimo ir svečių laisvalaikio paslaugų organizavimas viešbutyje. Viešbučio Europa Royale Vilnius apgyvendinimo paslaugos organizavimas. Maitinimo paslaugos organizavimas viešbutyje. Svečių laisvalaikio organizavimas viešbutyje. Apgyvendinimo, maitinimo ir svečių laisvalaikio paslaugų organizavimas Radisson ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 psl.
2014 03 09
Šeimoje bei darbe kylantys konfliktai bei jų sprendimo būdai
Įvadas. Darbo bei šeimos ypatumai-konflikto pradžia. Lyčių ypatumai darbo ir šeimos vaidmenų sąveikoje,konflikto eiga. Pasitenkinimo gyvenimu samprata. Pasitenkinimą gyvenimu lemiantys veiksniai bei problemų sprendimai. Darbo ir šeimos vaidmenų sąveikos ir pasitenkinimo gyvenimu sąsajos. Išvados. Naudota literatūra.
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 12 04
Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai
Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai. Įvadas. Tėvai – problema ar galimybė? Kaip suderinti šeimos ir pedagogo lūkesčius dėl vaiko ugdymo(si). Galimi bendradarbiavimo su šeima būdai. Sąveikos su šeima sėkmė – pagarba šeimos kultūrai. Kaip išvengti konfliktų bendradarbiaujant su ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 11 05
Šeimos terapija ir konsultavimas
Įvadas. Šeima ir jos samprata. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos konfliktai. Konfliktų šeimoje sąvoka. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų sprendimo būdai. Šeimos terapija ir konsultavimas. Kas yra šeimos terapija ir konsultavimas. Struktūrinė šeimos terapija. Sisteminė šeimos terapija. Patirtinė šeimos terapija. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 psl.
2013 06 26
Šeimos tradicijos
Įvadas. Lietuvių traicinė šeima ir papročiai. Šeimos samprata. Tradicijų ir papročių ištakos ir raida. Šiuolaikinės šeimos ypatumai. Neformalus tradicijų ugdymas šeimoje. Ugdymo samprata. Neformalus ugdymas ir reikšmė. Šeimos puoselėjamų traicijų įtaka jaunosios kartos ugdymui. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 01 28
Socialinio pedagogo darbas su problemine šeima
Įvadas. Šeimos teoriniai aspektai. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Tradicinės ir šiuolaikinės šeimos ypatumai. Probleminės šeimos samprata. Šeimos problemos. Socialinio pedagogo darbo ypatumai su problemine šeima. Socialinis pedagogas ir jo kompetencijos. Socialinio pedagogo pagalba šeimai. Pagalbos rūšys. Išvados. Literatūra. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 05 08
Rekreacija istoriniu aspektu Lietuvoje
Įvadas. Rekreacijos samprata. Rekreacinis procesas. Rekreantų tipologizavimas. Rekreacijos ištekliai. Rekreacijos ir laisvalaikio sąsajos. Rekreacijos Lietuvoje raida. Rekreacija Lietuvoje seniausiais laikais. Lietuvių laisvalaikio leidimo papročiai ir tradicijos. Sveikatingumo ir grožio puoselėjimo tradicijos. Laisvalaikio leidimo ...
Turizmo referatai, Referatas, 15 psl.
2017 01 08