Seneliu globos istaigos aprasymas

300 dokumentų
Socialinio darbuotojo pagalba senelių globos namuose
Įvadas. Socialinio darbuotojo pagalba globos namuose. Socialinio darbuotojo funkcijos senelių globos namuose. Socialinės paslaugos senelių globos namuose. Asmenų gyvenimo kokybė senatvėje. Senatvė – natūralus gyvenimo etapas. Ori senatvė senelių globos namuose. Išvados. Literatūra.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2016 12 01
Socialinis projektas privačių senelių namų įkūrimas
Privačių senelių namų „žiburys“ įkūrimas. Projekto santrauka. Projekto idėja. Projekto vizija, misija, tikslas, uždaviniai. Vizija:. Misija:. Tikslas. Uždaviniai:. Marketingo plano elementai. Veiklos organizavimas. Veiklos kalendorinio plano sudarymas:. Valdymas ir personalas. Organizacinė įstaigos struktūra:. Rizikos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2013 03 03
Samatos vykdymo analizė
Senelių globos namų samatos vykdymo analizė. Samatų vykdymo analizės dalyko kursinis darbas. Įvadas. Samatų vykdymo analizė. Įmonių veiklos analizė. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinių įstaigų finansavimas. Blinstrubiškių senelių globos namų sąmatų vykdymo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 23 psl.
2012 09 05
Socialinio projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiška
Socialinio projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiška. Informacija apie organizaciją. Organizacijos pavadinimas Telšių rajono senelių globos namai. Organizacijos duomenys. Projekto aprašymas. Projekto pavadinimas Tęstinis projektas „Senelių gerovės kūrimas“. Socialinių problemų, kurias padėtų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 12 09
Viešosios įstaigos Klaipėdos senelių globos namai „x“ projekto ataskaita
Įvadas. Įstaigų steigimo tvarka ir procedūros. Organizacinis paskirstymas. Pasiūlymai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2014 05 11
Socialinis darbas vaikų globos namai
Įvadas. Vaikų globos namų tikslas. Darbo uždaviniai. Istaigos aprašimas. Vaiko atvejo analizė. Bendros praktikos vietos aprašymas. Šioje įstaigoje gyvena vaikai like be tėvų globos. Įstaigos specialistai. Suteikiama pagalba vaikui. Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas. Maitinimo paslauga globos namuose. Organizuojama vaikų psichinės ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 psl.
2014 01 29
Socialinės globos namai pažintinė praktika
Lentelių sąrašas. Įvadas. Valstybinės biudžetinės įstaigos ,,ventos soclianinės globos namai” veiklos organizavimas. Įstaigos charakteristika. Įstaigos valdymo struktūra. Darbuotojai bei įstaigos personalas. Įmonės veikla. Įstaigos finansinė dokumentacija bei įstaigos finansinių rezultatų analizė. Pirminiai finansinės ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2017 10 17
Praktika globos namuose
Įvadas. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namų įkūrimo istorija. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namų vidinei ir išorinei aplinkos veiksniai. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namų išorinei aplinkos veiksniai. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namų valdymo struktūra. Vadovo darbo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2014 11 09
Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos
„Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Pagrindinės sąvokos. Stacionari globos įstaiga – juridinis asmuo ar jo struktūrinis padalinys. Teritoriniai reikalavimai. Patalpų įrengimo reikalavimai. Gyvenamoji (-osios) patalpa. Valgykla. Virtuvė. Asmens higienos patalpos. ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 02 16
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose
Bendruomeniškumo požymių analizė socialinės globos institucijose. Įvadas. Bendruomeniškumo teoriniai pagrindai. Bendruomenės raida ir plėtra. Bendruomeniškumas ir jo požymiai. Bendruomeniškumo požymių raiškos ypatumai socialinės globos įstaigoje. Socialinės globos institucijų vaidmuo bendruomenės ugdymo procese. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 02 02
Socialinio darbo praktikos ataskaita
Įvadas. Bendrų aplankytų įstaigų charakteristika. Socialinės paramos skyrius. Plungės vaikų globos agentūra „CYRULIS“. Plungės lopšelis – darželis „Pasaka“. Plungės specialioji mokykla. Plungės parapijos senelių globos namai. Įstaigų klientų grupės. Plungės socialinės paramos skyrius. Plungės vaikų globos agentūra ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 psl.
2013 10 07
Globos namai praktikos ataskaita
Praktikos vietos pristatymas. Įstaigos funkcijos. Šiaulių savivaldybės globos namų valdymo. Kliento poreikių įvertinimas. Pomėgiai. Veikla. Tarpininkavimas. Parama. Ataskaita – socialinio praktikos dienoraštis. Darbo su atveju aprašymas. Duomenų rinkimas. Klientės problemos sprendimo strateginis planas. Dokumentų analizė.
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2014 12 02
Savanoriai projektas Socialinių paslaugų organizavimas
Idėjos pristatymas. Projekto pavadinimas. NVO savanorių apmokymo ir palaikymo centro projektas orientuotas į globos namų klientus. „Savi namai“. Problema, kurią sprendžia mano idėja. Tikslas. Programos tikslas - padidinti jaunų žmonių savanoriavimą bent 2% globos įstaigose - Senelių namuose. Savanoriai atsineš „įrankių“, ...
Sociologijos projektai, Projektas, 13 psl.
2014 09 23
Pažintinė praktika mokykloje praktikos ataskaita
Praktinė užduotis. Institucijų charakteristika. Telšių vaikų globos namai. Telšių „Naujamiesčio“ mokykla. Neįgaliųjų socialinė įmonė „Soneima“. Telšių socialinių paslaugų centro nakvynės namai. Telšių socialinių paslaugų centro savarankiški gyvenimo namai. Plungės parapijos senelių globos namai. Telšių ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2016 12 18
Socialiniai veiksniai, lemiantys globos namų vaikų skaitymą
Įvadas. Globos namuose gyvenančių vaikų. Psichologiniai ypatumai. Globos namų vaikų psichosocialiniai sunkumai. Vaiko socializacija globos namuose. Vaikų skaitymą įtakojantys socialiniai veiksniai. Skaitymo funkcijos ir reikšmė.Skaitymas ir vaikų vaizduotės santykis asmenybės raidoje. Vaikų skaitymo kultūros faktoriai. Socialiniai ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2013 01 22
Socialinių paslaugų įmonės strategija Klaipėdos vaikų globos namai “RYTAS”
Įmonės pavadinimas. Klaipėdos vaikų globos namai “RYTAS” savivaldybės biudžetinė įstaiga. Teisinis pagrindas. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų nuostatai 2010 m. Įmonės strategija. Vizija Vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Globos namų veiklos. Globos namai, įgyvendindami ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 03 26
Socialinis interakcinis projektas
Socialinis- interakcinis projektas. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Carito senelių globos namai ir Danės vaikų globos namai. Informacija apie projektą. Projekto organizatorius, rėmėjas bei vykdymo komanda – Plungės Senamiesčio vidurinės mokyklos mokiniai su šeimomis. Motinos dienos ir Šv. Mergelės Marijos mėnesio minėjimas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2014 10 27
Socialinių paslaugų įmonės liolių socialinės globos namų strategija
Socialinių paslaugų įmonės liolių socialinės globos namų strategija. BĮ Liolių socialinės globos namai yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įmonės strategija. Įstaigos misija - užtikrinti socialinės globos namų gyventojams socialinę gerovę. Įstaigos strategija. Uždaviniai Teikti ilgalaikę ir trumpalaikę ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 04 21
Socioedukacinio darbo aprašymas
Pirmiausia apsilankėme VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOJE. Šios įstaigos darbuotojai, taip pat atstovauja teismuose. Sekanti įstaiga buvo ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS. Socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centras. Vaikų globos namai „rytas“. Girulių sutrikusio intelekto kūdikių globos namai. Kalėjimo departamento prie lietuvos ...
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 5 psl.
2014 11 19
Vaikų globos namai
Vaikų globos namai. Kas yra vaikų globos namai? Steigėjas – rajono savivaldybės taryba. Statistika 2013 m. Pabaigoje. Tikslas. Uždaviniai. Vaikų globos namai turi teisę. Vaikų globos namų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Vaikų globos namai privalo. Finansavimas. Darbo apmokėjimas. Vaikų globos namų pajamas sudaro. Kotrolė ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 01 13
Socialinių paslaugų įstaigos - globos namai
Socialinių paslaugų įstaigos paskirtis, tikslas. Klientai, klientų teisės. Teikiamos paslaugos. Personalas. Aplinka, gyvenimo sąlygos.
Sociologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2017 03 11
Globos ir rūpybos skirtumai Teisės pagrindai
Įvadas. Socialine globos ir rūpybos samprata. Teisinė globos ir rūpybos samprata. Vaikų globos ir rūpybos steigimo samprata. Suaugusių asmenų globos ir rūpybos steigimo samprata. Socialinės globos ir rūpybos teisinis reglamentavimas. Vaikų globos ir rūpybos teisinis reglamentavimas. Vaiko globos ir rūpybos rūšių ...
Teisės referatai, Referatas, 22 psl.
2017 03 22
Senyvo amžiaus žmonių orumą palaikantys veiksniai globos įstaigoje
Įvadas. Orumo samprata. Globos įstaigos aplinka ir personalo elgesys kaip veiksniai palaikantys senyvo amžiaus žmonių orumą. Socialinio darbuotojo vaidmuo palaikant senyvo amžiaus žmonių orumą globos įstaigoje. Išvados. Literatūra.
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 11 01
Vasara senelių sodyboje
Vasara senelių sodyboje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 09 16
Lentvario vaikų globos namų apskaitos ypatumai
Įvadas. Lentvario vaikų globos namai. Įstaigos apskaitos politika. Lentvario vaikų globos namų finansavimas ir sąnaudos. Įstaigos finansavimas ir sąnaudos 2012 metais. Įstaigos finansavimas ir sąnaudos 2013 metais. Įstaigos finansavimas ir sąnaudos 2014 metais. Biudžetinės įstaigos 2012 -2014 metų palyginimas. Išvados. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2016 02 11
Administratorės praktika
Įvadas. Įstaigos charakteristika ir jos veikla. Įstaigos struktūra, valdymo sistema, darbuotojų pareigų aprašymas. Įstaigos dokumentų apskaita. Dokumentų įforminimas ir tvarkymas. Dokumentų registravimo sistema. Bylų formavimas, saugojimas. Archyvas. Personalo įforminimo dokumentai bei jų pareigybių aprašymas. Pasiruošimas ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2012 06 08
Vaikų globa
Skaidres apie vaikų globą ir rupybą, edukologijos paskaitoms. Globa. Rupyba. Vaiko globos tikslas. Vaiko globa. Likusį be tėvų globos vaiką apibūdina. Vaiko globos rūšys. Laikinoji globa. Nuolatinė globa. Vaiko globos formos. Globa šeimoje. Globa šeimynoje. Globa vaikų globos institucijoje. Vaiko nuolatinė globa baigiasi kai vaikas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2012 12 29
Socializacija referatas
Įvadas. Žmogaus socializacijos samprata ir esmė. Asmenybės ir individualybės samprata. Socializacijos samprata ir esmė. Socializacijos etapai ir pasekmės. Pirminė socializacija. Antrinė socializacija. Resocializacijos samprata ir emė. Socializacijos agentai. Socializacijos etapai ir pasėkmės. Atvirkštinė socializacija. Vaikų globos ...
Sociologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 12 13
Finansų įstaigos
Finansų įstaigos. Finansinės paslaugos. Finansų įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Finansų įstaigų klasifikacija. Kredito įstaigos. Kredito įstaigos — bankai. Kredito įstaigos — kredito unijos. Kredito įstaigos skaičiais. Mokėjimo įstaigos. Elektroninių pinigų įstaigos. Koks ir kuriame mieste šis pastatas? ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2014 10 06
Globa ir rūpyba skaidrės
Globa ir rūpyba. Tikslas. Globa. Rūpyba. Globėjo ir rūpintojo teisinė padėtis. Globos ir rūpybos institucijos. Nepilnamečių globa ir rūpyba. Vaiko globos (rūpybos) tikslas. Vaiko globos (rūpybos) uždaviniai. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai. Vaiko globos (rūpybos) rūšys ir formos. Vaiko globos (rūpybos) rūšys. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2016 11 23