Sisteminio poziurio taikymas organizaciju vadyboje

300 dokumentų
Organizacijos efektyvumo didinimas. Sistema ir sisteminis požiūris
Įvadas. Klasikinė sisteminė teorija. Sistemos teorijos ištakos. Sistema. Sistemų klasifikavimas. Sisteminis požiūris. Sisteminis filodofinis požiūris. Sisteminis požiūris šiuolaikinėse organizacijose. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Darbo tikslas – apžvelgti atsitiktinumų požiūrį vadyboje ir jo taikymo galimybes, ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 psl.
2011 06 22
Klasikinių ir empirinių ir šiuolaikinių vadybos teorijų taikymas valstybės institucijų ir įstaigų vadyboje
Klasikinių ir empirinių ir šiuolaikinių vadybos teorijų taikymas valstybės institucijų ir įstaigų vadyboje. Klasikinės, empirinės ir šiuolaikinės vadybos teorijos ir jų bruožai. Klasikinės sociopsichologinės teorijos. Žmogiškųjų santykių teorija. Veiklos ir elgsenos motyvavimo (biheivioristinė) teorija. Visuotinio dalyvavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 06 26
Konspektas vadybai
Kibernetinis valdymo modelis. Vadybos raida. Organizacija. Sisteminis požiūris vadyboje. Organizacijos vidaus ir išorės aplinka. Savybės. Išorinės aplinkos poveikis organizacijos veiklai. Organizacijų įvairovė, jų steigimas ir įteisinimas. Organizacijų steigimas ir kūrimas. Organizacijų valdymo struktūros. Vadybinio ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 30 psl.
2013 06 26
Bendrosios sistemų teorijos taikymas organizacijoms ir vadybai
Įvadas. Bendrosios sistemų teorijos idėja. Č. Bernardo organizacijų skirstymas. K. Boulding sistemų klasifikacija. Sisteminės organizacijų teorijos analizė. Sistemos ir elemento klasifikavimas. Bendrųjų sistemų teorijų savybės. Šiuolaikinės vadybos teorijos. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Išvados. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2012 03 18
Informacija vadyboje
Turinys. Įvadas. Informacijos esmė. Informacijos sklaida. Informacijos poreikio nustatymas. Informacijos klasifikavimas. Informacijos keliami reikalavimai. Informacijos pasikeitimo reikšmė ir funkcijos. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacijos perdavimo kanalai. Komunikacijos proceso barjerai. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 04 03
Kompiuterio sisteminis blokas skaidrės
Kompiuterio sisteminio bloko aprašymas. Sisteminis blokas. Sisteminio bloko sandara:. Korpusas. Pagrindinė plokštė:. Procesorius. Vidinės atmintinės. Vaizdo plokštė. Garso plokštė. Tinklo plokštė. Standusis diskas. Diskų skaitymo ir rašymo įrenginys. Kompaktinių plokštelių skaitymo įrenginys. Maitinimo šaltinis. Magistralės. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 03 17
Organizacijų teorijų svarba
Organizacijų teorijų svarba. Įvadas. Organizacijų teorija. Organizacijų teorijos tikslas. Orgazinacijų teorijos pritaikymas. Organizacijų teorijos šaltiniai. Organizacijų teorijos šaltinia i. Klasikinės teorijos mąstytojai. Modernizmo mąstytojai. Filosofinės atšakos. Trijų organizacijos teorijos požiūrių santrauka. Konceptualus ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 05 13
Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje
Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų atsiradimas ir vystymasis. Nevyriausybinio sektoriaus samprata. Nevyriausybinių organizacijų veiklos reglamentavimas. Nevyriausybinių organizacijų steigimas. Nevyriausybinių organizacijų funkcijos. Nevyriausybinių organizacijų veikla. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 18 psl.
2014 02 04
Vadybos pagrindai konspektas
Sisteminis požiūris ir jo taikymas vadyboje. Esminiai sistemų klasifikavimo požymiai. Pagrindinės sistemų savybės. Posistemės suvokiamos. Pagrindiniai sisteminiai objektai. Organizacijos misija ir vizija organizacijos tikslų visuma. Vadybos sprendimai. Požiūriai į sprendimų rengimą ir priėmimą. Sprendimų rengimo ir priėmimo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 11 psl.
2012 07 25
Žinių vadybos aktualumas referatas
Įvadas. Žinių samprata. Žinių suskirstimas į modulius ir jų pateikimas skirtingiems valdymo lygiams. Žinių vadybos samprata. Informacijos klasifikavimas ir jai keliami reikalavimai žinių vadyboje. Žinių rinkimas, dalinimasis ir platinimas vadyboje. Žinių naudojimas ir plėtojimas vadyboje. Kultūriniai trukdžiai. Žinių ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 psl.
2017 04 23
Procesinis požiūris
Kokybes vadyba. Procesinis požiūris organizacijoje ir jo įgyvendinimas įmoneje. Ivadas. Procesinis poziuris. Pokyčių įgyvendinimo sėkmės prielaidos. Sėkmingų pokyčių įgyvendinimo žingsniai. Uab „betono mozaika“ trinkeliu gamybos procesas. Išvados. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2012 08 15
Kokybės vadyba įmonėse
Organizacijų apibūdinimas. Organizacijų veiklos pobūdžiai ir/ar paslaugų nomenklatūra. Vartotojai ir jų segmentai. Kitos suinteresuotos organizacijų veikla šalys. Organizacijų valdymo struktūrinės schemos. Organizacijų tikslai, pagrindinės kompetencijas. Kokybės vadyba įmonėse. Ab „utenos trikotažas”. Ab „audimas“. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2012 05 21
Sistemų teorija vadyboje
Bendrosios sistemų teorijos idėjos. Sisteminė analizė ir jos esmė. T. Parsonas tvirtina, kad organizacija formuojasi keturiuose lygiuose. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys, sistemų klasės. Pagal susidarymą sistemas skirstome. Pagal paskirtį sistemos. Pagal sudėtingumą sistemas galime suskirstyti. Pagal ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2013 01 30
Procesinio požiūrio įgyvendinimas x įmonėje
Procesinis požiūris ir jo įgyvendinimas x įmonėje. Procesinio požiūrio įgyvendinimas uždarojoje akcinėje bendrovėje „x“. Įvadasprocesinio požiūrio esmė. Efektyvus procesų valdymas. Srauto diagrama. Uab „x“ aprašymas. Proceso aprašymas. Problemų analizavimas. Išvados ir siūlymai. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 01 27
Organizacijų sociologijos kurso konspektas
Organizacijos kaip tyrimo objektas. Organizacijų teorijos. Socialinės grupės. Organizacija kaip socialinė grupė. Šiuolaikinės organizacijų formos. Organizacijos kultūra. Komunikacija organizacijose. Organizaciniai konfliktai. Socialinė kontrolė organizacijose.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 43 psl.
2010 03 03
Icor grupė
Įvadas. Pagrindinės „ICOR“ grupės veiklos sritys. Pagrindinė "City Service SE" įmonės veiklos sritis. "City Service SE" struktūra. "City Service SE" pagrindiniai konkurentai, galimybės oligopolizuoti rinką. Sinergijos efektas sisteminio požiūrio kontekste. Apyvartos dinamika ir ją nulėmusios priežastys. Tolimesnė skvarba ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 10 17
Sisteminio bloko sandara
Sisteminio bloko sandara. Korpusas. Pagrindinė motininė plokštė. Procesorius. Operatyvinė atmintis (ram). Vaizdo plokštė. Garso plokštė. Vertiklis (modemas). Tinklo korta. Diskasukis. Kietasis diskas. Kompaktinių diskų įrenginys. Skaitmeninių universalių įrenginys (dvd).
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2013 05 22
Nevyriausybinės organizacijos 2
Nevyriausybinių organizacijų samprata. Lietuvos respublikos konstitucijos nuostatos dėl nevyriausybinių organizacijų. Nevyriausybinės organizacijos kaip administracinės teisės subjektai, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos reglamentavimo ypatumai. Nevyriausybinių organizacijų įstatų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 psl.
2011 08 05
Tarptautinių organizacijų vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje
Tarptautinių organizacijų vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje. Tarptautinių organizacijų pirmtakai. Tarptautinės organizacijos sąvoka ir bendra požymių charakteristika. Pagrindiniai tarptautinių organizacijų elementai. Tarptautinių organizacijų nuolatinė vidaus struktūra ir klasifikacija. Tarptautinių organizacijų vaidmuo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2012 04 25
Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su valdžia
Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos – pilietinės visuomenės sektorius. Nevyriausybinių organizacijų samprata, jų klasifikavimas ir atliekamos funkcijos. Teisės normų, reglamentuojančių nevyriausybinių organizacijų veiklą, analizė. Nevyriausybinių organizacijų ir valdžios bendradarbiavimo galimybės. Nevyriausybinių ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 21 psl.
2013 04 01
Organizacija ir vadymas
Įvadas. Rašto darbe vartojamos sąvokos. Organizacijų ir valdymo poreikis. Organizacijų įvairovė. Organizacijų įvairovė pagal atliekamo darbo ypatybes. Ką bendro turi visos organizacijos? Organizacijos egzistavimo sąlygos. Bendroji organizacijos struktūra (pagal H. Minzbergą). Bendrieji organizacijų bruožai. Organizacijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 psl.
2015 02 28
Nevyriausybinių organizacijų teisinis reguliavimas Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Nevyriausybinių organizacijų samprata ir paskirtis. Nevyriausybinių organizacijų teisinio reguliavimo raida Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų rūšys ir jų veiklos teisinis reguliavimas. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 68 psl.
2014 12 02
Nevyriausybinės organizacijos NVO
Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų ištakos. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Nevyriausybinių organizacijų tipai. Nevyriausybinių organizacijų paramos centras. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo lietuvos ekonomikoje. Pelno nesiekimas ir pelno neskirstymas. Nevyriausybinių organizacijų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 28 psl.
2012 11 29
Kiekybiniai metodai ekonomikoje ir vadyboje
Kiekybiniai metodai ekonomikoje ir vadyboje. Užduočių parengimas. TEMA prognozavimas. Užduotis. Užduotis. Uždavinio galutinis atsakymas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 09 11
Procesinio požiūrio tyrimas įmonėje
Įvadas. Valdymo funkcijos. Procesinis požiūris. Uab „windex“ nuolatinio gerinimo analizė. Įmonės pristatymas. Uab „windex“ procesinio požiūrio tyrimo analizė. Pasiūlymai ir išvados. Literatūra. Kokybės vadybos principų įgyvendinimo organizacijoje tyrimo anketa.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2012 04 18
Kokybės aktualumas viešbučių verslo vadyboje
Įvadas. Kokybės esmė teoriniu aspektu. Kokybės samprata ir reikšmė. Verslo vadybos metodai. Kokybės reikšmė verslo vadyboje. Kokybės galimybės verslo vadyboje. Kokybės gerinimo galimybės Uab „Laimoza“ viešbučio „Saulininkas“ įmonėje. Tyrimo metodika. Uab „Laimoza“ viešbučio „Saulininkas“ charakteristika. Uab ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 02 11
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tyrimas
Įvadas. Tyrimo pagrindimas ir problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezės. Metodologija. Tyrimo metodas. Atranka. Klausimynas. Apklaustos organizacijos. Rezultatai. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas. Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su užsienio ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2016 01 14
Pagyrimai ir kritika mokyklos vadyboje
Pagyrimai ir kritika mokyklos vadyboje. Vienas valdymo teorijos pradininkų H. Emersonas rašo: “kuo skiriasi gyva nuo negyvo? Visa, kas reaguoja į skatinimą, yra gyva. Visa kas gyva, nori būti skatinama”.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2010 03 03
Kompiuterio sandara
Kompiuterio komponentai skirstomi į šias grupės. Kompiuteris apdoroja tik tam tikra forma pateiktą informaciją, kuri į sisteminį bloką patenka įvesties įrenginiais. Klaviatūra. Pelė. Vaizdo skaitytuvas. Grafinė planšetė. Sisteminis blokas. Sisteminio bloko apdorotą informaciją naudotojui pateikiama išvesties įrenginiais. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2011 06 05
Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas
Įvadas. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymo supratimas. Tinkamas mokymo turinys. Šeimos dėmesys mokinių mokymuisi. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 02 08