Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas

300 dokumentų
Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas
Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 03 14
Slydimo trinties ir spyruoklės tamprumo koeficientų nustatymas
2017 Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimas Tikslas. Vidutinis trinties koeficientas. Trinties jėgos priklausomybės nuo kūno svorio. Spyruoklės standumo koeficiento matavimas Tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 12 13
Slydimo trinties nustatymas
Slydimo trinties koeficiento nustatymas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Ką parodo trinties koeficientas? Kada yra trinties nauda, o kada žala? Kada atsiranda trinties jėga? Nuo ko priklauso slydimo trinties koeficientas? Atsakymai. Uždavinys. Rezultatas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 03 17
Slydimo trinties koeficientas
Slydimo trinties koeficientas. Darbo tikslas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Uždavinys. Darbo priemonės. Rezultatai. Darbo eiga. Išvados. Susipažinome su slydimo ir trinties reiškiniais, išmokome matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Sužinojome, kad ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 12 19
Slydimo trinties koeficiento nustatymas skaidrės
Slydimo trinties koeficiento nustatymas. PPT - pasirenkama tema. Tikslas. Hipotezė. Tyrimo priemonės ir medžiagos. Teorinis tyrimo pagrindimas. Tyrimo atlikimo eiga. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Naudotos priemonės. Tyrimo atlikimas. Medžiaga traukiama skirtingais paviršiais ir matuojama trinties jėga. Trinties koeficiento µ ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2016 02 02
Slydimo trinties koeficiento nustatymas laboratorinis darbas (2)
Slydimo trinties koeficiento nustatymas darbo tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 11 22
Trinties jėga
Trinties jėga. Trinties skaičiavimas. Trinties rūšys. Rimties trintis. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Dėl ko atsiranda trintis?. Patirtis ir bandymai. Trintis buityje ir technikoje. Naudinga trintis. Žalinga trintis. Trintis ir šiluma. Išvados. Šaltiniai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 10 14
Slydimo trinties koeficiento nustatymas
Darbo tikslas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Ką parodo trinties koeficientas? Kada yra trinties nauda, o kada žala? Kada atsiranda trinties jėga? Nuo ko priklauso slydimo trinties koeficientas? Uždavinys. Šunų kinkinys tempdamas roges sniegu gali išvystyti ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 06 28
Slydimo trinties nustatymas laboratorinis darbas
Slydimo trinties koeficiento nustatymas darbo tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2016 11 01
Rimties ir slydimo trinties koeficiento nustatymas
Rimties ir slydimo trinties koeficiento nustatymas darbo tikslai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 02 22
Trintis buityje ir technikoje skaidrės
Trintis buityje ir technikoje. Trinties jėga. Trinties jėga. Trinties jėgos apskaičiavimas. Ftr = μN μ - trinties koeficientas N - normalinė jėga. Paviršiaus nelygumai Dalelių trauka. Trinties jėgos rūšys. Slydimo trintis. Trinties jėgos nauda ir žala. NAUDA 1. Galime daiktus išlaikyti rankose. Trinties jėgos buityje ir ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 01 08
Slydimo trinties koeficiento nustatymas laboratorinis darbas
Slydimo trinties koeficiento nustatymas laboratorinis darbas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 10 04
Trinties jėga fizikos skaidrės
Trinties jėga. Pagrindiniai klausimai. Trinties jėga. Trinties jėgos kryptis. Trinties jėgos atsiradimo priežastys. Trinties jėgos rūšys. Rimties trintis. Kodėl tašelis neslysta nuožulnia plokštuma? Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Oro pasipriešinimas. Trinties nauda. Trinties žala. Trinties mažinimo būdai. Trinties didinimo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2016 12 18
Trinties jėga buityje ir technikoje
Trinties jėga buityje ir technikoje. Kas yra trintis? Trinties jėga – jėga veikianti dviejų kūnų paviršių susilietimo zonoje. Slydimo trinties jėga. Slydimo trinties jėga – ši jėga kai vienas kūnas slysta kito kūno paviršiumi. Rimties trinties jėga. Rimties trinties jėga – ši jėga veikia tarp nejudančių kūnų. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 12 19
Trinties jėga skaidrės (2)
Trinties jėga. Dėl ko atsiranda trintis?. Yra trijų rūšių trinties jėgos. Rimties trintis. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Trintis buityje ir technikoje. Be trinties mes negalėtume gyventi.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 12 13
Slydimo ir rimties trinties koeficientų nustatymas
Slydimo ir rimties trinties koeficientų nustatymas. Darbo tikslas. Atsakymai į klausimus.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2017 01 23
Trinties jėga skaidrės
Trinties jėga. Atsiranda kūnų sąlyčio vietoje. Visada nukreipta priešinga judėjimui kryptimi. Trinties skaičiavimas (susipažinimui). Trinties koeficientas. Normalinė jėga. Trinties rūšys. Rimties trinties jėga. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Dėl ko atsiranda trintis? Patirtis ir bandymai. Trintis buityje ir technikoje. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 01 03
Lietuvos dujos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės balanso ataskaitos analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Bendrajo trumpalaikio mokumo ...
Finansų analizės, Analizė, 11 psl.
2013 03 05
Trintis buityje ir technikoje
Trintis buityje ir technikoje. Trinties jėga. Trinties apskaičiavimas. Trinties atsiradimo priežastys. Trinties rūšys. Jei nebūtų trinties. Trintis – žalinga? Bandymai ir nuotraukos. Video medžiaga. Testas. Atsakymai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2014 02 27
Slydimo guolio tyrimas
Slydimo guolio tyrimas. Darbo tikslai: rasti slydimo guolio trinties koeficientą, nubraižyti slėgimo guoliuose epiūras. Teorinės žinios. Ataskaita. Išvados. Slydimo guoliams paprastai reikia sistemingos priežiūros ir nepertraukiamo tepimo. Jie turi didelius trinties nuostolius,reikalauja padidintų paleidimo momentų,bet gali dirbti ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 03 03
Jėgų rūšys
Jėgų rūšys. Jėgos matavimo prietaisai. Dinamometru. Dinamometrai būna įvairių rūšių. Tamprumo jėga. Ji nusakoma huko dėsniu. Tamprumo jėga priklauso nuo. Tamprumo jėgos panaudojimas. Automobiliuose ir dviračiuose. Sunkio jėga. Ji apskaičiuojama pagal formulę. Gravitacinės traukos reiškiniai. Trinties jėga. Rimties trintis. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 04 14
Trinties jėga pristatymas
Trinties jėga. Turynis. Kas yra trinties jėga? Trinties pavyzdžiai. Rimties trintis Pirmas bandymas. Rimties trintis Antras bandymas. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Riedėjimo trintis Trečias bandymas. Dėl ko atsiranda trintis? Trintis buityje ir technikoje. Naudinga trintis. Žalinga trintis. Klausimai. Atsakymai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 12 16
Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio nustatymas
Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio nustatymas. Tikslas: išmatuoti oro klampos koeficientą ir apskaičiuoti molekulių vidutinį laisvąjį kelią. Priemonės: stiklinis vamzdelis, kapiliaras, manometras, stiklinis indas ir sekundmatis. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Oro klampos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 05 01
Variatoriaus tyrimas
Darbo tikslai. Rasti variatoriaus reguliavimo ribas d. Rasri slydimo koeficiento ξ ir naudingumo koeficiento η 4. 6 reikšmes. Nubraižyti: ξ = f(t2) ir η = f(t2). Įvertinti variatoriaus charakteristikas. Stendas. Išvados. Literatūra.
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2010 03 03
Trinties jėgu tyrimas
Patikrinti sausosios trinties kulono dėsnį ir įvertinti statinį trinties koeficientą. Patikrinti riedėjimo trinties formulę ir išmatuoti riedėjimo trinties koeficientą. Pagrindiniai teoriniai klausimai. Trinties jėgų klasifikacija. Sausosios trinties kulono dėsnis ir jo aiškinimas. Riedėjimo trinties fizikinė prigimtis. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2010 03 03
Batų gumos trinties koeficiento priklausomybės nuo temperatūros tyrimas
Batų gumos trinties koeficiento priklausomybės nuo temperatūros tyrimas. Darbo eiga.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2016 05 15
Jėgos gamtoje skaidrės
Jėgos gamtoje. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Nagrinėjant mechaninį kūnų judėjimą. Tamprumo jėga. Kai du kūnai susiliesdami veikia vienas kitą. Deformuotas kūnas. Deformuoto kūno (spyruoklėsTrinties jėga. Trinties yra kelios. Trinties jėga apskaičiuojama. Ftr = μN. Slydimo trinties jėga. Tai jėgam kuri. Visuotinė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2018 01 16
Koreliacija
Septintas uždavinys. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2010 03 03
Skaidrės apie jėgas
Tamprumo jėgaatsiranda deformuotame kūne. Yra priešingos krypties nei išorinė jėga. Spyruoklės pailgėjimas. Huko dėsnis. Uždavinys. Apskaičiuokite dviejų nuosekliai sujungtų spyruoklių bendrą standumą, kai kiekvienos spyruoklės standumas k ir k. Sprendimas. Gravitacijos jėgos. Vieni kitus traukia. Sunkio jėga. Kūno svoris. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 01 02
Trinties riedėjimo guoliuose tyrimas
Trinties riedėjimo guoliuose tyrimas. Trumpos teorinės žinios. Stendas. Eksperimento rezultatai. Kreivės. Išvados. Naudota literatūra. Guolio trinties koeficientą galima sumažinti mažinant tepalo klampumą, tačiau tokie guoliai reikalauja didelio tikslumo ir papildomų sudėtingų įrengimų. Pakeitus slydimo trintį riedėjimo trintimi, ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2010 03 03