Socialinio darbuotojo interviu

300 dokumentų
Socialinio darbo pagrindai
Socialinio darbo pagrindai. Socialinio darbo sritys. Socialinio darbo žinios. Socialinį darbą dirba. Reikalavimai. Socialiniam darbuotojui reikia. Socialinio darbuotojo moraliniai principai. Socialinio darbuotojo išorinė kultūra. Socialinio darbuotojo įgūdžiai. Darbo paskirtis. Socialinių darbuotojų teisės. Socialinio darbuotojo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2014 12 21
Socialinio darbuotojo pagrindinės etikos kodekso nuostatos
Socialinio darbuotojo pagrindinės etikos kodekso nuostatos. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Socialinio darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais. Socialinio darbuotojo ir darbdavio santykiai. Socialinio darbuotojo santykis su savo profesija. Socialinio darbuotojo etinė pareiga visuomenei.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2013 12 04
Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas
Tema Socialinio darbuotojo ir pedagogo bendradarbiavimas. Socialinio darbuotojo ir Socialinio pedagogo sąvokos. Socialinis darbuotojas – tai specialistas. Darbo nauda dirbant kartu. Skirtingos specialistų nuomonės bei darbe naudojamos skirtingos taktikos stimuliuoja diskusiją. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo profesijų ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 12 02
Socialinio darbuotojo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos šeimų vaikais
Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Socialinio darbuotojo samprata. Socialinio darbuotojo vaidmenys. Socialinio darbuotojo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Socialinio darbuotojo kasdienė veikla vaikų globos agentūroje „Cyrulis“, dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais. Socialinės rizikos šeimų vaikų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 11 03
Socialinio darbuotojo veiklos etiniai aspektai dirbančio su judėjimo negalia turinčiais asmenimis
Judėjimo negalia turinčių asmenų charakteristika. Socialinio darbuotojo veikla teikiant pagalbą neįgaliesiems. Socialinio darbuotojo etiškumas veikloje. Situacijos analizė. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 03 03
Socialinio darbuotojo veiklos poreikis, sprendžiant neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemas
Įvadas. Neįgaliųjų socialinė integracija lietuvoje. Socialinė parama neįgaliesiems ignalinos rajone. Socialinės paramos skyriaus teikiama parama neįgaliesiems. Lietuvos neįgaliųjų draugijos ignalinos skyriaus teikiama parama. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Socialinio darbuotojo veiklos aspektai, teikiant ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2012 03 01
Psichologo ir socialinio darbuotojo veiklos praktika: bendradarbiavimo kritinė refleksija
Psichologo ir socialinio darbuotojo veiklos praktika bendradarbiavimo kritinė refleksija. Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo funkcijos paskirtis. Psichologo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimo poreikis. Psichologo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimo galimybės , bendras profesinis laukas.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 7 psl.
2017 04 25
Vaiko rizika
Įvadas. Socialinės pagalbos būtinumas rizikos grupės šeimoms. Socialinės rizikos šeimų problemos. Socialinė pagalba. Socialinio darbuotojo pagalba. Socialinių psichologinių krizių sprendimo kryptys. Prevencija. Intervencija. Socialinio darbuotojo kompetencijos, dirbant su socialinės rizikos šeimomis. Socialinio darbuotojo veiklos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 02 26
Socialinio darbuotojo reikšmė sveikatos priežiūroje
Socialinio darbuotojo reikšmė sveikatos priežiūroje. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) sveikatą apibūdina. Kas yra socialinis darbuotojas medicinoje? Išsiaiškinti kaip pacientas. Tikslas. Įvertina paciento socialinę situaciją (surenka ir kaupia informaciją apie paciento socialines problemas ir aplinką. Funkcija. Socialinės ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 12 27
Socialinio darbuotojo pagalbos galimybės sprendžiant benamių socialines problemas
Įvadas. Benamystės kaip socialinio reiškinio teorinė analizė. Benamystės sampratos analizė. Benamystės raiška mikro bei makro lygiais. Socialinio darbuotojo vaidmenys teikiant socialines paslaugas benamiams. Socialinių darbuotojų funkcijų bendra charakteristika. Tarpasmeninė socialinio darbuotojo ir benamio sąveika socialinio darbo ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 psl.
2015 03 24
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas
Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Vilnius, Pratarmė. Straipsnis. Bendrosios nuostatos. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Straipsnis. Socialinio darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais. Straipsnis. Socialinio darbuotojo ir ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 psl.
2013 11 24
Socialinio darbuotojo bendradarbiavimas su socialinės rizikos šeimomis teikiant pagalbą
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos apibūdinimas mokslinėje literatūroje bei norminiuose dokumentuose. Socialinės rizikos šeima. Socialinės rizikos šeimose augantys vaikai. Socialinio darbuotojo darbo specifika dirbant su socialinės rizikos šeimomis. Socialinio darbuotojo įgūdžiai reikalingi darbui su rizikos šeimomis. Socialinio ...
Sociologijos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 05 16
Socialinio darbo metodai
Socialinio darbo metodologija ir metodai. Socialinio darbo metodologija ir jos reikšmė. Socialinio darbo metodo sąvoka. Klasikiniai socialinio darbo metodai. Individualus socialinis darbas su atvejais. Taikant šį metodą labai svarbu. Individualaus socialinio darbo principai. Individualaus socialinio darbo metodo taikymo galimybės. Darbas su ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 30 psl.
2013 12 13
Socialinio darbo teorija ir praktika (2)
Socialinio darbo teorija ir praktika bendroji dalis . Įvadas į kursą. Socialinio darbo filosofija ir samprata. Socialinio darbo apibrėžimas. Socialinio darbo misija ir tikslai. Socialinio darbo istorinė apžvalga. Fizinė gerovė maistas , pastogė , sveikatos priežiūra. Galimybė vystytis emocionaliai ir protiškai. Santykiai su kitais ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 48 psl.
2017 10 31
Socialinio darbuotojo įvaizdžio kūrimas testas
Jūsų lytis. Jūsų amžius. Jūsų išsilavinimas. Bendras Jūsų socialinio darbo stažas (įrašykiteKaip suprantate, kas yra įvaizdis (glaustai)? Ar organizacijai svarbus įvaizdis? Ar manote, kad Jūsų darbas svarbus ir prasmingas? Bendraujant su klientais, Jūs būnate. Pabraukite Jūsų manymu, svarbiausius socialinio darbuotojo savybes ...
Sociologijos testai, Testas, 3 psl.
2014 11 26
Socialinio darbuotojo veikla su senyvo amžiaus žmonėmis etinis aspektas
Įvadas. Senatvės samprata ir jos išskirtinumas. Senyvo amžiaus žmonių socialiniai poreikiai. Socialinio darbuotojo veikla etinių principų kontekste. Profesinė etika ir socialinė veikla. Prognozuojamos etinės dilemos, problemos socialinio darbuotojo veikloje. Straipsnio ištrauka. Etiško sprendimo priėmimo proceso žingsniai. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 12 07
Kokybinių tyrimų metodas interviu
Kokybinių tyrimų metodas interviu. Kas yra interviu tyrimas? Kas svarbu atliekant interviu tyrimą? Kada atliekamas interviu tyrimo metodas? Pagal tikslinę paskirtį interviu skirstomi į. Interviu klasifikavimas pagal apklausiamųjų subjektų tipą. Pagal techniką ir formą interviu skirstomas į. Neformalizuotas interviu. Formalizuotas ...
Žiniasklaidos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2016 12 08
Vertybių samprata
Socialinio darbo studijų programos. Vertybių samprata savarankiškas darbas. Socialinio darbo vertybės. Viena iš svarbiausių vertybių. Vienodas žmonių traktavimas. Pagrindinės socialinio darbuotojo kaip asmenybės savybės ir vertybės. Socialinio darbuotojo pagrindinės etikos kodekso nuostatos. Praktinė patirtis darbe.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2016 10 22
Socialinio darbuotojo profesiniai kvalifikaciniai reikalavimai , jų vertinimas. Socialinio darbuotojo vykdomos veiklos , jų tikslai Socialinio darbuotojo pagrindiniai veiklos tikslai. Išskiriamos šios pagrindinės socialinio darbuotojo ir socialinių darbuotojų padėjėjų klientų grupės. Socialinis darbuotojas turi būti pasirengęs ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2016 11 09
Socialinis darbas su emigrantais
Įvadas. Svarbiausios soc. Darbo funkcijos. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. Socialinio darbuotojo etinė pareiga visuomenei. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 12 20
Tyrimo metodas: interviu
Įvadas. Apklausa interviu būdu. Interviu respondentai. Interviu valdymas. Interviu technika. Interviu metodo privalumai. Interviu metodo trūkumai. Interviuotojo darbas. Duomenų fiksavimas. Iliustracijos pavyzdys. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 psl.
2014 10 28
Socialinio darbo etika
Pagyvenusių žmonių charakteristika. Socialino darbuotojo veikla teikiant pagalbą. Etiškumas socialinio darbuotojo veikloje. Situacijos analizė. Analizė pagal etiško sprendimo priėmimo žingsnius.
Etikos analizės, Analizė, 10 psl.
2015 04 29
Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais
Įvadas. Socialinio pedagogo vaidmuo. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo vaidmenys. Socialinio darbuotojo – pedagogo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rizikos grupės vaikų socialinis ugdymas mokykloje. Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla mokykloje dirbant ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2014 11 04
Socialinio darbuotojo veiklos su psichine negalia turinčiais asmenimis ,,n“ globos namuose analizė
Įvadas. Teoriniai psichinės negalės aspektai. Psichinės negalės samprata ir rūšys. Psichinę negalią turinčių žmonių charakteristika. Socialinio darbuotojo funkcijos socialinės globos namuose. Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą psichinę negalią turintiems asmenims. Socialinio darbuotojo, veiklos su psichinę negalią ...
Slaugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2016 04 13
Interviu pavyzdys
I: Laba diena. Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo vadybos katedros , verslo vadybos studijų programos, antro kurso studentė Ieva Mikaitė. Malonu jog sutikote duoti Tad ar galėtume pradėti? M: Žinoma (nusišypso).I: Gal pradėsiu nuo klausimo , kiek jums metų? (nusišypsau)M: 19 (apsidairo ar niekas nepareina ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2013 11 17
Pažintinė socialinio darbo praktika
Praktikos užduotys. VŠĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro dienoraštis. VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo psichiatrijos ligoninės dienoraštis. VŠĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pristatymas. Socialinio darbuotojo veiklos pristatymas. VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 psl.
2015 04 26
Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant delinkventinio elgesio vaikų problemas mokykloje
Įvadas. Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant delinkventinio elgesio vaikų problemas teoriniu aspektu. Delinkventinio elgesio samprata ir ypatumai. Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant delinkventinio elgesio vaikų problemas. Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant delinkventinio elgesio vaikų problemas praktiniu aspektu. Tyrimo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2013 05 31
Interviu skaidrės
Apklausos rūšis – interviu. Interviu samprata. Ko siekiama interviu metodu? Interviu klausimų tipai ( M. Patton). Interviu klausimų tipai pagal galimus atsakymų variantus. Interviu tipai. Formalizuotieji (struktūruoti, standartizuoti). Iš dalies strūkturuoti interviu.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 02 26
Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo funkcjos ir paskirtys
Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo funkcjos ir paskirtys. Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo fukcijos ir paskirtys. Bendradarbiavimo poreikis ir jo realybės analizė.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2016 01 15
Socialinis darbas konspektas
ĮVADAS Į STUDIJAS Kursas baigiamas egzaminu Savarankiškos užduotys ir klausimai nurodomi padalomojoje medžiagoje. Socialinio darbo ištakos. Humanistinių vertybių, pagalbos ir socialinio darbo filosofinės ir religinės ištakos. Socialinė veikla ir šiuolaikinė visuomenė. Užsienio šalių socialinės paramos modeliai. ISTORINĖ DALIS. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 34 psl.
2013 12 18