Sofoklio antigonės paveikslas

300 dokumentų
Antigonė- vertybės
Daugumoje kūrinių sutinkamos amžinos vertybės. Vienuose jų randama daugiau, kituose mažiau. Sofoklio “antigonėje” taip pat radome nemažai vertybių. Jos yra susijusios su morale meilė , ištikimybė, pagarba ir pareiga savo šeimai,pasiaukojimas, žodžio laikymasis ir teisybės sakymas, blaivaus proto klausymas,drąsa, pagarba ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 05 26
Sofoklio "Antigonė" Antigonės paveikslas
Sofoklio "Antigonė" Antigonės paveikslas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2016 10 10
 Antigonės herojiškumas Sofoklio tragedijoje
Antigonės herojiškumas Sofoklio tragedijoje. Tikslas. Uždaviniai. Turinys. Sofoklis. Antigonė. Sofoklio tragedija. „Antigonė“. Išvada.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 11 06
Sofoklio tragedijos „Antigonė“ konfliktas
Sofoklio biografija. Tragedija antigonė. Pagrindiniai veikejai ir ju charakteriai antigone , kreontas ismene choras haimanas. Kiti taip pat labai svarbūs veikėjai. Pagrindiniai du konfliktai. Antigones ir Kreonto konfliktas. Vidinis Antigones konfliktas.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2015 11 21
Sofoklis skaidrės
Sofoklis. Antigonė. Vienas iš trijų žymiausių antikos tragikų. Būdamas turtingo prekeivio. Dramaturgo kelias. Sofoklio, kaip dramaturgo, karjera prasidėjo pergale prieš Aischilą dramaturgų varžybose. Sofoklis parašęs iš. Sofoklio veikla. Sofoklis pats vaidino savo sukurtose pjesėse. Pats Sofoklis turėjo stiprų religinį ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2015 10 17
Kaip Antigonė gali pamokyti XXI a. žmogų?
Šis rašinys atskleidžia, kaip Antigonė gali pamokyti XXI a. žmogų.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 02 01
Sofoklio „Antigonės“ veikėjų paveikslų lyginimas
Sofoklio „Antigonės“ veikėjų paveikslų lyginimas.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2017 11 16
Sofoklis „Antigonė“ skaidrės
Sofoklis „Antigonė“. Sofoklis. Sofoklis (495 m. pr. Kr.  netoli Atėnų, Kolone – 406 m. Veikėjai. Kreontas – Tebų karalius Euridikė – Kreonto žmona. Sofoklio „Antigonė“. Antigonės broliai Polineikas ir Eteoklis susiginčijo dėl valdžios. Tema ir problema. Tema – Antigonės pasiaukojimas dėl savo šeimos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2017 02 04
Antigonė rašinys
, pagrindinė įspūdingiausios ir labiausiai sukrečiančios Sofoklio tragedijos herojė, jau seniai yra virtusi viena centrinių, itin didelį simbolinį krūvį įgijusių Vakarų kultūros figūrų. Galėtume net pasakyti, kad be s Vakarų apskritai nebūtų. Kritinė refleksija, konformistinei moralei ir elgesiui nepasiduodantis ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2013 09 18
Sofoklis Antigonė knyga ir analizė
Sofoklio „Antigonė“ pilnas tekstas ir analizė. Dramos apibūdinimas. Sofoklio tragedijos oidipo mito motyvais. ,,antigonės“ struktūra. Tekstas ir užduotys. Veikėjai. Prologas. Parodas. Pirmas epeisodijas. Pirmas stasimas. Antras epeisodijas. Antras stasimas. Trečias epeisodijas. Ketvirtas epeisodijas. Komas. Ketvirtas stasimas. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 76 psl.
2013 01 20
Sofoklis Antigonė vertybių sistema
Visuose kūriniuose sutinkamos vertybės. Vienuose jų randama daug, kituose mažai. Graikų rašytojai stengėsi vaizduoti idealų ir harmoningą pasaulį. Dėl to jų kūriniuose buvo pabrėžiamos teigiamos žmonių vertybės,o ydos tiesiogiai neparodomos arba slepiamos. Sofoklio “antigonėje” taip pat radome nemažai vertybių. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 4 psl.
2011 08 01
Sofoklis Antigone analizė ir tekstas
Sofoklis. Sofoklio „antigonė“. Dramos apibūdinimas. Sofoklio tragedijos oidipo mito motyvais. ,,antigonės“ struktūra. Tekstas ir užduotys. Veikėjai. Prologas. Parodas. Pirmas epeisodijas. Pirmas stasimas. Antras epeisodijas. Antras stasimas. Trečias epeisodijas. Ketvirtas epeisodijas. Komas. Ketvirtas stasimas. Penktas epeisodijas. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 78 psl.
2013 02 04
Kuo ypatingas Antigonės paveikslas šiandien?
Kuo ypatingas Antigonės paveikslas šiandien?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2017 11 26
Sofiklis Antigonė
Sofoklio ,, Antigonė Sofoklis. Kolono vietovė netoli Atėnų. Antigonė " pastatyta pr. Kr. Sofoklis Antigonė. Dramos apibūdinimas. Komas. Eksodas –. Antigonės “  struktūra. Pirmas epeisodijas. Antras epeisodijas. Trečias epeisodijas. Ketvirtas epeisodijas. Penktas epeisodijas. Sofoklio tragedijos Oidipo mito  motyvais. Oidipas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 40 psl.
2014 11 26
J. Degutytė Antigonė pristatymas
J. Degutytė. Antigonė. „Antigonė“. Eilėraštis sukurtas antikos mito apie Antigonę pagrindu. „Antigonės“ analizė. Kūrinys pradedamas atsisveikinimu su tai. Vidiniu monologu išaukštinamas stipriausias jausmas - meilė. Paskutinėje akimirkoje išliko virpančio “Paryčio gūsis”. Viltį, antrame posmelyje, sutvirtina dar ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 12 19
Apskaitos dokumentai ir jų klasifikavimas
Įvadas. Apskaitos dokumentai. Apskaitos dokmentų klasifikavimas. Išvados. Literatūra. Paveikslas. Apskaitos dokumento rekvizitai. Paveikslas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas. Paveikslas. Kasos išlaidų orderis. Paveikslas. Kasos pajamų orderis. Paveikslas. Avanso apyskaita. Paveikslas. PVM Sąskaita - faktūra. Paveikslas. Darbo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2017 02 21
Sofoklis - Antigonė (knygos aprašymas)
Sofoklis – Antigonė Kūrinio pradžia. Kūrinio pagrindinė mintis. Kūrinio tema. Kūrinio problema. Kurį brolį Antigonė palaidojo ir kodėl , ir kurio nepalaidojo ir kodėl. Antigonės paveikslas. Veikėjai , ką jie kūrinyje daro. Apibendrinimas Kūrinio žanras , kuo remtasi rašant ir kt.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2015 11 10
Sofoklis Antigonė žmogiškų jausmų tragedija
Rašinys Sofoklio „Antigonė“ — žmogiškų jausmų tragedija.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 12 06
Įmonės UAB „Katilai“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės strategija 5 metams. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Techniniai ekonominiai rodikliai. Įmonės veiklos finansinių rodiklių analizė. Įmonės veiklos rezultatų apibendrinimas (veiklos įvertinimas), išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Paveikslas. OVS ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2016 12 02
Reklamos priemonių poveikio vartotojams tyrimas
Paveikslas. Respondentų lytis. Paveikslas. Respondentų amžius. Paveikslas. Ar reklama turi įtakos jūsų prekių ar paslaugų pasirinkimui. Paveikslas. Kuri reklamos rūšis yra efektyviausia. Paveikslas. Kuri reklamos rūšis turi didžiausią įtaką jums. Paveikslas. Kokia reklamos rūšis visiškai netuti įtakos jums. Paveikslas. Kuri ...
Marketingo referatai, Referatas, 22 psl.
2017 12 12
Lietuvos makroekonominė padėtis pagal BVP rodiklį
Įvadas. Tiriamojo objekto svarbos pagrindimas ir analizuojamų duomenų pateikimas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų matematinė analizė. Išvados. Naudota literatūra. Paveikslas Lietuvos simbolikos paveikslas. Paveikslas Grafiškai pateikti 1995 -2016 metų BVP ketvirčiais. Paveikslas Metinis BVP vienam gyventojui(eurais). ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 03 05
Gražinos paveikslas
Rašinėlis. Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje “Gražina”.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 11 27
Vaikų darželis informacinės sistemos modeliavimas
Įvadas. Verslo sistemos modeliavimas. Raiškusi paveikslėlis. Verslo taisyklės. Įstaigos tikslų medis. Organizacinė struktūra. Veiklos diagramos. Išteklių modelis. Informacinių ir programų sistemų modeliavimas. Būsenų diagrama. Sprendimų medis. Struktūrizuota anglų kalba. Paveikslas 1. Raiškus paveikslėlis. Paveikslas 2. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2017 10 04
Severijos paveikslas
Severjos paveiklas. Lietuvių kalbos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 09 29
Šventieji ir menas skaidrės
Šventieji ir menas. Lietuvos bažnytinis menas. Ikonografija. Trakų bažnyčios paveikslas. Aušros vartų paveikslas. Šv. Ona. Šv. Onos paveikslas. Trakų bažnyčios paveikslas. Šv. Marijos Magdalienės vaizduojama nusidėjeles paveikslas. Šv. Jonas Krikštytojas su nendriniu kryžiumi. Šv. Jonas krikštytojas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 03 01
Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje
Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 01 15
MAGLEV technologija traukiniuose Apžvalga ir analizė
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. „Maglev“ technologija. „Maglev“ pradžia. „Maglev“ veikimo principas. „Maglev“ technologijos svarbumas. Šių dienų praktika. Šanchajus - pudongas. „Linimo“ linija. Icheon oro uostas. „Maglev“ jungtinėse amerikos valstijose. „Maglev“ lyginant su įprastais ...
Transporto referatai, Referatas, 14 psl.
2017 11 29
Moters paveikslas V.Mačernio kūryboje
Moters paveikslas Vytauto Mačernio kūryboje rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 12 19
Maironio tevynės paveikslas
Maironio tėvynės paveikslas. Maironis didis kaip tautos budintojas. Maironio kūryba žadino laisvės troškimą. Viena iš jo kūrybos temų patriotinė. Tėvynės meilė. Ryškiausi tėvynės paveiksle. Taip pat ir herojiškos praeities palikimas. Ryškiausi eilėraščiai. Maironio eilėraščiuose iškeliama ištikimybė tautos vertybėms. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 02 14
Prekės ženklo įvaizdžio gerinimas Lietuvoje
Paveikslas Buitinių šaldytuvų rinkos pelningumas. Paveikslas Senas ir naujas prekais ženklo „Ženklas“ logotipas. Paveikslas I FGD žodžio „šaldytuvas“ asociacijų žemailapis. Paveikslas II FGD žodžio „šaldytuvas“ asociacijų žemailapis. Paveikslas III FGD žodžio „šaldytuvas“ asociacijų žemailapis. Paveikslas I ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 92 psl.
2017 11 17