Specialybes kalbos referatas

300 dokumentų
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Įvadas. Teorinė dalis. Stiliaus samprata ir funkciniai stiliai. Dokumentų teksto specifika. Praktinė dalis. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Protokolas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 21 psl.
2012 04 14
Specialybės kalbos terminai
Įžanga. Terminai. Kirčiavimas. Terminų kūrimas. Literatūros sąrašas. Mechatronikos specializavimosi srities tikslas – suteikti mechanikos inžinerijos specialistams pakankamai žinių iš elektronikos, informatikos ir valdymo teorijos. Šios žinios yra būtinos eksploatuojant šiuolaikinius technologinius įrenginius.
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2011 06 16
Specialybės kalbos kultūra
Netaisyklingi sakiniai. Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimų įvykdymas. Magnetinės indukcinės lempos. Magnetinės indukcinės lempos sudedamosios dalys. Lempų savybių palyginimas. Literatūra.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2012 12 17
Specialybės kalbos ypatybės
Įvadas. Bendrinės kalbos susiformavimas. Bendrinės kalbos funkciniai stiliai. Administracinio stiliaus ypatybės ir problemos. Specialybės kalba. Profesinė ir specialybės kalba, jos santykis su bendrine kalba. Kalbos kultūros samprata. Sakytinė kalba. Kalbos glaustumas, aiškumas ir tikslumas. Išvados. Naudota literatūra.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 01 20
Kalbos kultūros namų darbas. Aktualiausios automobilistų leksikos ir sintaksės klaidos
Įvadas. Darbo tikslas. Aktualiausios automobilistų leksikos, sintaksės klaidos. Leksika. Sintaksė. Padalyvių vartojimas. Morfologija. Išvados. Naudota literatūra. Automobilių, mechanikos ir elektros terminų žodynas. Mūsų specialybės klaidos (nevartotini) žodžiai ir jų pakeitimas vartotinais.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2012 05 02
Leksikos klaidos
Leksika – tai kurios nors kalbos žodžių visuma. Vieni iš kalbą sudarančių žodžių sluoksnių yra: skoliniai, barbarizmai, vertalai ir semantizmai. Leksikos klaidos. Specialybės kalbos klaidos. Žodžių daryba ir sandaros klaidos. Žodžių daryba. Išvados.
Lietuvių referatai, Referatas, 9 psl.
2010 10 22
Profesinės kalbos kultūra namų darbas
Šiems skoliniams parašykite atitikmenis. Sugrupuokite žodžius į šias keturias grupes: 1. Savuosius žodžius; 2. Tarptautinius žodžius; 3. Vertalus; 4. Barbarizmus. Nevartotiniems žodžiams pateikite pakaitalų. Parašykite po 5-kis priešdėlinius, 5-kis priesaginius, 5-kis sudurtinius ir 5-kis sudėtinius savo specialybės terminus.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2012 05 01
Lietuvių kalbos savarankiškas darbas
Agronomijos fakultetas specialybės kalba. Viešasis kalbėjimas. Vienažodžių vientisinių specialybės terminų žodžiai. Daugiažodžių vientisinių specialybės terminų žodžiai. Sakinių su specialybės terminų dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis. Literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2013 11 06
Statybininko profesija referatas
Įvadas. Specialybės aprašymas. Specialybės šaka, sritis. Specialybės perspektyvos. Specialybė Ignalinos rajone. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Technologijų referatai, Referatas, 9 psl.
2015 01 07
Kalbos klaidų taisymas ir apibendrinimas rašytiniuose specialybės tekstuose savarankiškas darbas
Kalbos klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Sintaks4s kalidos. Specialybės kalbos klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Išvados. Šaltinių sąrašas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2016 12 19
Specialybės kalbos kultūra 1 variantas
Namų darbai 1variantas. Specialybės kalbos kultūra. Tikrino Lekt. Albina Auksoriūtė. Pirma užduotis. Antra užduotis.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2017 01 19
Žodyno klaidos specialybės kalboje
Įvadas. Specialybės kalba. Specialybės kalbos klaidos. Žodyno klaidos. Vertiniai. Žargonybės. Semantizmai. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 9 psl.
2014 11 08
Specialybės kalbos namų darbas VGTU
Specialybės kalbos Namų darbas. Darbo struktūra. Prašymas priimti į darbą. Gyvenimo aprašymas. Asmens duomenys. Darbo patirtis. Specialieji gebėjimai. Kita informacija.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2016 03 13
Bendrinė lietuvių kalba
Bendrieji kalbos kultūros dalykai. Jonas Jablonskis. Pagrindinis Lietuvos kalbos politiką nustatantis teisės dokumentas. Lietuvių kalbos kilmė. Lietuvių kalba. Kalbos priežiūros institucijos. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas. Lietuvių kalba užsienyje. Profesinė ir specialybės kalba. Kalbos norma. Kalbos klaidos. Kalbos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 12 05
Specialybės kalbos kultūros dalyko savarankiškas darbas
Specialybės kalbos kultūros dalyko savarankiškas darbas. Surašykite 15 savo specialybės terminų , nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite vietovardžius pavojinguose linksniuose. Pateikite 15 sakinių su pavartotais tarptautiniais žodžiais ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2017 02 03
Specialybės kalbos terminai savarankiškas darbas
Pirmoji savarankiško darbo užduotis. Specialybės terminai. Antroji savarankiško darbo užduotis. Aktualios kanceliarinės kalbos klaidos. Literatūra.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2016 12 04
Kalbos kultūra. Kontrolinis darbas
Taisyklingai kirčiuoti ir tarti dažniausiai specialybės kalboje vartojamus žodžius. Kurti kalbos požiūriu taisyklingą tekstą. Mokėti įforminti svarbiausius dokumentus. Gebėti taisyklinga ir įtaigia kalba bendrauti su auditorija. I užduotis. (iš specialybės kalbos išrinkti. Žodžių. Parašyti jų vns. Vard. , pažymėti numerį, ...
Lietuvių testai, Testas, 12 psl.
2011 03 15
Kalbos kultūra aukštojoje mokykloje
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. Problema. Grupės analizė. Projekto įgyvendinimo metodai. Biudžetas. Ataskaita. Trumpalaikis tikslas - universitete dėstančių dėstytojų kalbos tobulinimas. Rūpinimasis jų individualios šnekos turtinimu, tobulinimu, tikslingesnių raiškos priemonių atrinkimu ir panaudojimu dėstant paskaitas, ...
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 3 psl.
2010 03 03
Leksika Kalbos kultūringumo ir specialybės kalbos savarankiškas darbas
Kalbos kultūringumo ir specialybės kalbos savarankiškas darbas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2015 12 14
Leksikos klaidos projektas
Leksikos klaidos. Leksika Lietuvių kalbos leksika Skoliniai. Leksika. Leksika - kalbos. Lietuvių kalbos leksika. Lietuvių kalbos leksika yra įvairi ir gausi. Skoliniai - žodžiai, pasiskolinti iš kitų kalbų. Barbarizmai. Hibridai. Hibridai - žodžiai. Specialybės kalbos klaidos. Specialybės kalba - tai bendrinės kalbos sudedamoji ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 12 14
Specialybės kalbos kultūra Namų darbas (2)
Specialybės kalbos kultūra. Namų darbas. Įvadas. Kebabas = kebabas,. ryziais = ryžiais,. sriubas = sriubos,. Sriuba = sriuba. Treninginės = sportinės. Trikotažas nėra audinys. Po kablelio rašome iš mažosios raidės. Euro = 4 eurai. Neteisinga lietuviškų kabučių rašyba, vienarūšės sakinio dalys skiriamos kableliu. Neteisinga ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 01 02
Populiariausios specialybės
Populiariausios specialybės. Vadyba. Teisė. Ekonomika. Psichologija. Turizmas, viešbučių administravimas. Žurnalistika. Dizainas. Politikos mokslai. Statybos inžinerija. Viešasis administravimas. Specialybių pasirinkimas pagal kategorijas. Mokinių planai pabaigus mokyklą. Šaltiniai.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2011 02 19
Kalbos kultūra specialybės terminai
Kalbos kultūros. Savarankiško darbo užduotys. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2015 03 03
Kalbos kultūros sakinių nagrinėjimas
Parašyti po 10 kiekvienos grupės specialybės sakinius. Leksika. Sintaksė. Žodžių daryba. Morfologija. Parinkti tekstą, kuriame būtų kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai ( brūkšnio rašyba, brūkšnelio rašyba, skyryba tarpais, datos rašyba, kabutės).
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2011 03 29
Vengtini vartoti žodžiai ir žodžių junginiai. Specialybės kalbos kultūros ir dokumentų valdymo projektinis darbas
Vengtini vartoti žodžiai ir žodžių junginiai. Specialybės kalbos kultūros ir dokumentų valdymo. Projektinis darbas. Įvadas. Sąvokų analizė. Pamatiniai kalbos kultūros dalykai. Kalbos kultūros reikšmė. Kalbos klaidos, jų priežastys. Svetimybės, barbarizmai ir hibridai. Nevartotini vertiniai (vertalai). Semantizmai. Praktinė ...
Kalbos kultūros projektai, Projektas, 16 psl.
2014 12 06
Leksika lietuvių skaidrės
Leksika. Kas yra leksika? Leksika – tai kurios nors kalbos žodžių visuma. Skoliniai – žodžiai, pasiskolinti iš kitų kalbų. Ne visa, kas kalboje svetima, yra nevartotina. Specialybės kalbos klaidos. Specialybės kalba - tai bendrinės kalbos sudedamoji dalis. Darinys. Darinys yra žodžio. Morfologiniai dariniai skiriami į vedinius ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 21
Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje
Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje. Įvadas. Netaisyklingos darybos žodžiai specialybės kalboje. Išvada.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 psl.
2013 03 27
Naftos pramonės specialybės
Naftos pramonės specialybės. Naftos produktų operatorius. Naftos produktų operatorius prižiūri naftos terminalų įrangą. Darbo aprašymas. Naftos produktų operatoriaus darbo sėkmę lemia atsakingumas, dėmesingumas, pareigingumas, sąžiningumas. Asmeninės savybės. Baigęs naftos produktų operatoriaus mokymo programą specialistas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 03 12
Specialybės kalba namų darbas
Įvadas. Kalbos etiketo reikšmė sėkmingai komunikacijai. Bendrinės kalbos kodifikavimas ir normos. Kalbos funkcijos. Kalbos etiketas kaip tyrinėjimo objektas. Kalbos etiketo sąsajos su tautos mentalitetu. Tautos savitumo atspindys kalbiniame etikete. Kalbos etiketas kaip mandagumo raiška. Etiketo ritualinės formulės lietuvių kalboje. ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2016 01 11
Specialybės kalbos kultūros klaidos
SPECIALYBĖS KALBOS KULTŪROS KLAIDOS
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2014 05 02