Ssgg analize matrica

300 dokumentų
Ssgg analizė pristatymas
Ssgg analizė. Rinkodaros strategijos ir planavimas. Ssgg. Stiprybės. SSGG analizės modelis. Organizacija Organizaciniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai Finansiniai ištekliai Gamybiniai pajėgumai Marketingas. SSGG analizės etapai. Ssgg matrica. Strateginių ryšių analizė ir išvados. Stiprybės 1. 2. 3. 4. Silpnybės 1. 2. 3. 4. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 05 11
DHL analizė
Įvadas. Planavimas. Planų rūšys. Strateginis valdymas. Trumpai apie dhl. Vizija, misija, tikslai. Vizija. Dhl vizija. Misija. Dhl misija. Tikslai. DHL tikslai. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Ssgg analizė. Pagrindiniai SSGG analizės elementai. Dhl ...
Transporto analizės, Analizė, 28 psl.
2014 12 07
Strateginė analizė Strategijos efektyvumas
Įvadas. Aplinkos analizė. Konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio modelį. Veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Uab „Viaginta“ apibūdinimas. Santykinė analizė. Vidinių veiksnių matrica. SSGG analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 01 31
Strateginis valdymas Vilniaus duona
Įvadas. Vaasan vizija. Vaasan misija. Vaasan veiklos prinicipai. Vaasan sėkmės receptas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Išorinių veiksnių (galimybių grėsmių) įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 25 psl.
2011 05 08
Tuuli Media strateginė analizė
Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės Uab „Cgates“ aplinkos analizė. Uab „Cgates“ įmonės apibūdinimas. Įmonės misija, vizija, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2016 04 14
Strateginis valdymas organizacijoje
Strateginis valdymas. Įvadas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Įmonės verslo modelis. Misijos formuluotės matrica :. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Pest analizė. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Porterio penkių konkurencinių jėgu modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica (ivv) matrica. Vidinės ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 04 24
Įmonės strateginė analizė Pieno perdirbimas
Įvadas. Išorinė aplinka. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Pirkėjai. Strateginių grupių matrica. Vidinė aplinka, strategijos. Misija. Misijos formuluotės įvertinimo matrica. Ssgg analizė.
Verslo analizės, Analizė, 15 psl.
2016 12 22
Strateginis valdymas UAB ,,Danstemos statyba“
Įvadas. Įmonės charakteristika. Pest analizė. BKG matrica. Porterio 5 jėgų modelis. Ssgg analizė. Ggss matrica. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2015 01 21
„Anykščių vyno“ strateginė analizė
Įvadas. I dalis ab „Anykščių vyno“ išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai, konkurencijos intensyvumas. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2016 02 22
PST strateginis planas
Įvadas. Apie įmonę. Įmonės vizija. Įmonės misija. Tikslai. Išorės analizės. Pest analizė. Porterio penkių jėgų modulis. Bcg matrica. Vidinė analizė. Ssgg matrica. Ggss analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2016 04 02
UAB „Azetas“ veiklos finansinė analizė
Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Esami konkurentai. Potencialūs konkurentai. Produktai pakaitalai. Pirkėjai. Žaliavų ir medžiagų tiekėjai. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Vidinės aplinkos analizė. Veiklos pristatymas ir įmonės apžvalga. Įmonė tikslai ir perspektyva. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 17 psl.
2017 05 08
Strateginis valdymas NAMŲ DARBAS
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės aplinkos analizė. AB „Rokiškio sūris“ įmonės vertybės, kultūra. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2015 11 06
Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Nustatyti ir aptarti pagrindinius konkurentus (naudoti lenteles, grafikus, diagramas ir pan. ) nurodant konkurencijos intensyvumą šakoje. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica (įtraukti du ...
Vadybos referatai, Referatas, 30 psl.
2016 11 14
Įmonės strateginis valdymas referatas
Įvadas. Uab „Storasis ąžuolas“ veikla. Išorinės aplinkos analizė. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės vertybės. Financinė analizė. Vidinių veiksnių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 psl.
2015 06 15
AB Teo strateginė analizė
Įvadas. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. AB ,,Teo“ pest analizė. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Šakos konkurencingumo analizė. M. Porterio penkių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai konkurentai. Pagrindiniai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2015 10 31
Strateginis valdymas kursinis darbas
Įvadas. UAB “Vilpra” trumpas aprašymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslas. Misijos formuluotės įvertinimo matrica. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių veiksnių matrica. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2017 01 11
Rokiškio sūris įmonės analizė
Įvadas. Įmonės apibūdinimas, įmonės misija, vizija, tikslai. Misija, vizija, tikslai. Misija. Tikslai. Vizija. Misijos formuluotės įvertinimas, palyginimas su konkurentais, misijos formuluotės įvertinimo matrica. Palyginimas su konkurentais. Misijų formuluočių įvertinimo matrica. Ab “rokiškio sūris” siūloma misijos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 34 psl.
2012 10 03
Įmonių konkurencingumo vertinimas
Įvadas. Pasirinktų įmonių pristatymas. Ober-haus. Koba. Įmonių konkurencingumo vertinimui pasirinkti metodai. Isuvest. Bcg (bostono konsultacinės grupės) matrica. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Ssgg analizės metodas. Įmonių konkurencingumo vertinimas pritaikant aptartus metodus. Isuvest. Bcg (bostono konsultacinės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2010 03 03
Strateginė analizė TEO
Įvadas. PEST analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai – kultūriniai aspektai. Technologiniai veiksniai. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Tiesioginiai konkurentai. Naujų konkurentų grėsmė. Pakaitalų grėsmė. Tiekėjai. Vartotojai. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Pagrindiniai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2014 05 11
AB “City Service” strateginis planas
Įvadas. AB „City service“. Ab „City service“ pest analizė. Porterio 5 jėgų modelis. Ab „City service“ konkurentų analizė. Ab „ city service“ klientų analizė. Ab „City service“ finansiniai rodikliai. Bostono konsultacinės grupės matrica. AB „City service“ Bostono konsultacinės grupės matrica. Porterio vertės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 31 psl.
2014 05 02
Įmonės analizė
Įmonės veikla - TV sistemos. Misija. Swot analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Swot analizės matrica. D. Babrauskienės įmonė , įkurta ir įregistruota. Metais. Ši privataus kapitalo įmonė įsikūrusi dariaus ir girėno. , šilutėje. Šiuo metu įmonėje dirba. Darbuotojai paslaugų ir prekių asortimentas ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 5 psl.
2011 06 22
Stumbras marketingo aplinkos analizė
Stumbras marketingo aplinkos analizė. Įvadas. Ab „stumbras“. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės misija ir vizija. Ab „stumbras“ pest analizė. Politinis – teisinis aspektas. Gamtinis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. Ab „stumbras“ space analizė. Ab „stumbras“ mikroaplinka. Vartotojai. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 psl.
2012 11 09
Anykščių vynas analizė
„anykščių vyno“ strateginė analizė. Įvadas. I dalis „anykščių vyno“ išorinės aplinkos anaizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė, pritaikant porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Tiekėjai. Pirkėjai. Produktai - pakaitalai. Konkurencija šakoje tarp esamų firmų. Potencialūs konkurentai. Išorinių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 04 23
Transporto vadyba. Lietuvos transporto sektoriaus ssgg analizė
Turinys. Įvadas. Tikslas. Kelių transporto sektoriaus ssgg analizė. Geležinkelių transporto sektoriaus ssgg analizė. Vandens transporto sektoriaus ssgg analizė. Oro transporto sektoriaus ssgg analizė. Bendra lietuvos transporto sektoriaus ssgg analizė. Išvada. Literatūros sąrašas.
Transporto referatai, Referatas, 8 psl.
2010 12 14
Verslo vystymo darbų ataskaita Įmonės analizė, SSGG, 5 jėgų modelis
LKL Logistics aprašymas. Organizacinė struktūra. SSGG analizė. PEST analizė. Space metodas. Jėgų modelis. Paslaugos. Bostono matrica. Kodėl modelis. Probelmos sprendimas. Verslo gyvavivo ciklas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 14 psl.
2016 12 04
Anykščių vynas strateginė analizė
Ab „Anykščių vynas“ strateginė analizė. Įvadas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurencinės padėties įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 02 27
Įmonės strategijos kurimas
Įmonės misija, vizija, strateginiai tikslai. M. Porterio 5 jėgų modelis. PEST analizė. BCG matrica. SSGG analizė.
Vadybos projektai, Projektas, 9 psl.
2014 04 04
Atvirkštinė matrica
Atvirkštinė matrica. Jos taikymas matricinių lygčių sprendimui. Atvirkštinė matrica Aֿ¹ yra tokia, kad matricos A sandauga su ja būtų lygi vienetinei matricai: A*Aֿ¹=E. Išsigimusi matrica neturi atvirkštinės matricos. Jei d=│A│# C, tai iš lygybių (1) seka, kad matricos A atvirkštinė matrica yra matrica, gaunama iš ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03
Įmonės strateginė analizė AB „Požeminiai darbai“
Įvadas. AB „Požeminiai darbai“ pristatymas. Pest analizė. Ssgg analizė. Porterio 5 jėgų modelis. BKG matrica. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2016 05 03
Marketingo strategija įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas (įmonės charakteristika). „Gudienos technika“ situacijos analizė. Ssgg (swot) analizė. Pest analizė. Bostono matrica. Marketingo strategija. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo referatai, Referatas, 13 psl.
2014 11 23