Statybos darbu sanaudu apskaiciavimas

300 dokumentų
Statybų įmonės verslo planas
Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Įregistruotųmažųi r vidutiniųįmoniųskaičiusmetųpradžioje. Rinkodara. Išvados. Konkurencijos analizė. Statybos darbų kiekių prognozė. Statybos konkursas. Reklama. Statybos ...
Statybos verslo planai, Verslo planas, 27 psl.
2014 11 19
Aiškinamasis raštas. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos pasirinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų skaičiavimai. Darbo sąnaudų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2011 02 10
Statybos įmonės verslo planas Pamatai namams
Santrauka. Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos kainos nustatymas. Statybos darbų planavimas įmonėje. Statybos konkursas. Reklama. Statybos procesas. Statybos ...
Statybos verslo planai, Verslo planas, 26 psl.
2015 04 06
Statybos verslo organizavimas
Statybos įmonės charakteristika. Statybos verslo sritys. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinės formos. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos darbų kiekių prognozė (deguonisStatybos konkursas. Reklama. Statybos procesas. Statybos procesų inžinerinis parengimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2015 09 26
Statybos darbai
Įvadas. Statybos darbų būdai. Statybos darbų rūšys. Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti. Privalomieji statybos darbų dokumenta. Statybos darbų eiga. Statinio koncervavimas. Vadovavimas statybos darbams. Statinio statybos priežiūra. Statybos darbų technologijos projektas. Statinio statybos vadovo ir statinio statybos ...
Statybos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 02 17
Statybos projektų valdymas
Statybos projektas ir jo valdymas. Statybos projektas. Projekto valdymas. Statybos investicijų struktūra. Projektavimo darbų reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Statybos darbų įgyvendinimo principai. Statybos trukmė ir jos reikšmė. Statybos darbų vykdymo planavimo principai. Statybos technologijos ir organizavimo dokumentų rengimas. ...
Statybos referatai, Referatas, 5 psl.
2015 05 18
Statybos ekonomika Prekybos centro statyba
Užduotis. Įvadas. Aiškinamsis raštas. Statinio sąmatinės kainos sudėtis. Statinio statybos kainos apskaičiavimas pagal sustambintus normatyvus. Statinio statybos kaina. Statinio statybos darbų kiekių apskaičiavimas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Objektinė sąmata. Suvestinė sąmata. Lokalinė sąmata nr. Lokalinė sąmata ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2017 01 15
Statybos technologijų ir organizavimas semestro darbas
Užduotis. Statybos darbų apimtys. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamų karkaso elementų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Sieninių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2014 11 19
Likerių cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Likerių cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Įvadas. Trumpa projektuojamo likerio+ cecho charakteristika. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 02 18
Statybos darbų organizavimas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Statybos darbų aprašymas. Statybos kalendorinis planavimas. Statybos generalinis planas. Bendrieji nurodymai. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Laikinų privažiavimų ir kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Laikinų tarnybinių ir buitinių patalpų ...
Statybos referatai, Referatas, 21 psl.
2012 10 10
Statybos darbų vykdytojas
Tiriama statybos darbų vykdytojo profesija. Darbo tikslas ir uždaviniai. Laukiamo rezultato aprašymas. Apibūdinimas ir veikla. Atsiliepimai. Charakterio savybes. Paklausa darbo rinkoje. Įtaka žmogaus gyvenimui. Kur mokytis. Svarbiausi mokomieji dalykai mokykloje. Išvados. Naudota literatūra.
Statybos referatai, Referatas, 13 psl.
2010 11 28
Apželdinimo įmonės verslo planas
Santrauka. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos kainos nustatymas. Statybos darbų planavimas įmonėje. Reklama. Darbų procesas. Darbams reikalingos medžiagos ir gaminiai. Statybos mašinos ir mechanizmai. Darbuotojai. Statybos darbų organizavimas. Teisinė apsauga. Statybos draudimas. Vadyba. Statybos ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 11 psl.
2016 12 13
Statybos technologija kursinis
Aiškinamasis raštas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamųjų elementų skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Apdailos darbų kiekių skaičiavimas. Grindų įrengimo kiekio skaičiavimas. Langų ir durų kiekių skaičiavimas. Statybinių mašinių ir mechanizmų parinkimas. Mašinų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 03 18
Statybos baigiamoji praktika
Baigiamoji praktika. Įvadas. Apie bendrovę. Statybos objekto trumpa charakteristika. Statybos objekto projektinė dokumentacija. Įmonės užsakovai. Paslaugų vertės apskaičiavimas. Vadovo teisės ir pareigos. Statybos darbu žurnalo paskirtis. Personalas. Atliekamų darbų apašimas. Išvada.
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 psl.
2010 03 03
Verslas: stogų keitimas
Įvadas. Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Statybos kainos analizė ir naudojamos stogo darbų medžiagos. Konkurencijos analizė. Statybos darbų kiekų prognozė. Statybos konkursas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 05 02
Namas kursinis
Individualus gyvenamasis namas. Įvadas. Statybos darbų technologinių procesų aprašymas. Statybos darbų kiekių skaičiavimas. Montavimo krano parinkimas. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų skaičiavimas. Stogo įrengimas. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 03 14
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Statybos darbų apimtys.Apžvalga. Charakteristika. Paruošiamieji darbai statybos pradžioje. Žemės darbų paskirstymas. Žemės darbų suvestinė. Langų statymo darbų kiekių nustatymas ir skaičiavimas. Angų sandarinimo darbų kiekių skaičiavimas. Santvaros montavimo darbų kiekių analizė Grindų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2017 04 05
Statybos praktika Ranga
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Objekto charakteristika. Statomo objekto konstrukciniai sprendimai. Vėdinami fasadai. Medžiagos. Įrankiai. Šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimas. Aliuminio karkaso montavimas. Fasadinių fundermax plokščių montavimas. Darbų sauga vykdant statybos procesus. Darbų sauga. Aplinkosauga. Statybos darbų ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 psl.
2013 04 29
Statybos technologija ir organizavimas kursinis
Turinys. Užduotis. Aiškinamasis raštas. Statybos darbų apimtys. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamųjų karkaso elementų montavimo darbų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 psl.
2017 05 09
Statybos darbų technologija Kursinis
Įvadas. Statomo objekto charakteristika. Statybos vykdymo sąlygos. Statybos darbų apimčių skaičiavimas. Žemės darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų įrengimo darbų apimčių skaičiavimas. Kolonų įrengimo darbų apimčių skaičiavimas. Santvarų (denginio sijų) montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Denginio plokščių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 70 psl.
2017 03 14
Bendrosios statybos sąvokos
Bendros sąvokos. Statinio projektavimas. str 1. 05. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Statybos darbų technologijos projektas. STR 1. 08. 022002 “STATYBOS DARBAI“. Statybos darbų technologijos projekto sudėtis. Bendros sąvokos.
Statybos skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2017 06 06
Statybos techninis reglamentavimas
Užduotis. Įvadas. Žemės sklypo aprašymas. Statinio projektavimo tvarka. Statinio statybos pradžia. Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti. Privalomieji statybos darbų dokumentai. Statybos darbų eiga. Statybos darbų technologijos projektas. Statinio projekto ekspertizė. Statinio ekspertizė. Statinio statybos priežiūra. ...
Statybos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 06 11
Statybos praktika
Įvadas. Uab „apastata“ veiklos valdymo struktūra ir veikla. Juridinis statusas. Ūkinės veiklos pobūdis. Uab „apastata" struktūra. Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo pareigos. Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo teisės. Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo atsakomybė. Statybos darbų žurnalas. ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2011 05 07
Prekybos gamybos pastato statyba
Įvadas. Statomo pastato charakteristika. Statybos vykdymo sąlygos. Statybos darbų apimčių skaičiavimas. Lentelė. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Lentelė. Surenkamų g/b. Pamatų įrengimo darbų kiekių skaičiavimas. Antžeminio ciklo darbų kiekių skaičiavimas. Lentelė. Karkaso iš surenkamų g/b ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 psl.
2012 05 03
Aiškinamasis raštas. Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2011 03 21
Statybos ekonomika kursinis
Įvadas. Ekonominė dalis. Sąmatinės dokumentacijos sudėtis. Statybos kainos išlaidų struktūra. Sustambintas statybos kainos apskaičiavimas. Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos apskaičiuojamos nuo sklypo paruošimo, statinių ir jo dalių statybos bei įrengimo kainos. Darbų kiekių žiniaraštis. Vidaus šildymo sistemos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2014 10 06
Lietuvos dujos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės balanso ataskaitos analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Bendrajo trumpalaikio mokumo ...
Finansų analizės, Analizė, 11 psl.
2013 03 05
Namo kaina
Įvadas. Pagrindinė dalis. Statybos darbų kiekių žiniaraštis. Bendrastatybinių darbų Lokalinė sąmata Nr. Lokalinė sąmata Nr. Vidaus inžineriniai tinkai. Objektas Individualus namas. Žiniaraštis Specialieji darbai. Objektinė sąmata. Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas. Statiniams remontuoti ir rekonstruoti. Projektavimo ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 03 13
Statybos organizavimo kursinis
Aiškinamasis raštas. Pagrindiniai duomenys. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafio skaičiavimas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infleciją. Išvados. Literatūra. Ciklograma (srautinis grafikas). Tinklinis (kalendorinis) ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2011 05 19
Sandėlio projektavimas Statybos technologijos ir organizavimo kursinis darbas
Statybos technologijos ir organizavimo. Užduotis. Aiškinamasis raštas. Statybos darbų apimtys. Paruošiamieji darbai prieš statybos pradžią. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamų karkaso elementų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Sieninių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2013 04 04