Statybos organizavimas ir planavimas

300 dokumentų
Statybos darbų organizavimas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Statybos darbų aprašymas. Statybos kalendorinis planavimas. Statybos generalinis planas. Bendrieji nurodymai. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Laikinų privažiavimų ir kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Laikinų tarnybinių ir buitinių patalpų ...
Statybos referatai, Referatas, 21 psl.
2012 10 10
Apželdinimo įmonės verslo planas
Santrauka. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos kainos nustatymas. Statybos darbų planavimas įmonėje. Reklama. Darbų procesas. Darbams reikalingos medžiagos ir gaminiai. Statybos mašinos ir mechanizmai. Darbuotojai. Statybos darbų organizavimas. Teisinė apsauga. Statybos draudimas. Vadyba. Statybos ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 11 psl.
2016 12 13
Statybos organizavimo kursinis
Aiškinamasis raštas. Pagrindiniai duomenys. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafio skaičiavimas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infleciją. Išvados. Literatūra. Ciklograma (srautinis grafikas). Tinklinis (kalendorinis) ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2011 05 19
Statybos įmonės verslo planas Pamatai namams
Santrauka. Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos kainos nustatymas. Statybos darbų planavimas įmonėje. Statybos konkursas. Reklama. Statybos procesas. Statybos ...
Statybos verslo planai, Verslo planas, 26 psl.
2015 04 06
Aiškinamasis raštas. Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2011 03 21
Statybos organizavimas ir priežiūra
Statybos proceso dalyviai. Statybos proceso teisinio ir techninio reglamentavimo pagrindai. Statybos leidimas. Statinio statybos organizavimas. Statybos rangovas. Statinio statybos priežiūra. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statinio projektas. Statinių naudotojai ir statiniogyvavimo trukmė. Statinio ekspertizė. Statinio nugriovimas. ...
Statybos konspektai, Konspektas, 74 psl.
2012 03 12
Statybos verslo organizavimas
Statybos įmonės charakteristika. Statybos verslo sritys. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinės formos. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos darbų kiekių prognozė (deguonisStatybos konkursas. Reklama. Statybos procesas. Statybos procesų inžinerinis parengimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2015 09 26
Statybos aprūpinimo medžiagomis, gaminiais, technika organizavimas
Įvadas. Statybos projektas. Laiko ir kiekio valdymas. Statybos projekto valdymas. Sutarčių sudarymas. Projektavimo darbų organizavimas statyboje. Statinio projekto derinimas, ekspertizė ir tvirtinimas. Statybos aprūpinimo medžiagomis, gaminiais, mašinomis, mechanizmais organizavimas. Statybos produkcijos kokybės valdymas. Kokybės valdymo ...
Statybos referatai, Referatas, 24 psl.
2014 01 09
Statybos organizavimo kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Statybos organizavimas. Statybos sąlygų. Charakteristika. Trumpa suprojektuotų objektųcharakteristika. Statybos ir montavimo bei specialiųjų statybos darbų organizavimas ir vykdymas. Darbo apsaugos priemonės. Priešgaisrinė apsauga.Elektros energijos poreikis. Vandens poreikis. Šilumos poreikis. Statybvietės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2013 09 19
Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 09 10
Karjeros planavimas ir organizavimas
Įvadas. Karjeros esmė ir raida. Karjeros samprata. Karjeros vystymo teorijų raida. Karjeros rūšys. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo žingsniai. Karjeros organizavimas. Karjeros organizavimo principai. Organizaciniai karjeros aspektai. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2012 06 13
Verslo planas Trinkelių klojimas
Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Statybos rinkos analizė. Statybos rinkos segmentavimas. Konkurencijos analizė. Statybos kainos nustatymas. Statybos konkursas. Reklama. Statybos procesas. Statybos procesų inžinerinis parengimas. ...
Statybos verslo planai, Verslo planas, 23 psl.
2016 05 23
Statybos įmonės vadyba
Įvadas. Valdymo funkcijų realizavimas teoriniu aspektu. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Valdymo funkcijų realizavimas praktikoje. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 06 15
Uab statybos konsultacijų ir projektų biuro įmonės strateginis planavimas
Įvadas. Uab statybos konsultacijų ir projektų biuro įmonės strateginis planavimas. Uab statybos konsultacijų ir projektų biuro charakteristikos. Strateginys planavimas organizacijuoje. Įmonės aplinką ir organizacinė sturtūra. Swot analizė. Organizacijos misijos ir vizijos formulavimas. Išvados. Iteratūra.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2015 01 13
Statybos įmonės veiklos apskaita
Įvadas. Buhalterinė apskaita ir jos reglamentavimas Lietuvoje. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Apskaitos organizavimo esmė. Apskaitos politikos įgyvendinimo organizavimas. Apskaitos darbuotojų funkcijos ir atsakomybė. Statybos verslas lietuvoje ir jo plėtros perspektyvos. Uab „saita“ apskaitos politikos nuostatos. Uab ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2013 02 14
Planavimas organizavimas ir inovacijos
Planavimas. Planavimo sistema. Planų hierarchija. Strateginis planavimas. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo žingsniai. Valdymo lygiai. Pokyčiai ir inovacijos. Pokyčiai. Inovacijos. Pokyčių ir inovacijų valdymas. Formalios grupės. Vadovo komanda. Darbo grupės. Komitetas. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2011 06 22
Susirinkimų organizavimas ir planavimas
Įvadas. Susirinkimo organizavimas. Tinkama susirinkimo aplinka. Susirinkimo pirmininkas. Susirinkimo vieta, dalyvių apgyvendinimas ir maitinimas. Konferencijų organizavimas, darbotvarkė ir dalyviai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 04 27
Prekybos įmonės Audimas veiklos planavimas ir organizavimas
Sąntrauka. Įvadas. Ab „Audimas” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Planavimas. Planavimo esmė. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo tikslas ir objektas. Organizavimo sudedamosios dalys. Uab „Audimas” planavimo ir organizavimo analizė. Uab „Audimas” swot analizė. Ab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 12 17
Kultūros ministerijos veiklos valdymo modelis
Įvadas. Personalo valdymas.Planavimas. Organizavimas. Vertinimas. Skatinimas. Finansų valdymas. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė – vertinimas. Strateginis valdymas. Planavimas – organizavimas. Kontrolė – vertinimas. Lietuvos respublikos kultūros ministerija. Kultūros ministerijos veiklos valdymas. Veiklos planavimas – ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 01 14
Verslas: stogų keitimas
Įvadas. Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Statybos kainos analizė ir naudojamos stogo darbų medžiagos. Konkurencijos analizė. Statybos darbų kiekų prognozė. Statybos konkursas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 05 02
Statybos organizavimas
Įvadas. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas. Objekto statybos kalendorinis darbų grafiko sudarymas. Statybos procesų grupavimas į ciklus. Krano parametrų skaičiavimas ir parinkimas. Techniniai ir ekonominiai rodikliai. Statybvietės plano sudarymas. Pastato ir statybvietės charakteristika. Krano pavojingos zonos skaičiavimas. Pagalbinių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2010 06 02
Statybos projektų valdymas
Statybos projektas ir jo valdymas. Statybos projektas. Projekto valdymas. Statybos investicijų struktūra. Projektavimo darbų reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Statybos darbų įgyvendinimo principai. Statybos trukmė ir jos reikšmė. Statybos darbų vykdymo planavimo principai. Statybos technologijos ir organizavimo dokumentų rengimas. ...
Statybos referatai, Referatas, 5 psl.
2015 05 18
Bendruomenės planavimas ir organizavimas. įvertinimas. socialinis ir ekonominis vystymasis. Bendruomenės plėtra ir bendruomenės potencialas. Bendruomenės potencialo didinimas. Bendruomenės plėtros proceso planavimas ir organizavimas. Palaikymo struktūros sukūrimas. Sukurta bendruomenės vizija. Esamos situacijos įvertinimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 7 psl.
2017 05 08
Marketingas. Marketingo valdymas.
Marketingo savokos. Marketingo valdymas. Marketingo proceso valdymas. Marketingo informacijos sistemos. Marketingo tyrimu organizavimas. Marketingo strategija, planavimas ir kontrole. Marketingo veiklos kontrole. Komunikaciju su uzsakovais ir vartotojais startegija. Apie prekes gyvavimo cikla. Prekiu klasifikacija. Statybine produkcija kaip preke. ...
Marketingo referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Maisto prekių pardavimo valdymo praktika prekybos įmonėje
Įvadas. Teorinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Praktinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 04 06
Lietuvos respublikos statybos įstatymas
Lietuvos respublikos statybos įstatymas. Nekilnojamosios kultūros vertybės. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Projektavimo ir statybos įmonių tipai. Struktūra. Planavimas. Statinių projektavimo ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas. Statinio projektavimo sąlygų sąvadas. Esamų statinių tyrimai. Statinio ...
Statybos konspektai, Konspektas, 36 psl.
2011 01 05
Statybos darbai
Įvadas. Statybos darbų būdai. Statybos darbų rūšys. Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti. Privalomieji statybos darbų dokumenta. Statybos darbų eiga. Statinio koncervavimas. Vadovavimas statybos darbams. Statinio statybos priežiūra. Statybos darbų technologijos projektas. Statinio statybos vadovo ir statinio statybos ...
Statybos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 02 17
Statybų įmonės verslo planas
Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Įregistruotųmažųi r vidutiniųįmoniųskaičiusmetųpradžioje. Rinkodara. Išvados. Konkurencijos analizė. Statybos darbų kiekių prognozė. Statybos konkursas. Reklama. Statybos ...
Statybos verslo planai, Verslo planas, 27 psl.
2014 11 19
Audito planavimas ir organizavimas
Įvadas. Audito planavimas. Esmės ir būtinumas. Audito planavimo schema. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 04 26
EuroTunelio statyba
Statybos projektų valdymo pagrindai. Eurotunelio projektas ir jo tikslai. Projekto keliami tikslai. Lamanšo tunelio paskirtis. Eurotunelio projekto konkursas , statybos dalyviai ir sutartys Konkursas. Sutartys ir dalyviai. Kainos - naudos analizė. Planavimas ir valdymas. Statybos rizikos veiksniai. Užbaigimas ir eksploatacija.
Statybos projektai, Projektas, 17 psl.
2017 05 02