Statybu imones veiklos analize

300 dokumentų
Finansinė analizė Statybos įmonėje
Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė įmonės veiklos vertinime. Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Uab „x“ veiklos charakteristika. Uab ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 03 17
Praktika statybos įmonėje
Įvadas. Statybų įmonės uab ”ginrida” veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Uab „ginrida“ vidaus tvarka. Uab „ginrida“ klientų aptarnavimo standartai. Pardavimo proceso eiga. Bendravimas su klientais. Konkurentai. Uab “ginridos” ssgg analizė. Pasiūlimai ir išvados. Literatūra.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2012 05 07
Programų inžinerijos įmonės veiklos analizė - Statybų paslaugos
Įvadas. Organizacinės sistemos veiklos analizė. Organizacijos pavadinimas. Veiklos apibūdinimas. Pagrindinės veiklos valdymo funkcijos. Užduoties analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 04 04
Statybos įmonės veikla
Statybos įmonės veikla. Įmonių įkūrimo tvarka. Įmonės steigėjas. Įmonės steigimo tvarka. Įmonės steigimo ir registravimo dokumentai. Vietos savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas. Statybos įmonės ir statybos objekto trumpa charakteristika. Statybos vadovo veikla. Statybos objekto projektinė ...
Statybos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2010 03 03
Įmonės veiklos analizė 2
Įmonės aprašymas. Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. Įmonės strateginė analizė. Strategijos alternatyvos. Įmonės ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2010 03 03
Statybos profesinės pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Statybos vaidmuo Lietuvos ekonomikoje Statybos šakos ypatumai ir BVP. Statybų veiklos statistiniai rodikliai 2009-2012 m. Statybos sektoriaus specifiniai bruožai. Statybos įmonės ir jų veiklos klasifikacija Statybų įmonių ir dirbančių jose skaičiaus dinamika. Tarptautinės ir nacionalinės statybos organizacijos. Statinių ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2015 05 06
Finansinė veiklos analizė
UAB finansinės veiklos analizė. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Teoriniai finansinės analizės pagrindai. Finansinės analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Pelno ir pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Pirkėjų įsiskolinimų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2012 09 13
Statybos sektoriaus vystymasis Lietuvoje
Vadovas. dr. Rasa Zabarauskaitė. Statybų sektoriaus teoriniai aspektai. Statybos sektoriaus reikšmė ekonomikoje. Statybos sektorius, jo mikro ir makro aplinka. Statybos šakos ciklai ir šios šakos ekonominis vaidmuo. Statybos politika. Ekonominio nuosmukio poveikis statybos sektoriui. Darbe taikoma tyrimo metodika. Statybų sektoriaus ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 76 psl.
2014 10 26
Įmonės x veiklos analizė
X įmonės veiklos analizė. Įvadas. X įmonės pristatymas. X įmonės vizija, misija ir tikslai. X įmonės aplinka. X įmonės valdymas. X įmonės darbo ištekliai. X įmonės kapitalo sandara. X įmonės pagrindinės pajamos ir sąnaudos. X įmonės veiklos rezultatas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 psl.
2013 05 28
Statybos įmonės finansinė analizė
Balanso straipsnių kitimo komentaras. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo komentras. Vertikalioji analizė. Balanso straipsnių kitimo komentaras. Horizantali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo komentras. Horizantalioji analizė.
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 psl.
2011 06 22
X imonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės mokumo būklės ir jos kapitalo struktūros analizė. Įmonės finansiniai rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksiškas įmonės finansinės veiklos įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai.
Finansų analizės, Analizė, 18 psl.
2014 04 13
Įmonės Grigiškės ūkinės komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Rodikliai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Išlaidų, pelno, kainų ir kitų rodiklių tarpusavio ryšių analizė. Pelningumo analizė. Įmonės mokumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 psl.
2012 05 26
Statybų rinka
Įvadas. I dalis “lietuvos statybų rinka iki rusijos ekonominės krizės”. Statybos efektyvumo sąvoka. Statybos raida ir jos efektyvumas iki ssrs žlugimo. Sovietmečiu vykdytos ūkio politikos padariniai lietuvos statybų rinkai. Pereinamojo laikotarpio statybų rinkos padėtis. Ii dalis “statybų rinka po. Metų rusijos ekonominės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 psl.
2011 06 22
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės vadovavimas. Valdymo metodai. Įmonės motyvavimas. Įmonės kontrolės sistema. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2017 04 10
UAB „Atea“ veiklos analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas.Samprata. Charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir įmonės pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. Įmonės veiklos ir plėtros potencialo analizė. Ssgg (swot) analizė. Pest analizė. Įmonės ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 psl.
2017 04 24
Panevėžio statybos trestas finansinė analizė
Ab „panevėžio statybos trestas“ veiklos charakteristika. Akcijos. Akcijų stebėjimas. Ab “panevėžio statybos trestas” veiklos finansinė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Swot analizė. Ab „panevėžio statybos trestas“ pelningumo rodiklių analizė. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 02 07
Įmonės ilgalaikes veiklos perspektyvos
Įvadas. Uab „x” pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal altmaną. Turto pelningumo piramidinė analizė (pagal l. ...
Finansų analizės, Analizė, 26 psl.
2013 04 27
„X“ įmonės finansinės veiklos tyrimas
Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės ,,x” veiklos analizė. Įmonės ,,X” teikiamos savikainos analizė. Įmonės ,,X” sąnaudų analizė. Įmonės ,,X” pelningumo analizė. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2015 02 06
Statybų įmonės analizė
Bendra informacija apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų ir tiekėjų analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė analizė. Marketingo strategija. Marketingo taktikos analizė. Ssgg analizė ir strateginio atotrūkio identifikavimas. Išvados.
Statybos analizės, Analizė, 23 psl.
2013 05 25
Finansų analizė "Linas AGRO"
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės veiklos rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos dinaminė ir vertikali analizė. Pelningumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 05 23
Įmonės veiklos analizė ir investicinės galimybės
Lentelių sąrašas. Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonės veiklos finansinės analizės ir investicinių projektų vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė, uždaviniai, tikslai, vartotojai, rūšys ir metodai. Įmonės veiklos finansinių rodiklių vertinimo teoriniai ypatumai. Investicinių projektų esmė, klasifikacija ir ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 101 psl.
2013 12 05
Transporto įmonės veiklos analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė (ssgg). Horizontali ir vertikali analizė. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2013 05 23
Prekybos įmonių veiklos pokyčių dėl ekonominio sunkmečio analizė
Prekybos įmonių veiklos pokyčių dėl ekonominio sunkmečio analizė. Įvadas. Įmonės veiklos analizės samprata ir reikšmingumas. Įmonės veiklos vertinimo būdai ir metodai. Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Prekybos įmonės veiklos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2013 04 15
Gamybinės praktikos ataskaita Gamybinės praktikos II užduotis
Įvadas. Įmonės veiklos charakterizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra. Įmonė organizacinė valdymo struktūra. Įmonės teikiamų paslaugų analizė. Įmonės veiklos vertinimas. Įmonės veiklos vertinimas, atlikus SSGG analizę. Įmonės veiklos vertinimas, atlikus PEST analizę. Krovinio vežimo maršruto schema. Maršruto ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 psl.
2017 02 12
UAB Baltresta įmonės veiklos analizė
UAB “Baltresta” įmonės veiklos analizė. Tikslas. Atlikti UAB „Baltresta“ įmonės analizę. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės valdymo struktūra. SWOT analizė. Pasiūlymai. Išvados. UAB “Baltresta” įmonė veiklą pradėjo prieš septynerius metus. Įmonė yra atestuota, kuri gali atlikti generalinio rangovo funkcijas. Ji vykdo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2010 12 02
X Įmonės veiklos organizavimas
Santrauka. Įvadas. Įmonės „X“ veiklos organizavimo šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės veiklos organizavimo samprata. Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė. Linijinės valdymo struktūros analizė. Matricinės valdymo struktūros analizė. Funkcinės valdymo struktūros analizė. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2014 10 29
Veiklos efektyvumo analizė vertinimas
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai aspektai. Įmonės samprata, rūšys ir tikslai. Įmonės veiklos efektyvumo apibūdinimas. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų vertinimas. Uab „vigesta” veiklos efektyvumo įvertinimas. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Uab „vigesta” charakteristika. Uab „vigesta” veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2012 03 24
Įmonės veiklos plėtra
Turinys. Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Lietuvos miškininkystės ir medienos pramonės klasteris. Medienos gaminių įmonės ir jų rodikliai. Padėklai ir jų vaidmuo logistikoje. Darbo tikslas ir uždaviniai. Projektinis skyrius. Uab „smiltynės medis“ charakteristika. Įmonės gamybinės – ūkinės veiklos analizė. Įmonės ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 psl.
2012 12 30
Imonės marketingo veiklos analizė
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinkos (rinkos,vartotojų ir konkurentų analizė). Įmonės marketingo veiklos ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 psl.
2013 03 25