Sulčių rinkos segmentavimas

300 dokumentų
Rinkos ir jų segmentavimas
Rinkos ir jų segmentavimas. Rinkos apibrėžimai. Rinkos tipai. Rinkos parametrai. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo sąlygos. Rinkos segmentavimo požymiai. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Segmentavimo požymių derinimas. Tikslinė rinka. ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 11 21
Rinkos segmentavimo reikšmė ir praktinis taikymas
Įvadas. Rinkos samprata. Segmentavimas. Segmentavimo principai. Asmeninio vartojimo rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimą sąlygojančios prielaidos. Privalumai. Vartotojų elgsenos požymiai ir skirstymas į grupes. Tikslinių segmentų išskyrimas. Rinkos segmentavimo taikymas. Demografinis segmentavimas. Geografinis segmentavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 05 09
Elektroninių rinkų segmentavimas
Įvadas. Prekyba internetu leidžia nesunkiai pasiekti naujus rinkos segmentus. Elektroninė prekyba: mitas ar tikrovė. Susidomėjimas elektronine komercija auga. Pirkti internetu – taip pat paprasta, kaip ir mokėti komunalinius mokesčius. Prekyba be ribų. Prekyba internetu leidžia nesunkiai pasiekti naujus rinkos segmentus. Internetinė ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2011 01 10
Rinkos segmentavimas ir tikslinė rinka
Įvadas. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas uab „santarvės laikraštis“. UAB „laikraštis“ charakteristika. UAB „laikraštis“ išorinė aplinka. UAB „laikraštis“ vidinė aplinka. UAB „laikraštis“ segmentavimas. UAB „laikraštis“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2014 01 19
Rinkos ir jų segmentavimas skaidrės
Rinkos ir jų segmentavimas. Rinkos apibrėžimai. Ekonomikos požiūriu Rinka – tai pirkėjų ir pardavėjų susitikimo vieta. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimas – tai rinkos skaidymas į dalis. Rinkos segmentavimo lygiai. Masinė rinkodara  Segmentų rinkodara  Nišų rinkodara  Mikrorinkodara . Vartotojų rinkų ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 12 05
Rinkodara sulčių gamyba
Įvadas. Rinkodaros kompleksas ir koncepcija. Rinkos tyrimas. Mikroaplinka ir jos elementai. Makroaplinka ir jos elementai. Konkurentų analizė. Vartotojo elgesys. Rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Anketa.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2016 06 09
Sulčių gamyba
Uždarosios akcinės bendrovės „sveikos sultys“ sulčių gamybos technologija. Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, tikslai, planuojami pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 01 15
Rinkos segmentavimas
Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos parinkimas. Aprašomasis segmentavimas. Masinės rinkos strategija. Didžiausio segmento strategija. Gretimų segmentų strategija. Multi segmentavimo strategija. Mažo segmento strategija. Nišos strategija. Sub-segmentavimo strategija.
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 42 psl.
2016 10 04
100% Vaisių sulčių analizė
Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Potenciali tikslinė rinka , jos segmentai. Potenciali tikslinė rinka. 100 % vaisių sulčių potenciali tikslinė rinka. Segmentų panašumai ir skirtumai. Pelningiausias segmentas. Geografiniai demografiniai psichologiniai. Pagrindiniai konkurentai Konkurencija. Reguliarus vartojimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 05 06
Tarptautinės rinkos pasirinkimo procesas - teorinių ir praktinių sprendimų modeliai
Tarptautinės rinkos pasirinkimo procesas teorinių ir praktinių sprendimų modeliai. Tarptautinės rinkos pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Tarptautinės rinkos segmentavimas. Tarptautinės rinkos segmentavimo pagrindai. Tarptautinės rinkos segmentavimas. Rinkų rūšiavimo procesas gali būti suskaidytas į dvi dalis. BERI indekso ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 11 05
Sulčių gamybos įmonė verslo planas
Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Istorija ir verslo idėjos gimimas. Verslo idėjos tikslai. Produkto apibūdinimas. Įmonės apibūdinimas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Potencialių pirkėjų įvertinimas. Konkurentai. Kaina. Reklama. Produkto teikimo aprašymas. Trumpas gamybos aprašymas. Gamybos savikaina. Produkto platinimas. Rizikos ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 20 psl.
2011 06 22
Įmonės rinkodara skaidrės
Įmonės mikroaplinka. Tiekėjai. Saldumynus įmonė pagamina savo septyniuose saldainių gamybos cechuose. Patalpų nuoma. Konkurentai. Vertikalioji konkurencija. Rinkodaros tarpininkai. Prekių paskirstymo įmonės. Finansiniai tarpininkai. Vartotojai. Vartotojų rinkos. Perpardavėjų rinkos. Tarptautinės rinkos. Kontaktinės auditorijos. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 05 21
Įmonės marketingo sprendimai
Įvadas. Įmonės aprašymas. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Partnerių (tiekėjų) analizė. Pardavimų pagalbininkų ir tarpininkų analizė. Rinkos segmentavimas. Vartotojų rinkos segmentavimas. Įmonių ir organizacijų rinkos segmentavimas. Ssgg analizė. ...
Marketingo referatai, Referatas, 14 psl.
2016 01 25
Įmonės teikiančios šunų kirpimo paslaugą rinkos analizė
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai. Rinkos tyrimas. Rinkodaros aplinka. Mikroaplinka ir jos elementai. Makroaplinka ir jos elementai. Konkurentų analizė. Vartotojo elgsena. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Rinkos segmentavimas. Pozicionavimo žemėlapis. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo (paskirstymo) ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2017 10 16
X grupės prekių rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos
X grupės prekių rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos. Rinkodara. Pranešimo tikslas ir uždaviniai. Apie rinką. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Tikslinė rinka ir segmentai. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Pirkėjus galima suskirstyti pagal priežastis, dėl kurių kyla pirkinio ar prekės panaudojimo idėja. Segmentavimas ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2015 02 02
Marketingas viešajame sektoriuje, rinkos segmentavimas ir pozicionavimas
Turinys. Įvadas. Marketingas. Segmentavimas. Rinkos taikinių nustatymas. Pozicionavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2013 05 14
Sulčių baras verslo planas
Verslo aprašymas. Restorano misija tiekti platų šviežių sulčių ir kokteilių asortimentą klientams, propaguojantiems sveiką gyvenimo būdą, sukurti jaukią, malonią aplinką sulčių baro lankytojams. Pagrindiniai tikslai. Duomenys apie vietovę. Prekės ir paslaugos apibūdinimas. Organizacinis planas. Rinkos ir konkurentų analizė. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 20 psl.
2015 04 26
Marketingo strateginis planas
Paslaugos aprašymas. Rinkos segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojų elgseną. Rinkos segmentų patrauklumas. Tikslinio rinkos segmento parinkimas. Konkurentų analizė. Edukacinių pamokėlių išskirtinumas. Prekės pozicionavimas. Konkuruojančios prekės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2015 02 24
Kika parduotuvės mikro analizė
Rinkos segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Psichografinis segmentas.
Marketingo analizės, Analizė, 7 psl.
2015 03 19
Rinkos šakos analizė
Ledų rinkos analizė. Įvadas. Įmonės charakteristika. Rinkos šakos analizė. Rinkos šakos apibūdinimas. Rinką įtakojantys veiksniai. Įėjimo į rinką barjerai. Rinkos šakos pelningumas. Rinkos šakos prognozės. Rinkos segmentavimas. Ledų rinkos segmentavimas. Ledų vartotojų elgsenos tyrimas. Pozicionavimas rinkos šakoje. ...
Verslo analizės, Analizė, 20 psl.
2013 01 10
Rinkodara skaidrės (2)
Pagrindiniai rinkodaros tikslai. Rinkodaros uždavinių grupės. Rinkodaros funkcijos. Vartojimo prekių rinkos segmentavimo požymiai (kriterijai). Demografinis segmentavimas. Dažnai rinka yra segmentuojama pagal. Psichografinis segmentavimas. Vartotojo elgsenos segmentavimas. Segmentuojant pagal šį kriterijų, vartotojai skirstomi į. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 46 psl.
2016 11 22
Rinkodaros Prekės Ir Paslaugos Pristatymas SULTYS
Rinkodaros Prekės Ir Paslaugos Pristatymas SULTYS. Sulčių spaudimo technologijos lengvina šeimininkių darbą. Kuo stebisi jūsų klientai ir kuo ypatinga jūsų sulčių spaudykla? Pavyzdžiui, klientui atvežus penkis maišus obuolių – vaisių plovimas. Kokius vaisius galima atvežti sulčių spaudimui? Ko reikia, norint išsispausti pas ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2015 02 02
Naujos prekės marketingo sprendimai
Auskarų-ausinukų Marketingo sprendimai. Įvadas. Prekės aprašymas. Rinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė. Ekonominė-konkurencinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Rinkos segmentavimas. Geografinis segmentavimas:. Segmentavimas pagal vartotojo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 05 16
Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas
Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Rinkos segmentavimas. Rinkos skaidymas į dalis, kuriose vienodai ar panašiai reaguojama į marketingo veiksmus. Rinkos segmentavimo požymiai. Demografiniai. Geografiniai kriterijai. Rinkos segmentavimas Vartojimo prekių rinka. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 88 psl.
2014 04 13
Rinkodaros tyrimas Tymbark sultys
Tyrimas su anketa ir išvadomis, apklaustuju lentele. Problema:„tymbark“ sulčių gamintojai pastebėjo, kad per praėjusius metus sumažėjo produktų perkamumas. Tikslas:išsiaiškinti kodėl sumažėjo „ tymbark“ sulčių paklausa.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 4 psl.
2012 11 09
Automobilio marketingo komplekso analizė
Įvadas. Bugatti veyron eb super sport automobilio charakteristika. Bugatti veyron super sport automobilio rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimas pagal pirkėjų išorinius požymius. Rinkos segmentavimas pagal elgesį prekės atžvilgiu. Pateikti tikslinę rinką ir apibūdinti bugatti veyron super sport automobilio pirkėją. Bugatti veyron ...
Marketingo referatai, Referatas, 14 psl.
2014 05 27
Rinkos mechanizmas
Įvadas. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsenos tyrimas. Išvados. Literatūra. Žodis “rinka” savo kilme reiškia vietą, kurioje prekės būdavo perkamos ir parduodamos. Šiandien sąvoka “rinka” turi daug platesnę, dažnai globalinę reikšmę.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 06 22
Įmonės rinkodaros projektas
Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkos tyrimas. Rinkodaros aplinkos konurėntų analizė vartotojo elgesio faktoriai rinkos segmentavimas prekė kaina pateikimas remimas. Rinkodaros aplinkos. Konkurėntų analizė. Vartotojo elgesio faktoriai. Rinkos segmentavimas. Prekė kaina pateikimas. Prekė. Kaina. Pateikimas. Remimas. ...
Marketingo projektai, Projektas, 33 psl.
2015 12 31
Marketingo komplekso analizė Mobilus telefonas
Įvadas. „Phoneblok“ charakteristika. Rinkos segmentavimas pagal pirkėjų išorinius požymius. Rinkos segmentavimas pagal pirkėjų elgesį prekės atžvilgiu. Tikslinė rinka ir „Phoneblok“ pirkėjas. “Phoneblok” kainos strategija. Prekės pateikimo (paskirstymo) būdas. Rėmimo veiksmai, kuriuos tikslinga taikyti „Phoneblok“. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2014 06 01
Organizacijos rinkodaros planas
Įvadas. Organizacijos rinkodaros planas. Organizacijos veikla, produktai ir rinka. Rinkos segmentavimas. Rinkodaros strategija. Įmonės USP. Išvados. Literatūra. Apžvelgti organizacijos veiklą, produktus ir rink. Aprašyti organizacijos rinkos segmentavimas. Apžvelgti įmonės rinkodaros strategij. Sukurti įmonės USP.
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2015 06 04