Sunkio jėga

300 dokumentų
Gravitacinė kūnų sąveika Sunkio jėga
Gravitacinė kūnų sąveika. Sunkio jėga. Sunkio apibrėžimas. Sunkis. Jėga, kuria Žemė traukia kūną, vadinama sunkio jėga, arba sunkiu. Vieni kitus traukia. Sunkio jėgos formulė. Fs = mg Fs - sunkis, m - masė, g - pagreitis. Sunkio jėgos paaiškinimas. Sunkio jėgos poveikis pastebėtas dar senovės Graikijoje. Laisvojo kritimo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 02 22
Jėgos
Jėgos. Jėga. Jėga – mechaninio poveikio ar kūnų sąveikos matas. Jėgos rūšys. Tamprumo jėga, Sunkio jėga, Svoris, Trinties jėga, Silpnoji jėga, Stiprioji jėga ir kt. Tamprumo jėga. Tamprumo jėga - jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne. Sunkio jėga. Sunkio jėga – jėga, kuria Žemė traukia kūną. Sunkio jėgos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 10 14
Jėgų žymėjimas
Jėgų žymėjimas. Jėgos. Trinties jėga Tamprumo jėga Sunkio jėga Kūno svorio jėga. Trinties jėga. Jėga kuri. Tamprumo jėga. Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne, vadinama tamprumo jėga. Sunkio jėga. Jėga kuria. Jėga, kuria Žemės traukimas kūnas veikia atramą arba pakabą.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 12 13
Jėga fizikos skaidrės
Šiaulių ragainės progimnazija. jėgos. Kas yra jėga? Jėga – mechaninio poveikio ar kūnų sąveikos matas. Jėga. Tai vektorinis dydis, dėl kurio veikimo kinta kūno judėjimo kryptis. Jėgų rūšys. Tamprumo jėga Sunkio jėga Trinties jėga Įcentrinė jėga Jėgų atstojamoji. Kas yra deformacija?. Tamprumo jėga? Deformacija - ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 02 07
Plūduriavimas
Kūnų plūduriavimas. Kūnų pluduriavimas. Kūną skystyje veikia dvi jėgos - žemyn nukreipta sunkio jėga ir aukštyn nukreipta Archimedo jėga. Jėga, kuri stumia aukštyn skysčiuose (dujose) panardintus arba plūduriuojančius kūnus. Archimedo dėsnis. Skystyje (dujose) panardintą kūną veikia aukštyn nukreipta jėga. Sunkio jėga. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 03 29
Žemės jėgos
Jėgos. Tamprumo jėga. Tamprumo jėga priklauso. Sunkio jėgos. Sunkio jėgos poveikis pastebėtas dar senovės Graikijoje. Trinties jėga . Eikianti dviejų paviršių susilietimo regione. Elektromagnetinė jėga. Elektromagnetinė sąveika – viena iš keturių pagrindinių fundamentaliųjų sąveikų. Silpnoji jėga. Silpnoji sąveika arba ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 12 28
Jėgų rūšys skaidrės
Jėgų rūšys. Tamprumo jėga. Tamprumo jėgos didumas. Tamprumo jėga atsiranda. Jėgos matavimo prietaisai. Gravitacinė kūnų sąveika. Sunkio jėga. Visuotinė trauka. Laisvasis kritimas.  . Kūno svoris. Nesvarumas. Svorio ir sunkio palyginimas. Trinties jėga. Trinties rūšys. Trintis buityje ir technikoje. Įcentrinė jėga. Jėgų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2016 03 24
Kūnai skysčiuose (dujose)
Kūnai skysčiuose (dujose). Uždaviniai. Sužinoti Kas yra Archimedo. Archimedas. Archimedas - garsus graikų mokslininkas universalas – matematikas. Archimedo jėga. Archimedo jėga – tai jėga, kuri stumia aukštyn skysčiuose (dujose) panardintus arba plūduriuojančius kūnus. Kadangi h2 . Archimedo dėsnis. Archimedo dėsnis – ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2017 01 20
Judėjimo ir jėgų įvairovė
Judėjimo ir jėgų įvairovė. Judėjimą aiškinti kaip kūnų padėties kitimą kitų kūnų atžvilgiu. Metodinės rekomendacijos. Ar kūnas juda, ar ne, galima nustatyti tik pagal jo padėtį kito kūno atžvilgiu. Savais žodžiais paaiškinti, ką parodo kūno judėjimo greitis. Greitis – nueitas kelias per vienetinį laiką. Savais ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 03 18
Jėgos ir jėgų rūšys skaidrės
Jėgų rūšys. Tamprumo jėga. Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne. Tamprumo jėga priklauso. Sunkio jėga. Jėga kuria žemė traukia kūną. Trinties jėga. Atsirandanti kūnų saličio vietoje ir trukdanti vienam iš jų. Įcentrinė jėga. Jėgų atstojamoji. Jėgos matavimo prietaisai. Prietaisai naudojami matuoti jėgai vadinami ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2013 04 06
Jėgos gamtoje
Jėgos gamtoje. Kai du kūnai susiliesdami veikia vienas kitą. Tamprumo jėga. Iki Niutono buvo manoma, kad tik žemė turi savybę traukti prie savęs kūnus. Visuotinės traukos jėga. Jėga, kuria žemė traukia prie savęs kūnus. Sunkio jėga. Kūno svoriu vadiname jėgą, kuria žemės traukiamas kūnas veikia atramą arba pakabą. Kūno ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 02 03
Skaidrės apie jėgas
Tamprumo jėgaatsiranda deformuotame kūne. Yra priešingos krypties nei išorinė jėga. Spyruoklės pailgėjimas. Huko dėsnis. Uždavinys. Apskaičiuokite dviejų nuosekliai sujungtų spyruoklių bendrą standumą, kai kiekvienos spyruoklės standumas k ir k. Sprendimas. Gravitacijos jėgos. Vieni kitus traukia. Sunkio jėga. Kūno svoris. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 01 02
Jėgų rūšys
Jėgų rūšys. Jėgos matavimo prietaisai. Dinamometru. Dinamometrai būna įvairių rūšių. Tamprumo jėga. Ji nusakoma huko dėsniu. Tamprumo jėga priklauso nuo. Tamprumo jėgos panaudojimas. Automobiliuose ir dviračiuose. Sunkio jėga. Ji apskaičiuojama pagal formulę. Gravitacinės traukos reiškiniai. Trinties jėga. Rimties trintis. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 04 14
Fizinė geodezija
Pagrindiniai geodezijos uždaviniai. Žemės gravitacijos laukas. Gravitacijos lauko poveikis geodeziniams matavimams. Visuotinė trauka. = *( mm ()/ r. 67259 10 1m3kg 1s. Materialiojo taško traukos laukas. Kūno traukos laukas. Paprastojo sluoksnio traukos laukas. Dv hds. Dm = δhds. Paprastuoju sluoksniu. Μ dm ds , dm = μds –. Traukos ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 18 psl.
2015 04 23
Tamprumo jėga skaidrės
Tamprumo jėga. Kūnų deformacija. Deformacijos atsiradimo priežastis. Deformuotas kūnas veikia kitus kūnus. Stūmos jėgos. Traukos ir stūmimo jėgų atsiradimą. Kūną deformuojant atsirandanti jėga. Huko dėsnis. Standumo koeficientu. Atramos reakcijos jėga. Pakabos reakcijos jega.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 5 psl.
2013 01 29
Archimedo dėsnis
Archimedo dėsnis (287 – 212 pr. Kr. ). Apie Archimedą Archimedo prietaisas Archimedo. Apie Archimedą. Archimedas (Archimedes) gimė. Archimedo prietaisas. Būdamas Egipte. Archimedo dėsnio pradžia. Jau senatvėje Archimedas ėmėsi nagrinėti skysčių savybes ir kūnų plaukiojimo juose sąlygas. ,,Eureka’’. Yra pasakojimas. Archimedo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 04 29
Jėga ir jos rūšys
Jėga ir jos rūšys. Darbo tikslas. Jėga. Veikiant jėgai, keičiasi kūno judėjimo greitis, kryptis bei forma. Jėgos rūšys. Tamprumo jėga. Gravitacijos jėga. Trinties jėga. Jėga, kuri atsiranda deformuojamame kūne. Slidinėjant slidėmis veikia jėga. Kuris atsakymo variantas geriausiai apibūdina jėgą? Puiku! Jėga, kuri atsiranda ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 05 06
Fizikos egzaminas konspektas
Inercinė atskaitos sistema – yra rimties būsenoje arba juda pastoviu greičiu atskaitos sistema , kurios atžvilgiu galioja I Niutono dėsnis. III asis. – jėgos , kuriomis du kūnai veikia vienas kitą visada yra lygios ir priešingų krypčių. Uždarojoje sistemoje impulso ( judesio kiekio ) momentas išlieka nepakitęs. const. Sunkio ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2016 03 21
Jėga ir jos ugdymo metodika skaidrės
Jėga ir jos ugdymo metodika. Jėga. Jėga gali reikštis įvairių raumenų susitraukimo rėžimu. Pagal darbo pobūdį jėga skirstoma. Kūno svorio ir jėgos priklausomybė. Jėgos rūšys. Maksimalioji (absoliučioji) jėga. Maksimaliąją jėgą ugdyti galima dviem būdais. Jėgos ištvermė. Specialioji jėga. Greitumo jėga. Greitumo ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2016 11 30
Jėgos samprata
Jėgos samprata. Raumens jėga. Raumenų jėgą lemiantys veiksniai. Staigioji jėga. Maksimalioji (absoliučioji) jėga. Jėgos ištvermė. Specialioji jėga. Jėgų tarpusavio priklausomybė. Jėgą ugdančios priemonės. Pratimai naudojant savo kūno masę. Pratimai su partneriu. Pratimai su svarmenimis. Jėgą ugdančios treniruotės. Jėgos ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 14 psl.
2014 11 29
Trinties jėga buityje ir technikoje
Trinties jėga buityje ir technikoje. Kas yra trintis? Trinties jėga – jėga veikianti dviejų kūnų paviršių susilietimo zonoje. Slydimo trinties jėga. Slydimo trinties jėga – ši jėga kai vienas kūnas slysta kito kūno paviršiumi. Rimties trinties jėga. Rimties trinties jėga – ši jėga veikia tarp nejudančių kūnų. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 12 19
Krano kėlimo užduotis
Krano darbo režimas. Krovinio sunkio jėgos nustatymas. Lyno maksimali apkrova. Suktuvo būgno parinkimas pagal skersmenį. Krano produktyvumo įvertinimas. Apskaičiavimas darbo režimo nustatymas. Lyną veikianti maksimali jėga. Visos kėlimo sistemos naudingumo koeficientas. Lyno nutraukimo jėga. Būgno parinkimas apskaičiavimas. Lyno ...
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2016 09 29
Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus profesinio mokymo programos racionalaus važiavimo mokymo dalyko testas
Nuo ko priklauso automobilio sunkio jėga. Kada ratų sukibimo jėga didesnė. Kaip keičiasi ratų sukibimo jėga augant greičiui. Kuri jėga yra pagrindinė automobilio varančioji jėga. Kuriose tarpvėžės ribose turi būti sunkio jėgos dedamoji , kad būtų išsaugotas automobilio stovumas ir jis nevirstų. Teisingas atsakymas Kurie ...
Mechanikos testai, Testas, 7 psl.
2016 12 30
Tamprumo jėga konspektas
Tamprumo jėga Kūnų deformacija. Tamprumo jėga yra kūną deformuojant atsirandanti jėga , kurios kryptis priešinga to kūno dalelių poslinkiui. Atramos reakcijos jėga. Pakabos reakcijos jėga. Deformuoto kūno tamprumo jėga tiesiogiai proporcinga kūno pailgėjimui ir yra priešinga to kūno dalelių poslinkiui.
Fizikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 01 18
Hidromechaniniai procesai
Hidromechaniniai procesai ir jų pagrindinės fizikinės charakteristikos. Hidromechanika. Tai mokslas apie skysčių ir dujų pusiausvyrą. Hidromechaniniai procesai. Nevienalyčių sistemų atskyrimas. Dispersinė fazė. Nevienalyčių sistemų klasifikacija. Skystosios. Dujinės. Nusodinimas. Nevienalyčių sistemų atskyrimo metodų ...
Mechanikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 05 17
Keltuvas su pasislenkančia aikštele
Įvadas. Keltuvo konstrukcijos parinkimo pagrindimas. Problemos sprendimas. Konstrukcijos parinkimo pagrindimas. Pagrindinių parametrų skaičiavimas. Kabinos rėminės konstrukcijos ilgio skaičiavimas. Kabinos lakštų ir laikančiosios dalies tūrio skaičiavimas. Kabinos lakštų ir laikančiosios dalies gamybai naudojamos medžiagos ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 22 psl.
2015 02 23
Jėga, biomechaniniai raumens rodikliai
Jėga. Jėga – organizmo. Raumenų Jėga. Raumenų jėga. Raumenų jėgą lemiantis veiksniai. Raumens. Vidinė raumenų koordinacija – tai nervinių impulsų. Raumens jėga. Maksimalus átampos dydis, kurį gali išvystyti įaudrintas raumuo. Pagrindinė raumens funkcija, biomechaniniai raumens rodikliai. Pagal biomechanikos mokslą. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 03 06
Tamprumo jėga ir svoris
Tamprumo jėga ir svoris. Skaidres paruošė Toma. Tamprumo jėga. Tai jėga kuri atsiranda kada kūnas deformuojasi. Kryptis. Tamprumo jėga visada nukreipta į priešingą pusę veikiančiai jėgai. Deformacijos rūšys. Tempimo 2. Gniūždymo 3. Lenkimo 4. Šlyties 5. Sukimo. Priklauso nuo. Nuo formos. 2. Nuo matmenų. 3. Nuo medžiagos. 4. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 05 19
Jėga
Šios referato tikslas – apžvelgti ir išnagrinėti pagrindinius jėgos, greitumo jėgos, specialiosios jėgos, maksimaliosios jėgos ir jėgos ištvermės ugdymo metodus, kurie gali būti kryptingai taikomi rengiant įvairaus meistriškumo sportininkus bei šiaip norinčius ugdyti jėgą. Referate pateikiami populiariausi ir paprasčiausi ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 14 psl.
2010 09 27
7 kl. fizikos kurso konspektas
Mechaniniu judėjimu. Judėjimo trajektorija. Tiesiaeigį ir kreivaeigį. Atskaitos kūnu. Vadinamasmaterialiuoju tašku. Koordinačių sistemą sudaroviena. Atskaitos sistemą. Neitas kelias  – . Netolygiu ,  arbakintamuoju. Greitis = nueitas kelias laikas arba v = s. T = s. S = v *. ] = s ] = 1m 1s = 1m. Momentiniu greičiu. Vidutinis ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2016 01 17