Suskystintos dujos

265 dokumentai
Gamtinės dujos
Suskystintos gamtinės dujos. Suskystintos gamtinės dujos. SGD naudojimas. SGD transportavimas. SGD saugojimas. Suskystintos ir suslėgtos gamtinės dujos. Gamtinių dujų radimvietės. SGD savybės.
Laivybos referatai, Referatas, 6 psl.
2014 02 24
Transporto ekologijos: degalų sąnaudų skaičiavimas namų darbas
Užduotis savarankiškam darbui. Lengvieji automobiliai , M. Suskystintos dujos Suslėgtos dujos. Mikroautobusai , M. Skaičiuojame su vandeniliu.
Transporto namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2017 04 24
Dujiniai ir alternatyvieji degalai
Dujiniai ir alternatyvieji degalai (degalų degimo rodiklių analizė). Įvadas. Vienetinės alternatyvius degalus naudojančios transporto priemonės kuriamos ir plėtojamos jau daugiau kaip šimtmetį. Degiosios dujos. Degiosios dujos gali visiškai pakeisti skystąjį kurą vidaus degimo varikliuose. Pagrindiniai dujinių degalų privalumai. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 05 28
Alternatyvieji degalai
Įžanga. Suskystintos gamtinės dujos. Biodyzelinas. Vandenilis. Išvada. Literatūra.
Transporto referatai, Referatas, 8 psl.
2014 11 25
Alternatyvūs degalai
Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Biodyzelinas. Bio-DME dimetileteris. Bioetanolis. SGD (Suskystintos gamtinės dujos). Elektros energija. Literatūra.
Medžiagų mokslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2015 03 26
Gamtinės dujos skaidrės
Gamtinės dujos. Kas tai yra gamtinės dujos? Gamtinės dujos – natūraliai susidariusių degiųjų dujų mišinys. Kaip susidarė gamtinės dujos?  Gamtinės dujos susidarė iš organizmų. Paplitimas gamtoje ir sudėtis. Mūsų planetoje yra didelės gamtinių dujų atsargos. Kur randamos gamtinės dujos? Dujos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 11 19
Alternatyvaus kuro rūšys
Įvadas. Alternatyvaus kuro rūšys. Elektros energija. Vandenilis. Biodyzelinas ir bioetanolis. Gamtinės dujos. Biodujos. Plačiau apie kiekviena alternatyvu degalų rūšį. Apie elektromobilius. Elektromobiliai taip pat teršia aplinką. Elektra varomi automobiliai Lietuvoje. Vandenilis. Vandenilio generatorius. Degalų pagerinimas ...
Transporto referatai, Referatas, 26 psl.
2016 04 14
Eksploatacinės medžiagos referatas
Įvadas. Kuro rūšys ir jų savybės. Benzinas. Dyzelinas. Suskystintos dujos. Degimas. Benzino degimas. Dyzelino degimas. Suskystintų dujų degimas. Išvados. Informacijos šaltinių šąrašas.
Transporto referatai, Referatas, 10 psl.
2016 05 15
Automobilių degalų rūšys
Įvadas. Automobilių degalų rūšys. Benzinas. Benzino rūšys. Benzino kokybė ir priedai. Dyzelinas. Dyzelinių degalų rūšys. Dyzelinių degalų kokybė ir priedai. Dujiniai degalai. Suskystintos naftos dujos (LPG). Suslėgtos gamtinės dujos. Alternatyvieji degalai. Literatūra.
Mechanikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 06 07
Degalų ekslpoatacinės savybės
Įvadas. Degalų teorinė samprata. Degalų eksploatacinių savybių analizė. Benzino eksploatacinės savybės. Dyzelino eksploatacinės savybės. Suskystintos naftos dujos. Išvados. Literatūra. Priedai.
Chemijos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 03 22
Gamtinės dujos chemijos skaidrės
Gamtinės dujos. Kas tos gamtinės dujos? Paplitimas. Sudėtis. Gavimas. Šiandien Lietuvoje gamtinės dujos naudojamos. Gamtinių dujų naudojimas buityje taip pat lengvai pritaikomas. Kodėl verta rinktis gamtines dujas? Gamtinės dujos – patogus kuras. Trumpas reportažas.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 05 17
Aplinkosauginių dokumentų valdymas (2)
Įvadas. Darbuotojo atsakingo už aplinkosauginį darbą pareiginiai nuostatai.Bendrieji reikalavimai.Pareigos.Teisės.Atsakomybė. Dokumentai, reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą įmonėje. Tipk leidimas. Įmonėje naudojami gamtiniai ištekliai.Malkinė mediena ir medienos atliekos.Akmens anglis. Skystas kuras ( skalūnų ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2014 03 06
Klaipėdos uosto dujų terminalo veiklos anaizė
Įvadas. Suskystintų gamtinių dujų terminalo. Veiklos analizė. Suskystintos gamtinės dujos. Sgd –švarus ir saugus kuras. Sgd naudojimas. Sgd saugojimas. Ab “Klaipėdos nafta”. Veikla. Paslaugos. Terminalas. Konkuretai. „South hook“ ir „Gate“. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 12 psl.
2015 09 23
Inertinės dujos skaidrės
Inertinės dujos. Pamokos uždaviniai. Kas tos inertinės dujos?. Fizikinės savybės. Panaudojimas. Filmukas. Istorija. Kodėl inertinės dujos inertiškos?. Užduotys iš vadovėlio.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 04 03
Dujos skaidrės
Dujos. Žemės šiluma. Didžiausias pasaulyje dujotiekių tiesimo laivas „solitaire“. Dujotiekis sausumoje. Gamtinių dujų naudojimas buityje. Kitaip “geoterminė energija”. Geoterminė energija naudojama dviem būdais. Geoterminė elektrinė. (vietnamas).
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2012 04 30
Degalų sandara
Nafta ir jos perdirbimas. Techniniai naftos parametrai. Degalai. Kuro degimas. Oro pertekliaus koeficientas. Eksploatacinės savybės. Dyzeliniai degalai. Paruošimo savybės. Dyzelinių degalų savybės. Dyzeliniai degalai privalo. Degalų tekumas. Dyzelinių degalų klampos priklausomybė nuo temperatūros. Dyzelinių degalų eksploatacinės ...
Inžinerijos tyrimai, Tyrimas, 59 psl.
2015 11 29
Lietuvos dujos statistinė analizė
Įvadas. Statistiniai duomenų apie ab „lietuvos dujos“ šaltiniai. Statistiniai duomenų apie AB „Lietuvos dujos“ šaltiniai. Ab „lietuvos dujos“ rezultatų statistinė analizė. AB „Lietuvos dujos“ balanso turto statistinė analizė. AB „Lietuvos dujos“ turto dinamika, mln. Lt. –2012 m. AB „Lietuvos dujos“ turto, mln. ...
Statistikos analizės, Analizė, 31 psl.
2014 06 15
Kuras referatas
Kuro sandara. Kuro savybės. Kuro sąvoka ir klasifikacija. Kuro sudėtis ir jo komponentų charakteristika. Benzino sbbandara. Benzino pagrindinės savybės. Cheminė benzino sudėtis. Benzino fizinės sąvybės. Benzino frakcinė sudėtis. Dyzelinio kuro sandara. Dyzeliniai degalai ir jų sudėtis. Dyzelino fizinės sąvybės. Apytikslė ...
Fizikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 06 26
Alternatyvus degalai skaidrės
Alternatyvūs degalai. Alternatyvus degalai - yra ne eilinė degalų rūšis. Alternatyvių degalų rūšys. Biodyzelinas Etanolis E85 SND (suskystintos naftos dujos) Aliejus Vandenilis H. Biodyzelinas. Biodyzelinas – atsinaujinantys alternatyvūs degalai. Etanolis E. Etanolis (etilo alkoholis) - tas pats alkoholio tipas. Snd. Gamtinės dujos ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 04 01
Kapitalo struktūra Lietuvos Dujos
Įvadas. Kapitalo struktūros valdymas. Kapitalo struktūros samprata. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo struktūros vertinimo metodai. Ab „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros tyrimas. AB „Lietuvos dujos“ veiklos pristatymas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros įvertinimas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 05 14
Inertinės dujos chemijos skaidrės
Inertinės dujos. Pamokos uždaviniai. Inertinės dujos. Inertiniu dujų paplitimas. Inertiniu dujų istorija. Helio atsiradimo istorija. Neono atsiradimo istorija. Inertinės dujos - Argonas. Inertinės dujos kriptonas. Inertines dujos Ksenonas. Inertinės dujos - Radonas. Kaip išgaunamas helis. Kaip išgaunamas kriptonas. Tai įdomu.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 04 16
Suspaustos dujos
Suspaustos. Dujos. Gamyba. Šios suslėgtos dujos yra gaminamos iš parastu gamtinių dujų. Kenksmingumas. Suslėgtos gamtinės dujos CNG (Compressed Natural Gas) - yra švariausi šiuo metu naudojami automobilių degalai. Gamtinės dujos susidaro, vykstant natūraliems procesams ir yra visiškai nekenksmingos gyviems organizmams. Panaudojimas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 02 03
Automobilių degalų sanaudų ir taršos mokesčio skaičiavimas
Automobilių degalų sanaudų ir taršos mokesčio skaičiavimas. Apskaičiuoti. Degalų sąnaudas, t; reikalinga elektros srovės kiekį, Ah;. Degalų kaina, Lt; Kaštus naudojant elektros srovės variklį;. Taršos mokesčius visoms transporto rūšims, naudojant skirtingus degalus. Išmetamų į orą CO; CO2 ir NO2 dujų kiekį, t/m? Duomenis ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2014 01 20
Inertinės dujos chemijos pristatymas
Inertinės dujos –. Inertinės dujos yra. Savybės Bespalvės, bekvapės ir beskonės vienatomės dujos. Šių dujų naudojimas Inertinėmis dujomis prileidžiamos kaitinimo. Inertinių dujų atradimas Dėl inertiškumo ilgą laiką nepavyko aptikti. Helis Helio garavimo bei virimo taškai yra patys žemiausi tarp visų elementų. Radonas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 04 12
Automobilių degalai
Referatas apie automobiliu degalus visus ju tipus, sudeti panaudojima, liekamas atliekas ir pan. Įvadas. Degalai. Benzininės ir dyzelinės transporto priemonės. Benzinas. Benzino asortimentas. Dyzeliniai degalai. Dyzelinių degalų fizinės savybės. Suskystintos naftos dujos (lpg). Suskystintų naftos dujų transporto priemonės. Lpg ...
Mechanikos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 04 27
Gamtinių dujų tiekimas
Gamtinių dujų tiekimas. Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistema Lietuvoje. Gamtinių dujų tiekėjai. Degiosios dujos. Gamtinių dujų panaudojimas. Gamtinių dujų sudėtis. Suskystintos dujos. Magistralinio dujotiekio struktūrinė schema. Miestų ir gyvenviečių gamtinių dujų. tiekimo sistema. Dujotiekio tinklai. Dujotiekio sistemų ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2016 01 09
Lietuvos dujos veiklos organizavimas
Įvadas. Teorija “įmonės veiklos organizavimas”. Organizavimo apibrėžimas. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo sudedamosios dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Koordinavimas. Organizavimo projektavimas. Klasikinis projektavimo modelis. Technologinis projektavimo modelis. Organizavimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2012 09 27
Gamtinės dujos referatas
Gamtinės dujos. Susidarymas. Cheminė sudėtis. Gavyba ir transportavimas. Panaudojimas. Gamtinės dujos Lietuvoje. Eksportas. Importas. Naudoti šaltiniai.
Chemijos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 03 11
Kuro degimo šiluma konspektas
Kuro degimo šiluma. Tikslai. Kuras. Gamtinis kuras. Dirbtinis kuras. Sintetinis kuras. Plačiau apie kurą. Nafta. Naftos produktai. Biodegalai. Biodegalų rūšys. Biodegalų poveikis. Vandenilis. Kuro kokybės rodikliai. Kuro energijos naudingumas šiluminiuose varikliuose. Šiluminių variklių rūšys. Kas yra kuro degimo šiluma?. Kai kurių ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 44 psl.
2014 02 03
Dujinių degalų klasifikacija ir markiravimas
Dujinių degalų klasifikacija ir markiravimas. Gamtinės dujos. Gamtinės dujos – natūraliai susidariusių degiųjų dujų mišinys. Gavyba ir transportavimas. Įprastai gamtinės dujos slūgso žemėje nuo vieno iki kelių kilometrų gylyje. Europoje daugiausia gamtinių dujų randama Šiaurės jūroje. Dujos naudojamos elektros ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 12 12