Sviesto gamybos technologija

300 dokumentų
Sviesto sudėties, savybių kitimo ir vertės analizė
Įvadas. Produkto cheminė sudėtis. Sviesto komponentai ir jų cheminės savybės. Sviesto komponentų kitimas. Sviesto svarba žmogaus organizmui. Sviesto gamybos permainos Lietuvoje. Sviesto gamyba. Sviesto gamybos technologinis procesas. Sviesto gamyba iš labai riebios grietinėlės. Sviesto gamyba mušimo būdu. Sviesto gamybos periodinio ...
Maisto technologijos referatai, Referatas, 19 psl.
2015 04 20
Sviesto gamyba
Įvadas. Įmonės gamybos organizavimas. Įmonės steigimas. Gaminiu nomenklatūra. Skanus ir lengvai tepasi. Naudojami gamybos įrenginiai. Sviesto gamybos mušimo būdu technologinė schema. Sviesto gamyba iš labai riebios grietinėlės. Sviesto pakavimas, fasavimas, ženklinimas. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, paslaugų, medžiagų ...
Pramonės ir gamybos referatai, Referatas, 19 psl.
2015 04 26
Sviesto sudėties ir vertės analizė
Įvadas. Sviesto cheminis aprašymas. Sviesto cheminė sudėtis. Teigiami sviesto junginiai. Neigiami sviesto junginiai. Sviesto komponentų laikymas bei kitimai laikant ilgesnį laiką, tam tikromis sąlygomis. Moksliniai tyrimai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2017 05 02
Mašinų gamybos kursinis. Detalės gamyba
Turinys. Įvadas. Gaminamos detlės analizė. Detalės paskirtis ir konstrukcija. Detalės brėžinio techninių sąlygų analizė. Detalės technologiškumo analizė. Technologinio proceso projektavimas. Ruošinio parinkimas skirtingiems gamybos tipams. Ruošinių parinkimo principai. Lakštinio ruošinio pagrindiniai gamybos tipai. Detalės ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2012 05 28
Padažų gamybos technologija
Majonezo pagrindiniai teisės aktai. Pomidorų padažo ir kučiupo pagrindiniai teisės aktai. Įvadas. Padažų klasifikacija. Sviesto mišiniai. Marinatai. Daržovių padažai. Užpilai. Grietinės mišiniai. Saldūs padažai. Baltieji mėsos padažai. Pomidorų padažai. Žuvies padažai. Grybų padažai. Grietinės padažai. Pieno padažai. ...
Maisto technologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 11 25
Sviesto rinkos tyrimas
Sviesto rinkos tyrimas. Pasirinktos nagrinėti prekės įvardijimas. Sviesto tikslinė rinka. Apibrėžimai. Prekės pardavimo vieta. Parduotuvės „Norfa“ asortimentas. Prekių linijos asortimentas. Sviesto asortimento gylis. Sviesto ,,dvaro‘‘ potencialūs konkurentai. Sviesto ,,dvaro‘‘ konkurentų kainų palyginimas. Išvados.
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 11 14
Tuštumėtų plokščių srautinės agregatinės gamybos technologija ir organizavimas
Tuštumėtų plokščių srautinės agregatinės gamybos technologija ir organizavimas. Turinys. Gamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Srautinės – agregatinės technologinės linijos skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2010 03 03
Sviesto analizės metodai
Įvadas. Sviesto cheminė sudėtis. Pagrindiniai sudėties ir kokybės reikalavimai. Pagrindiniai sviesto kokybės reikalavimai. Juslinė charakteristika. Drėgmės pasiskirstymas. Sviesto drėgmės dispersijos nustatymas. Įranga ir reagentai. Bandinių paėmimas. Analizė. Pakartojamumas. Teršalai. Higiena. Ženklinimas. Pamatiniai bandinių ...
Chemijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 psl.
2016 05 18
Gamybos organizavimas ir plastiko apdirbimo technologija
Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Išvados ir pasiūlymai gamybos procesų technologijų tolimesniam tobulinimui jūsų įsivaizduojamoje įmonėje. Gamybos organizavimas ir plastiko abdirbimo technologija AB „ expetas “. Ekstruzinio formavimo technologija. Darbo metodai interneto duomenų ...
Pramonės ir gamybos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 06 03
Sviesto eksporto iš Lietuvos analizė
Sviesto eksporto iš lietuvos analizė: būklė, problemos, perspektyvos. Įvadas. Įmonių skverbimosi į užsienio rinkas teoriniai aspektai. Įmonių internacionalizacijos sąvoka ir procesas. Įėjimo į užsienio rinkas būdų parinkimas. Sviesto eksporto iš lietuvos užsienio rinkose organizavimas. Lietuvos sviesto eksporto dinamika. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 12 12
Vaistų technologija
Vaistu technologija. Apibūdinti ekstemporalios ir pramoninės gamybos vaistų formas su antibiotikais. Analizuoti vaistinėse dažniausiai pasitaikančias ekstemporalias vaistų formas su antibiotikais, nurodyti jų gamybos sąlygas, gamybos ypatumus, naudojamas pagalbines medžiagas, įpakavimą ir laikymą.
Medicinos analizės, Analizė, 2 psl.
2012 06 08
Sviesto degustacija
Sviesto degustacija Įvadas. Sviesto savybės, gedimas, ženklinimas, laikymas. Naudota literatūra.
Maisto technologijos analizės, Analizė, 4 psl.
2017 10 29
Polietileno gamyba ir organizavimas
Polietileno gamybos technologija ir organizavimas UAB Umaras. Įvadas. Įmonės charakteristika. Valdymo struktūra. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. Polietileninių maišelių gamybos cechas. Polietileninų maišelių paruošimo technologinio proceso schema. Polietileno maišelių gamybos procesas. Gamybos barų apžvalga. Kokybės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 11 13
Sulčių gamyba
Uždarosios akcinės bendrovės „sveikos sultys“ sulčių gamybos technologija. Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, tikslai, planuojami pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 01 15
Gamybos proceso organizavimas ir fermentinio sūrio gamybos technologija įmonėje „Rokiškio sūris“
Įvadas. Įmonės „Rokiškio sūrio“ pradiniai duomenys. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. KB „Rokiškio sūris“ duomenys. Produkcijos nomenklatūra. Fermentinio sūrio gamybos įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų, paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2016 03 31
Gamybos technologija ir organizavimas įmonėje Tavo spauda
Įvadas. Gamybos organizavimo apžvalga. Įmonės įkūrimas. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Medžiagų, paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Produkto gamybos technologija. Gamybos tipas. Technologinė gamybos / paslaugų teikimo schema. Procesų detalizavimas. Išvados ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2014 04 16
Likerio gamybos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Įvadas. Trumpa likerio gamybos baro charakteristika. Likerio gamybos metinės programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Pelno/ nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. ...
Kulinarijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2012 06 01
Gamybos proceso organizavimas ir gamybos technologija. AB „Aukštaičio sūris“
Įvadas. Įmonės gamybos organizavimo apzvalga. AB „Aukštaičio sūris“. Nomenklatura. Irenginiai, prietaisai, irankiai. Darbuotoju kvalifikacija. Paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos fazės. Technologinė gamybos / paslaugų teikimo schema. Procesų ir ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2016 05 12
Sviestas referatas
Sviesto gamyba mūšimo būdu. Sviesto gamyba sroviniu būdu. Aukšto riebumo grietinėlės gavimas ir normalizavimas. Įvairių sviesto tipų gamyba.
Maisto technologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 11 08
Gamybos organizavimas ir technologija
Įvadas. Kursinio darbo rašymo tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Sausainių gamyba, naudojami įrengimai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų, paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Ledų gamybos technologija. Gamybos tipas, ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 07 08
Gamybos organizavimas ir technologija x imonėje
Įvadas. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, tikslai, planuojami pasiekimai. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Maisto gamybai, naudojami įrengimai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų, paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Maisto gamybos technologija. ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 01 16
Mašinų ir prietaisų gamybos technologija
Namu darbas: masinu ir prietaisu gamybos technologijos. Viso trys dalys. Surašyti visą matmenų eilę, iš matavimų rezultatų išbraukti stambias klaidas. Duomenis suskirstyti į keletą lygių intervalų. Apskaičiuoju intervalu skaičių (f). Intervalo žingsnis (h). Intervalų ribos. Matavimų skaičius intervale. Vidutinis intervalo dydis. ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2012 03 10
Obelių aliejaus naujo produkto įvedimas
Sviesto skonio Obelių aliejus. Obelių aliejaus rinkos dalis (Ltr) 2007 m. Obelių aliejaus sviesto skonio privalumai. Sviesto skonio Obelių aliejaus kainodara. Planuojami pardavimai. Sviesto skonio Obelių aliejaus pardavimo kanalai. Reklaminis palaikymas.
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 10 03
Gamybos organizavimas ir technologija įmonėje
Išanalizuoti bei aprašyti gamybos organizavimą ir technologiją įmonėje uab ,,x”. Įvadas. Kursinio darbo rašymo tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys: pramonės šaka, naudojami ištekliai, darbo jėgos imlumas, technologijų reikšmė. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, tikslai, ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2013 05 21
Žvirgždo gamybos technologija
Žvirgždo kilmė. Karjerai. Karjero dalys. Karjeruose naudojama įranga ir mechanizmai. Žvirgždo gamybos technologija. Žvirgždo gamybos tecnologijos chema. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 10 06
Vestuvinių suknelių gamybos proceso organizavimas ir technologija
Įvadas. UAB „Cheri“ gamybos procesoorganizavimo apžvalga. UAB „CHERI“ veiklos pristatymas. Produkcijos nomenklatūra. Naudojami įrenginiai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų ir paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Vestuvinės suknelės gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos fazės. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 12 19
Gamybos technologija ir organizavimas skaidrės
Uab „Balduseka“ gamybos organizavimas ir technologija. Įmonės pradiniai duomenys. Įmonės charakteristika. Naudojamos medžiagos. Gaminama produkcija. Naudojami įrengimai, prietaisai bei įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, paslaugų , medžiagų tiekėjai. Pagrindiniai vartotojai. Konkurentai. Gamybos tipas ir fazės. Gamybos ...
Pramonės ir gamybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 11 06
Gamybos technologija ir organizavimas AB „Utenos trikotažas“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės gamyba. Trumpa veiklos charakteristika. Gaminių asortimentas. Konkurentai. Vartotojai. AB „Utenos trikotažas“ valdymo struktūra. Gamybos teikimo technologija. Gamybos tipas, procesai, operacijos. Naudojami įrengimai, įrankiai. Gamybos struktūra. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 02 13
Gamybos proceso organizavimas ir aliuminio profilių gamybos technologija
Gamybos organizavimo dalyko kursinio darbo užduotis. Įvadas. Gamybos proceso organizavimo analizė teoriniu aspektu. Gamybos samprata. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso technologijos. UAB “Margio aliuminis” gamybos proceso organizavimo apžvalga. UAB “Margio Aliuminis” veiklos pristatymas. Produkcijos nomenklatūra. ...
Pramonės ir gamybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2016 12 03
Sūrio gamyba
Įvadas.Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. Gaminių/paslaugų nomenkltūra. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų, paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai.Pasirinkto produkto gamybos technologija. Schema. Sūrio gamybos ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 04 02