Svietimo amzius europoje

300 dokumentų
Švietimo amžius Europoje
Švietimo amžius Europoje. Kas yra švietimo amžius (apšvieta)? Švietimo Amžiaus pradžios Priežastys. Apšviestasis absoliutizmas. Švietėjai. Žymiausi Europos švietėjai. Džonas Lokas (1632-1704m. ). Šarlis de Monteskjė (1689-1755m. ). Volteras (1694-1778m. ). Žanas Žakas Ruso (1712-1778m. ). Deni Didro (1713-1784m. ). Imanuelis ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 04 17
Švietėjų epocha
Švietėjų epocha Europoje XVIIIa. Išminties šviesa įveiks tamsumą ir skurdą, pakeis neteisingus socialinius santykius. Švietimo amžius Pagrindinės idėjos Švietimo amžius Europoje Asmenybės Švietimo amžius Lietuvoje Vaizdai. Švietimo amžius. (mokslas ir progresas). Apšvietos epocha - Europos civilizacijos istorijos periodas. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 05 13
Švietimo epocha
Švietimo epocha yra skirstoma į racionalizmą ir sentimentalizmą. Racionalusis laikotarpis prasidėjo XVIII a. baigėsi XIX a. Racionaliniame laikotarpyje laiko samprata panaši kaip XVII a. Ji praplečiama, apima šeimos ir bendruomenės gyvenimą. Šiame stiliuje aplinka kinta keičiantis ne žmogui, o kintant visuomeninėms ir buitinėms ...
Lietuvių referatai, Referatas, 1 psl.
2010 12 14
Švietimo amžius
Švietimo amžius. Švietimo epochos idėjos. A. Švietėjai. Šarlis Monteskjė. Volteras. Adamas Smitas. Žanas Žakas Ruso. Švietimo amžius Lietuvoje. Žymiausias Švietimo amžiaus atstovu Lietuvoje. Kiprijonas Lukauskas, 1797 m. Lietuvių kalba. Parašė knygą „Pamokslai iš Dievo priesakų. Apie krikščioniško gyvenimo prievoles“.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 11 12
19 amžius Vakarų Europoje
XIX amžius vakarų Europoje. Socialinės katalikybės atstovų nuostatai. Situacija Lietuvoje(XIX a. ). Valančiaus veikla ir jo socialiniai nuostatai. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 6 psl.
2010 03 03
Švietimo amžius skaidrės
Švietimo amžius. Europos istorijoje vadinamas švietimo, arba apšvietos, amžiumi. Lietuvos kultūros istorijos periodas. Šitame amžiuje suprantama. Pagrindinis valstybės luomas. Epochos pavadinimas nurodo. Keli švietimo amžiaus dailininkų darbai. Keli švietimo amžiaus veikėjai. Š. Monteskjė. Dž. Lokas. Ž. Ž. Ruso. Imanuelis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 02 04
Švietimo epocha pristatymas
Švietimo epocha. Švietimo amžius ( xviii a. ). Europos civilizacijos istorijos periodas. Lietuvos kultūros istorijos periodas. Radikalių socialinių permainų laikas. Švietimo epochai būdingi bruožai. Žmonių lygybės idėja. Tobulėjimo idėja. Švietimo epochos žmogus. Švietimo epochos literatūra. Racionalizmas. Sentimentalizmas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 01 23
19 amžius Europoje
XIX amžius Europoje. Istorijos konspektas. Napoleono epocha. Napoleonmetis lietuvoje birželis – gruodis. Vienos kongresas. Pramonės perversmas (revoliucija). Socialinės permainos. Tautiniai sąjūdžiai. Nacionalizmas. Italijos susivienijimas. Vokietijos suvienijimas. Imperializmas.
Istorijos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2012 10 10
Švietimo epocha Literatūroje
Apšvietos epocha europoje. Kas yra apšvieta(švietimo epocha)? Europoje ir šiaurės amerikoje kilęs visuomeninis kultūrinis. Pavadinimą šiai epochai davė lietuvių kilmės vokiečių filosofas imanuelis kantas. Švietimo epochos bruožai. Žymiausi švietėjai ir jų idėjos. Džonas lokas. Pirmasis iškėlė „visuomenės sutarties ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 04 13
Apšvietos amžius skaidrės
Švietimo amžius. (Arba Apšvietos amžius ). Europos civilizacijos istorijos. Prancūzijoje susiformavo švietėjų sąjūdis. Filosofo Džono Loko. Filosofas ir rašytojas Žanas Žakas Ruso nagrinėjo žmogaus ir valdžios santykį. Tuo metu Europoje buvo paplitusios absoliutinės monarchijos. Rašytojas, filosofas Volteras smerkė ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 02 21
Iškiliausi švietimo epochos veikėjai Lietuvoje
Įvadas. Vyskupas i. J. Masalskis. Kiprijonas lukauskis. Motiejus valančius. Simonas daukantas. Jeronimas stroinovskis. Stanislovas bonifacas jundzilas. Mykolas pranciškus karpavičius. Kristijonas donelaitis. Išvados. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 9 psl.
2011 08 01
Šviečiamasis amžius
Šviečiamasis amžius. Laikotarpis Pavadinimo reikšmė. Šios epochos atsiradimas. Epochos pasaulėžiūra. Žymiausi kūrėjai ir jų kūriniai. Henris Fildingas „Pamestinuko Tomo Džonso istorija“. Švietimo amžius Lietuvoje. Ačių už dėmesį ?.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 01 07
Epochos skaidrės
Epochos. Kelionė per laika. Barokas. Barokas– keistas. Baroko architektūra. Baroko pastatų plano ir eksterjero linijos kreivesnės. Literatūra. Lieuvių baroko poezijoje. Baroko literatūra. Renesansas. Renesansas – Europos laikotarpis. Renesanso literatūra. Renesanso literatūra pasižymi antropocentrizmu. Literatūros rūšys. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 01 23
Švietimo politika Lietuvoje
Įvadas. Švietimo politika. Švietimo įstatymo paskirtis. Švietimo sistemos principai. Straipsnis. Švietimo kokybė. Švietimo politikos samprata. Lietuvos Švietimo respublikos Įstatymas. Bendros nuostatos. Švietimo politikos samprata. Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Daugiau negu ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 04 13
Bendrojo lavinimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo atitikimas lietuvos švietimo sistemos plėtros poreikiams
Įvadas. Teoriniai švietimo kaitos aspektai. Švietimo kaitos samprata, dėsningumai ir etapai. Švietimo kaitos modelio principų kaita. Šiandienos švietimo kaitos ypatumai Europoje ir Lietuvoje. Švietimo iššūkiai įtakojantys kaitą švietimo sistemose. Europos ir Lietuvos švietimo kaitos linkmės. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 01 04
18a. pedagogikos istorija
Švietimo epocha. Švietimo epocha kova su senaisiais autoritetais. Švietimo epocha racionalizmas. Švietimo epocha švietimo idėja. Švietimo epocha kultūrinis optimizmas. Švietimo epocha “Atgal į gamtą!”. Švietimo epocha humanizuota krikščionybė. Švietimo epocha žmogaus teisės. Žanas Žakas Ruso (1712-1778). Johanas ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2014 03 04
Švietimo politika skaidrės
Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Švietimo politikos procesas. Ideologinės švietimo politikos ištakos. Liberalioji švietimo politika. Liberalizmas. Konservatyvioji švietimo politika. Konservatizmas. Socialistinė švietimo politika. Socializmas. Socialdemokratinė švietimo politika.
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 02 18
Šviečiamasis amžius skaidrės
Šviečiamasis amžius – XVIII a. . (arba Apšvietos, arba Proto amžius). Pamokos tikslas – remiantis išklausytu mokytojos pranešimu apie Švietimo epochą. Tai laikotarpis. Švietimo epocha. Šviesa, švietimas. Tikima, kad pataisyti pasaulį galima vadovaujantis protu išminties šviesa įveiks tamsumą ir skurdą. Turėk drąsos pats ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2014 05 10
Valstybinė švietimo strategija
Įvadas. Literatūrinė apžvalga. Švietimo sąvoka. Lietuvos švietimo raida. Švietimo Sistema ir jos rūšys. Pasaulio gyventojų išsilavinimo rodikliai. Švietimo tikslai ir principai. Globalus – švietimas. Praktinė dalis. Strategijos aprašymas. Strategijos tikslai. Veiksniai turintys įtakos švietimo tikslų įgyvendinimui. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2017 11 05
Švietimo sistema
Švietimo sistemos samprata. Švietimo tobulinimas. Lietuvos švietimo koncepcija. Lietuvos švietimo koncepcijos tikslai (1992). Lietuvos švietimo koncepcijos principai. Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos. Lietuvos švietimo plėtotės gairės. Švietimo sistemos plėtotės nuostatos. Šiuo metu Lietuvoje pagal LR ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 01 19
Lietuvos proistorė konspektas
Rašytiniai šaltiniai. Čia nesusidaro kultūrinis sluoksnis Ilgalaikės. Akmens amžiaus tyrinėtojai. Ankstyvojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Senojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Viduriniojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Vėlyvojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. 1990. tyrinėjimai ir iki šiol. Akmens amžius. Gamtinės sąlygos Š. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 18 psl.
2015 04 10
Lietuvos Vokietijos švietimo sistema
Lietuvos ir Vokietijos švietimo strategijos problemos. Įvadas. Lietuvos švietimo raida. Tautinė mokykla. Lietuvos švietimo koncepcija – reformos pradžia. Antrasis reformos etapas. Lietuvos švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema. Švietimas strategijoje „Lietuva“. Vokietijos švietimo sistema. Lietuvos ir vokietijos švietimo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 02 17
Švietimo kokybė – prioritetinis švietimo politikos klausimas
Įvadas. Švietimo kokybės sudedamosios dalys. Švietimo kokybės matavimo kategorijos. Elitinio ir kokybiško švietimo skirtumai. Aukštojo mokslo kokybė. Ugdymo turinio kokybė. Kokybės užtikrinimo mechanizmas - egzaminai. Švietimo kokybė ir finansavimas. EBPO švietimo rodiklių sistema. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 02 28
Švietimo epocha skaidrės (2)
Žanas Žakas Ruso (1712 - 1778). Žano Žako Ruso kūriniai. Deni Didro (1713 – 1784). Švietimo epocha Lietuvoje. Kilo pasipriešinimas pasenusioms feodalinėms institucijoms. Švietimo epocha. Pataisyti pasaulį galima vadovaujantis protu. Turėk drąsos pats naudotis savo protu. Protas yra esminis žmogaus prigimties bruožas. Mykolas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2013 11 01
Apšvietos amžius Švietimo amžius XVIII a. namų darbas
Švietimo amžius XVIIIa. Anglijoje ir Nyderlanduose (XVIIa. vidurio). Švietimas kartais taip pat suprantamas kaip švietėjų idėjinis – kultūrinis judėjimas. Apšvietos epocha –. Prancūzų kalba, tapusi vienu iš Prancūzijos kultūrinės ekspansijos elementų. Apšvietos amžius Lietuvoje. Vienas esmingiausių lietuviškos ir ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 11 30
Akmens amžius
Pirmieji zmones. Verslai ir visuomenės struktūra.
Istorijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2013 05 22
Globalizacijos poveikis švietimo sistemai Lietuvoje
Įvadas. Globalizacija. Globalizacija nėra naujas reiškinys. Neigiamas globalizacijos poveikis. Pasaulio, Europos ir Lietuvos švietimo kaitos tendencijos visuomenės pokyčių kontekste. Globalizacija ir jos įtaka šiuolaikiniam pasauliniam švietimui. Pokyčiai Europoje ir europinės švietimo dimensijos. Pokyčiai ir tendencijos Lietuvos ...
Sociologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 05 02
Lietuvos švietimo funkcijos finansavimo problemos
Įvadas. Finansavimo sistemos trūkumai ir švietimo reformos tikslai. Mokyklų finansavimas taikant mokinio krepšelio principą. Istorinė apžvalga. Tarptautinė mokinio krepšelio taikymo patirtis. Krepšelis Rytų ir Vidurio Europoje. Krepšelio dydžio kitimas Lietuvoje. Valstybinio audito ataskaitos analizė. Neformalus vaikų švietimas ...
Finansų referatai, Referatas, 25 psl.
2017 02 25
Švietimo epocha konspektas
Švietimo epochos literatūros bruožai. Švietimo epochos idėjos. Kas yra „Audros ir veržimosi“ sąjūdis? Apibūdinkite plačiau. Kodėl Švietimo epochos metu taip išpopuliarėjo proza? Prozos kūrinių pavyzdžiai. Kokiais būdais buvo skleidžiamos Švietimo idėjos? Apibūdinkite plačiau. Įvardinkite du žinomiausius Švietimo ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2015 01 21
Lietuvos ir Olandijos švietimas
Olandijos ir lietuvos švietimo politikos lyginamoji analizė. Įvadas. Šalių apibūdinimas lietuva - olandija. Švietimo tikslai. Švietimo struktūra. Olandija. Švietimo valdymas. Švietimo finansavimas. Pedagogų rengimas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 02 26