Tarptautinės prekybos pagrindai

300 dokumentų
Tarptautinės prekybos politika
Tarptautinės prekybos politika. Įvadas. Tarptautinės prekybos pagrindai. Analizė.Tarptautinės prekybos samprata. Charakteristika. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies rizika. Ekonominė tarptautinių sandorių rizika. Ekonominė rizika eksporte. Priedai. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 05 16
Tarptautinės prekybos referatas
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Stoperio-samuelsono teorema. Tarptautinė prekyba ir mokėjimų balansas. Tarptautinės prekybos ribojimas. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos žala. Prekių eksportas ir importas. Statistika. Įšvadas. Literatūros sąrašas
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 01 07
Tarptautinės prekybos apribojimų argumentai ir kontraargumentai
Įvadas. Tarptautinės prekybos politika. Laisva prekyba. Užsienio prekybos ribojimas: tikslai ir priežastys. Prekybos barjerai. Tarptautinės prekybos ribojimų padariniai. Argumentai už tarptautinės prekybos ribojimą. Užsienio prekybos ribojimo argumentai ir kontrargumentai. Užsienio prekybos apribojimo argumentai. Nacionalinė gynyba. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 psl.
2010 12 18
Tarptautinė prekyba ir tarptautinės prekybos keliai
Tarptautinė prekyba ir tarptautinės prekybos keliai. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos atsiradimo priežastys. Tarptautinės prekybos procesui būdingi bruožai. Tarptautinės prekybos svarba. Muitai tarptautinėje prekyboje. Pirmieji tarptautinės prekybos keliai Pasaulyje. Pirmieji tarptautinės prekybos keliai. Tarptautinės ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 11 07
Tarptautinė prekyba ekonomikos skaidrės
Tarptautinė prekyba. Tarptautinio verslo formos. Tarptautinės prekybos struktūros pokyčiai. Tarptautinės prekybos struktūros pokyčiAI. Tarptautinės prekybos problemos. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos skatinimas. Tarptautinės prekybos plėtrą skatina. Tarptautinės prekybos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2016 12 02
Tarptautinės prekybos nauda (3)
Taigi tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos yra. Tarptautinės prekybos nauda Konkurencija. Pagamintų produktų gausumas ir įvairovė –. Dabar šiek tiek apie Liberaliąją tarptautinės prekybos teoriją. Na ir Nacionalistinė tarptautinės prekybos teorija.
Ekonomikos referatai, Referatas, 6 psl.
2017 11 13
Tarptautinė politika
Įvadas. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos žala ir nauda. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 12 10
Tarptautinės prekybos nauda (2)
Turinys. Turinys. Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prėkybos pranašumai ir teorijos. Merkantilizmas. Absoliutus ir palyginamasis pranašumai. Santykinio pranašumo teorija. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Paklausos bei pasiūlos modelis ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 psl.
2017 09 10
Tarptautinės prekybos reguliavimas tarifų metodu netarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo būdai
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata, ekonominės prielaidos ir reikšmė. Tarptautinės prekybos reguliavimas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo metodai. Muitai. Tarifinės kvotos. Netarifiniai tarptautinės prekybos reguliavimo metodai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2017 12 30
Tarptautinės prekybos nauda skaidrės
Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinė prekyba. Vykdoma tarp dviejų ar daugiau valstybių. Tarptautinių mainų prielaidos. Gamybos sąlygų (gamtinių. Konkurencija pagamintų produktų gausumas ir įvairovė masto ekonomija lyginamasis pranašumas. Liberalioji tarptautinės prekybos teorija. Nacionalistinė tarptautinės prekybos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 11 13
Tarptautinės prekybos politika (2)
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinsės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas. Kitos tarptautinės prekybos politikos formos. Tarifiniai tarptautinės prekybos apribojima. Netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimai. Kiekybiniai apribojimai. Kvotos. Licenzijos. Finansianiai netarifiniai apribojimai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 08 23
Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijos
Įvadas. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Klasikinė tarptautinės prekybos teorija. Absoliutaus ir palyginamųjų kaštų teorija. Šalies dydžio teorija. Naujoji prekybos teorija. Hekšerio – olino teorija. Leontjevo paradoksas. Maiklo porterio teorija. Investavimo teorijos. Klasikinė teorija. Tarptautinio investavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 03 02
Tarptautinės prekybos vertinimo aspektai Lietuvoje
Įvadas. Tarptautinės prekybos Lietuvoje vertinimo teoriniai aspektai. Tarptautinės prekybos samprata ir koncepcija. Tarptautinę prekybą lemiantys vidiniai veiksniai. Tarptautinę prekyba lemiantys išoriniai veiksniai. Tarptautinės prekybos reikšmė šalių ekonomikai. Tarptautinės prekybos konceptualusis modelis. Lietuvos tarptautinės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 04 11
Tarptautinės prekybos kursinis
Įvadas. Tarptautinės prekybos pranašumai. Tarptautinės prekybos prieštaravimai. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2013 02 13
Tarptautinės prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai
Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis ir absoliutus pranašumai. Užsienio prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuvos užsienio prekyba. Teisinės bazės tobulinimas. Prekybos apyvarta. Prekių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 05 28
Tarptautinių paslaugų finansavimo analizė
Įvadas. Bfd group. Bfd group tarptautinių paslaugų apmokėjimo sąlygos. Ir instrumnetai. Bfd group valiutinė rizika. Bfd group tarptautinės prekybos finansavimo formos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2012 04 06
Tarptautinės prekybos kreditavimas
Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo metodika. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinio kredito samprata. Tarptautinės prekybos kreditavimo samprata. Trumpalaikiai tarptautinės prekybos finansavimo metodai Overdraftas kontokonentinis kreditas. Kreditinės ir akcepto kreditinės linijos. Faktoringo operacijos. Vidutinio ir ilgo laikotarpio ...
Finansų referatai, Referatas, 15 psl.
2015 12 07
Tarptautinės prekybos nauda ir kaštai
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Eksportas. Importas. Tarptautinės prekybos nauda. Konkurencijos padidėjimas. Pagamintų produktų gausa ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos kaštai. Sandorio kaštai. Transporto išlaidos. Laiko sąnaudos. Tarifinių ir netarifinių barjerų kaštai. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 02 10
Veiklos internacionalizavimas
Veiklos internacionalizavimas. Veiklos internacionalizavimo prielaidos. Tarptautinė prekyba. Kas yra tarptautinė prekyba? Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ypatumai. Svarbiausi tarptautinės prekybos plėtojimo veiksniai. Tarptautinės prekybos raidos retrospektyva. Svarbu tarptautinė prekyba yra susijusi su ekonomikos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 41 psl.
2015 11 05
Užsienio prekybos reguliavimo priemonės
Užsienio prekyba. Prekybos reguliavimo priežastys. Užsienio prekybos reguliavimo metodai. Tarifinis reguliavimas. Netarifinis reguliavimas. Užsienio prekyba – tai pardavimo ir pirkimo procesas, vykstantis tarp įvairių šalių pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. Muitai – netiesioginiai valstybės mokesčiai, kuriais apmokestinamos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2011 11 11
Tarptautinės prekybos struktūra tarptautinės politikos formos ir priemonės
Naujienos ekonomikoje. Įvadas. Tarptautinė prekyba. Absoliutusis ir lyginamasis pranašumas. Užsienio prekybos balansas. Eksportas. Importas. Tranzitas. Tarptautinės prekybos nauda ir pagrindinės rizikos. Literatūros šaltiniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2016 12 27
Tarptautinė prekyba kursinis
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinės prekybos politinės priemonės. Išvada. Šaltiniai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2012 12 20
Tarptautinė prekyba teorijos, nauda ir žala
Įvadas. Tarptautinės prekybos prielaidos, sąlygos ir nauda. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Absoliučiojo pranašumo teorija. Lyginamojo pranašumo teorija. Hekšerio – Ochlino teorema. Leontjevo paradoksas. Užsienio prekybos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 25 psl.
2015 11 14
Tarptautinė ekonomika referatas
Įvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 11 17
Lietuvos tarptautinės prekybos srautų pokyčiai po įstojimo į Europos Sąjungą
Lietuvos tarptautinės prekybos srautų pokyčiai po įstojimo į Europos Sąjungą. Termino paaiškinimas. Struktūra ir bendrosios tendencijos. Lietuvos tarptautinės prekybos raida. Europos Sąjungos užsienio prekybos politika. Tarptautinės prekybos raida Lietuvoje po įstojimo į ES. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 06 26
Tarptautinė prekyba Europos sąjungoje
Įvadas. Tarptautinės prekybos tendencijos ir problemos. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos priežastys. Tarptautinės prekybos sudedamosios dalys – importas ir eksportas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Laisvoji prekyba. Protekcionizmas – prekybos apribojimų taikymo politika. Kitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 67 psl.
2012 06 12
Tarptautinės prekybos salygos ir jų vertinimas
Įvadas. Tarptautinės prekybos esmė, pagrindinės sąlygos. Teisinis pagrindas – jt vienos konvencija. Tarptautinės prekybos samprata ir priežastys. Pagrindiniai mokėjimo sąlygų požymiai. Ekonominė tarptautinių sandorių rizika. Ekonominė rizika eksporte. Ekonominė rizika importe. Prekybos partnerių rizikingumo vertinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2010 12 20
Tarptautinės prekybos paslaugomis tendencijos ir problemos
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos paslaugomis teorija. Tarptautinės prekybos savybės. Tarptautinės prekybos paslaugomis teikimo būdai. Tarptautinės prekybos paslaugomis reguliavimas. Tarptautinių paslaugų sektoriaus plėtros tendencijos ir problemos. Finansinių paslaugų prekybos liberalizacija. Tarptautinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 11 02
Tarptautiniai ekonominiai santykiai kursinis
Įvadas. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarifinės tarptautinės prekybos politikos priemonės. Netarifinės tarptautinės prekybos politikos priemonės. Tarptautinės prekybos reikšmė. Tarptautinis darbo jėgos judėjimas. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys. Migracija Lietuvoje. Mokėjimų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2014 04 27
Terptautinė prekyba ir muitų politika
Įvadas. Tarptautinės prekybos prielaidos, sąlygos ir nauda. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Lietuvos prekybiniai santykiai su europos sąjunga. Tarptautinės prkybos politikos formos. Laisvoji ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 psl.
2011 04 04