Teksto suvokimas atsakymai kursiukas

300 dokumentų
Teksto suvokimas
Negrožinio teksto suvokimo užduotis yra sudėtinga, todėl turi ruoštis kaip galima sąmoningiau. Pirmiausia suvok užduoties tikslą: įvertinti tavo gebėjimus bei įgūdžius, taikyti dalykines žinias (rasti bei panaudoti informaciją ir pan. ), atskleisti kultūrinę kompetenciją, suvokti informaciją (analizuoti, argumentuoti, sieti, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 11 10
J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas
Kūrinio veikėjas – istorinė asmenybė. Tai. Primenant lietuvių kilmės iš romėnų istoriją bei pasakojant apie Mindaugą, Gediminą bei kitus garbingus valdovus, siekiama. Radvilos protėviai apibūdinami epitetais. Piešiant įtaigų Radvilos paveikslą, atskleidžiami veikėjo jausmai. Toliau veikėją charakterizuoja jo paties kalba ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2014 10 08
Teksto suvokimo testas
Dalia Urnevičiūtė. Stiklinis namas. Ištrauka apie algytę. kuriai literatūros rūšiai priskirtumėte šį tekstą? Argumentuokite. Kokia yra šio teksto tema. Paaiškinkite, kokia problema nagrinėjama tekste? Raskite ir nurašykite tą problemą iliustruojančią citatą. Vienu sakiniu nusakykite, kas šiame tekste vyksta dabarties laiku. ...
Lietuvių testai, Testas, 7 psl.
2011 02 01
Kuršiukas knygos pristatymas
Aldona Liobytė. Kuršiukas. Aldona Liobytė(1915-1985) Daug. Pagrindiniai veikėjai. Sultonaitė Sultonas Virėja Kuršiukas Žaliabarzdis Lelija Sultoniukas. Siužetas. Karta sultonaitė pirkdama iš Žaliabarzdžio gintarą pamatė vergą. Tema. Knygoje pasakojama apie žveją kuršiuką ir jo nuotykius nelaisvėje. Pagrindinė mintis. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 01 30
Teksto suvokimas balta drobulė
Teksto suvokimas balta drobulė. Suformuluokite ir užrašykite teksto temą. Kokios problemos keliamos tekste? Parašykite jas klausimo forma. Kodėl protagonistas nesuvokia šventosios dvasios buvimo? Remdamiesi kontekstu, paaiškinkime “up ir down, up ir down” prasme. Kaip suvokiate “akmens ridenimas ramina”? Kokį mitą primena ši ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2013 03 31
Alfonsas Nyka Niliūnas. Prarasties filosofija - keletas poetinio aš aspektų
Alfonso Nykos-Niliūno prarasties filosofija keletas poetinio aš aspektų. Literatūros studijos atsiskleidžia kaip tam tikrų mąstymo apie literatūrą formų pavyzdys, keliantis teksto perskaitymo galimybės klausimą. Tačiau ar įmanoma konkretizuoti, t. y. Apibrežti, tas galimybes? Jeigu orientuosimės i klasikinius filosofijos modelius, ...
Lietuvių esė, Esė, 4 psl.
2010 03 03
Lietuvių kalbos ilgalaikis metų planas
Lietuvių kalbos ilgalaikis metų planas. Mokinių skaičius mokinių. Bendrieji ugdymo uždaviniai Klausymas sakytinio teksto suvokimas. Kalbėjimas sakytinio teksto kūrimas. Skaitymas rašytinio teksto suvokimas. Rašymas rašytinio teksto kūrimas. Vadovėliai. Pratybų sąsiuviniai. Mokymo ir mokymosi pasiekimai. Pasiekimai nuostatos , ...
Pedagogikos planai, Planas, 9 psl.
2017 01 05
Teksto suvokimas, rašyba, skyryba, kalbos kultūra K Donelaitis
Testas   Teksto suvokimas , rašyba , skyryba , kalbos kultūra. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. Įrašykite praleistas raides. Kur reikia , padėkite skyrybos ženklus. Pabraukite žodžius bei konstrukcijas , tinkamus vartoti pateiktuose sakiniuose. Taisyklingų variantų gali būti ne vienas.
Lietuvių testai, Testas, 5 psl.
2016 10 26
Maironis Jonas Mačiulis skaidrės
Maironis-Jonas Mačiulis. Biografija. Svarbiausieji kūriniai. Kūrybos šaltiniai. Pagrindiniai kūrybos motyvai. Populiariausias žanras ir jo tipai. Maironis- romantikas, kai. Maironis- klasicistas, kai. Poetikos bruožai. Išskirtiniai kūrybos bruožus. „pavasario balsai". Poema „jaunoji lietuva" (1907).
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 05 28
Vytautas Mačernis. „Antrosios“ vizijos analizė
Vytautas Mačernis vizijos „Antrosios“ vizijos analizė. V. Mačernis – žemaitis, didžiavęsis savo sena žemdirbių gimine, retos, itin jautrios prigimties poetas. Tai žemininkas, likęs savo žemėje. Negausi poeto kūryba, bet įvairi ir turiniu, ir formomis, ir žanrais. Likimas anksti nutraukė jo gyvenimo siūlą ir užbaigtas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Testas suvokimas, skyryba, rašyba, kalbos kultūra
Įrašyti praleistas raides. Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. Teksto suvokimas, skyryba, rašyba, kalbos kultūra. Paaiškinkite, kas skiriama skaitmenimis pažymėtais skyrybos ženklais. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtų ir paryškintų ...
Lietuvių testai, Testas, 6 psl.
2013 04 16
Kalbos suvokimas
Kalbos supratimas ir suvokimas. Kalbos suvokimo formavimasis. Kalbos supratimas. Sakinio suvokimas ir supratimas. Pokalbis supratimas. Teksto supratimas. Situacijos modelis. Kalbos supratimas vaikystėje.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 04 21
Jono Radvano pastraipa
Užduoties pavyzdys. J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas. •. Atlikite teksto suvokimo testą (atsakymus rašykite pilnais sakiniais) ir pasiruoškite rašyti literatūrinę pastraipą. I dalis (31-96eil. )Ką sužinome apie lietuvių kilmę? Kuo reikšminga tokia kilmės teorija? Raskite epitetus, kuriais apibūdinama Lietuva ir ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2013 10 29
Suvokimo iliuzijos
Suvokimo iliuzijos. Erdvės ir santykių suvokimas. Laiko suvokimas. Judėjimo suvokimas. Tikslas aptarti ir analizuoti pateiktą medžiagą paskaitos metu. Suvokimas. Tiesinio dydžio iliuzijos. Ploto iliuzijos. Krypties iliuzijos. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Erdvės suvokimas. Laiko suvokimas. Judėjimo suvokimas. Spalvų ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2013 11 13
Pasiruošimas lietuvių kalbėjimui PUPP, 10kl
Teksto rašymas. Vietovės pavadinimą. Asmeninio pradžia. Dalykinio pradžia. Gramatika ir teksto suvokimas funkciniai stiliai. Meninės raiškos priemonės. Kalbos dalys. Dalyvis begdavusi mačiusi pusdalyvis bėgdamas , matydamas padalyvis bėgus mačius sangrąžinė ( „ si “ mokymosi paprasta pirma antra įvardžiuotinė pirmoji ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2016 05 08
Juozas Kėkštas skaidrės
Gyvenimas ir veikla. Vilniaus vytauto didžiojo gimnazijos rūmai. Kūrybos bruožai. Eilėraščių rinkiniai. Asmenybės bruožai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2012 03 19
Antigonė Sofoklis pilnas tekstas ir analizė
Sofoklio „antigonė“. Dramos apibūdinimas. Sofoklio tragedijos oidipo mito motyvais. ,,antigonės“ struktūra. Tekstas ir užduotys. Veikėjai. Prologas. Parodas. Pirmas epeisodijas. Pirmas stasimas. Antras epeisodijas. Antras stasimas. Trečias epeisodijas. Ketvirtas epeisodijas. Komas. Ketvirtas stasimas. Penktas epeisodijas. Eksodas.
Lietuvių analizės, Analizė, 76 psl.
2013 01 20
Poezijos teksto analizė
Poezijos teksto analizė. Eilėraščio skaitymo planas. Eilėraščio situacija (erdvė, laikas, vieta. ). Lyrinis “aš”.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2010 03 03
Teksto lingvistika
Teksto lingvistikos tyrimų objektas. Teksto lingvistikos ryšiai su kitais mokslais. Koherencijos samprata. Intencionalumo samprata. Kalbėjimo akto funkcijų klasifikacija. Teksto sandara. Pastraipos ir teksto pilnaties samprata. Pastraipų rūšys. Sakinių santykiai pastraipoje. Pagal formą sakytinio ir rašytinio teksto skirtumai. Pagal ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 10 psl.
2015 01 28
Alfonsas Nyka Niliūnas Maironio likimo paraštėje
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Maironio likimo paraštėje. 15 tezių iš Alfonso Nykos-Niliuno straipsnio.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2013 11 05
Socialinis suvokimas aprašymas
Socialinis suvokimas. Socialinį suvokimą sudaro. Specifiniais savybėmis Žmonių suvokimas ir sudėtingumas –. Socialinio suvokimo objektai –.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2016 04 29
Logikos teksto analizė
Teksto analizė. Ši tezė taip pat grindžiama argumentais. Išvada. Naudota literatūra.
Logikos analizės, Analizė, 2 psl.
2014 01 27
Teksto stilius HTML
Teksto stilius. Tinklalapio kūrimas HTML kalba. HTML teksto pavyzdys. . . Kaip skaidyti tekstą į eilutes? gairė neturi poros! Teksto antraštė. ar . Pusjuodis ar pasviręs? Užrašykite šį tekstą HTML gairėmis. Praktinė užduotis. Klausimai.
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 10 15
Teksto analizė straipsnio analizė
Teksto analizė iš portalo delfi.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2013 05 05
Argumentavimo teksto rašymas
Argumentavimo teksto rašymas Užduotis. Dešimt pagrindinių argumentavimo teksto rašymo žingsnių. Įvadas 1 pastraipa. Pastraipa 2 pastraipa. Argumentavimo teksto dėstymo pastraipa Neužmirškite. Argumentų dėstymas pastraipoje. Argumentų siejimo priemonės. Išvadų siejimo priemonės. Argumentavimo teksto vertinimo kriterijai.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 05 01
Rašybos užduotys 7 klasė
Įrašykite praleistas priebalses. Paaiškinkite jų rašybą, nurodykite supanašėjimo rūšį suduslėjimas, suskardėjimas, s prieš č, z prieš dž, susiliejimas. Sukirčiuokite ir fonetiškai išnagrinėkite žodžius brėžti, jaučiai, džiaugsmas, uoga. Suskirstykite žodžius skiemenimis. Kirčiuotą skiemenį pabraukite ir ...
Lietuvių testai, Testas, 3 psl.
2013 09 28
Filosofija kaip pasaulio suvokimas
Filosofija kaip pasaulio suvokimas. Pasaulio suvokimas pagal Heraklitą. Tomo Akviniečio pasaulio suvokimas. Pasaulio suvokimas pagal Plotiną. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 5 psl.
2013 11 30
Anglų Enterprise gramatikos atsakymai
Enterprise gramatikos atsakymai. Mokytojo knyga su visų skyrių atsakymais.
Anglų konspektai, Konspektas, 26 psl.
2010 11 23
Ms word, teksto rinkimas, redagavimas, spausdinimas
Dokumento tvarkymo režimai ir atvaizdas programos lange. Naujo dokumento sukūrimas. Dokumento išsaugojimas. Anksčiau sukurto dokumento atidarymas. Dokumento įterpimas. Teksto rinkimas redagavimas, spausdinimas. Teksto rinkimas. Informaciniai simboliai. “Vaikščiojimas” po dokumentą. Teksto pažymėjimas. Teksto redagavimas. Komandos ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 psl.
2015 04 04
Jutimai ir suvokimas
Pažintiniai procesai Jutimai ir suvokimas. Jutimų samprata. Skirtumas nuo suvokimo. Pojūtis. Receptoriai. Jutimų charakteristikos (1). Jutimų charakteristikos (2). Jutimų slenksčių samprata. Jutimų klasifikacija (jutiminės sistemos). Rega (2). Regos sistemos samprata. Fotoreceptorių rūšys. Trichromatinė spalvų teorija. Klausa. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 35 psl.
2013 12 13