Teksto suvokimas atzalynas

300 dokumentų
K.Binkis Atžalynas
K. Binkio “atžalynas” – tai drama apie moksleivių gyvenimą. Pagrindinis konfliktas – tai doro, neturtingo jaunuolio susidūrimas su jam svetima miesčioniška aplinka. Kūrinys turėjo ir tebeturi didžiulį pasisekimą, nes dramaturgas atskleidė tikrąsias ir tariamąsias vertybes. Jau pavadinimas “atžalynas” reiškia autoriaus ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 05 28
Teksto suvokimo testas
Dalia Urnevičiūtė. Stiklinis namas. Ištrauka apie algytę. kuriai literatūros rūšiai priskirtumėte šį tekstą? Argumentuokite. Kokia yra šio teksto tema. Paaiškinkite, kokia problema nagrinėjama tekste? Raskite ir nurašykite tą problemą iliustruojančią citatą. Vienu sakiniu nusakykite, kas šiame tekste vyksta dabarties laiku. ...
Lietuvių testai, Testas, 7 psl.
2011 02 01
J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas
Kūrinio veikėjas – istorinė asmenybė. Tai. Primenant lietuvių kilmės iš romėnų istoriją bei pasakojant apie Mindaugą, Gediminą bei kitus garbingus valdovus, siekiama. Radvilos protėviai apibūdinami epitetais. Piešiant įtaigų Radvilos paveikslą, atskleidžiami veikėjo jausmai. Toliau veikėją charakterizuoja jo paties kalba ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2014 10 08
Teksto suvokimas balta drobulė
Teksto suvokimas balta drobulė. Suformuluokite ir užrašykite teksto temą. Kokios problemos keliamos tekste? Parašykite jas klausimo forma. Kodėl protagonistas nesuvokia šventosios dvasios buvimo? Remdamiesi kontekstu, paaiškinkime “up ir down, up ir down” prasme. Kaip suvokiate “akmens ridenimas ramina”? Kokį mitą primena ši ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2013 03 31
Teksto suvokimas
Negrožinio teksto suvokimo užduotis yra sudėtinga, todėl turi ruoštis kaip galima sąmoningiau. Pirmiausia suvok užduoties tikslą: įvertinti tavo gebėjimus bei įgūdžius, taikyti dalykines žinias (rasti bei panaudoti informaciją ir pan. ), atskleisti kultūrinę kompetenciją, suvokti informaciją (analizuoti, argumentuoti, sieti, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 11 10
Alfonsas Nyka Niliūnas. Prarasties filosofija - keletas poetinio aš aspektų
Alfonso Nykos-Niliūno prarasties filosofija keletas poetinio aš aspektų. Literatūros studijos atsiskleidžia kaip tam tikrų mąstymo apie literatūrą formų pavyzdys, keliantis teksto perskaitymo galimybės klausimą. Tačiau ar įmanoma konkretizuoti, t. y. Apibrežti, tas galimybes? Jeigu orientuosimės i klasikinius filosofijos modelius, ...
Lietuvių esė, Esė, 4 psl.
2010 03 03
Lietuvių kalbos ilgalaikis metų planas
Lietuvių kalbos ilgalaikis metų planas. Mokinių skaičius mokinių. Bendrieji ugdymo uždaviniai Klausymas sakytinio teksto suvokimas. Kalbėjimas sakytinio teksto kūrimas. Skaitymas rašytinio teksto suvokimas. Rašymas rašytinio teksto kūrimas. Vadovėliai. Pratybų sąsiuviniai. Mokymo ir mokymosi pasiekimai. Pasiekimai nuostatos , ...
Pedagogikos planai, Planas, 9 psl.
2017 01 05
Teksto suvokimas, rašyba, skyryba, kalbos kultūra K Donelaitis
Testas   Teksto suvokimas , rašyba , skyryba , kalbos kultūra. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. Įrašykite praleistas raides. Kur reikia , padėkite skyrybos ženklus. Pabraukite žodžius bei konstrukcijas , tinkamus vartoti pateiktuose sakiniuose. Taisyklingų variantų gali būti ne vienas.
Lietuvių testai, Testas, 5 psl.
2016 10 26
Maironis Jonas Mačiulis skaidrės
Maironis-Jonas Mačiulis. Biografija. Svarbiausieji kūriniai. Kūrybos šaltiniai. Pagrindiniai kūrybos motyvai. Populiariausias žanras ir jo tipai. Maironis- romantikas, kai. Maironis- klasicistas, kai. Poetikos bruožai. Išskirtiniai kūrybos bruožus. „pavasario balsai". Poema „jaunoji lietuva" (1907).
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 05 28
Kazys Binkis. Žodžių žaismas K. Binkio poezijoje
Žodžių žaismas K. Binkio poezijoje. Kazys Binkis gimė 1893 m. Lapkričio 4 d. Šiauriniame Lietuvos pakrašty – netoli papilio miestelio esančiame Gudelių sodžiuje. Palei pat jį vinguriavo Rovėjos upeliūkštis, kurio pelkėtomis pakrantėmis driekėsi šilas. Vėliau poetas sakėsi, kad jo vaikystė iki keturiolikos metų prabėgusi ...
Lietuvių referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Vytautas Mačernis. „Antrosios“ vizijos analizė
Vytautas Mačernis vizijos „Antrosios“ vizijos analizė. V. Mačernis – žemaitis, didžiavęsis savo sena žemdirbių gimine, retos, itin jautrios prigimties poetas. Tai žemininkas, likęs savo žemėje. Negausi poeto kūryba, bet įvairi ir turiniu, ir formomis, ir žanrais. Likimas anksti nutraukė jo gyvenimo siūlą ir užbaigtas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Kalbos suvokimas
Kalbos supratimas ir suvokimas. Kalbos suvokimo formavimasis. Kalbos supratimas. Sakinio suvokimas ir supratimas. Pokalbis supratimas. Teksto supratimas. Situacijos modelis. Kalbos supratimas vaikystėje.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 04 21
Suvokimo iliuzijos
Suvokimo iliuzijos. Erdvės ir santykių suvokimas. Laiko suvokimas. Judėjimo suvokimas. Tikslas aptarti ir analizuoti pateiktą medžiagą paskaitos metu. Suvokimas. Tiesinio dydžio iliuzijos. Ploto iliuzijos. Krypties iliuzijos. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Erdvės suvokimas. Laiko suvokimas. Judėjimo suvokimas. Spalvų ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2013 11 13
Pasiruošimas lietuvių kalbėjimui PUPP, 10kl
Teksto rašymas. Vietovės pavadinimą. Asmeninio pradžia. Dalykinio pradžia. Gramatika ir teksto suvokimas funkciniai stiliai. Meninės raiškos priemonės. Kalbos dalys. Dalyvis begdavusi mačiusi pusdalyvis bėgdamas , matydamas padalyvis bėgus mačius sangrąžinė ( „ si “ mokymosi paprasta pirma antra įvardžiuotinė pirmoji ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2016 05 08
Juozas Kėkštas skaidrės
Gyvenimas ir veikla. Vilniaus vytauto didžiojo gimnazijos rūmai. Kūrybos bruožai. Eilėraščių rinkiniai. Asmenybės bruožai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2012 03 19
Antigonė Sofoklis pilnas tekstas ir analizė
Sofoklio „antigonė“. Dramos apibūdinimas. Sofoklio tragedijos oidipo mito motyvais. ,,antigonės“ struktūra. Tekstas ir užduotys. Veikėjai. Prologas. Parodas. Pirmas epeisodijas. Pirmas stasimas. Antras epeisodijas. Antras stasimas. Trečias epeisodijas. Ketvirtas epeisodijas. Komas. Ketvirtas stasimas. Penktas epeisodijas. Eksodas.
Lietuvių analizės, Analizė, 76 psl.
2013 01 20
Poezijos teksto analizė
Poezijos teksto analizė. Eilėraščio skaitymo planas. Eilėraščio situacija (erdvė, laikas, vieta. ). Lyrinis “aš”.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2010 03 03
Testas suvokimas, skyryba, rašyba, kalbos kultūra
Įrašyti praleistas raides. Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. Teksto suvokimas, skyryba, rašyba, kalbos kultūra. Paaiškinkite, kas skiriama skaitmenimis pažymėtais skyrybos ženklais. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtų ir paryškintų ...
Lietuvių testai, Testas, 6 psl.
2013 04 16
Kadastriniai matavimai diplominis darbas
Įvadas. Anotacija. Annotation. Geodezijos ir kadastro inžinieriaus profesinės veiklos sritys ir kompetencijos. Informacijos šaltinių apžvalga. Teisės aktai. Pagrindiniai geodezijos sričiai aktualūs teisės aktai. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės. Lietuvos ...
Geodezijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 108 psl.
2014 03 15
Kazys Binkis Atžalynas
Kazys Binkis Atžalynas. Tema Šiame kūrinyje pasakojama jauno gimnazisto, Petro istorija – jo santykiai su draugais patėviais, bei žmonių požiūris į jį net ir esant ne itin maloniom situacijom. Pagrindinė mintis Autorius norėjo pasakyti, kad negalima drastiškais veiksmais iškart teisti žmogaus, neišsiaiškinus visų aplinkybių. ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2014 12 04
Teksto lingvistika
Teksto lingvistikos tyrimų objektas. Teksto lingvistikos ryšiai su kitais mokslais. Koherencijos samprata. Intencionalumo samprata. Kalbėjimo akto funkcijų klasifikacija. Teksto sandara. Pastraipos ir teksto pilnaties samprata. Pastraipų rūšys. Sakinių santykiai pastraipoje. Pagal formą sakytinio ir rašytinio teksto skirtumai. Pagal ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 10 psl.
2015 01 28
Jono Radvano pastraipa
Užduoties pavyzdys. J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas. •. Atlikite teksto suvokimo testą (atsakymus rašykite pilnais sakiniais) ir pasiruoškite rašyti literatūrinę pastraipą. I dalis (31-96eil. )Ką sužinome apie lietuvių kilmę? Kuo reikšminga tokia kilmės teorija? Raskite epitetus, kuriais apibūdinama Lietuva ir ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2013 10 29
Socialinis suvokimas aprašymas
Socialinis suvokimas. Socialinį suvokimą sudaro. Specifiniais savybėmis Žmonių suvokimas ir sudėtingumas –. Socialinio suvokimo objektai –.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2016 04 29
Logikos teksto analizė
Teksto analizė. Ši tezė taip pat grindžiama argumentais. Išvada. Naudota literatūra.
Logikos analizės, Analizė, 2 psl.
2014 01 27
Teksto stilius HTML
Teksto stilius. Tinklalapio kūrimas HTML kalba. HTML teksto pavyzdys. . . Kaip skaidyti tekstą į eilutes? gairė neturi poros! Teksto antraštė. ar . Pusjuodis ar pasviręs? Užrašykite šį tekstą HTML gairėmis. Praktinė užduotis. Klausimai.
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 10 15
Teksto analizė straipsnio analizė
Teksto analizė iš portalo delfi.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2013 05 05
Argumentavimo teksto rašymas
Argumentavimo teksto rašymas Užduotis. Dešimt pagrindinių argumentavimo teksto rašymo žingsnių. Įvadas 1 pastraipa. Pastraipa 2 pastraipa. Argumentavimo teksto dėstymo pastraipa Neužmirškite. Argumentų dėstymas pastraipoje. Argumentų siejimo priemonės. Išvadų siejimo priemonės. Argumentavimo teksto vertinimo kriterijai.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 05 01
Rašybos užduotys 7 klasė
Įrašykite praleistas priebalses. Paaiškinkite jų rašybą, nurodykite supanašėjimo rūšį suduslėjimas, suskardėjimas, s prieš č, z prieš dž, susiliejimas. Sukirčiuokite ir fonetiškai išnagrinėkite žodžius brėžti, jaučiai, džiaugsmas, uoga. Suskirstykite žodžius skiemenimis. Kirčiuotą skiemenį pabraukite ir ...
Lietuvių testai, Testas, 3 psl.
2013 09 28
Filosofija kaip pasaulio suvokimas
Filosofija kaip pasaulio suvokimas. Pasaulio suvokimas pagal Heraklitą. Tomo Akviniečio pasaulio suvokimas. Pasaulio suvokimas pagal Plotiną. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 5 psl.
2013 11 30
Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „Atžalynas“
Namų darbas. Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „ atžalynas “. Socialinio darbo padalinys. Individualus darbas su globojamais vaikais. Socialinio darbuotojo veiklos planas eil. nr. Literatūros sąrašas.
Sociologijos projektai, Projektas, 10 psl.
2015 09 30