Tolerancijos ribos

285 dokumentai
Tolerancijos samprata Lietuvoje
Politinės teorijos. Tolerancijos samprata Lietuvoje. Taigi kur tolerancijos ribos? Ar tolerantiškas žmogus turi toleruoti viską, ar tik iki tam tikros ribos? Kas turi būti toleruojama? Tolerancijos sąlygos. Religinė tolerancija. Politinė tolerancija. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 12 08
Pagarbos ir tolerancijos ugdymas priešmokylinėje grupėje
Įvadas. Pagarbos ugdymas. Šeimos vaidmuo. Kam reikalinga tolerancija. Ar reikia toleruoti? Kur yra tolerancijos ribos? Ar daug tolerantiškų žmonių? Ar įstatymai apibrėžą tolerancijos ribas? Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 8 psl.
2014 02 05
Tolerancijos diena projektas
Toleranijos diena. 2017 metais Tolerancijos dienos simbolis – rankos. Tolerancija- kas tai? Kada atsirado Tolerancijos dienos minėjimas? Kam reikalinga tolerancija? Ar daug yra tolerantiškų žmonių? Ar reikia toleruoti viską? Kur yra tolerancijos ribos? Ar įstatymai apibrėžia toleranciją? Protų kovos. Koks yra 2017 metų ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2017 11 23
Skaidrės apie toleranciją
Tolerancija. Kam reikalinga tolerancija?. Ar reikia toleruoti viską?.  Kur yra tolerancijos ribos?. Ar daug yra tolerantiškų žmonių?. Kaip atpažinti netolerantišką žmogų?. Ar įstatymai apibrėžia toleranciją?. Kiek tolerancijai įtakos turi vaikystė?. Kada ir kaip minima tolerancijos diena Lietuvoje?. Naudota literatūra.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 11 26
Sažinė ir tolerancija
Moralės principas ir laisva valia. Moralės normų pagrindimas autoritetu ir jo ypatumai. Sąžinė – vidinis individo moralumo mastelis. Sąžinės empiriškumas ir transcendentalumas. Moralės normų pagrindimas diskursu ir jo ypatumai. Tolerancijos supratimas. Termino kilmė ir reikšmė. Dorybė. Klasikinė dorybės sąvoka ir jos ...
Etikos šperos, Špera, 2 psl.
2010 03 03
Matavimų antro koliokviumo medžiaga
Suminiai nuokrypiai ir tolerancijos. Priklausomos ir nepriklausomos tolerancijos. Formos nuokrypiai ir tolerancijos. Pavirsiu padeties nuokrypiai ir tolerancijos. Nuokrypiu normavimas. Pleistiniai ir išdrožiniai sujungimai. Srieginiai sujungimai. Pavirsiu padeties nuokrypiai ir tolerancijos. Isdroziniai sujungimai. Nuokrypių klasifikacija ir ...
Mechanikos šperos, Špera, 2 psl.
2010 03 03
Matavimai paklaidos tolerancijos ir suleidimai
Matavimai paklaidos tolerancijos ir suleidimai. Matavimu samprata ir pagrindines sąvokos. Matavimų budai. Matavimų paklaidos. Matavimo priemonių paklaidos. Matavimų temperatūra. Teisinė metrologija. Matmenys suleidimai ir tolerancijos. Sujungimai ir suleidimai. Tolerancijų ir suleidimų sistemos. Tolerancijų ir suleidimų parinkimo ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2010 03 03
Tolerancija ankstesnė už civilizaciją
Kada prasideda tolerancija? Kokia tolerancijos ribotumo kilmė? Ribotumas tolerancijoje sukuria etine pozicija. Tolerancijos ištakos. Religijos sritis. Tolerancija – politikos sritis. Tolerancijos krizė. Tolerancija. Tolerancija kaip laisvės išraiška. Tolerancijos paradoksai. Tolerantiškas žmogus yra antigonistiškas netolerantiškų ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 04 30
Tolerancija referatas
Tolerancija mokykloje. Tolerancijos stoka aukštosiose mokyklose. Tolerancijos nebuvimas vyresniojo amžiaus žmonėms. Kitataučiai turi teisę būti gerbiami. Tolerancijos ugdymas.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 3 psl.
2014 05 24
Tolerancija Elgesio etikos referatas
Vilniaus universitetas tarptautinio verslo mokykla. Termino kilmė ir reikšmės. Techniniuose ir kituose matavimuose. Pinigų srityje. Psichiatrijoje tolerancija. Tolerancijos apibrėžimų įvairovė. Kuan rong. Tolerantnost , terpimost. Tolerancijos objektų sritis. Tolerancijos sąlygos. Ką toleruojame Pažiūros bei įsitikinimai. Skonio ir ...
Etikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 11 02
Tolerancija visuomenėje
Ar reikia toleruoti viską? Kur yra tolerancijos ribos?. Tolerancija Lietuvoje – stoka, būtinybė ar svarbos netekusi vertybė?.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2013 05 20
Religijos ir visuomenės santykis
Įvadas. Religijos. Religijos samprata. Religijos ir visuomenės santykis pasaulyje. Religija ir tolerancijos santykis. Tolerancijos samprata. Tolerancijos specifika. Tolerancijos būklė Lietuvoje. Religija ir šeima. Religija ir naujieji judėjimai. Religija ir sekuliarizmas. Naujojo amžiaus sekėjai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 22 psl.
2013 12 10
Tolerancijos samprata
Tolerancija. Kas yra tolerancija? Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas. Ar reikia toleruoti viską? Tolerancija yra leidimas žmogui būti savimi ir gyventi taip. Ar daug yra tolerantiškų žmonių? Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikta apklausa atskleidė. Tolerancijos ugdymas. Tolerancijos ugdymas prasideda.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2017 03 15
Tolerancija
Kas yra tolerancija? Kam reikalinga tolerancija? Ar reikia toleruoti viską? Kur yra tolerancijos ribos? Ar daug yra tolerantiškų žmonių? Ar įstatymai apibrėžia toleranciją?
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2013 09 07
Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas.
Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas.
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2010 03 03
Matavimų teorija ir praktika kursinis
Suleidimai su įvarža. Užduotis. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 9-11 suleidimą su įvarža. Apskaičiuoti ir parinkti standartinį suleidimą nejudamam 9 ir 11 detalių sujungimui. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Sujungimų su garantuota įvarža suleidimų ir tolerancijų apskaičiavimas. Apskaičiuojame ir parinkame ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2014 04 27
Tolerancijos lygio tyrimas universitete
Įvadas. Tolerancijos ir netolerancijos sąvokos. Tolerancija kaip bendravimo principas. Pagrindinės netolerancijos apraiškos.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 12 30
Tolerancijos diena
 „Tarptautinė tolerancijos diena“. Šiaulių Jovaro progimnazija. Barbora Imbrasaitė, Greta Karinauskaitė. 8c. Sąvoka. Tolerancija - pakantumas. Apie tolerancijos dieną. Skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į. Žmonių skirstymas. Kam reikalinga tolerancija? Galime nemėgti kai kurių žmonių ir žinoma. Žmonių statistika. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 03 24
Sociologinis tyrimas - vertybės kibernetinėje erdvėje
Tolerancijos profilis kibernetinėje erdveje, jaunimo tarpe. Įvadas. Tyrimo tikslai. Tyrimo metodika. Kokia jūsų lytis ? Ar manote, kad jaunimas vieni kitus skirtingai toleruoja kibernetinėje erdvėje ? Kaip manote ar tolerancijos lygis kibernetinėje erdvėje kyla? Kaip manote, ar aukštas kibertnetinėje erdvėje vyraujantis tautinės ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 12 07
Kodėl tarpkultūriniame bendravime reikalinga tolerancija?
Įvadas. Tolerancijos sąvokos aiškinimas, jos supratimas. Tolerancija – žmoniškumo išraiška. Tolerancijos reikalingumas. Doros bendravimas. Tautinė įvairovė ir toleranciją skatinanty veiksniai.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2017 10 23
Kadastro informacinė sistema
Aiškinamasis raštas. Administracinės ribos. Geodezinio pagrindo punktai. Gatvių ašinės linijos. Kadastro vietovės ribos. Žemės sklypų ribos. Pastatų kontūrai ir centro koordinačių taškai. Nt verčių žemėlapis.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2017 02 21
Tolerancijos dvasia nekrikščionys LDK
Tolerancijos dvasia: nekrikščionys ldk. Daugiatautė valsybė. Judaizmo išpažinėjai žydai. Tauta iš krymo – karaimai. Totoriai. Apibendrinimas. Šaltiniai. Šalyje prieglobstį rado nekrikščionys: žydai, karaimai, totoriai. Aleksandras uždraudė, ir išvarė žydus iš ldk aštuoneriems metams. Karaimų maldos namai kenesa. Totoriai ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 05 21
Matavimų špera. Metrologija.
Metrologinės sąvokos ir matavimų samprata. Metrologija. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo principas. Matavimo grandine. Matavimo vienetas. Matavimo priemonės. Matavimu paklaidos. Matavimo neapibrėžtis. Kalibravimas. Matavimo kokybė. Matmenys. Sujungimai ir suleidimai. Didžiausia jvarža. Didžiausias tarpelis. Didžiausia jvarža. ...
Mechanikos šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
Tautinės tolerancijos išraiškos miesto gimnazijoje
Įvadas. Tolerantiškos asmenybės tapsmo prielaidos. Etninių stereotipų samprata. Dažniausiai pasitaikantys stereotipai. Tautinių mažumų adaptacijos samprata. Tipai. Tolerantiškos asmenybės ugdymas mokykloje. Tautinės tolerancijos išraiškos miesto gimnazijoje ugdymo proceso tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Tautinės ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2014 05 22
Riedėjimo guoliai
Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 7 – 3, 7 – 5, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parenkame iš žinyno [5] radialinį guolį 206. kadangi guoliams neduoti dideli reikalavimai, tikslumu priimame „0“ tikslumo klasės guolį su normalaus tarpo guolio grupe. Žiedui, gaunančiam vietinį apkrovimą, šiuo atveju ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 03 03
Tolerancijos ir suleidimai
Įvadas. Mašinų detalių tikslumas. Nuokrypiai, jungtys ir suleidimai. Suleidimų sistemos ir suleidimų parinkimas. Paviršių formos ir tarpusavio padėties tikslumas.
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2015 04 06
Tolerancijos išsaugojimas kitataučiams bei kitatikiams
Tolerancijos išsaugojimą kitataučiams ir kitatikiams ir remdamasis europos istorine patirtimi ir šiandienos situacija įrodyti, kad tai laisvos šalies būtinybė.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2012 11 12
Matavimų kursinis darbas
Matavimų teorijos ir praktikos kursinis darbas. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 8-11 suleidimą su tarpu arba įvarža. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 3-4 pereinamą suleidimą. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę. Nubraižyti tolerancijos laukų ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2010 03 03
Tolerancija skaidrės (3)
Tolerancija. Tolerancija (lot.  tolerantia kantrybė, ištvermė). Kas yra tolerancija? Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių grupių – baltaodžiai. Kam reikalinga tolerancija? Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikta apklausa atskleidė. Ar daug yra tolerantiškų žmonių? Iš esmės, tolerancija yra leidimas žmogui ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 03 06
Matavimų teorija ir praktika: cilindras kursinis darbas
Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams - 5 suleidimą su įvarža. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 10 - 11 pereinamą suleidimą. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę. Nubraižyti tolerancijų laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2017 04 13