Trumpalaikio mokumo rodikliai

300 dokumentų
Įmonės trumpalaikio mokumo analizė
Įvadas. AB „Linas” informacijos šaltinių ir metodikos apžvalga. Trumpalaikio mokumo analizė teoriniu aspektu. Mokumo samprata ir jo svarba įmonėje. Mokumo rūšys. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo analizė ab „Linas”. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Išvados ir pasiūlymai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2015 05 04
AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ trumpalaikio mokumo analizė
Santrauka. Įvadas. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Trumpalaikio mokumo rodikliai jų samprata ir ypatybės. Trumpalaikio mokumo samprata. Trumpalaikių mokumo rodiklių ypatybės. Trumpalaikio mokumo rodikliai. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2012-2013 metų trumpalaikio mokumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 03 24
Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė
Įvadas. Mokumo reikšmė. mokumo rodiklių klasifikavimas. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. Trumpalaikio mokumo analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 11 06
Trumpalaikio turto valdymas ir analizė
Įvadas. Įmonės istorija. Trumpalaikio turto valdymas teoriniu aspektu. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto įsigijimo savikaina. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. Trumpalaikio turto mokumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. Pelno (nuostolio) ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2016 03 14
AB „TEO LT“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Mokumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. AB „Teo lt“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2017 08 18
Mokumo ir likvidumo rodiklių analizė
Mokumo reikšmė. Mokumo apibrėžtis. Nemokumo apibrėžtis. Įmonės mokėjimo priemonės. Pagrindinis Mokumo rodiklių analizės šaltinis yra balansas. Mokumo analizė. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Bruožai. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo efektyvumo analizė. Apyvartinio kapitalo dinamikos ir struktūros ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 49 psl.
2016 12 04
Mokumo ir pelningumo rodikliai
Uab „x baldai“. Mokumo ir pelningumo rodikliai. Įvadas. Mokumo ir pelningumo rodiklių teorinis pagrindimas. Mokumas ir mokumo rodikliai. Pelningumas ir pelningumo rodikliai. „x baldai“ mokumo ir pelningumo rodikliai. Darbo metodika ir priemonės. Uab „x baldai“ veiklos kryptys ir sąlygos. Uab „x baldai“ mokumo ir pelningumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 04 18
Pelningumas ir mokumas
Uab „ slavita “ įmonės pelningumo ir mokumo rodikliai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Pelningumo ir mokumo teoriniai aspektai. Pelno samprata. Pelningumo rodikliai. Rodiklio pavadinimas Formulė. Mokumo sąvokos interpretavimas. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų skaičiavimas. Ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų skaičiavimas. Mokumo ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 05 11
Įmonių finansinės būklės įvertinimas
Įmonių finansinės būklės įvertinimas. Išsamios analizės metu reikėtų naudotis šiais įmonės nemokumą charakterizuojančiais rodikliais. Likvidumo ir mokumo sąvokų interpretavimas. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. Apskaičiuojamas naudojant šią formulę. Gali būti skaičiuojami dar du trumpalaikio mokumo ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 61 psl.
2016 10 09
Likvidumas ir mokumas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mokumas ir likvidumas teoriniu aspektu. Mokumo ir likvidumo santykiniai rodikliai. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio turto likvidumo analizė. Akcinė bendrovė „x” mokumo ir likvidumo analizė. Įmonės veiklos apibūdinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2013 03 17
Finansinių ataskaitų sudarymas ir duomenų analizė
Finansinių ataskaitų sudarymas ir duomenų analizė. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srautų ataskaitoje. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pardavimo pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai turto grąža. Nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumo ...
Finansų konspektai, Konspektas, 13 psl.
2017 10 07
Įmonės mokumo būklės analizė
Finansinės analizės kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Mokumo būklės teorinė analizė. Likvidumas ir jo įtaka įmonės mokumo būklei. Mokumo rūšys. Ilgalaikiai mokumo rodikliai. Trumpalaikiai mokumo rodikliai. Ab „žemaitijos pienas“ mokumo būklės ...
Finansų referatai, Referatas, 22 psl.
2013 06 26
Lietuvos dujos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės balanso ataskaitos analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumo apskaičiavimas. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Bendrajo trumpalaikio mokumo ...
Finansų analizės, Analizė, 11 psl.
2013 03 05
Įmonės finansinių ataiskaitų analizė
Įvadas. AB ,,Požeminiai “ įmonės charakteristika. Paslaugos. Vykdomi projektai. Įgyvendinti projektai. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Likvidumo (trumpalaikio mokumo) rodikliai. Bendrasis likvidumas (bendrojo trumpalaikio mokumo) koeficientas. Skubaus likvidumo koeficentas. Veiklos efektyvumo (turto panaudojimo) rodikliai. Atsargų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 04 06
AB „Kauno energija“ įmonės veiklos rodikliai
AB „Kauno energijos“ įmonės veiklos rodikliai. Įmonės viso ir ilgalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Atsargų apvyvartumas(metais). Įmonės išlaidų lygio rodikliai. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Pelningumas. Pelningumas. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 12 08
UAB finansinės būklės analizė
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Uab „X“ charakteristika. Kapitalo ryšys ir finansavimo šaltiniai. Apyvartinis kapitalas. Veiklos pelningumo rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Mokumo rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklis. Ilgalaikio mokumo rodiklis. Investicinių sprendimų, finansinių ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 psl.
2014 05 12
Ab „Linas“ finansinių ataskaitų analizė
Įvadas. AB „Linas“ Charakteristika.Likvidumo (trumpalaikio mokumo) rodikliai. Bendrasis likvidumo (bendrojo trumpalaikio mokumo) koeficientas. Skubaus likvidumo.Veiklos efektyvumo (turto panaudojimo) rodikliai. Atsargų apyvartumo koeficientas. Turto apyvartumo koeficientas nustato.Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Bendrojo pelningumo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2013 12 16
Rokiškio sūrio finansinė analizė
Įžanga. Ab „Rokiškio sūris“ veiklos apžvalga. Horizontalioji ataskaitų analizė. Vertikalioji ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Pardavimo. Turto. Kapitalo. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Apyvartinis kapitalas. Trumpalaikio mokumo (likvidumo). Ilgalaikio mokumo. Veiklos efektyvumo rodikliai. ...
Finansų analizės, Analizė, 41 psl.
2014 10 01
Finansinė analizė (2)
Įvadas. Finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Išteklių valdymo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2013 11 10
Agrofirma ekonominė analizė
Įvadas. Akcinės bendrovės „Agrofirma” pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Turto ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 32 psl.
2013 06 11
AB "x" finansinė analizė
Įvadas. Finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Finansiniai veiklos rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. SSGG analizė. Įmonės AB „X“ bankroto tikimybė. Išvados. ...
Finansų analizės, Analizė, 22 psl.
2014 04 06
Finansų analizės savarankiškas darbas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Sąnaudų lygio rodikliai ir jų įtaka pelningumui. Kapitalo struktūra. Įsiskolinimų rodikliai. Padengimo rodikliai. Įmonės mokumo, ...
Finansų analizės, Analizė, 45 psl.
2015 03 01
Finansinė analizė pelno nuostolių ir balanso ataskaitos
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. įmonės finansinės atskaitomybės duomenų analizė ir apibendrinimas. Balansų ir pelno nuostolio ataskaitų struktūrinė ir dinaminė analizė. Turto pelningumo Du Ponto piramidės analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo analizė pagal Du Ponto. Veiklos efektyvumo rodikliai. Trumpalaikio turto ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2013 12 13
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Įmonės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Išteklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2015 03 31
Finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsipareigojimų analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė. Išvados. Literatūra. Priedai. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 psl.
2011 05 15
Finansinė analizė Klaipėdos baldai
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Finansinių atskaitomybių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikaliojibalanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) analizė. Veiklos rezultatus įtakojančių veiksnių analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. ...
Finansų analizės, Analizė, 23 psl.
2013 10 24
Finansines analizės darbas
UAB „Staginis“ 2013-2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. UAB „Staginis“” 20013 - 2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. Apskaičiavimas. Visi įsipareigojimai/Turtas. UAB „Staginis“ 2012- 2013 metų turto apyvartumo rodikliai. Rodikliai. Apskaičiavimas. Bendrasis pelnas/ Pardavimai*. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2016 10 20
Uab „x“ veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas. Pateiktų ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų vertikalioji analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2014 04 14
AB „Linas Agro Gruop“ finansinė analizė bei finansinės būklės įvertinimas
Ilgalaikio turto naudojimo analizė. Ilgalaikio materialiojo turto techninę būklę apibūdinantys rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimą apibūdinantys rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodikliai. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto vertės dinaminė analizė. AB „Linas Agro Group“ trumpalaikio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 56 psl.
2016 03 29
Transporto įmonių veiklos analizė kursinis
Lentelių sąrašas. Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Finansinės analizės uždavinai. Finansinių koeficientų privalumai, trūkumai. Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės skaičiavimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2017 05 23