Turizmo sektoriaus technologinė aplinka

300 dokumentų
Telekomunikacijų sektoriaus analizė: internacionalizacijos aspektas
Telekomunikacijų sektoriaus pristatymas. Telekomunikacijų sektoriaus verslo aplinkos. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Internacionalizacijos iššūkiai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2016 11 03
Popieriaus ir porieriaus gaminių pramonės sektoriaus analizė internacionalizcijos kontekste
Įvadas. “Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba” PRAMONĖS SEKTORIAUS PRISTATYMAS. Sektoriaus struktūra. Sektorių veikiančios verslo aplinkos. Teisinė ir politinė aplinka. Demografinė aplinka. Ekonomikos aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Tyrimo metodikos pagrindimas. Lietuvos “popieriaus ir ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2014 12 07
Turizmo įtaka šalies ekonomikai
Įvadas. Turizmo teoriniai aspektai. Turizmo samprata. Turizmo tipai bei grupavimas. Turizmas pagal pobūdį bei tikslą. Turizmo verslo poveikis ekonomikai. Turizmo savybė. Turizmo sektoriaus augimas. Turizmo sektoriaus plėtros veiksniai ir jų valdymas. Turistų išlaidos. Turizmo vystymasis. Turizmo reikšmė Lietuvoje. Suvestinė. Kaip ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2017 02 16
Teisinės ir apskaitos veiklos sektorius internacionalizacijos kontekste
Įvadas. Lietuvos teisinės ir apskaitos veiklos sektoriaus pristatymas. Sektoriaus struktūra. Sektoriaus raida. Teisinės ir apskaitos veiklos sektorių veikianti verslo aplinka. Politinė aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Ekologinė aplinka. Demografinė aplinka. Technologinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Konkurencinė aplinka. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2012 05 04
Turizmo sektorius Lietuvoje
Įvadas. Svarbiausios turizmo sektoriaus sąvokos. Lietuvos turizmo sektoriaus statistiniai duomenys. Vietinis turizmas. Atvykstamasis turizmas. Išvykstamasis turizmas. Statistinių duomenų suvestinė. Kaimo turizmas Lietuvoje. Lietuvos turizmo sektoriaus plėtra, planai ir perspektyvos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2014 09 22
Turizmo palyginimas Egiptas ir Lietuva
Kelionių geografijos kursinis darbas. Įvadas. Šalies apibūdinimas. Ryšiai su Lietuva. Šalies turizmo išteklių vertinimas. Gamtiniai ištekliai. Egipto kultūrinai ištekliai. Šalies turizmo sektoriaus ypatumai. Turizmo zonos šalyje. Egipto turizmo sektoriaus stiprybės ir silpnybės. Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių palyginimas. ...
Geografijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 08 23
Verslo planas Kaimo turizmo sodyba
Kaimo turizmo sodybos. Verslo planas. Verslo aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Pirkėjai. Konkurencijos analizė. Konkurentai. Marketingo planas. Kainų politika:. Pardavimų prognozė. Reklama ir ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 8 psl.
2013 03 28
Turizmo analizė Kelmės rajone
Bendra apžvalga. Esamų turizmo gamtos ir kultūros išteklių potencialo ir panaudojimo turizmui vertinimas. Gamtiniai ištekliai. Saugomos teritorijos. Miškai. Vandens telkiniai. Gamtos paveldo objektai. Kultūriniai ištekliai. Urbanistinės vertybės. Architektūrinės vertybės. Istorinės vertybės. Dailės paminklai. Technikos paminklai. ...
Turizmo referatai, Referatas, 30 psl.
2013 01 07
Atvykstamojo turizmo raidos analizė ir prognozės Lietuvoje
Įvadas. Teorinė dalis. Turizmo sektoriaus samprata ir jį apibūdinantys rodikliai. Turizmo poveikis įvairioms šalies ūkinio gyvenimo sritims. Turizmo raida. Turizmo ištakos. Turizmo sampratos raida. Turizmo raida lietuvoje. Atvykstamojo turizmo lietuvoje konkurencingumas baltijos šalių kontekste. Atvykstamojo turizmo plėtojimo svarba ...
Turizmo namų darbai, Namų darbas, 33 psl.
2013 12 19
Turizmo inovacijų taikymo Lietuvos turizmo versle prielaidos
Įvadas. Inovacijų taikymas turizmo sektoriuje. Turizmo inovacijų rūšys. Strateginių inovacijų struktūra(Ekonomika ir vadyba aktualijos ir perspektyvos. Turizmo sektoriaus inovacijų diegimo priežastys. Trukdo turizmo versle diegti inovacijas. Inovatyvių sprendimų poreikis Klaipėdos turizmo pasiūlos sektoriuje. Straipsnio išvados. ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 10 02
Vandens turizmo verslo aplinka
Įvadas. Vandens turizmo verslo šakos samprata. Esamos vandens turizmo verslo aplinkos analizė. Vandens turizmo verslo išorinė aplinka. Vandens turizmo verslo vidinė aplinka. Vandens turizmo verslo rinkodaros elementai. Vandens turizmo verslo aplinkos įvertinimas (ssgg analizė). Išvados. Literatūra.
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 03 16
Kaimo turizmo verslo planas
Santrauka. Įvadas. Kaimo turizmo verslo šakos analizė. Kaimo turizmo marketingo kompleksas ir jo aplinka aplinka. Tolimoji aplinka. Gamtinė – kultūrinė aplinka. Socialinė – demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Artimoji aplinka. Tiekėjai. Tarpininkai. Klientai. Konkurentai. Produktas. Kaina. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 22 psl.
2012 05 05
Pajūrio karklės regionino parko turizmo aplinkos
Įvadas. Pajūrio (karklės) regionino parko turizmo aplinkos. Gamtinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Teisinė aplinka. Pajūrio (karklės) regionino parko turizmo paslaugos. Maitinimo paslaugos. Apgyvendinimo paslaugos. Transporto paslaugos. Turizmo informacijos teikimo paslaugos. Pramogos, laisvalaikis. Turizmo verslo idėja. ...
Turizmo referatai, Referatas, 21 psl.
2013 05 10
Lietuvos kaimo turizmo plėtra, jos problemos ir galimybės
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Turizmas ir jo struktūra. Turizmo samprata. Turizmo produktas. Turizmo rūšys. Turizmo ekonominė prasmė. Lietuvos turizmo sektoriaus padėtis. Dabartinė Lietuvos turizmo būklės padėtis. Atvykstamasis turizmas. Išvykstamasis turizmas. Turizmo ištekliai ir paslaugos Lietuvoje. Pagrindinės ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2016 12 19
Kultūrinio turizmo verslo aplinkos analizė
Įvadas. Bendra kultūrinio turizmo verslo samprata, vieta turizmo sistemoje. Esamos kultūrinio turizmo verslo aplinkos analizė. Kultūrinio turizmo verslo išorinė aplinka. Politinių - teisinių veiksnių analizė. Ekonominių veiksnių analizė. Socialinių - kultūrinių veiksnių analizė. Gamtinių veiksnių analizė. Technologinių ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2013 11 19
Gamtosauga turizme
Įvadas. Gamtosauga. Gamtosaugos samprata ir pagrindinės problemos. Turizmo sektoriaus ryšys su gamta. Turizmo poveikis aplinkai. Turizmo poveikis nacionaliniams parkams. Turizmo poveikis kraštovaizdžiui. Turizmo paveiktos vietos pasaulyje. Ekologinis turizmas. Ekoturizmo samprata ir pagrindiniai jo principai. Išvados. Literatūra.
Turizmo referatai, Referatas, 10 psl.
2013 09 25
Verslo aplinka referatas
Savarankiškas darbas VERSLO APLINKA Tikslas Įvertinti verslo aplinkos bei atskirų jos komponentų įtaką įmonės rinkodaros sprendimams. Įstatyminė teisinė aplinka. Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Aplinkosauginiai ekologiniai veiksniai arba gamtinė aplinka. Tarptautinė aplinka. Sektoriaus terpė. Lopšelio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 09 16
Turizmo politika Europos sąjungoje
Turizmo politika europos sąjungoje. Įvadas. Sunkumai su kuriais susiduria turizmo sektorius. Atnaujinta europos turizmo politika. Pagrindinės priemonės turinčios įtakos turizmui. Geresnis reguliavimas. Politikos koordinavimas. Supratimas apie turizmą ir jo matomumo gerinimas. Turizmo sektoriaus plėtros aspektai. Išvados. Literatūra.
Turizmo referatai, Referatas, 12 psl.
2013 04 16
Turizmo įtaka ekonomikai
Įvadas. Turizmo sektoriaus koncepcija, poveikis ekonomikai ir plėtotė. Statistika. Turizmo grupavimas. Turizmo tipai (Theobald, 2007 Cooper, 2005). Taip pat dažnai sutinkamas turizmo grupavimas (Theobald, 2007). Turizmo poveikis įvairioms šalies ūkinio gyvenimo sritims, poveikio ekonomikai rodikliai. Turizmo poveikio ekonomikai rodikliai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 psl.
2015 10 27
Nuotykių turizmas
Įvadas. Nuotykinio turizmo samprata,vieta turizmo sistemoje. Turizmas. Turizmo apibrėžimai. Nuotykiu turizmo vieta turizmo sistemoje. Esamos nuotykiu turizmo verslo aplinkos analizė. Nuotykiu turizmo šakos verslo išorinė aplinka. Politinių-teisinių veiksnių analizė. Ekonominių veiksnių analizė. Socialinių- kultūrinių veiksnių ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 02 11
Marketingo makroaplinkos analizė Orlen Lietuva
Įvadas. Marketingo makroaplinkos samprata. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Ab „orlen lietuva“ marketingo makro aplinka. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. AB ”Orlen Lietuva” charakteristika. AB „Orlen Lietuva“ įtaiką darančios aplinkos. Politinė - ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 02 13
Mokslinė ir technologinė kūryba
Įvadas mokslinė kūryba. Technologinės kūrybos samprata. Mokslinės ir technologinės organizacijos struktūros lietuvoje. Mokslinės ir technologinės kūrybos metodologija. Mokslinės ir tecnologinės kūrybos mokslo kategorijos. Mokslinė ir technologinė informacija. Mokslinės ir technologinės kūrybos rezultatų įforminimas. Mokslinės ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 06 25
Kaimo turizmo sodybos projektas
Įvadas. Kaimo turizmo sodybos koncepcija. Kaimo turizmo sodybos aplinkos veiksnių analizė. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Kaimo turizmo sodybos planavimas ir statyba. Sodybos vietos pasirinkimo veiksniai. Kaimo turizmo veiklos plėtros programa. Kaimo turizmo sodybos architektūrinė vizija. Kaimo turizmo sodybos infrastruktūra. Kelių ir ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 13 psl.
2013 02 04
Ispanijos turizmo ištekliai ir paslaugos
Ispanijos turizmo išteklių ir paslaugų ypatumai. Įvadas. Turizmo išteklių apibudinimas. Gamtiniai ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Infrastruktūriniai ištekliai. Turizmo paslaugų apibūdinimas. Turizmo zonos. Turizmo sektoriaus stiprybės ir silpnybės. Ispanijos tirizmo ypatumai. Kita naudinga informacija. Ispanijos lankytinos vietos. ...
Geografijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2013 04 19
Kretinga referatas
Kretingos miesto ir jo apylinkių turizmo aplinkos. Gamtinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Teisinė aplinka. Kretingos miesto ir jo apylinkių turizmo paslaugos ir jų teikėjai. Maitinimo paslaugos. Apgyvendinimo paslaugos. Transporto paslaugos. Turizmo informacijos teikimo paslaugos. Pramogos, laisvalaikis. Galimos turizmo ...
Turizmo referatai, Referatas, 14 psl.
2012 04 26
Tarptautinio verslo išorinės aplinkos analizė
Įvadas. Tarptautinio verslo aplinka. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Demografinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 02 13
Japonijos makroaplinka
Įvadas. Politinis teisinis klimatas. Rinkimai. Prekyba. Ekonominė padėtis. Nedarbo lygis japonijoje. Kultūrinė aplinka. Japonų gyvenimo būdas ir tradicijos. Verslas japonijoje. Japonijos verslo etiketas. Derybos japonijoje. Religija. Lankytinos vietos. Gamtinė aplinka. Klimatas. Ekologija. Technologinė aplinka. Išvados literatūros ...
Marketingo referatai, Referatas, 13 psl.
2012 10 01
Orlen organizacijos aplinkos analizė
Specialiosios interesų grupės. Vartotojų gynėjai. Profesinės sąjungos. Finansų institucijos. Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Netiesioginio poveikio išorės veiksniai. Politinė teisinė aplinka. Gamtinė ekologinė aplinka. Technologinė aplinka. Kultūrinė aplinka.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2015 02 26
Kaimo turizmo sodybos įkūrimas
Įvadas. Verslo idėjos pagrindimas. Įmonės veiklos aprašymas. Verslo aplinkos analizė. Uab ,,upytis” makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Uab ,,upytis” mikroaplinka. Konkurentai. Vartotojai. Tiekėjai. Paslaugų pardavimo skatinimas. Verslo organizavimas. Išvados. ...
Verslo referatai, Referatas, 15 psl.
2013 02 22
Klaipėdos uosto rinkodaros kompleksas ir aplinka
Klaipėdos uosto rinkodaros kompleksas ir aplinka. Rinkodaros paslaugų kompleksas. Prekė – uosto. Žmones – darbuotojai ir tarpininkai. Rikodaros komplekso komponentai. Politinė - teisinė aplinka ekonominė aplinka konkurencinė aplinka technologinė aplinka socialinė - kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Uostas yra ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 09 21